Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, maj 28, 2010

Bara Akademiska för Socialdemokraterna?


Socialdemokraten Sture Jalkemyr hade en insändare i Enköpings-Posten som jag inte tyckte borde stå oemotsagd. Så jag började läsa på lite extra om vad Socialdemokraterna sagt i sina landstingsprogram i länet. Då gjorde jag en som jag tycker uppseendeväckande upptäckt - inte ett ord om Enköpings lasarett.

Jag läste partiets valmanifest.  Där står inte ett enda ord om Enköpings lasarett, däremot att man ska "slå vakt om Akademiska sjukhuset". Nu är ju ett valmanifest rätt kort, men nog tycker jag att man åtminstone kunde fått in något om Enköpings lasarett när manifestet ändå antogs i Enköping.

Inte heller i partiets regionalpolitiska program står något om Enköpings lasarett, däremot ett helt avsnitt om Akademiska sjukhuset. Och det är en betydligt tjockare skrift än valmanifestet. Det blir lätt så för Socialdemokraterna, mycket Akademiska sjukhuset och inget Enköpings lasarett. Frågan är vilket som är värst - om Socialdemokraterna från Enköping försökt få med något om Enköpings lasarett, men inte fått stöd för det, eller om alla Socialdemokrater glömmer bort att det finns ett lasarett i Enköping.

Jag vill betona att det är naturligt att Akademiska sjukhuset får ett stort utrymme. Det är en stor del av landstingets verksamhet och en tillgång för länet, regionen och landet. Men avsaknaden av politisk vilja vad gäller Enköpings lasarett är anmärkningsvärd.

Centerpartiet däremot har tydliga idéer om Enköpings lasarett och lasarettet ingår i vårt avsnitt om sjukhusen i det landstingspolitiska program, precis som Akademiska sjukhuset gör. Vi vill att lasarettet ska utvecklas som en självständig enhet med ansvar för kortvårdskirurgi. Vi är också tydliga med att det ska vara möjligt att komma akut till vården dygnet runt.

ps. Noterar att det är Sven Jansson och inte oppositionsrådet Helena Proos som i Radio Uppland  presenterare socialdemokraternas motbudget i Enköping. Intressant! 

Bäst i Europa!

Den svenska tillväxten var bäst i Europa rapporterar svenska medier (E24, SvD,  Expressen, ). Det svenska budgetunderskottet beräknas bli det lägsta i EU.

Med denna verklighet är det inte så underligt att det blir allt mer troligt att regeringen får förnyat förtroende, till exempel visar den senaste opinionsmätningen på en övervikt för alliansregeringen. Problemet för Socialdemokraterna är att de kört fast i en beskrivning av den ekonomiska politiken som dålig. Det allra värsta uttrycket för detta är när man talar om att vi nu har underskott i de offentliga finanserna. Självklart har vi underskott i en djup lågkonjunktur. Det är ju meningen!

Det som är tråkigt är att Thomas Östros med all säkerhet vet bättre, men sänker sig till en antiintellektuell argumentationsteknik. Det är nog också därför Anders Borg framstår som en så mycket bättre finansministerkandidat än Östros. Borg visar att han inte bara följer med, förstår och behärskar ekonomisk forskning, utan han har också förmågan att omvandla denna kunskap till politik.

torsdag, maj 27, 2010

Inte så gnälliga företagare

Var inne på Företaganas hemsida och hittade länken till Företagarns vd Anna-Stina Nordmark Nilssons blogg. Den är värd att läsa, inte minst när hon kritiserar ett uttalande av Centerpartiets gruppledare Roger Tiefensee som tydligen påstått att Företagarna är en organisation som aldrig blir nöjda.


Vi är nöjda med Centerpartiet men inte nöjda med att Centerpartiets politik inte fått större plats i regeringen.

Det är en uppfattning som jag som Centerpartist delar. Det finns möjlighet att göra något åt den den 19 september.

Blogg länk: Roger Tiefensee Vi är nöjda med C

torsdag, maj 20, 2010

Franskablogg på Fjärdhundraskolan

Idag besökte vi i Nämnden för förskola och grundskola Fjärdhundraskolan. Det är alltid kul att komma ut på skolorna och idag hade vi också möjlighet att besöka Vitbjörken en enskild förskola som också ligger i Fjärdhundra. Några av ledamöterna besökte också Fjärdhundra förskola, medan vi andra fördjupade oss i skolan.

