Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, september 27, 2013

Succé för Upptåget till SalaDen nya Upptågetlinjen till Sala har blivit en succé, som framgår av reportaget i SVT ovan. Under första halvåret 2013 genomfördes 90 000 fler resor än på sträckan Sala-Uppsala än vad det gjorde första halvåret 2012. Det motsvarar en ökning med över 30 procent.

I inslaget berättar två av resenärerna hur nöjda de är. Idag träffade jag två andra som också är nöjda kommunstyrelsen ordförande i Heby Marie Wilén och kommunstyrelsens ordförande i Sala P-O Rapp. Båda vitnar om vilken betydelse den nya linjen har för kommunernas utveckling.

Detta är bara det senaste exemplet på att tågsatsningar ger resultat i ökat kollektivt resande. Ofta underskattas effekterna i olika beräkningar. Detta understryker det som vi gemensamt konstaterat från Mälardalsrådet - de satsningar som görs på infrastruktur är bra, men de räcker inte för att stärka tillväxten och lösa det behovs som finns av ökat kollektivt resande.

För övrigt kan jag konstatera att buss 774 till Uppsala och SJ-tåg in till Stockholm, eller buss 898 och tunnelbanan från Kista är nog så bra alternativ som att förlita åka med SJ-tåg till Bålsta, ersättningsbuss till Spånga och sedan pendeltåg in till Stockholm.söndag, september 22, 2013

Ett smalare, men vassare EU

Örjes Centerstämman
Självklart var jag upp i EU-debatten på Centerstämman och yrkade bifall till ett smalare, 
men vassare EU.
Foto: Patrick Trägårdh

En väldigt bra Centerstämma är avslutad. Sista avsnittet var Europapolitiken där vi lade en bra grund inför arbetet med valplattformen inför EP-valet nästa år. Ett tydligt avstamp i devisen "smalare, men vassare". Jag gjorde också en tydlig markering kring euron. Så här 10 år efteråt är det tydligt att den kritik som Centerpartiet då riktade mot europrojektet visade sig korrekt.

Även om det fanns enstaka röster som avvek, är Centerpartiet nu också relativt enat i EU-politiken. Det bådar mycket gott inför EP-valet.

onsdag, september 18, 2013

Guldkorn i budgeten

Idag lyssnade jag på fyra av alliansens riksdagsledamöter som presenterade den gemensamma budgete under Solveig Zanders ledning. Många satsningar och åtgärder var det som räknades upp när varje ledamot berättade vad just det partiet såg som viktigt.

Självklart innehåller budgeten väldigt många förslag och det är inte alltid de ekonomiskt största insatserna som är mest intressant. Jag har hittat tre guldkorn i budgeten.

1. Satsning på utbildning av vårdpersonal. Budgeten innehåller en stor satsning på utbildning av vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor och barnmorskor, i Stockholmsområdet. Även om den satsningen inte direkt berör Uppsala universitet, så är det bra för hela Stockholm-Mälardalens regionen, och därmed för Uppsala och Landstinget i Uppsala län.

2. Utveckling av metoder för att rena avlopp från läkemedelsrester. Regeringen avsätter 32 miljoner kronor för att förbättra reningen av läkemedelsrester i reningsverken. Dagens avloppsreningsverk är inte utformade för att ta hand om läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara kemikalier. Regeringen vill därför främja pågående utveckling av avancerad reningsteknik för att rena det utgående avloppsvattnet, så att tekniken kan utvecklas till full skala.

3. Satsning på lokala vattenvårdsinsatser. Regeringen satsar 75 miljoner kronor per år på att fortsätta stödja lokala vattenvårdsinsatser. Pengarna används i första hand som delfinansiering för insatser att minska läckage av fosfor och kväve och har bland annat gått till projekt för strukturkalking i anslutning till Örsundaån och båttvätt och båttoa i Östhammars kommun.

tisdag, september 17, 2013

Förbättrad punktlighet i regionbusstrafikenEn av de viktigaste kraven jag som kollektivtrafikresenär har på kollektivtrafiken är att den ska komma fram i tid. Från kollektivtrafiknämndens sida har vi därför börjat mäta tidhållning ordentligt. Målet är till att börja med att få koll på hur det ser ut, för att sedan kunna sätta upp rimliga mål.

Den nivå vi mäter på är rätt tid +5 minuter, det vill säga samma standard som regiontågen har, vilket underlättar jämförelser. Dock är det högre krav på SL:s pendelstågstrafik, där man mäter rätt tid +3 minuter.

