Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

lördag, mars 31, 2012

Grattis Inga (och Bertil)

Det finns vissa saker som är roligt med att vara gruppledare för Centerpartiets landstingsgrupp, och det är att uppvakta alla i gruppen som fyller jämt. Idag var det Inga Alm som hade mottagning i Alunda tillsammans med sin man Bertil som fyllt 65.

Förutom arbetet i landstingsgruppen och  särskilt i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och norra länsdelsberedningen drar Inga också ett stort lass inom Svenska kyrkan.
fredag, mars 30, 2012

Fin depå - fina bussar

Trepunktsbälten och benutrymme - bättre tider väntar bussresenärerna!
Idag stod den officiellt klar - regionbussdepån i Fyrislund.  Sedan landstinget tagit över ansvaret för kollektivtrafiken, följde regionbussdepån med och idag tog vi officiellt över. Det var verkligen roligt att se den fina depån, men det bästa var ändå bussresan ut till Fyrislund. Den skedde nämligen med en av de nya bussar som från sommaren kommer att trafikera länets vägar. Låggolv i halva bussen, trepunktsbälten, rejäl plats för barnvagn/rullstol, armstöd, fällbara säten och - inte minst viktigt för att locka nya resenärer - rejält med benutrymme.

Jag ser verkligen fram emot att få de nya bussarna i trafik - inte minst på vägen hem med en sliten buss utan bälten.

Nya, fina, lokaler väntar bussar och chaufförer.
Även depån såg verkligen fin ut - den var i sådant skick att vi fick ha tossor på fötterna. Det var i och för sig tur med tanke på att dagen bjöd på riktigt aprilväder. Väplacerad i Fyrislund med tanke på Uppsalas långsiktiga expansion och utformad med tanke på att bussarna ska drivas med biogas.

torsdag, mars 29, 2012

Kollektivtrafiken blir bättre

Idag svarar jag i Enköpings-Posten på ett inlägg från Miljöpartiets Annika Forssell om vår kollektivtrafiksatsning i Uppsala län.


"Under 2012 sker en mycket kraftiga satsning på kollektivtrafiken i Uppsala län. Vi i Enköping kommer framför allt att märka detta i bättre bussar och tätare turer på de stora pendlarlinjerna. 130 nya bussar i regiontrafiken
och dubbeldäckare på linjen Uppsala-Västerås kommer också att komma oss resenärer i Enköping till godo.

Tillsammans med de satsningar som görs på förbättrad kollektivtrafik i resten av länet kommer buss och tåg i allt större utsträckning bli ett attraktivt alternativ för dem som idag pendlar med bil. När Annika Forssell och Miljöpartiet (EP 26/3)kritiserar vår satsning på kollektivtrafiken i vårt län är det ett slag i luften. Vi har ett mycket
bra utbud av trafik jämfört med liknande län och det ökar, men det innebär också att vi lägger jämförelsevis mycket skattepengar på kollektivtrafik.

Vi kommer att fortsätta satsningen på en bättre kollektivtrafik i länet och till omgivande län. Men ska vi klara denna kraftiga satsning behöver också vi som använder kollektivtrafiken betala vår del. Vi behöver också använda sunt förnuft när vi planerar trafiken. Ett sådant tydligt exempel är att buss 774 nu går gamla E18 via Hummelsta, och att UL därmed kunde spara pengar, samtidigt som Hummelstaborna fick tillbaka bra förbindelser mot Västerås."

lördag, mars 24, 2012

Nytt spadtag för Skolstaskolan

Inlägg i UNT från 1988
När jag började engagera mig politiskt i Enköping i slutet av 1980-talet var frågan om Skolstaskolans framtid stor. Moderater, socialdemokrater och folkpartister vill lägga ner skolan. Centerpartiet stred för Skolstaskolans bevarande. Det första debattinlägg från mig  som jag hitta i mitt arkiv skrev jag i september 1988. Kampen lyckades och skolan blev kvar.

När jag sedan blev aktiv skolpolitiker i Enköping var ett av de beslut som jag var med att driva fram en utbyggnad Skolstaskolan. Då, 1992, beräknades kostnaden till 6,2 miljoner kronor. Då ville moderaterna först skjuta på investeringen ett år, men till slut blev vi eniga om att genomföra utbyggnaden som planerat. För mig var beslutet viktigt eftersom det visade på att kommunen långsiktigt trodde och var beredd att satsa på Skolstaskolan. Då var det bara Folkpartiet som fortfarande framhärdade med att Skolstaskolan skulle läggas ned.

Under förra mandatperioden, då jag var ordförande i Skolnämnden,  gjordes ytterligare en satsning för att säkra Skolstaskolans framtid, genom att en förskola byggdes i anslutning till skolan. I fredags togs spadtaget för ytterligare en utbyggnad av Skolstaskolan. Det är roligt att se den utveckling som varit för Skolstaskolan under alla dessa år, och inte minst att det fortfarande är en skola med en verksamhet av mycket hög kvalitet.

Läs om spaddaget i EnaHåbo-tidningen: Skolstaskolan byggs ut för 50 miljoner
Läs mer om Skolstaskolan: http://www.enkoping.se/skolstaskolan/

torsdag, mars 22, 2012

Tåg, tåg och mera tåg

Slutet på mars - i kollektivtrafiksammanhang betyder det inte bara vår, utan också ett fokus på tåg. Det är nämligen dags att vända sig till Trafikverket med önskemål om när tågen ska köra och var de ska göra uppehåll.

