Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

lördag, december 12, 2015

Stockholmare, inte särskilt smarta?

Sverige lättast biljettprissystem för svårt för stockholmarna? 

Enligt Dagens Nyheters
Viktor Barth-Kron har stockholmarna svår att förstå SL:s biljettprissystem. Det måste betyda att de där stockholmarna inte är särskilt smarta. SL har nämligen landets enklaste biljettprissystem med en zon för månadskort och bara tre zoner för enkelresor. Endast UL har ett lika enkelt system (även om UL har fem zoner, eftersom trafik utanför länet och till Arlanda har egna zoner). Hela tunnelbanesystemet ligger dessutom i en zon.

För den som reser inom Stockholms län är det faktiskt väldigt enkelt att veta vad man ska betala, problemet är snarare att vet hur man betalar.

Nu diskuteras alltså en enhetstaxa i Stockholms län. Det kan vara en utmärkt idé och skulle göra det enklare för oss som ibland åker i tre zoner och i bland en. För oss som då och då är i huvudstaden och dess omgivningar är den intressanta frågan naturligtvis också vad denna enhetstaxa i så fall kommer att hamna på. Redan idag har Stockholm det högsta priset för en resa i en zon i hela landet (44 kronor i spärr, 36 i mobil eller förköp). Hur mycket dyrare blir det att resa med den nya enhetstaxan? För dyrare lär det bli för de allra flesta som idag bara reser i en zon. Det är ju inte så att det finns något gigantiskt överskott inom kollektivtrafiken i Stockholms län.

Priset blir nog inget större problem i centrala Stockholm, men längre ut i länet kan de relativt högra priserna för korta resor bli ett problem.

Viktor Barth-Kron undrar om man på 10-15 sekunder kan förklarar biljettsystemet för en turist. Nu är ju det väldigt kort tid, men det borde gå. Jag gör ett försök:

"Det finns tre zoner. I den centrala zonen, som inkluderar hela tunnelbanan, kostar en enkel 36 kronor om du köper biljett i förväg."

Det borde räcka för de flesta turister behov och tar ca 5 sekunder att berätta. En mer fullständigt version går också den på under 15 sekunder:

"Det finns tre zoner. I den centrala zonen, som inkluderar hela tunnelbanan, kostar en enkel 36 kronor om du köper biljett i förväg. Biljetterna gäller på bussar och tåg där det står SL. Åker du tåg till  Arlanda kostar det extra. Särskilda regler gäller för resor till Uppsala, Knivsta, Bålsta och Gnesta."


Se där - svårare än så är det inte.

torsdag, december 10, 2015

Tredubblat stöd för Centerpartiets politik

Moderaterna har låtit göra en undersökning om förtroendet för partiernas flyktingpolitik. Frågan som ställt är "Vilket parti har du störst förtroende för när det gäller… invandring och integration?" Moderaterna gör en stor sak av att stödet för deras politik ökat med fem procentenheter från 13 procent våren 2014 till 18 procent december 2015 och det hänger media på.

Men frågan är om det inte är mer intressant att stödet för Centerpartiets politik ökat nästan lika mycket, med fyra procentenheter. Partiet har gått från 2 procent (då det lägsta stödet av alla partiet) till 6 procent. Vill man ha en bra rubrik kan man beskriva det som jag gjort i rubriken till detta inlägg, ett tredubblat stöd för Centerpartiets politik,

Det är också värt att notera att andelen som tycker att Miljöpartiet har bäst politik har halverats.

Förändringarna för samtliga partier ser ut så här:

Moderaterna +5 procentenheter
Centerpartiet +4 procentenheter
Vänsterpartiet +3 procentenheter
Annat parti +3 procentenheter
Sverigedemokraterna +1 procentenheter
Folkpartiet (sic) -1 procentenheter
Kristdemokraterna -1 procentenheter
Miljöpartiet -3 procentenheter
Socialdemokraterna -3 procentenheter

Ej svar -7 procentenheter
(ja, det blir en procentenehet för mycket)


Nu ska denna typ av undersökningar tas med en viss felmarginal. Det är Demoskop som gjort mätningen och ca 1000 intervjuer. Men det är i varje fall tydligt att Centerpartiet verkar ha fått ett ökad förtroende frågor om invandring och integration.

Bilder från moderaternas presentation finns här: Torsdagsfika


tisdag, december 01, 2015

Ekonomi i fritt fall

Landstinget är på väg mot rekordunderskott.


Landstinget är på väg mot rekordunderskott och ekonomin är i fritt fall. För en vecka sedan diskuterade vi ett befarat underskott på 56 miljoner, på dagens möte med landstingsstyrelsen pekar ekonomirapporten på 107 miljoner kronor i underskott.

Om detta skriver jag på UNT:s debattsida idag.

måndag, november 30, 2015

Ett kapsejsat ledarskap

Landstinget i Uppsala län är på väg mot rekordunderskott samtidigt som antalet som står i vårdkö fördubblats på ett år. I mitt anförande på senaste landstingsfullmäktige beskriver jag resultatet av ett år med Socialdemokraterna i ledningen för landstinget och pekar på ett kapsejsat ledarskap.


 
 


Bra förslag från regeringen

I departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län (Ds 2015:53) föreslås att Landstinget i Uppsala län ska ta över det regionala utvecklingsansvaret för länet. Promemorian är nu ute på remiss. Förslaget i promemorian sammanfattas på detta sätt.

Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting har nu hos regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län. I denna promemoria föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen även omfattar dessa län. Förslaget innebär även att berörda landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas.

Tanken är att förändringen ska träda i kraft 1/1 2017. Det är ett bra förslag som gör det tydligare för medborgarna vem som har ansvar. Med tanke på att länets kommuner stod bakom ansökan och att ansvaret sedan drygt ett decennium inte längre ligger på länsstyrelsen kan man nog räkna med att förslaget får ett brett stöd från remissinstanserna.

måndag, november 23, 2015

Ett år med Socialdemokraterna - den sanna versionen

En bearbetad version av Socialdemokraterna annons som stämmer bättre
med verkligheten.

Socialdemokraten Börje Wennberg har varit landstingsstyrelsens ordförande i ett år nu. I en annons på Facebook skryter han över "Första året med Socialdemokraterna i ledningen för landstinget i Uppsala län". Och så har han bockat för tre saker som han åstadkommit: Tar kontroll över byggkostnaderna, Tar kontroll över ekonomin och Tar kontroll över vårdköerna.