Det som är roligt är att se allt positivt som händer i skolan. Ett exempel från Fjärdhundraskolan är språkläraren Marie Uppman. I fjol fick hon stipendium från en av våra stiftelser och kunde gå en kurs i Frankrike. Där blev hon inspirerad att använda bloggar i sin undervisning.

Nu har hon två bloggar i gång för sina elever, en i engelska och en i franska där det också finns intressanta länkar.

Fjärdhundraskolan är en bra skola, men som lider av den bristande inflyttningen till orten. Det betyder problem att på ett bra sätt organisera framför allt verksamheten i de senare årskurserna. Lösningen på skolans problem ligger på sikt i att få en ökad inflyttning också till Fjärdhundra. På kort sikt gäller det att lära av andra, och rektorn kommer att åka upp till Hälsingland för att studera hur andra löst liknande problem.

onsdag, maj 19, 2010

Ett första steg på rätt väg

Det är kul att det går att påverka i politiken, även på landstingsnivå. När vi i Centerpartiet på distriktsstämman ställde krav på akut vård dygnet runt också i södra länsdelen var det ett viktigt beslut.

Idag tog majoriteten i Uppsala läns landsting ett första steg på vägen att ge också medborgarna i södra länsdelen rätt till akut vård dygnet runt. Jag har fått överenskommelsen om ett uppdrag till landstingsdirektören presenterad muntligt för mig (och den är betydligt bättre formulerad än det pressmeddelande som gått ut) . Sedan kan man alltid ha synpunkter på enskilda formuleringar, men i grunden är överenskommelsen ett första steg i rätt riktning.

Verkligheten har naturligtvis gjort beslutet lättare. När det visar sig att nettokostnaderna blivit högre samtidigt som belastningen på akuten i Uppsala ökat på grund av nattstängningen, så är det lätt att inse att det behövs justeringar.

Jag utgår från att landstingsdirektören kommer att presentera ett förslag som är optimalt för både verksamhet och ekonomi. Det handlar inte minst om att klarar av så mycket som möjligt ute i länsdelarna, så att belastningen på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset kan begränsas. Det skulle förvåna om inte en återöppning av akuten i det läget är ett mycket attraktivt alternativ av alla.

tisdag, maj 18, 2010

Grattis Catharina Tjernberg!

På kvällens kommunfullmäktigemöte hade jag den stora glädjen att få dela ut Enköpings kommuns första pedagogiska pris. Pristagaren - Catharina Tjernberg - ar mycket väl motiverad och har med sitt arbete bidragit till att förbättra språkutvecklingen i hela Enköpings kommun.

Jag citerar ur prismotiveringen:


Redan för tio år sedan startade hon Språkbron tillsammans med logopeden Ingrid Wikström. Språkbron har till uppgift att fånga upp elever som visar tecken för att utveckla läs- och skrivsvårigheter samt att arbeta så att alla elever får goda möjligheter att lyckas med sin språk-, läs- och skrivutveckling genom ett förebyggande språkutvecklande arbetssätt. Arbetet har varit så framgångsrikt att screeningen nu görs i kommunens samtliga skolor. 
I dag har hon en delad tjänst, dels som doktorand på Forskarskolan i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet och dels som lärare på Örsundsbroskolan där hon även bedriver sin forskning.

Catharina Tjernberg är en representant för alla de duktiga människor som arbetar i Enköpings förskolor och grundskolor.

Kommunens budget presenterad
Idag har majoriteten i Enköping presenterat förslaget till budget för 2011. Det är långt ifrån en valbudget, utan ännu en i raden av ansvarsfulla budgetar. Vad vi lyckas med är att behålla Uppsala läns lägsta kommunalskatt, samtidigt som vi prioriterat skola och omsorg.

Centerpartiets kommunalråd Åke Hedén har som vanligt hållit i Excelarken och fått ihop det på sista raden. Nämnden för förskola och grundskola får nästan 12 miljoner kronor mer än i år, dessutom kommer vissa kostnader att minska.

