Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, augusti 29, 2012

Bra satsning på underhåll av järnväg


Idag presentrade regeringen en storsatsning på järnväg. Det är ett välkommet besked att det kommer att göras ytterligare satsningar på drift och underhåll och att regeringen särskilt pekar ut sträckan Uppsala-Stockholm som en av de banor där det finns stora behov.

Den senaste tidens störningar i tågtrafiken har visat att det finns ett stort behov förbättringar i infrastrukturen. Genom den nya satsningen visar alliansregeringen att den forsätter att återställa det behov som byggts upp under decennier.

Sedan kommer det att behöva mer ny järnväg också. Inte minst behövs det full utbyggda fyra spår till Uppsala från Stockholm och på sikt bör också den bortappade länken mellan Enköping och Uppsala byggas. Det skulle inte minst bidra till att bygga samman städer som Örebro och Västerås med Uppsala och Arlanda.

Läs regeringens PM: Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

fredag, augusti 10, 2012

Positivt om nya bussar


UNT har idag en artikel där de frågat resenärer om vad de tycker om de nya dubbeldäckarna. De är överlag positiva. Bättre säten, bälten på alla platser och bra utsikt från övervåningen. Som en av dem som reser med just de bussarna kan jag bara hålla med. De har hittills fungerat väldigt bra. Jag tror till och med att åka dubbeldäckarna i sommar till och med blivit lite av en aktivitet för en del.

Bussarna går Uppsala-Enköping-Västerås eftersom det är på den sträckan det behövs många sittplatser och det är praktiskt möjligt att köra med bussarna.

Läs artikeln på nätet här: Högt betyg till nya bussarna

onsdag, augusti 01, 2012

Bra kollektivtrafik kostar

En av de stora fördelarna med Sveriges Radios lokalradiostationer är när de arbetar tillsammans och gör kartläggningar av något över hela landet. Det har man nu gjort och tittat på utvecklingen när det gäller månadskort i kollektivtrafiken. Det hela blir också en riksnyhet i Ekot.

Det finns också en bra sammanställning i en tabell (Tabell över prisökningen för månadskortsom visar både pris och prisökning. Det är ett väldigt bra material. Det visar också att många län har dyrare månadskort än vad vi har och att många län har haft en högre prisutveckling.

För självklart är det så att resultatet också blir lokala nyheter, och jag har i Radio Uppland fått svara på frågor. I Uppsala län är det inte särskilt dramatiskt. Vi ligger väldigt nära genomsnittet i landet när det gäller biljettprisökning - 46 procent. Men det är resultatet av de satsningar som gjorts på kollektivtrafiken i länet, från utbyggnaden av Upptåget till den standard och säkerhetshöjning som gjorts i den regionala busstrafiken.

Ska vi ha en bra kollektivtrafik måste vi som reser också vara med och betala vår del. Vi har en, jämfört med många andra län, väldigt bra kollektivtrafik och det återspeglas också i att det är många av våra invånare som använder den.