På den första punkten får vi väl se vad som kommer. Sant är att det finns en del tjänstemannaförslag att skära ned på investeringskostnaderna. Bland annat finns förlag om att låta bli att bygga det tillagningskök som behövs på Akademiska sjukhuset. Vad det blir av dessa förslag återstår att se.

När det gäller ekonomin finns det dock redan facit efter ett år med Socialdemokratisk brist på ledning av Uppsala läns landsting. Landstingets delårsrapport pekar mot ett underskott på 56 miljoner kronor. Det enda som gör att det inte ser ännu värre ut är att landstinget lyckligtvis får stora engångsintäkter.

Trots detta ser alltså landstinget ut att gå emot ett rekordunderskott. Om prognosen håller kommer landstinget att göra sitt sämsta resultat sedan 2002, då Mats O Karlsson (S) var tvungen att redovisa ett underskott på hela 73 miljoner kronor.

Men det kan bli värre. Tyvärr verkar det som utvecklingen även efter delårsrapporten går i fel riktning. I stället för den förbättring av ekonomin på Akademiska sjukhuset som vi alla hoppats på, ser det snarare ut som det sker en kraftig försämring. På samma sätt verkar också Kollektivtrafiknämnden gå emot ett större underskott än det som prognostiseras i delårsrapporten. Den senaste ekonomirapporten talar om ett underskott på över 100 miljoner kronor för landstinget som helhet. Detta är resultatet av en oförmåga att styra och leda. Detta är resultatet av att genomtänkta strategier kastades i papperskorgen för att ersättas med kaos. Detta är resultatet av ett kapsejsat ledarskap.

Sedan till vårdköerna. Här glider man undan i delårsrapporten och ger en väldigt välsminkad bild av verkligheten. Sanningen är att det för ett år sedan, i september 2014, var 2 493 personer som väntat över 90 dagar på sitt första besök eller på behandling/åtgärd i specialistvården. Sedan hände något den 14 september. I september i år är det 4 991 personer som väntat längre än 90 dagar. Det är alltså mer än en fördubbling. Då säger Börje Wennberg att han "tar kontroll över vårdköerna".


Jag har gjort om Socialdemokraternas Facebookannons så att den stämmer bättre med verkligheten. Den sanna bilden ser ni här ovan.

torsdag, november 19, 2015

Stora sjukhus inte effektiva

Från DN-debatt. Något för oss i Uppsala att fundera över

Idag överlämnar
Utredningen om högspecialiserad vård sitt förslag till regeringen om hur den högspecialiserade vården bör organiseras och utvecklas, en utredning som Vårdsverige sett fram emot med spänning. Redan på morgonen var det dock möjligt att ta del av huvudinnehållet i en debattartikel på Dagens Nyheters debattsida med rubriken Hundratals liv per år räddas om vården koncentreras .


Det ska bli intressant att ta del av hela utredningen, men det är ingen tvekan om att övning ger färdighet och att en del vård kräver många och avancerade resurser. Detta kommer att leda till att viss vård inte längre finns lika nära, men att det blir bättre. Men, som påpekas, det är mycket möjligt att bli duktig också på mindre sjukhus, om man där får göra många insatser. Det har till exempel visat sig på lasarettet i Enköping. I arbetet med att koncentrera vården är det därför viktigt att se vad som kan göras på olika sjukhus i regionen.

Det är också tydligt att stora sjukhus inte är effektiva. I debattartikeln talar man om att sjukhus med fler än 400-600 vårdplatser har nackdelar ur effektivitetssynpunkt. Detta är självklart något som vi behöver ha med i den framtida organisationen av vården bårde i vårt län, i sjukvårdsregionen och landet.


Vår uppgift i landstinget i Uppsala län, som ansvariga för regionens största sjukhus, blir att i huvudsak fundera över vilken vård som bättre och effektivare kan utföras på andra sjukhus än Akademiska sjukhuset. Annars kommer vi inte att ha utrymme för ytterligare koncentration av den riktigt specialiserade och komplicerade vården till Akademiska sjukhuset.

onsdag, november 18, 2015

Skenande underskott för Akademiska sjukhuset

Det är tydligt att socialdemokrater och miljöpartister helt tappat kontrollen över landstingets ekonomi. I den nya månadsrapport som ska behandlas på produktionsstyrelsen i nästa vecka ökar Akademiska sjukhusets underskott med 30 procent. Nu lyder prognosen på -260 miljoner kronor.

Till detta ska läggas att också Kollektivtrafiknämnden prognostiserar ett underskott på omkring 26 miljoner kronor, till stor del beroenden på en medveten riskfyllt budgetering från socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister i nämnden.

Idag är det varken ordning och reda i beslutsprocesser eller ekonomi i landstinget. Det kan på sikt bli väldigt dyrt för länets invånare.

tisdag, november 10, 2015

UL-kortet funkar i Karlstad!

En av de fiffiga sakerna med att flera län gått samman om ett nytt biljettsystem är att det blir lite mindre att hålla reda på. Jag är, tillsammans med en massa kommunpolitiker, på SKL:s kongress i Karlstad. Självklart passade jag då på att testa om mitt UL-kort fungerade på stadsbussarna i staden. Som framgå av filmen gick det utmärkt.

Detta är en funktion som vi i BIMS-länen (som systemet heter) marknadsför alldeles för lite.


söndag, november 08, 2015

Om hållplatser, turtäthet och priser
Jacke Sjödin i UNT är alltid värd att läsa. I dagens UNT skriver han bland annat om bussar och det förslag till nytt stadstrafiknät som presenterades i veckan. Han verkar något skeptisk till att det ska bli något längre mellan hållplatserna för att det ska gå snabbare att resa med buss.

Han skriver bland annat: Om jag var med i fiffiga-buss-besluts-kommittén så skulle jag fokusera på lägre priser och högre täthet.

Jag sitter ju med i fiffiga-buss-besluts-kommittén - eller kollektivtrafiknämnden som är det officiella namnet. Därmed vet jag att det är just det som har skett. Precis som Sjödin föreslår ska förslaget leda till att turtätheten blir högre, utan att kostnaderna ökar så att priset blir högre. Därför innehåller förslaget bland annat att bussarna ska göra färre avvikelser från den rakaste linjen och stanna vid färre hållplatser. Den kortare restiden gör naturligtvis också att det blir mer intressant att ta bussen, eftersom skillnaden mot att göra samma resa med bil minskar.

Det hela handlar i grunden om antalet bussar. Sambandet ser enkelt beskrivet ut så att om man har tätare mellan hållplatserna, tar resan längre tid och då blir det lägre turtäthet (med samma antal bussar) eller högre kostnader (med fler bussar).

