Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, juni 14, 2013

Bättre kapacitet behövs på järnvägen

Så har då trafikverket presenterat sitt förslag till nationell plan för transportsystemet. Mycket som står där är bra. En hel del självklart och redan känt och till och med påbörjat. Viktigt är att det finns med att kapaciteten mellan Uppsala och Stockholm ska utredas. Det är första steget på väg mot en utökad spårkapacitet. Det är också bra att det finns med en start av byggandet av Mälarbanan Tomteboda-Barkarby. Mälarbanan är just nu den järnvägsdel som fungerar sämst i länet.

Vad som är mindre bra är att det verkar som om åtgärder för att förbättra kapaciteten och höja hastigheten på Dalabanan sträckan Uppsala-Sala kommer att dröja till efter 2025. Denna del av banan är en viktig del i att knyta samman Uppsala regionen och utvecklas den västra delen av Uppsala kommun. Det finns planer och efterfrågan både på en tätare trafik och att tåget ska stanna på fler stationer.

Konstaterar också med glädje att Trafikverket skriver "Arbetet med att förstärka den storregionala pendlingen i Mälardalen behöver fortsätta." Nu gäller det bara att man drar den korrekta slutsatsen av denna insikt när det gäller trafiken till Gnesta i nästa års trafikplan och ger den regionala och storregionala pendlingen vettiga planeringsförutsättningar.

onsdag, juni 12, 2013

Landstinget fick rätt


En rätt underlig debatt har förekommit i anslutning till att landstinget sålde tre vårdcentraler till de företag som sedan tidigare drev vårdcentralerna på entreprenad. Inför försäljningen gjordes en noggrann värdering och utifrån den värderingen såldes vårdcentralerna till den vid det tillfället enda möjliga köparen.

Oppositionen talade dock i högt tonläge om att de såldes för billigt, och när de förlorade den demokratiska vägen vid votering i landstingsfullmäktige försökte de stoppa försäljningen den juridiska vägen.

Idag skriver UNT om förvaltningsrätten avgörande. Rubriken säger allt - priset var rimligt. Landstinget fick rätt (igen) när ett beslut överprövats den juridiska vägen.

tisdag, juni 11, 2013

Gnestas sak är vår

Konkurrens är bra, men när det finns begränsade resurser och konkurrensen inte skapar nya, krävs en bedömning av vad som är bäst för samhället i sin helhet när resurserna ska fördelas. När det gäller kollektivtrafik finns regionala kollektivtrafikmyndigheter som har att se till vilken trafik som behöver upprätthållas. Den kan vara både kommersiell och upphandlad. När det gäller sträckan Uppsala-Stockholm finns till exempel både den upphandlade tågtrafiken i form av SL-pendeln och SJ:s rent kommersiella tågtrafik. Båda dessa behövs för regionens utveckling och konkurrens mellan de olika alternativen är bra för resenärerna.

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna sätter in all persontrafik i sitt sammanhang. När det finns brist på järnvägskapacitet och olika järnvägsföretag konkurrerar om samma spårutrymme är det lämpligt att bedömningen av vilken persontrafik som är viktigast till stor del bygger på de långsiktiga behov som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna identifierat. Det handlar om att prioritera människors vardagliga resande till arbete och studier. Människor väljer bostadsort efter vilken kollektivtrafik som finns, då fungerar det inte att fungerande pendlingsalternativ för stora grupper plöstligt bara försvinner. Det förslag som tydligen finns från Trafikverket om att helt ta bort eller reducera pendeltågstrafiken till Gnesta är ett förslag som inte verkar ha den utgångspunkten.

Vad bryr du dig om Gnesta, kanske någon undrar. En väl fungerande kollektivtrafik i hela Stockholm-Mälarregionen är ett gemensamt intresse för alla län runt Mälaren. Ska vi klarar regionens tillväxt måste man som stockholmare tryggt kunna ta ett jobb i Gnesta eller Morgongåva och kunna lita på att tågen går också nästa år. På det sättet är också Gnestas sak vår.