Det betyder att  förskolor och grundskolor får hela 42 procent av det utökade budgetutrymmet.Självklart kan man alltid önska sig mer, men en tydlig prioritering av förskola och grundskola är det.En första utvärdering

En första utvärdering av effekterna av nattstängningen av akuten i Enköping är klara. Det är Enköpings lasarett som beskrivit effekterna. Enligt den har beslutet inte gett de besparingar som man hoppades på, utan tvärtom lett till ökade kostnader.

Det ska bli intressant att läsa utredningen. Att det inte blev någon större ekonomisk vinst med nattstängningen förvånar mig inte. Om det är så att det till och med kostar pengar för landstinget finns det alla skäl att inte bara ompröva beslutat, utan också se över hela landstingets beslutsprocess.

Utvärderingen tyder också på att det är möjligt att genomföra Centerpartiets landstingsprogram - där vi skriver att det ska vara möjligt att söka vård akut dygnet runt också i vår del av länet - utan alltför stor budgetbelastning.

Läs mer här: Stängd nattakut gav fördyring

Läs vad jag skrivit tidigare om akutmottagningen.

måndag, maj 17, 2010

Bra intervju med Maud!

Bra intervju med Maud där hon på ett bra sett redovisar Centerpartiets politik. Hon ger också det ärliga svaret om vad som är bäst med Mona Sahlin!

"Vi måste låta människor leva ett modernt liv."

"Hade inte Centerpartiet funnits i regeringen hade vi haft världens mest ambitiösa miljöpolitik"Läs gärna Sanna Raymans kommentar också.

onsdag, maj 12, 2010

Spänningen stiger inför valet

Idag kom ännu en opinionsmätning som visar att det är jämnt mellan regeringsalternativen. Enligt Novus opinionsmätning för TV4 skiljer det en procentenhet mellan blocken. Självklart finns det osäkerheter emd opinionsmätningar, men tillsammans med tidigare mätningar tyder den på att stödet för oppositionen har minskat kraftigt.

Det är kanske inte så underligt. Nu har vänsterpartierna börjat presentera sin politik, och i det ljuset framstår de resultat som Alliansregeringen uppnått som något väljarna vill behålla. Samtidigt är det troligt att väljarna söker sig till ett alternativ som visat sig kunna regera också i svåra tider.

Förändringarna för enskilda partier är för små för att vara statistiskt säkerställda och det är därför inte alltför fruktbart att lägga tid på att försöka förklara, till exempel Vänsterpartiets lilla plus och Miljöpartiets något större minus.

En sak är i varje fall säker: Det blir en spännande valrörelse!

Läs mer: SvDDN, Christer Jonsson, Per Ankersjö, Peter Andersson, Magnus Andersson,

2 000 personer har intervjuats under tiden den 27 april till den 10 maj. Frågan som ställdes var hur personen skulle rösta om det vore val i dag. För inget parti är förändringen jämfört med föregående mätning statistiskt säkerställd. Andelen osäkra väljare är 14,3 procent.

tisdag, maj 11, 2010

Tråkigt tonfall, Wennberg

Det socialdemokratiska landstingsrådet Börje Wennberg slänger ur sig lögnanklagelser i Enköping-Posten och på sin blogg . Det tycker jag är tråkigt. Dels för att han har fel i sak - Centerpartiet har en politik, fastslagen i vårt landstingsprogram. Det handlar bland annat om akut vård dygnet runt också i den södra länsdelen. Det står också att hur den vården ska utformas ska avgöras efter en noggrann utvärdering av de förändringar som skett. En utvärdering som är på gång, enligt en gemensam debattartikel från samtliga alliansens landstingsråd.

Ännu allvarligare än att han har fel  är det tonfall som Börje Wennberg väljer att använda i den politiska debatten. Man ska vara varsam med orden. Det är ingen bra grund för ett samarbete att börja beskylla motståndarna för lögner. Jag är van från mitt uppdrag i nämnden för förskola och grundskola att vi kan hålla en god ton och samarbeta om stora delar av politiken, även om det finns ideologiska frågor där skillnaderna är tydliga.

Vad som är bra är att Socialdemokraterna nu är tydliga med att de står bakom stängningen av nattakuten i Enköping. Det beskedet stämmer med den bedömning och analys jag har gjort när det gällde möjligheterna för vår företrädare från Centern i södra landstingsvalkretesen att få ett annat beslut i landstingsstyrelsen när det begav sig.