Nu är det så bra att fiffiga-buss-besluts-kommittén i nästa vecka kommer att skicka ut förslaget till nytt stadsbussnät på remiss så att alla, även Jacke Sjödin, har chansen att komma med synpunkter. Det hoppas jag många gör - för det är inte helt självklart var den rätta balansen ligger.

Ps. Jacke Sjödin för också fram förslaget (möjligen något raljant) att avståndet mellan hållplatser på sträckan Storvreta - Vänge skulle utökas till 2,5 mil så bussen kommer upp i jättehög hastighet och inte behöver stanna alls. Förslaget är egentligen väldigt klokt - om det fanns ett stort resande mellan Storvreta och Vänge. Alla som har tillgång till direktbuss vet att det är det mest attraktiva sättet att resa kollektivt. Men då måste det finns tillräckligt med resande för att det också ska finnas vanliga bussar som stannar och tar upp alla som inte bor just i Vänge och Storvreta,

tisdag, oktober 27, 2015

Storlager i Varghällar ställer krav på kollektivtrafik

Bild från Enköpings kommuns hemsida.

Det är jättekul att att Martin& Servera ska flytta sin verksamhet till Enköping och att de ska etablera sig i Södra Varghällar, det vill säga i samma område som KG Knutsson och COOP:s lager. Men det betyder att det blir än mer angeläget att få igång en fungerande kollektivtrafik och cykelbanan till området. 

 Företaget lägger samman sina lager i Västerås och Årsta och flyttar till Enköping. Idag jobbar 250 personer på de båda lagren. Speciellt eftersom det handlar om att flytta en verksamhet är det viktigt att det redan från början finns möjlighet att resa kollektivt.

Idag finns närmaste busshållplats ute vid väg Stockholmsvägen och utan trafiksäker gång- och cykelbanan till området. Ska vi få ett samhälle där människor kan välja bort bilen, måste det vara möjligt att kunna ta sig till stora verksamhetsområden med kollektivtrafik. UL och Enköpings kommun behöver snarast få igång planeringen för att få till kollektivtrafik till området.

måndag, oktober 12, 2015

Grön budget för vit, växande arbetsmarknad

Skriver tillsammans med Solveig Zander och Stefan Hanna på UNT:s debattsida på nätet om Centerpartiets budgetförslag.

Med tanke på mötet med Dalbanans intressenter är särskilt detta stycke aktuellt:

När vi nu lägger en egen budget avsätter vi därför att ytterligare 480 miljoner kronor satsas på järnvägsunderhåll under åren 2016–2018. För oss är det viktigt att det finns pengar till järnvägsunderhåll både på järnvägen mellan Uppsala och Stockholm och mellan Uppsala och Sala.
Läs hela artikel här:  Grön budget för vit, växande arbetsmarknad

lördag, oktober 10, 2015

onsdag, oktober 07, 2015

Uppsala folkhögskola - en resurs för samhället


Idag var jag på besök på Uppsala folkhögskola, som är Wik folkhögskolas filial inne i Uppsala. Det var ett både roligt och lärorikt besök där jag fick träffa elever i tvåan som ställde en hel del frågor om politik, ideologi och landstinget.

De var väldigt duktiga på att förklara varför folkhögskolan behövs och att det kan finnas många olika anledningar till att man behöver den andra chans som allmän linje på folkhögskola innebär.

Det kändes verkligen att detta var en del av landstingets verksamhet som bidrar till att bygga ett starkare Sverige. Som gör att människor får chansen att utvecklas och också ge ett större bidrag till vår gemensamma välfärd. Det finns personer och partier som vill avveckla folkhögskolan, men för mig är det ännu tydligare efter dagens besök att folkhögskolan är en del i en politik för jobb, företagande och tillväxt.

Som jag uppfattade det bodde alla elever i Uppsala. Det är ingen tvekan om att det finns många också i övriga länet som skulle kunna växa med en folkhögskoleutbildning. Från Centerpartiet har vi motionerat om att det borde finnas en folkhögskolefilial också i Norduppland.

torsdag, september 17, 2015

Ett politisk underskott

Kollektivtrafiknämnden är på väg mot ett underskott för 2015 på omkring 20 miljoner kronor. Det är ett underskott som helt förklaras av ett politiskt misslyckande - UL får inte så mycket betalt för skolskjutsverksamheten som man budgeterat.

Att det är ett politiskt misslyckande beror på att man i budgeten räknat med att få betydligt bättre betalt av länets kommuner. Eftersom detta skulle ske under löpande budgetår och utan  självklart stöd i några avtal, var förutsättningen för att lyckas att man politisk skulle komma överens om respektive kommun att de skulle ta sitt ansvar för skolskjutskostnaderna redan i år. Det har man inte lyckats med, trots att det var en bärande del i budgeten.

Från Alliansen såg vi redan från början att budgeten var underbalanserad. I Landstingsfullmäktige hade vi också ett förslag som innebar större intäkter till kollektivtrafiken. När Kollektivtrafiknämnden tog beslut om budget markerade vi att det fanns stor risk för underskott.

Förutom ekonomin ser det dock rätt bra ut. Resandet ökar och det gör också biljettintäkterna, även om det fortfarande är en bit kvar till budget. Kostnaderna är också betydligt lägre än budgeterat, inte minst tack vare låga dieselpriser.

tisdag, september 15, 2015

Närakuten behövs!

Mycket intressant besök idag på Uppsala närakut och ortopedakut som drivs av Cityakuten. Det är lätt att inse att verksamheten behövs. Med över 66 000 patientkontakter varje år är det ingen tvekan om att det både fyller ett behov för patienterna och hjälper till att minska belastningen på Akademiska sjukhusets akutmottagningar.

Tyvärr är verksamheten hotad och man upplever en stor osäkerhet kring hur framtiden ser ut. Den styrande minoriteten har varit väldigt otydlig vad som ska gälla framöver, något som idag leder till praktiska problem till exempel vid rekryteringar.

Vi hade också en intressant diskussion kring var denna typ av verksamhet bäst placeras - i anslutning till den stora akuten eller skiljt från den. Tydligen en fråga där det inte verkar finnas något tydligt svar, bara tydliga uppfattningar. Vad jag inte visste var att den lättakut som öppnats vid Danderyds sjukhus för att avlasta den akutmottagningen nu faktiskt är stängd.


torsdag, augusti 20, 2015

Landstinget drar benen efter sig


Det har gått ett
drygt halvår sedan den (dåvarande) vänstermajoriteten bestående av Socialdemokrater, Miljöpartister och Vänsterpartister sparkade landstingsdirektören. Sedan dess verkar nästan ingenting hänt. På ett halvår har man inte lyckats fastställa någon kravprofil och inte fått ut någon annons.

