Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, januari 24, 2012

Samarbete över länsgränserna

Dagens möte med i Strängnäs med centerpartister från Södermanland och Västmanland om kollektivtrafiken visade med all tydlighet vilka starka samband som finns mellan oss. Det handlar inte bara om att vi har stor pendling till Stockholm.

Vi har valt lite olika lösningar på hur kollektivtrafiken ska organiseras framöver, mycket beroende på att förutsättningarna ser väldigt olika ut. Det kan naturligtvis bli en utmaning att hantera de olika sätten att organisera verksamheten när vi ska samarbeta om gemensamma lösningar över länsgränserna framöver. Men samarbeta kommer vi att behöva göra.

tisdag, januari 17, 2012

Regionsufflén blir pannkaka

Det var väl egentligen bara en fråga om när det skulle ske. Nu skedde det idag. Den tänkta ansökan om en regionbildning mellan Västmanland, Sörmland och Örebro kommer inte att lämnas in. Det fanns inte ett tillräckligt stöd i Sörmland för att landstinget skulle ställa sig bakom ansökan, utan Sörmland bestämde sig också Västmanland för att säga nej.

Detta bör ge utrymme för en nystart med ett större grepp inför 2018. Utgångspunkten bör vara att ta med hela det nuvarande sjukvårdregionen. I den bör en analys göras av vilka alternativ som finns och vad som bäst gynnar invånarna i regionen - en eller två regionkommuner (eller möjligen något annat). Analysen bör göras gemensamt. Ett liknande förslag lanserades av Centerpartiet i de berörda länen (Gemensamt Centerförslag i regionfrågan) i maj.

Kommentar från Centerpartiet i Västmanland och Centerpartiets landstingsråd i Örebro Torbjörn Ahlin.

måndag, januari 16, 2012

Juholt och sanningen


Se inslag i SVT

Så var då Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt tillbaka. Nästan genast var det dags igen. Denna gång var det försvarspolitiken som stod i centrum. På Folk och Försvars rikskonferens i Sälen påstod att regeringen drivit igenom en ny försvarspolitik med hjälp av Sverigedemokraterna. Detta var ett påstående som naturligtvis helt saknade sanningshalt. Svenska Dagbladet har i sin sanningskoll gått igenom Juholts påstående och ger rött ljus.

Det stora problemet för Juholt är inte att han helt uppenbart har fel, utan att han därmed fortsätter att förstärka den bild som redan sedan tidigare finns av att Juholt har ett flexibelt förhållningssätt till sanningen.
I boken The Press Effect - Politicians, Journalists an the Stories That Shape the Political World, beskriver författarna Kathleen Hall Jamieson och Paul Waldman hur mediernas bild av, eller kanske snarare fördomar om, kandidaterna påverkar hur olika händelser tolkas och beskrivs. Juholt har genom sitt agerande under sin första tid som partiledare skapat sig ett rykte om att vara slängig och slarvig - det må sedan vara med reseräkningar, politiska utspel (popcornmaskinen) eller i sitt förhållande till fakta. När han sedan på nytt gör denna typ av klavertramp, får det uppmärksamhet inte för att det är något nytt och oväntat, utan tvärtom för att det är precis det man väntar sig av Juholt.

Detta är något som Juholt och Socialdemokraterna kommer att få leva med så länge han är partiledare. Enda sättet att få tillstånd en ändring är att Juholt blir extremt ordningsam, både med sina utspel och med faktakontrollen. Då kan han lyckas få bort stämpel, men det förutsätter att det inte sker några återfall på vägen.

torsdag, januari 12, 2012

Intressant debattartikel om regionfrågan

Centerpartisterna i Västmanland har ett intressant inlägg i regionfrågan i dagens VLT (Mälardalsregion behöver landstinget i Uppsala län  ) . Med erfarenhet från min tid i Västmanland och Västerås har jag svårt att tro att en regionbildning som gör att västeråsarna måste passera ytterligare ett län på väg till Stockholm knappast är det bästa för vare sig Västerås eller Västmanland.


I mitt dagliga arbete med kollektivtrafiken upplever jag också hur mycket enklare det skulle vara om det inte fanns en länsgräns mellan Heby och Sala eller mellan Enköping och Västerås.


Konstaterar också att landstingsalliansen i Västmanland också skrivit en gemensam debattartikel i samma ämne.

tisdag, januari 10, 2012

Fördubblad kollektivtrafik vårt mål

Från den 1 januari har landstinget hela ansvaret för kollektivtrafiken i länet. På UNT:s debattsida idag har vi landstingsråd från alliansen en programförklaring som visar vad vi har för ambitioner (Buss hellre än bil ). Det är ingen tvekan om att kollektivtrafiken har en stor betydelse för att vi ska kunna få en uthållig tillväxt i hela vårt län.

Ambitionen är hög. Vi vill fördubbla resandet med kollektivtrafik fram till 2020. På sikt vill vi fördubbla kollektivtrafikens andel av resandet, på bilarna bekostnad. Det är viktigt att ha detta långsiktiga mål framför ögonen hela tiden - om någon ställer cykeln och tar bussen istället bidrar till att uppfylla det första målet, men inte till att uppfylla det långsiktiga målet.

Även om vi från landstinget har ansvaret för själva trafiken, måste utvecklingen ske tillsammans med andra. Utan statens satsningar på infrastruktur, både järnväg och väg, kommer det inte att gå. Utan en kommunal planering som väger in kollektivtrafiken redan från början kommer det inte att går. Utan en utveckling av den kollektivtrafik som bedrivs på rent kommersiella villkor kommer det inte heller vara möjligt att nå de ambitiösa målen.

Läs också: Bussen måste bli viktigare än bilen i länet (vill dock påpeka att Kollektivtrafikmyndigheten inte kommer att utreda vare sig trängselavgifter eller parkeringsstrategier. Det är kommunala frågor. Inte heller blir det tåguppehåll i Järlåsa och Vänge redan från december 2012 - det är planer för framtiden) .