På dagens sammanträde med Kollektivtrafiknämnden gav vi förvaltningen i uppdrag att ansöka om att få utöka tågtrafiken med Upptåget Uppsala-Tierp-Gävle. I ansökan ingår också att vi vill göra uppehåll på alla stationer på alla turer. De tåg som idag går förbi Marma och Mehedeby kommer alltså att stanna i fortsättningen.

Vi gav också i uppdrag att beställa tåglägen för en ny Upptågslinje till Sala, med uppehåll i Morgongåva och Heby. På sikt vill vi också ha fler uppehåll, i första hand i Vänge, men det fodrar ytterligar utredning och åtgärder innan det blir verklighet.

All denna utökning blir möjlig tack vare att SL kommer att börja köra pendeltågen enda till Uppsala. En betydande förbättring för alla som bor i Uppsalaområdet och arbetar i norra delen av Stockholm.

Besluten kommer förhoppningsvis att av historien ses som viktiga pusselbitar inte bara för att öka kollektivtrafikens marknadsandel, utan också för att stärka tillväxten i hela Uppsala län, ja hela regionen.

torsdag, mars 15, 2012

Engagerade miljömedarbetare

Landstinget i Uppsala län är ett ledande miljölandsting. Visst är de politiska riktlinjerna viktiga, men ska det hända något i verkligheten behövs också engagerade medarbetare som brinner för sina arbetsuppgifter.

Idag har jag träffat ett antal sådan engagerade medarbetare. Först har jag fått information om ett delprojekt i energiprojektet, där vi i landstinget ska spara 35 miljoner kilowatttimmar fram till och med 2014. Bland annat ska över 500 olika förslag om driftoptimering värderas och genomföras.

Jag har också varit och besökt Akademiska sjukhuset avfallsanläggning. Det kanske inte görs några tv-serier om dem som jobbar med avfall, men om inte den delen fungerar fungerar inte sjukhuset. Det arbeta som görs för att öka andelen materialåtervunnet avfall är viktigt ur miljösynpunkt, men är också en potentiell källa till intäkter för landstinget. Även här pågår ett projekt inom ramen för landstingets miljöprogram som det ska bli mycket intressant att följa.

Det intressanta med denna typ av studiebesök är att det också ger bakgrunden till det som göms bakom siffrorna i statistiken och var en del felkällor finns.

tisdag, mars 13, 2012

Börje har rätt

Det är ingen hemlighet att vi från Centerpartiet gärna ser att det bildas nya, starka regioner. Det är en del i vår strävan att lägga besluten närmare människorna, genom att regionerna ska kunna ta beslut som idag tas av staten.

Redan idag lever en stor del av svenskarna i sådan regioner. Skåne och Västra Götaland är starka regioner med beslutskraft och mycket av detta finns faktiskt också i Stockholms län. Men i övriga Mälardalen lyckas vi inte komma överens. Tyvärr.

"Som det är nu är vi inte ense inom vår egen region. Västmanland vill exempelvis inte ha med Gävleborg och Dalarna i en region. Så går det inte att resonera", säger socialdemokraternas landstingsråd Börje Wennberg till UNT. Det är en helt rätt analys. Inför 2018 bör vi i hela sjukvårdsregionen föra en diskussion om hur den framtiden ska se ut - i praktiken om vi ska vara en eller två regioner och i så fall hur dessa regioner ska se ut. För vi behöver starka regioner också i vår del av landet - för att kunna komplettera ett starkt Stockholms län, för att kunna ta ett utvecklingsansvar - inte minst för kollektivtrafiken - och för att kunna stå starka i den internationella konkurrensen.

fredag, mars 09, 2012

Extra turer på linje 801

Ibland måste man ta beslut som inte är populära hos alla. Ett sådant var att minska turtätheten på linje 801 som går mellan Uppsala och Arlanda. Det beslutet togs i full enighet i landstinget för att få en budget i balans för 2012.

UL, det vill säga landstingets kollektivtrafikförvaltning, har arbetet på att hitta lösningar på de avgångar där det uppstått mest problem. Det är därför glädjande att man från och med sommarens tidtabell hitta möjligheter att förstärka trafiken i samband med skiftbyten. Det är också de önskemål som framförts från många av dem som arbetar på Arlanda.

Utökningen ryms inom budget och det är verkligen kul att vi har en kollektivtrafikförvaltning (UL) som arbetar med att hitta lösningar. Mindre roligt är den politiska kultur där man i ena stunden sitter med och tar beslut och i nästa stund går ut och protesterar i medierna. Från Enköpingspolitiken är jag van vid ett mer renhårigt agerande.

Läs gärna också detta inlägg: namninsamling mot sig själv

Uppdaterad: Här är länken till UL:s pressmeddelande: UL sätter in extra turer på linje 801

måndag, mars 05, 2012

Sysselsättningen har ökat, men ändå minskat

Statistik är intressant. Det bidrar till att ge en bild av verkligheten, men ibland behöver statistiken synas från flera håll för att se precis vilken bild av verkligheten den ger. Så är det till exempel med den diskussion som pågår just nu om hur regeringen lyckats med sysselsättningen. Vid ett besök i Enköping presenterade Fredrik Reinfeldt och Anders Borg en genomgång av förändringen i sysselsättning sedan 2006 (pdf).

Den visar att sysselsättningsgraden är ungefär samma 2011 som 2006 (någon tiondel lägre), samtidigt som sysselsättningsgraden ökat i alla åldersgrupper. Förklaringen till denna paradox är att de sysselsättningen mäts i förhållande till befolkningen 15-75 år. Eftersom de flesta över 65 år är pensionärer, är sysselsättningsgraden bland dem över 65 år betydligt lägre än bland dem 25-65 år. Det betyder enligt Borg att orsaken till att sysselsättningen inte ökat, är att en större del av befolkningen är över 65 år.