Vi kan se att det naturligtvis är lite upp och ned mellan månaderna. Bäst på att hålla tiden är Upptåget, som i juli kom i rätt tid + 5 minuter vid 94 procent av avgångarna. Näst bäst av UL-trafiken var stadstrafiken i Uppsala som hade 91 procents punktlighet.

Den som gjort den bästa förbättringen är regionbusstrafiken. Där var andelen som var i rätt tid i januari och februari under 80 procent - i juli var den över 88 procent.

onsdag, september 11, 2013

Vettiga skolskjutsreglerCenterpartiet i Skolnämnden kräver nu en utvärdering av den förändrade tillämpningen av skolskjutsreglementet. Det är bra. Till Enköpings-Postens säger Centerpartiets Mats Lundqvist: "Reglementet har sett ut så här länge. Det är själva tillämpningen av reglementet som vi kanske inte var riktigt beredda på".

Det är bra att Centerpartiet nu tar initiativ för att reda upp situationen. Enköping har i grunden ett bra skolskjutsreglemente som varit detsamma i många år. Men tydligen har tjänstemännen på kommunen plötsligt börjat tolka reglerna mer restriktivt.

måndag, september 09, 2013

Uppsala näst bäst på ekomat

Sveriges kommuner och landsting har sammanställt en rapport över miljönyckeltal i kommuner och landsting. Som representant för landstinget i Sveriges ekokommuners styrelse är det naturligtvis en intressant läsning.

När det gäller ekologiska livsmedel ligger vi i topp i Sverige. Det är endast Kronobergs län som har en större andel ekologiska livsmedel. det visar att det är möjligt att med upphandling som metod påverka utvecklingen. Mycket handlar naturligtvis om patientmaten, där sammarbetet sker med Västmanland. Där är det roligt att se att det samarbetet fört Västmanland från en plats i botten på listan till en femteplats.

Men de som tydligats profilerat sig på ekologisk mat är Wiks slott, där man också är duktiga på att samverka med lokala producenter. Något som jag och många andra upplever som ett mervärde vid besök på slottet.

När det gäller förnybara bränslen i kollektivtrafiken ligger vi i mitten av listan. det har dock skett mycekt det senaste året och ännu mer är på gång att hända. Förhoppningsvis kommer det att synas redan till nästa års rapport, även om de stora stegen ligger längre fram.

Det finns områden där vi helt klart kan och måste bli bättre. Energianvänding är en sådan där vi är tredje sämst i landet. Men det är något som uppmärksammats och den som läser diagramen i SKL:s rapport ser att energianvändningen i våra lokaler sjunkit kraftigt det senaste året. Ett annat är antibiotikaförskrivning. Det är inte minst en långsiktig patientsäkerhetsfråga. Trots att det sker ett omfattande arbete syns dör ännu inte någon långsiktig stabil nedgång av förskrivningen.Ladda ner rapporten här: Miljönyckeltal för landsting och regioner 2013

fredag, september 06, 2013

Lillkyrka-Stockholm med kollektivtrafik

Kan man pendla med kollektivtrafik från Lillkyrka till Stockholm? När man kollar upp en sådan fråga, blir man i bland förvånad. Ibland går det till och med snabbare att åka från Stockholm till Lillkyrka, än vad det tar för mig att åka hem från Uppsala, trots att jag bor inne i Enköping!

Jag har tittat på tider från Lillkyrka, hållplatsen Trögdshemmet. Det finns många förbindelser, men jag har bara tittat på de snabbaste - de som går på under 2 timmar. Det finns fler. Det går till exempel att åka från Stockholm 20:28 och vara i Lillkyrka 22:40.


Förbindelserna på kvällen är väl något för dåliga för att fungera för daglig pendling. Försenade tåg kan också göra att det blir problem, men för den som ska vara i Stockholm mellan åtta och fem går det att åka kollektivt.


Pendlingstabell
(framtagen med hjälp av Resrobot):torsdag, september 05, 2013

Fler gröna bussarKollektivtrafiknämnden har idag beslutat att utöka busstrafiken i Uppsala stad under nästa år. Det innebär bland annat att det kommer att bli bättre passning mellan stadsbussar och pendeltåg och utökad turtäthet på vissa linjer.

Totalt kommer det att bli 10 fler bussar i trafik. Beslut om utökning av regionbusstrafiken och tågtrafiken har nämnden tagit vid tidigare tillfällen. Ett kort inslag om detta i ABC:s Uppsalasändning ikväll.

Läs pressmeddelandet: Satsning på stadsbusstrafik i Uppsala