Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, augusti 20, 2015

Landstinget drar benen efter sig


Det har gått ett
drygt halvår sedan den (dåvarande) vänstermajoriteten bestående av Socialdemokrater, Miljöpartister och Vänsterpartister sparkade landstingsdirektören. Sedan dess verkar nästan ingenting hänt. På ett halvår har man inte lyckats fastställa någon kravprofil och inte fått ut någon annons.

Detta kritiserar jag idag i Uppsala-Tidningen.

Landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) säger till Uppsala-Tidningen  att det inte finns någon anledning att "forcera" processen. Att forcera är att ta fram en kravprofil på en vecka, att hålla på över ett halvår är inte att forcera, det är att dra benen efter sig.

onsdag, augusti 19, 2015

Bussar till Runhällen även i framtiden

Det var fullsatt i bygdegården när föreningarna i Runhällen och Enåker bjöd in till möte om busstrafiken efter det att den nya sträckan av väg 56 öppnas under 2017. Den nya vägen och det faktum att den gamla vägen stängs av gör att bussen inte kan gå som tidigare. Enligt de preliminära planerna kommer bussen inte längre att göra en avstickare in till Runhällen, som redan idag ligger en bit från riksvägen och som hamnar ännu mer vid sidan av med den nya sträckningen.

Denna typ av frågor dyker upp allt oftare i samband med nya dragningar av vägar - istället för att dra vägarna där människor bor, drar man dem där ingen bor. Det är klart att det är enklare och många också tycker det är skönt att slippa den ständiga trafiken utanför knuten, men risken är stor att det också innebär att kollektivtrafikservicen försämras.

För Centerpartiet är det självklart att hela länet ska ha kollektivtrafik och i vårt länsprogram inför var vi väldigt tydliga:
  • Kollektivtrafik ska nå alla tätorter i länet.
För mig och Centerpartiet är det alltså självklart att Runhällen, som är en tätort, ska fortsätta att ha kollektivtrafik också i framtiden.