Uppåt för Enköpings skolor

Idag skriver Enköpings-Posten om Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser av resultaten i grundskolan. Det är en glädjande läsning för Enköping.

Resultaten i skolorna i Enköping ligger idag bättre än genomsnittet i landet - vi hamnar på plats 99 när det gäller meritvärde och plats 132 när det gäller andel elever som lämnar grundskolan med betyg i alla ämnen.

Självklart är detta inte tillräckligt, men det är onekligen ett betydande steg framåt jämfört med situation som var när vi gick in i valrörelsen 2006 - då var Enköpings resultat bland de sämre i landet.

Det ligger ett mödosamt och systematiskt arbete bakom de förbättra resultaten, framför allt på skolorna, men också från oss i nämnden för förskola och grundskola. Under denna mandatperiod har vi fokuserat på skolans resultat och trygghet.

Det händer också mycket ute på skolorna. Ett exempel är arbetet med entreprenörskap på Bergvretenskolan. Det är ett arbeta där det finns en tydlig koppling till mål och kursplaner, något som gör att fler förhoppningsvis kommer att få bättre betyg i till exempel samhällskunskap.

Sedan är inga segrar för evigt. Det är nya elever som går ut om en månad och de är många av dem som har det tufft att klarar godkänt nivån. Med insatser på skolorna och kommunövergripande genom lovskolorna hoppas jag att vi ska fortsätta ta steg uppåt.

Länk till kommunens hemsida: Bra jobbat i Enköpings skolor
Läs också Raymond Svenssons inlägg om utvecklingen i min gamla hemkommun Haninge.

Tydligt besked från Maud

maud2

Idag hade jag det stora nöjet att vara med när Maud Olofsson och Eskil Erlandsson besökte en mjölkgård utanför Västerås. Ett väldigt intressant besök på en gård som sedan flera år bedriver ekologisk mjölkproduktion. I samband med besöket berättade Maud en del av allt som regeringen gjort för landsbygden.Läs också på Centerdistriktets webb: Maud och Eskil besökte Svånö Rytterne

torsdag, maj 06, 2010

Ny mätning: Alliansen leder

Opinionsmätningar ska tas för vad de är och Demoskops är väl inte den jag ser som den säkraste.  Samtidigt är varje mätning ett smakprov på väljaropinionen och det går inte att bortse från att de är viktiga verktyg för att göra en samlad bedömning av i vilken riktning opinionsvinden blåser. Att den senaste mätningen visar att regeringspartierna skulle kunna sitta kvar i Rosenbad vid ett val idag, visar dock att det kommer att bli en jämna valrörelse som långt ifrån är avgjord.

Enligt mätningen, som är publicerad i Expressen och refereras av TT, skulle de fyra regeringspartierna få 49,2 procent av rösterna och vänsterpartierna 47,4 procent. Särskilt glädjande är den nedgången för Sverigedemokraterna. Enligt mätningen skulle de få 2,1 procent av rösterna. Detta tyder på att när valdebatten handlar om de frågor som väljarna tycker är viktiga: jobb, ekonomi, miljö och vård, så finns det inget utrymme för det partiet.

Även miljöpartiet tappar i stöd (-2,5 procentenheter) men det beror nog trots allt på att de låg alldeles för högt i förra mätningen. Miljöpartiets verkliga fall i opinionen ligger nog fortfarande en bit fram - troligen kommer det i själva valrörelsen.

Det ska bli intressant att se om tendensen med ökat stöd för Alliansen bekräftas också i andra mätningar. Det finns skäl att vara hoppfull. När vänsterpartierna nu presenterar sin gemensamma politik blir det tydligt för allt fler vad alternativet till en fortsatt alliansregeringen är: höjda skatter, mindre egen makt och på sikt lägre tillväxt.Läs mer: Svenska Dagbladet, SvD2Aftonbladet, Expressen , Peace, Love and Capitalism, Ledarbloggen (SvD), Niklas Carlsson, Johan Pettersson, Kulturbloggen, Albin Ring Broman, Kent Persson

Läs gärna lite mer om opinonsundersökningar i allmänhet. Den politiska journalistikens smörjmedel

Undersökningen genomfördes av Demoskop på uppdrag av Expressen.