Detta kritiserar jag idag i Uppsala-Tidningen.

Landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) säger till Uppsala-Tidningen  att det inte finns någon anledning att "forcera" processen. Att forcera är att ta fram en kravprofil på en vecka, att hålla på över ett halvår är inte att forcera, det är att dra benen efter sig.

onsdag, augusti 19, 2015

Bussar till Runhällen även i framtiden

Det var fullsatt i bygdegården när föreningarna i Runhällen och Enåker bjöd in till möte om busstrafiken efter det att den nya sträckan av väg 56 öppnas under 2017. Den nya vägen och det faktum att den gamla vägen stängs av gör att bussen inte kan gå som tidigare. Enligt de preliminära planerna kommer bussen inte längre att göra en avstickare in till Runhällen, som redan idag ligger en bit från riksvägen och som hamnar ännu mer vid sidan av med den nya sträckningen.

Denna typ av frågor dyker upp allt oftare i samband med nya dragningar av vägar - istället för att dra vägarna där människor bor, drar man dem där ingen bor. Det är klart att det är enklare och många också tycker det är skönt att slippa den ständiga trafiken utanför knuten, men risken är stor att det också innebär att kollektivtrafikservicen försämras.

För Centerpartiet är det självklart att hela länet ska ha kollektivtrafik och i vårt länsprogram inför var vi väldigt tydliga:
  • Kollektivtrafik ska nå alla tätorter i länet.
För mig och Centerpartiet är det alltså självklart att Runhällen, som är en tätort, ska fortsätta att ha kollektivtrafik också i framtiden. 

fredag, juni 26, 2015

En meningslös rapport

Några forskare på VTI har tagit fram en rapport om den utökade regionaltågstrafiken i Mälardalen. De kommer fram till att det inte är "lönsamt" att öka turtätheten i Mälarbanan. En helt meningslös rapport. Redan i inledningen framgår nämligen detta:

Exempel på nyttor som inte låter sig fångas på ett enkelt sätt, och som vi bortser ifrån, är samhällsnyttan av att kunna erbjuda rörelsehindrade eller personer med låga inkomster möjligheter att resa, likaså om ett bättre transportsystem bidrar till en bättre fungerande arbetsmarknad vilket är svårt att kvantifiera. 

Kursiveringen är min. Det är klart att om man bortser från det som är syftet med den förbättrade trafiken, en bättre fungerande arbetsmarknad och bostadsmarknad i Mälardalen, så är det också svårt att hitta de positiva effekter som vi vill uppnå med den gemensamma satsningen. Därmed blir ju också rapporten som underlag för någon form av debatt helt meningslös.


Det finns också mycket annat som är konstigt i rapporten. Bland annat att man väljer att räkna på Mälarbanan, där det inte planeras någon större utvidgning av trafiken och där det är tänkt att det inte ska ske någon ökad samhällssubvention. Jag kan väl också påpeka att det är få av dem som pendlar mellan Västerås eller Enköping och Stockholm som upplever att det finns någon alternativ kollektivtrafik förutom regionaltåget - även om det går att ta buss 874 från Västerås till Enköping, byta till buss 803 eller 898 från Enköping till Bålsta och sedan ta pendeltåget. Det är möjligt att någon åker så enligt VTI:s modeller, men i verkligheten är det inget alternativ för en pendlare.

Vidare påstås att "Kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen subventionerar trafiken genom bolaget Mälab". Vad jag vet subventioneras inte trafiken på Mälarbanan med en enda krona. Det enda som finns är en viss gemensam marknadsföringsbudget inom ramen för TIM-samarbetet.


För den som trots allt vill läsa hela rapporten finns den här: VTI Rapport 866 

torsdag, juni 18, 2015

Miljöpartiet och kärnkraftsinvesteringar


Obs - killen i mörk kavaj och rosa skjorta är jag, inte Lena Rönnberg!

På senaste landstingsfullmäktige diskuterade vi inte bara budget, utan också finansplicy och placeringspolicy för landstinget. I dessa har vi i praktiken ett förbud mot investeringar i vissa typer av företag, till exempel de som håller på med alkohol, tobak och vapen. Vi har satt gränsen till att mindre än 1 procent av omsättningen får utgöras av tillverkning, distrubution eller marknadsföring av dessa varor - vilket är ett mycket tufft ställt krav.


Nytt i den senaste revideringen var en begränsing av investeringar också i företag som sysslar med fossila bränslen. Gränsen där sattes till att en fond får ha högst 5 procent med företag som huvudsakligen, mer än 50 procent, sysslar med fossila bränslen. En viktig markering, inte minst eftersom en rimlig bedömning är att företag som huvudsakligen sysslar med fossila bränslen nog inte är några bra långsiktiga investeringar.

Från Centerpartiet ville vi ha samma begränsning för kärnkraft (kärnteknisk verksamhet för energiändamål). Man kunde tro att åtminstone Miljöpartiet skulle tycka att det var en bra idé. Så var det dock inte. I Landstinget i Uppsala län är det Miljöpartiet som leder kampen för att landstinget ska kunna investera i kärnkraft. Och det var en miljöpartist som yrkade avslag på vårt förslag att undvika kärnkraftsinvesteringar.

Den som vill ta del av argumenten kan se min debatt med Miljöpartiets Fredrik Leijerstam ovan. Kortversionen är att Miljöpartiet i landstinget vill kunna investera i kränkraft för att:


  1. Kärnkraften håller på att avveckla sig själv.
    Det borde väl egentligen vara ett skäl att inte investera i kärnkraft.
  2. Det finns inga aktiefonder att investera i som vi vet är utan kärnkraft.
  3. De aktiefonder vi investerar i innehåller inga kärnkraftaktier, så någon begränsning behövs inte.
Hur argument 2 och 3 kan framföras av samma person i samma debatt har jag svårt att ta in.

