Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, maj 24, 2016

Vårdcentraler, ambulanser och landsbygdstrafik centerfokus


Chefen för Tierpsambulansen Niklas Rosengren visar Centerpartiets Sara Sjödal var ambulansen måste står och passa. Med tre ambulanser dygnet runt i Tierp blir verksamheten betydligt bättre,

När vi i Centerpartiet idag presenterade vårt förslag till regionplan och budget var det pengar till vårdcentraler, bättre ambulanstäckning och utvecklad landsbygdstrafik som stod i centrum.
Vi ser att det behövs en ordentlig utveckling av primärvården. Alla säger det, men det händer alldeles för lite. Vi ser att många mindre vårdcentraler som är ensam på sin ort idag har problem. Vi ser därför behov av att ge dem ett extra stöd.

Men det handlar också om att mer vård ska klaras av på primärvårdsnivå, vi sätter ett beting på vård motsvarande 20 miljoner kronor som ska flyttas från sjukhusen till primärvården. Den totala ökningen för vårdstyrelsen, utöver uppräkning för löner och prisökningar, landar i Centerpartiets alternativ på nästan 60 miljoner kronor.

Centerpartiet stärker också länets ambulanssjukvård. Svaren på de interpellationer jag har ställt har visat att det behövs en utbyggd ambulanssjukvård, ibland är insatstiderna för långa. Centerpartiets förslag innebär en förstärkning i Tierp så att det där finns tre ambulanser dygnet runt och att en ambulans ska placeras dygnet runt i Knivsta. Speciellt förstärkningen i Tierp kan ha stor betydelse för hela länet – troligen ända ned till Enköping.

I budgeten lägger vi i Centerpartiet också fram förslag om förstärkningar av landsbygdstrafiken. I dag kör UL skolskjutsarna i många delar av länet. De turerna är öppna för allmänheten, men de går inte på loven. Vi vill att det under loven ska vara möjligt med anropsstyrd trafik på dessa linjer.

onsdag, maj 18, 2016

Stängning strider mot regler

Stängningen av vårdcentralen i Alunda fram till i oktober strider mot landstingets egna regler. Enligt den så kallade regelboken är det tydligt att vårdcentralen inte får stänga för semester:

i punkt 4.7 i den senaste regelboken står det:
Vårdgivaren skall bedriva verksamhet under vardagar minst mellan kl 08.00-17.00 året runt. Vårdgivaren har möjlighet till utökade öppettider med utgångspunkt från patienternas önskemål och behov. Vårdgivaren äger inte rätt att reducera tillgänglighet eller öppettider under semestrar, helger eller vid andra tidpunkter. Vårdgivaren äger dock rätt att ha stängt under max två planeringsdagar per år. Information ska ske till patienter och till sjukvårdsrådgivningen om stängningen. I informationen ska framgå vart patienten kan vända sig för att få vård

Vårdstyrelsens ordförande är medveten om att den förvaltning hon är ansvarig för planerar att bryta mot reglerna, det framgår av denna artikel i UNT. Ändå är hon inte beredd att slå fast att reglerna ska följas.

Den som ska följa upp att reglerna följs är samma vårdstyrelse.
Jag har aldrig varit någon stark förespråkare för beställar-utförarmodeller, men vill man ha argument för den modellen är detta ett utmärkt exempel.
Att man inte alltid lyckas nå de mål man satt upp är en sak, men att medvetet som politiskt ansvarig acceptera ett medvetet regelbrott är något helt annat.

måndag, maj 16, 2016

Stoppa stängningen i Alunda!

Sedan Socialdemokraterna tagit över makten i Uppsala län landsting har flera verksamheter fått stänga. Nu hotas vårdcentralen i Alunda.


Så var det dags igen.
En fungerande vårdverksamhet ska stängas, så är i varje fall planen som läckt ut. Tillfälligt (sägs det i varje fall). Denna gång är det inte en liten distriktssköterskemottagning, utan en hel vårdcentral. Och inte någon liten vårdcentral, utan en med över 6000 listade patienter och dessutom rätt många äldre. Det handlar om vårdcentralen i Alunda.Enligt UNT (Vårdcentral hotas av nedläggning) är det som föranleder stängningen att det är svårt att få läkare till Årsta vårdcentral, inne i Uppsala. Det finns ytterligare åtta landstingsdrivna  vårdcentraler inne i Uppsala tätort. Dessutom minst lika många som är privat drivna. Men istället för att hantera problemen i Uppsala med de sammantaget mycket stora utbud som finns där, funderar man på allvar på att helt stänga verksamheten på en ort i en annan kommun där det inte finns något alternativ.

Att ett sådant förslag ens diskuteras seriöst säger en hel del om inställningen till orter som Alunda i det av socialdemokrater och miljöpartister styrda landstinget. För Centerpartiet är det oacceptabel att den enda vårdcentralen på en ort stängs för att hantera bemanningsproblem inne i Uppsala.

Stoppa stängningen av Alunda vårdcentral!