Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, november 30, 2012

Bara i Landstinget i Uppsala län

Ur Dagens Samhälle


Diskussionen kring betalningen för de vårdcentraler som Carema drivit på entreprenad har varit hård i vårt landsting. Min utgångspunkt har varit vad som varit bäst för patienterna, men självklart skulle vi också ha rimligt betalt. Efter en värdering kom landade det i ett rimligt pris.

För den som kritiserar oss för att ta för dåligt betalt kan de vara intressant att ta del av en artikel i Dagens Samhälle. Där framgår att Carema aldrig tidigare betalat för att ta över en vårdcentral som de redan drivit. Ännu ett tydligt exempel på hur vi i den politiska ledningen för Landstinget i Uppsala län tar ansvar för ekonomin.

fredag, november 23, 2012

Bättre lite ofta, en mycket sällan

Det finns en del saker som blir dyrare med att köra bussar och tåg. Den som har lön kan räkna med att man får (och förtjänar) högre lön. Kostnaderna för bränsle kan man räkna med går upp. Det betyder att också kostnaderna för kollektivtrafiken stiger och då måste de priser som kunden betalar följa med. Frågan är då om man ska höja priserna ofta och lite eller sällan och mycket.

Vi tror att små steg ofta är bättre än stora steg sällan - därför räknar vi med att höja priserna i kollektivtrafiken varje år ungefär i takt med prisutvecklingen.

Vad är då alternativet? Alternativet är att ständigt minska trafiken istället. Det är fel väg att gå. Ska vi fördubbla resandet behövs det snarare mer och bättre kollektivtrafik.

Inslag i Sveriges Radio Uppland

ps. Det är också glädjande och en styrka att det är en mycket bred majoritet (om än inte de små oppositionspartierna) som står bakom den inriktning som vi valt för priset.

tisdag, november 20, 2012

Avsiktsförklaring undertecknad

Mårten Levin, Mälab, partar om avsiktsförklaringen framför 
en trevlig karta.

Idag var det dags för infrastruktur- och kollektivtrafikdag inom En bättre sits-samarbetet. Det var både undertecknande av avsiktsförklaring om regional tågtrafik och överlämnandet av de gemensamma övergripande mål för transportsystemet som vi från sju län ställt oss bakom.

Extra roligt som Centerpartist är att just hållbarhet har fått ett helt eget avsnitt in den nya versionen, med en tydligt betoning av de klimatutmaningar som vi har framför oss. Tyvärr hade väl inte alla deltagare på seminariet läst den delen.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd var också med och berättade vad regeringen gjort sedan 2006. Jag kommer själv ihåg de beskrivningar jag fick av dem som kom in och tog över på näringsdepartemenet och det gigantiska hål i finansieringen av infrastrukturen de fick i knät. Nu har vi en regering som sedan dess gjort stora satsning och aviserat ytterligare. Samtidigt var det naturligtvis inte roligt att höra att det trots dessa satsningar kommer att dröja 7-10 år innan järnvägen är i skick!

Jag medverkade tillsammans med mina kollegor i samtal på scenen och lyckades få fram både behovet av att tidigarelägga utbyggnaden av Mälarbanan Tomteboda-Kallhäll, behovet av ytterligare en station Uppsala södra och att det behövs fler vagnar på tågen. Tog också tillfället att lyfta fram den satsning på SL-pendel till Uppsala som görs från den 9 december och att vi fått tillstånd ett bra samarbete med gemensamma biljetter mellan UL och SL. Förhoppningsvis kommer vi att få se fler liknande samarbeten framöver.

Dessa tillställningar är också en tydlig illustration till vilka partier som prioriterat kollektivtrafiken i förhandlingarna efter valen i de olika konstellationer som styr regionens landsting.Om fördubblingsmålet

Börje Wennberg (S) ställde på dagens landstingsfullmäktige en fråga till mig angående mål om fördubblad andel av kollektivtrafiken.

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet står det: "Branschens långsiktiga mål är att fördubbla andelen kollektivtrafik i förhållande till biltrafiken. Detta är också landstingets långsiktiga mål." Den sista meningen lades till efter yrkande från mig på nämndens sammanträde. När det gäller antalet kollektivtrafikresor fonns det ett mål om en fördubbling till 2020 jämfört med 2006.


Jag har i olika sammanhang informerat om att detta är landstingets målsättning, bland annat i en replik i UNT den 14 oktober och i en artikel i UNT den 22 september. Börje Wennberg verkar ha fått för sig att det i branschens målsättning finns ett årtal också för andelen. Då kan det vara bra att gå in och läsa på Svensk kollektivtrafiks hemsida. Där står det:

Det övergripande målet är att kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas på sikt. Som ett mål på vägen dit ska antalet resor med kollektivtrafik fördubblas till år 2020.

Precis den målsättning som också anges i vårt regionala trafikförsörjningsprogram.

fredag, november 16, 2012

Kulturinslag - hitta kopplingen till kollektivtrafik

Videon till denna låt har en tydlig koppling till länets kollektivtrafik.