Från Centerpartiet handlar detta inte enbart om att vi vill att de investeringar och placeringar som landstinget gör ska vara i långsiktigt hållbara energiföretag, utan också just detta att både fossila bränslen och kärnkraft är på väg ut. Därför är det företag som landstinget inte bör äga, vare sig direkt eller indirekt. Varför Miljöpartiet i vårt landsting inte delar den synen kan jag faktiskt inte förstå.måndag, juni 08, 2015

Landsting utan fast ledning

Sjukhuschefen för Akademiska sjukhuset Lennart Persson går i pension redan den 30 juni. Ett besked som enligt den tillförordnade landstingsdirektören Kerstin Westholm kom oväntat. Det betyder att landstingets största förvaltning, med ett prognosticerat underskott på 100 miljoner kronor, står utan fast ledning.

Visst finns det en tillförordnad chef medan rekrytering sker, men det är självklart ett avbräck i möjligheten att styra en så stor och komplex förvaltning, Risken för att viktiga beslut inte kan tas och viktiga processer inte kan föras framåt i rätt takt är uppenbar.

Dessutom har den som är ordförande för Akademiska sjukhusets styrelse, produktionsstyrelsens ordförande Sören Bergqvist, lämnat majoriteten och landstingets högst tjänstman, landstingsdirektören, är tillförordnad i avvaktan på en rekrytering som inte ens verkar ha påbörjats.

I och med att Vänsterpartiet lämnat majoriteten står landstinget dessutom utan en tydlig politisk majoritet, med den osäkerhet som det innebär, inte bara i budgetfrågor.

Sammantaget gör detta att det idag är svårt att tala om någon fast och tydlig ledning i landstinget vare sig på den politiska nivån eller landstingsnivån. Det oroar!

onsdag, juni 03, 2015

Det lönar sig att läsa och skriva!

Som jag skrev i ett tidigare inlägg fanns det en väldigt underlig skrivning i den fastighetsutvecklingsplan för Akademiska sjukhuset som gått ut till landstingsstyrelsen. Efter mitt påpekande hade dock majoriteten justerat texten till själva sammanträdet. Nu framgår det klart framgår att kollektivtrafiken ska kunna köra även på Inre sjukhusvägen i framtiden.

Bra så. Det lönar sig att läsa och komma med synpunkter. Nu gäller det bara att vara uppmärksam framöver. Det är tydligt att det finns intressen som helst inte ser kollektivtrafik på området. Och även av denna text framgår att de fortsatt har stort inflytande.tisdag, juni 02, 2015

Centralisering fortsätter med S+MP


Så var det dags igen. BUP i Östhammar och Tierp blir utan läkare. Förra gången var det ögonmottagningen och öronmottagningen i Tierp som lades ned. Två förändringar som beslutas efter det att Socialdemokraterna, Miljöpartiet (och Vänsterpartiet ) tog över styrningen av landstinget.Två förändringar som kan uppfattas som små för den som sitter i Uppsala, men som har stor betydelse för de patienter som finns runt om i länet.

Det finns i det enskild fallet alltid någon motivering. Centraliseringar blir lätt lösningen på problem för den som sitter som centralt. Det är därför det krävs ett tydlig politiskt ledarskap för vård i hela länet. Det finns inte hos socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister i vårt landsting.

Det betyder att risken är stor att det kommer att ske ytterligare centraliseringar och ytterligare nedläggningar ute i länet. 

Från Centerpartiet protesterare vi naturligtvis och fortsätter att kämpa för vård i hela länet. 

Artikel i UNT: Läkare dras in vid BUP

fredag, maj 29, 2015

Centerbudget utan skattehöjning

Idag har vi i Alliansen i landstinget presenterat en gemensam budget som ett alternativ till den som Soclademokratena och Miljöpartiet har lagt fram. Vi klarar att balansera budgeten för 2016 utan att behöva höja skatten. Det budgerade överskottet är inte stort, men vi höjer inte skatten bara för att lägga drygt 365 miljoner kronor i överskott.

Vi har många bra förslag i budgeten. Några markeringar som är särskilt viktiga för oss i Centerparriet är satsningen på tillgång till specialistläkare i hela länet och ett tydlig besked om att ögonmottagningen och öronmottagningen i Tierp ska återöppnas.

Vi ger också besked om att det ska byggas en ambulanstation i Gränby, något som behövs för att få ned insatstiderna till bland annat Knutby och Almunge.

En annan viktig fråga för oss i Centerpartiet är att vi i vår gemensamma budget har med en utredning om en folkhögskolefilial i Norduppland.

En viktig del i vår finansiering är att vi genomför en rimlig höjning av priserna i kollektivtrafiken. Vi återställer den sänkning på månadskorten som gjordes i april och lägger på en höjning med ytterligare 60 kronor. Däremot höjer vi inte enkelbiljettpriserna. Genom förändringen behåller vi en rimlig balans mellan skattefinasiering och resenärsfinansiering i länets kollektivtrafik.

onsdag, maj 27, 2015

Vem styr Akademiska?


Akademiska sjukhuset lämnar en prognos på ett underskott på 100 miljoner kronor, Hälsa och habilitering på 1 miljonkronor, Resurscentrum 11 miljoner kronor och landstingsservice 5 miljoner kronor. Detta framgår av delårsrapporten för de första fyra månaderna 2015 som behandlas på landstingsstyrelsen på måndag.

I samtliga dessa falla uppmanas Produktionsstyrelsen vidta åtgärder.  Produktionsstyrelsens ordförande är vänsterpartisten Sören Bergqvist, men han och Vänsterpartiet har ju lämnat den tidigare majoriteten. Som jag skrev redan när det blev klart att Vänsterpartiet hoppar av borde detta vara den största huvudvärken för Miljöpartiet och Socialdemokraterna - framför allt för att det innebär en otydlighet i styrningen av Akademiska sjukhuset.

Idag uppmärksammar Sveriges Radio min oro. Johan Edstavs försök till svar gör mig inte tryggare. Åtgärder behövs göras i år både för att klara årets budget, men också för att klara nästa års budget. om det är tveksamt om Vänsterpartiet är beredda att göra något i år, är det nog än mindre troligt att de är beredda på tuffa åtgärder för att Akademiska ska klara Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget för 2016.

tisdag, maj 26, 2015

Inga bussar på Akademiska?

Det blir långt att gå från bussen om förslaget går igenom.

I det förslag till fastighetsutvecklingsprogram för Akademiska sjukhuset som ska behandlas på landstingsstyrelsen på måndag föreslås ett stopp för kollektivtrafik på sjukhusområdet. Det är oerhört förvånande. Tidigare har det funnits en politisk enighet om att öka kollektivtrafiken inne på sjukhusområdet.

