Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, november 20, 2014

Edstavs utredande bromsar fossilfrihet

Landstinget i Uppsala län har idag en tydlig strategi för fossilbränslefri kollektivtrafik. Vi satsar på utbyggd spårtrafik, biogas och biodiesel i regiontrafiken och biogas och el i stadstrafiken. Vi har haft problem med att få upp andelen fossilfri kollektivtrafik, framför allt för att UL för några år sedan satsade på en teknik som sedan inte visade sig hålla, nämligen flytande biogas. Sådant händer.
När det stod klart att det inte skulle fungera gjordes en översyn av de strategiska valen. Vi landade då i att vi skulle fortsätta med biogas som den bärande delen i satsningen, men att vi skulle bredda med biodiesel i regiontrafiken och el i stadstrafiken.

Det har funnits en bred enighet om den inriktningen i kollektivtrafiknämnden och jag blir oroad om det nu ska tillsättas nya utredningar för att ta fram ännu en ny strategi. Det har nämligen 
 Johan Edstav (MP) vice ordförande i landstingsstyrelsen sagt i ett pressmeddelande. 
Vi gjorde en ny bedömning av de strategiska valen för bara ett drygt år sedan. Vi vet vad som behöver göras, bland annat behövs en ombyggnad av regionbussdepån för att ta emot komprimerad biogas och en ny stadsbussdepå i Uppsala. Vad vi inte behöver är ytterligare utredande som riskerar att bromsa övergången till fossilfri kollektivtrafik.

Utspelet är också ännu ett exempel på vad som nu verkar bli svaret på alla frågor från den nya vänstermajoriteten- ännu en utredning.

I väntan på budget

Igår hade vi landstingsfullmäktige. Vi var i Enköping i Kompassens ljusa och trevliga lokaler och det är bara att konstatera att det är stor skillnad mot att sitta i det dystra mörkret på UKK. Om landstingsfullmäktige inte hittar bättre lokaler i Uppsala är det kanske dags för en permanent förflyttning till Enköping!

Det viktigaste beslutet vi tog igår var att vi inte antog någon budget. Den nya vänstermajoriteten har ju hållit en flera presskonferenser där de utlovat både det ena och det andra - dock har de inte presenterat någon budget. Det hade de inte heller gjort till gårdagens sammanträde - så ärendet om budget återremitterades. Däremot tog vi beslut om skattesats - så inkomsterna för nästa år är låsta.

På landstingsstyrelsen på måndag - en knapp månad innan budgeten ska börja gälla - ska vi bereda förslaget till landstingsplan och budget för 2015. Trots detta mycket sena beslutsdatum har vi ännu inte sett förslaget. Enligt vänstermajoriteten ska vi i oppositionen få det på fredag. Vi får alltså två dagar under helgen att läsa igenom och ta fram ett alternativt förslag.

Det finns uppenbara demokratiproblem med ett sådant agerande från majoriteten. Det ger inte rimliga arbetsförutsättningar för oppositionen. Jag tror dock inte det handlar om en medveten maktdemonstration. Troligen handlar det helt enkelt om dålig förmåga att leda och styra och stora interna problem inom majoriteten.

måndag, november 03, 2014

Hur länge ska patienterna få mat från Västerås?

Det finns väl få saker i Uppsala läns landsting som är mer utredda än frågan om maten. En stor majoritet har landat i att det är bäst att ta hem matlagningen från Västerås och istället laga maten på Enköpings lasarett och på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Idag har den nya vänstermajoriteten i landstinget sagt att det behövs ytterligare utredningar. Nya utredningar utöver de som redan genomförts. Uppenbarligen är de tre partierna inte ense om hur de vill ha det. Då tillsätter man nya utredningar. Precis som när det gäller andra frågor som de på olika nivåer. Självklart innebör det en risk för både fördyringar och förseningar.

Och kommer inte den nya majoriteten överens efter den utredningen, blir det väl ännu en utredning.

De stora förlorarna är patienterna på Akademiska sjukhuset. Vi vet att vår mat inte får några höga betyg. Det är en anledning till att vi vill sluta att köra mat från Västerås och istället bygga ett eget kök. Nu är risken stor att det kommer det att dröja ännu längre köket står klart.

Hur länge ska egentligen patienterna på Akademiska sjukhuset behöva vänta på lokalt lagad mat?