Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, juni 20, 2011

Landstingsdebatt

Det tog några timmar, eller snarare veckor, men till slut förstod också oppositionen att vi kommer att slopa det så kallade avkastningskravet på primärvårdens vårdcentralsuppdrag från nästa år. För den som läste budgetens tabellverk framgick detta redan inför landstingsstyrelsen.

Annars handlade mycket av debatten om vårdval i specialistvården, där oppositionen inte riktigt vet vad de tycker (eller snarare de tycker olika mellan partierna och ibland verkar de också tycka olika mellan olika tillfällen).

Jag lyfte självklart också miljöfrågan och kollektivtrafiken i mina inlägg - och så betydelsen av ordning och reda i ekonomin naturligtvis.
Läs också vår debattartikel från alliansen: Kortare tid i väntrum

fredag, juni 17, 2011

Spännande tid för Centerpartiet

DSC_0003_2328
Glad Maud i valrörelsen.


Centerpartiet går en spännande tid till mötes. För första gången någonsin ska partiet byta partiledare samtidigt som man sitter i regeringen. Samtidigt ska processen ske väldigt snabbt - valet av ny partiledare ska ske på den ordinarie partistämman i september.

Det betyder att tiden för valberedningens process är kort. Framför allt är det kort tid för dem som är intresserade att presentera sin vision av vad de vill med Centerpartiet. Den som tror att det är partiledarens förmåga att tala med väljarna och bli omtyckt som avgöra partiets framgång är fel ute - det handlar snarare om det interna ledarskapet.

Det faktum att vi sitter i regeringsställning begränsar dock troligen de kandidater som kan lyckas som partiledare. Det krävs nog statsråds- och/eller riksdagserfarenhet för att ha förmågan att företräda Centerpartiet på ett framgångsrikt sätt i till exempel partiledaröverläggningar, direkt delta i regeringsarbetet och samtidigt leda Centerpartiet inför valet 2014.

Hur ska då Maud Olofssons tid som Centerledare beskrivas? Det är nog lite tidigt att göra den historieskrivningen ännu. Det är klart att partiet under hennes ledning gjorde viktiga inbrytningar i storstäderna,  bland annat symboliserat med att Centerpartiet återtog sin rättmätiga plats i Stockholms stadshus. Under hennes ledning togs också ett antal strategiska beslut - kanske inte minst viktigt att sälja partiets framgångsrika tidningskoncern och därmed ge partiet ett rejält ekonomiskt tillskott.

Läs mer: Mauds brev till partiet

torsdag, juni 16, 2011

Alliansen tar miljöansvar

Ibland kan man som centerpartist vara extra glad att vara med i den allians som styr Landstinget i Uppsala län. Idag beslutar landstingets produktionsstyrelse om att den värme som köps till fastigheterna i Uppsala ska komma från förnybara bränslen. I praktiken betyder det att landsstingets utsläpp av koldioxid minskar kraftigt – precis i enlighet med det miljöprogram som vi arbetar efter.

Uppvärmning är den stora källan till utsläpp av koldioxid i landstingets verksamhet. Det är därför viktigt att minska utsläppen. Det kan ske både genom att minska förbrukningen och att aktivt välja bränslen för uppvärming som är bättre ur miljösynpunkt. Sedan tidigare finns pengar avsatta för åtgärder att minska förbrukningen, nu tar vi alltså ockås ett steg för att förändra bränslevalet.

Det är ett tydligt exempel på hur vi arbetar för att vara et miljöföredöme, inte bara i ord utan också i konkret politisk handling..

Läs på UNT-debatt: Alliansen satsar på grön fjärvärme

onsdag, juni 15, 2011

Kraniofacial kirurgi till Akademiska


(Från UNT-tv)

Akademiska sjukhuset tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg får det nationella ansvaret för kraniofacial kirurgi. Det har Rikssjukvårdsnämnden beslutat. Ett ytterligare besked om att Akademiska sjukhuset är och fortsätter vara ett av landets fyra främsta universitetssjukhusen i landet.


Bara att säga grattis och tack till alla vars arbete gjort detta möjligt!
Läs Dagens Medicin och rapportering i Radio Uppland.

torsdag, juni 09, 2011

Bra Anna-Karin!

Anna-Karin Klomp (KD) lyckades väldigt bra i debatten med Börje Wennberg om vårdval inom begränsade delar av den öppna specialistvården. Självklart är det så att det är mer komplicerat med vårdval inom specialistvården, men det har också landstingsledningen tagit hänsyn till.

Framför allt är det skillanden i perspektiv. Börje Wennberg säger sig inte ha något emot privata utförare, om det sker genom upphandling. Det han kritiserar är ett system där patienten får välja. Den stora fördelen med vårdvalssystem är just att den flyttar makt till patienten.

Lyssna på debatten i Radio Uppland: Debatt