Målsättningen borde vara att det ska vara enklare och kortare att gå från bussen till de viktigaste ingångarna till sjukhuset, än att gå från bilen och parkeringen. Att Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu lägger släpper upp ett förslag som innebär att 
kollektivtrafik med buss på inre sjukhusvägen bör undvikas och istället hänvisas till hållplatser som utanför sjukhusområdet på Dag Hammarskjölds väg och Yttre Sjukhusvägen är därför helt fel inriktning. 

Det finns naturligtvis utmaningar med mer kollektivtrafik inne på sjukhusområdet. Men de kan lösas med val av fordon och de exakta körvägarna. Men inriktningen borde vara tydlig.  När vi nu bygger ett halvt nytt sjukhus måste det naturligtvis utformas så att det går att resa dit med kollektivtrafik - både för miljöns skull och för att slippa onödigt höga räkningar för sjukresor med taxi.

måndag, maj 11, 2015

Bra besked från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet hoppar av majoriteten i landstinget i Uppsala län. Orsaken är att de kräver att priset på UL-kortet ska sänkas till 500 kronor, något som det inte finns utrymme för i en vettig budget. Det är ett bra besked från Vänsterpartiet, förhoppningsvis kan det också rensa ut en del andra rena vänstersvängar i landstingspolitiken och det tokiga prissänkarförslaget förpassas till populismens skräphög.

Från Centerpartiet och Alliansen har vi varit tydliga med att också vi som reser i kollektivtrafiken behöver vara med och betala vår del av kollektivtrafikens kostander. Ska vi klarar nuvarande nivå på kollektivtrafiken och genomföra de förbättringar som behövs kommer vi också behöva höja priset på månadskortet, Jag hoppas att vi får stöd från Socialdemokraterna och Miljöpartiet för ett sådant förslag.

Den stora frågan nu är dock inte budgeten, utan styrningen av landstinget. Vänsterpartiets landstingsråd Sören Bergqvist är ordförande för produktionsstyrelsen, den politiska styrelse som styr över Akademiska sjukhuset och hela den egna vården. Men nu har han lämnat majoriteten. Det är lätt att förstå att detta kan få förödande konsekvenser för möjligheten att styr flera av landstingets största förvaltningar - och kanske framför allt Akademiska sjukhuset,

Utvecklingen är ett haveri för framför allt Socialdemokraterna. De har tydligt visat att de inte var tillräckligt väl förberedda och mogna att leda landstinget.

onsdag, april 22, 2015

Edstavs egen höghastighetsjärnväg

Johan Edstav, ordförande i regionförbundsstyrelsen, gjorde för ungefär en månad sedan ett utspel om höghastighetsjärnväg till Uppsala, som bland annat refererades i UNT . Av artikeln verkar det som om det är höghastighetsjärnväg som är huvudinriktningen i det brev som skickats till infrastrukturminister Anna Johansson från Regionförbundet i Uppsala län, Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län.

Den som läser brevet inser snart att det inte alls handlar om någon höghastighetsjärnväg, det är istället de välkända kraven på två nya spår som framförs. Brevet är i stort sett bra och innehåller de ställningstaganden som vi gemensamt gjort i regionen. Det handlar om att det behövs ytterligare kapacitet mellan Stockholm och  Uppsala och pekar på de möjligheter till bostadsbyggande som det innebär. Samma inriktning har den fråga som Solveig Zander ställt till infrastrukturminister (Sverigeförhandlingen och bostadsbyggande inom stråket Arlanda – Uppsala). Området Arlanda -Uppsala borde självklart vara med i Sverigeförhandlingen, men inte i den del som handlar om utbyggnad av höghastighetsjärnväg, utan i den del som handlar om att öka bostadsbyggandet i storstadsområdena.

Inte heller i den debattartikel som bland annat Johan Edstav undertecknat nämns höghastighetsjärnväg. Faktum är att inte ens i det pressmeddelande som skickas ut från regionförbundet nämns höghastighetsjärnväg annat än i rubriken.

Ändå blev detta med höghastighetsjärnväg huvudnumret i artikeln och när Johan Edstav i dag på regionförbundsfullmäktige rapporterade var detta med höghastighetsjärnväg det han lyfte fram.

Jag påpekade då att det kanske vore klokt att hålla fast vid det vi sagt tidigare - i praktiken två ytterligare spår -  och inte blanda in höghastighetsjärnvägspår och annat som kan göra budskapet otydligt. Edstav slingrade sig då och påstod att detta med höghastighetsjärnväg fanns med i den Regional utvecklingsstrategin. RUS:en, Det är dock rent hittepå, någon höghastighetsjärnväg finns varken med i RUS:en eller länstransportplanen).

Det stora problemet är inte att Johan Edstav säger saker som inte stämmer inför Uppsala läns ledande kommun- och landstingspolitiker - vi vet att värdera hans utsagor. Det stora problemet är att hans solospel, utan förankring i beslut eller realistisk verklighet, riskerar att försvåra ett snabbt förverkligande av bättre kapacitet mellan Uppsala och Stockholm.

Ps. Vad är då en "höghastighetsjärnväg"? I Sverigeförhandlingen säger man att tågen ska kunna 320 km/h på höghastighetsjärnvägen. 


tisdag, april 21, 2015

Hur länge dröjer ambulansen?

Hur långt tid tar det innan ambulansen kommer? Beror svaret på den frågan på var man bor? Vi i Centerpartiet hade redan under förra mandatperioden identifierat detta med jämlik tillgång till ambulans som ett viktigt utvecklingsområde. Det var också en av de frågor vi lyfte i valrörelsen ( Se till exempel debattartikeln Snabbare ambulanser).

Nu vilja jag konkret få reda på hur det står till med den likvärdiga tillgången på vård för dem som bor på några av länets många tätorter. Jag har därför ställt en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg där jag ställer tre konkreta frågor:

  1. Vad är den genomsnittliga (mediantiden) tiden enligt senast tillgänglig statistik från det att ett larm är mottaget till dess att första ambulans är framme för orterna: Uppsala, Almunge, Knutby, Vattholma, Fjärdhundra, Skokloster, Knivsta, Harbo, Östervåla, Hållnäs, Lövstabruk och Österbybruk?
  2. Vad är maxtiden enligt senast tillgänglig statistik för en 12-månadersperiod från det att ett larm är mottaget till dess att första ambulans är framme för samma orter?
  3. Anser du att svaret på frågorna föranleder behov av några åtgärder?

tisdag, mars 24, 2015

Regeringen dränerar Enköping på kvalificerade jobb

Idag kom Skatteverkets besked om att Skatteverket stänger ned verksamheten i bland annat Enköping. Verksamheten flyttar till Västerås. Nedläggningarna är ett steg på vägen att dränerar medelstora orter på kvalificerade jobb.

Denna utveckling måste stoppas. Det är ingen naturnödvändighet att all statlig verksamhet ska koncentreras till större orter. Idag med en allt mer modern teknik bör det till och med vara möjligt att ha en mer utspritt statlig verksamhet.

måndag, mars 23, 2015

Västmanland och Sörmland rätt för Uppsala

Dagens besked om att regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi öppnar för nya regiondiskussioner är bra (DN-debatt). Det är ingen tvekan om att vi behöver se över hur vi organiserar oss och att dagens landsting till en viss del är för små för att klara sina uppgifter. Vi ser det tydligt inom kollektivtrafiken och infrastrukturplaneringens område där länsgränserna idag utgör faktiska hinder.

Men större regioner behöver också betyda att ytterligare frågor regionaliseras från staten. Det bör vara en uttalad ambition att decentralisera olika statliga beslut till regional nivå.

Sedan har Shekarabi fel när han påstår att Sverige är det land som har Europas snabbast urbaniseringstakt. Enligt FN-rapporten World Urbanization Prospects från 2014  är urbaniseringstakten i Sverige lägre än i Europa i genomsnitt.

Så till kartritandet. I vårt område är det inte så enkelt - alla vill liksom vara med Stockholm. Men om man börjar i det som bör vara första pusselbiten så är det rätt enkelt - Uppsala, Västmanland och Södermland bör föras ihop till en region. Vi har alla liknande förhållande till Stockholms län, även om integrationen Stockholm - Uppsala är den i särklass mest långtgående.

Sedan kan man eventuellt fundera på övriga pusselbitar, i första hand från Sjukvårdsregioen (dagens Gävleborg, Dalarna, Örebro och Värmlands län). En sådan stor geografisk region utan kulturell bas kommer dock att vara besvärlig - det är långt mellan Gnarp och Gnesta både mentalt och fysiskt.

onsdag, mars 18, 2015

100 000 nya bostäderHandelskammaren har tagit fram en intressant film som beskriver vad som behövs för att skapa förutsättningar för 100 000 bostäder i stråket från Arlanda/Märsta till Uppsala. Ett intressant inlägg i debatten när vi helt klart behöver fler bostader. Viktigt är naturligtvis att få ordning på spåren från Uppsala in till Stockholm.
Vad som inte beskrivs är de positiva effekter en sådan satsning också får i andra delar av länet och och att det skapar förutsättningar för tillväxt också i bland annat Tierp, Skutskär och Heby.

tisdag, mars 03, 2015

Vi behöver en regiondirektör!

Ett arbete har inletts i Uppsala län med att bilda en regionkomun - det vill säga att det direktvalda landstingsfulmäktige (som då bli regionfullmäktige) ska ta över de uppgifter som idag ligger på det indirekta Regionförbundet.

Det är en i grunden väldigt bra utveckling, som stärker demokratin. Men det är inte så att uppgifterna bara kan gå in i det befintliga landstinget. Det som en region ansvarar för, regional tillväxt och infrastrukturinvesteringar till exempel, är delvis något helt annat än att vara finansiär och utförare av sjukvård.

I Uppsala län har vi övat lite i och med övertagandet av kollektivtrafiken, men bildar vi en regionkommun blir det en betydligt större del av verksamheten.

Landstinget i Uppsala län ska rekrytera en ny landstingsdirektör efter den som Vänstermajoriteten gjorde sig av med. Med tanke på de förändringar som väntar är det då viktigt att det som rekryteras blir en regiondirektör, inte en landstingsdirektör. Det vill säga en person som kan vara lika hemma i tillväxtfrågorna som i vårdfrågorna. En person som kan bidra till att för verkliga både en god vård i hela länet och två ytterligare järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm.

onsdag, februari 18, 2015

Politisering av anställningar

Den nya vänstermajoriteten i landstinget har beslutat att politisera anställningen av förvaltningschefer. De ska nu anställas av Landstingsstyrelsens arbetsutskott. Tidigare var det landstingsdirektören som anställde förvaltningschefer. Det är också det mest rimlig med den typ av organisation som landstinget är.

Jag kritiserar detta i Radio Uppland idag:Politikerna får mer makt i landstinget

När politiker anställer innebär det ju också att det kan finnas politiska skiljelinjer i vem som ska anställas. Vilken legitimitet har den förvaltningschef som anställs efter votering? Ska den chefen förvänta sig att få gå vid ett majoritetsskifte? Det som i praktiken hänt med landstingsdirektören nu efter valet.

Om man vill att politiker ska anställa förvaltningschefer vore det för övrigt det naturliga att respektive nämnd anställde förvaltningschefen.

torsdag, februari 12, 2015

Sparkad landstingsdirektör

Börje Wennebrg ger sig själv makten att sparka landstingsdirektören.

Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 3 februari stod ändring i landstingsstyrelsens delegationsordning på föredragningslistan. I det utskickade förslaget var det ingen ändring vad gäller landstingsdirektören - beslut om att avsluta landstingsdirektörens anställning skulle tas av landstingsstyrelsens arbetsutskott. Men på sittande sammanträde lägger Börje Wennberg fram förslaget att landstingsstyrelsens ordförande, det vill säga han själv, ska ta det beslutet. Om än efter "samråd" med arbetsutskottet.

Idag blev det plötsligt tydligt varför landstingsstyrelsensordförande Börje Wennberg på sittande landstingsstyrelse krävde att delegationsordningen skulle ändras så att han själv skulle ta beslutet att säga upp landstingsdirektören. Idag kom beskedet att landstingsdirektör Eva Ljung får sluta. Någon vettig förklaring ges inte.onsdag, februari 11, 2015

Nu börjar nedmonteringen av vården

Nu börjar nedmonteringen av vården. Idag kom beskedet att landstinget kommer att sluta med ögon- och öronläkare på vårdcentrum i Tierp. Istället kommer patienterna att hänvisas till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Patienterna tvingas resa, allt tal om närvård från den nya majoriteten var vara valrörelseretorik.

Jag kan inte säga att jag är förvånad. Dock är jag förvånad av de utarmningen skulle börja så snabbt.I valrörelsen var till och med Börje Wennberg ute och talade om behovet av mer specialistvård till Tierp.

Det värsta är att landstingsstyrelsens ordförande Börja Wennberg, som själv är från Tierp, inte verkar tycka att det är så allvarligt. Vid dagens landstingsfullmäktige viftade han bort frågan med hänvisning till ett helt annat arbete. Han verkade inte ha något emot att specialisterna försvinner från Tierps vårdcentrum. Jag önskar att han hade varit tydlig med detta redan i valrörelsen, så hade vi kanske haft en majoritet i landstinget som sett till att tierpsborna fått sin vård på hemmaplan.

Sara Sjödal, ledamot av landstingsfullmäktige från Tierp för Centerpartiet, reagerar kraftigt mot beskedet i en kommentar till Arbetarbladet.

torsdag, februari 05, 2015

Chockhöjda busspriser med Vänstermajoritet

Chockhöjda ombordpriser på bussarna.

Landstingets Vänstermajoritet chockhöjer ombordpriserna, För vad ska man annars kalla det när priserna höjs med 16 procent (drygt) samtidigt som inflationen är noll. Risken är uppenbar att detta leder till att fler väljer bilen istället för bussen. För ungdomar är höjningen ännu större - där stiger ombordpriset med 20 procent!

Vad som framför allt kommer att hända är att den vanebilist som någon gång tänker på att testa kollektivtrafiken kommer att uppleva det som dyrt. En resa från Uppsala-Näs till Akademiska sjukhuset kommer att kostar 70 kronor enkel resa. Ett par från Gunsta som ska åka in till Uppsala för att gå på bio eller besöka släktingar får punga ut med nästan 300 kronor för den resan. Även en resa mellan Örsundsbro och Enköping kommer att kosta 70 kronor.

Chockhöjningen är dålig för miljön och dålig för kollektivtrafikens varumärke och visar ännu en gång att den nya majoriteten inte riktigt delar synen att det är bilisterna vi måste få att gilla att ta bussen eller tåget.

Majoritetetn föreslår också en del bra förändring, bland annat sådant som var på gång redan under Alliansmajoriteten. Det gäller till exempel utvidgningen av pensionärsrabatten till att även omfatta förmånstagare av olika slag. Men detta att höja enkelbiljettpriserna och framför allt enkelbiljettpriserna för dem som köper biljett ombord är steg i helt fel riktning om vi ska lyckas stärka kollektivtrafiken i länet.

onsdag, januari 28, 2015

Stå upp för Centerstämmans betygsbesked!

Idag kom ännu en rapport om skolan. Det är Vetenskapsrådet som på uppdrag av den förra Alliansregeringen (undertecknat av Jan Björklund) redovisar ett antal kartläggningar av forskningsresultat med relevans för det praktiska arbetet i skolväsendet.

Det finns många intressanta resultat i rapporten. Det som fångats upp i media idag handlar främst om betygen  SvD, SR ). Där är rapporten, för att vara den typen av rapport, väldigt tydlig.

Eftersom det finns tydliga resultat som åtminstone bör mana till försiktighet när det gäller att sänka åldern för när betyg ska sättas är det viktigt att det nuvarande svenska betygssystemet utvärderas på ett nyanserat sätt i förhållande till olika lärar- och elevgrupper. (sid 37)

Folkpartiets antiintellektualism i skolpolitiken har varit och är ett problem för Alliansen. Det har gjort att de bra reformer som genomförts i skolan under Alliansens åtta år dränkts i mängder av åtgärder som i bästa fall varit symbolpolitik, ibland kontraproduktivt och ofta gett lärare mer administrativt jobb. Konkret kritik baserad på vetenskapliga resultat har viftats bort

Centerpartiet behöver utveckla sin egen skolpolitik. Ett första viktigt steg vore att stå upp för den egna partistämmans ställningstagande att betyg ska ges tidigast från årskurs 6. Nu kan man också hänvisa till den utredning som Björklund själv beställt, och som så tydligt rekommenderar att förslaget inte genomförs. Centerpartiet bör därför rösta nej till förslag om att ge betyg tidigare!

fredag, januari 23, 2015

Nu lagas maten på Enköpings lasarett!

DSC_0012
Personalen i köket har fått en hel del bevis på uppskattning från patienter och personal.


 En av de frågor jag och Centerpartiet jobbade mest med under förra mandatperioden var den om patientmat. Vi såg till att det blev en ordentlig utvärdering och omtag när det gäller beslutet att ta patientmat från det gemensamma köket i Västerås. Beslut togs om att rusta upp och öppna köket för patientmat i Enköping och bygga ett nytt kök vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Arbetet för att förverkliga beslutet om Akdemiska sjukhuset är nu stoppad av den nya majoriteten, men köket i Enköping är igång.

DSC_0010
Slavica Ivis visade runt i det upprustade köket och berättade om verksamheten.


Idag gjorde jag ett studiebesök där och blev väl mottagen av bland andra Fazers platschef Slavica Ivis, Det är kul att få se det man jobbat för bli verklighet och roligt att möta människor som är engagerade i sitt arbete. Jag fick också med mig flera exempel på det positiva med att ha nära mellan vården och matlagningen. Men jag fick också exempel på sådant som varit problem i samband med att Fazer tog över ansveret från den 1 januari, precis som det alltid är när något nytt ska ske.DSC_0006
Fredag = efterrätt också i restaurangen.

Nu är det inte bara patientmaten som lagas i köket. I restuarangen serveras också lunch till personal och allmänhet. Dagens lunch - färsbiff med stekt potatis - var väldigt god. Eftersom det var fredag serverades också en läcker efterrätt. Ett restaurangtips inte minst för alla i Enköpings kommunhus.

onsdag, januari 21, 2015

Enklare köpa biljett - i hela landet

Så är det då klart. Möjligheten att köpa alla biljetter i kollektivtrafiken (nästan) på ett och samma ställa. På Resrobot kan man nu gå in och inte bara söka soin resa, utan också beställa och köpa. Den omfattar de allra flesta trafikföretag. Den som till exempel ska åka mellan Arlanda och Enköping kan välja på ett antal kombinationer mellan Arlanda Express, UL, SL, SJ och Swebuss. Samtliga går att köpa.

Idag omfattar systemet med nationell resplanerare med köpfunktion resor mellan ca 3500 orter, men det är ännu inte möjligt att köpa biljett mellan alla 50 000 hållplatser. Det är väl en utveckling som kommer. Det finns också en del barnsjukdomar som behöver lösas. Det är möjligt att köpa en biljett Arlanda - Akademiska sjukhuset, men där verkar priset blir lite konstigt. När man åker inom UL-systemet får man dessutom betala en krona extra när man åker i tre zoner (76 kr istället för 75), men en resa i två zoner kostar 50 kronor (som det ska) och fyra zoner 100 (som det ska).