Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, november 26, 2013

Laga mat på Akademiska!

Idag beslutade produktionsstyrelsen om ett tillagningskök på Akademiska sjukhuset. Ett bra och framåtsyftande beslut helt i linje både Centerpartiets politik och det som är den rådande trenden när det gäller offentlig matlagning. Redan tidigare har ju produktionsstyrelsen satt igång arbetet för ett tillagningskök på Enköpings lasarett.

Men var maten lagas är bara en del av förutsättningarna för en god måltid som bidrar till patienternas välbefinnande. Hela vägen fram till patienten måste var väl genomtänkt och fungera bra. Den bästa gourmémat kan förstöras på vägen från köket till munnen. Men det känns som ett stort steg framåt att Centerpartiet aktivt bidragit till att patientmaten i framtiden lagas på plats!lördag, november 16, 2013

Enköpings lasarett kortar köer


Vilken härlig rubrik! Och vilket synligt bevis på den utveckling som de senaste åren skett på Enköpings lasarett. Den som läser artikel får också en bild av det kraftig ökade antalet operationer på lasarettet. Och framför allt - vad bra för alla de patienter som nu kan få sin operation snabbare. Röntgenundersökningar dygnet runt och operationer en söndagsmorgon.

I Uppsala läns landsting har vi en väldigt bra vård av hög kvalitet, men vi har problem med att väntetiderna ibland är alldeles för långa. Att det nu sätts in insatser för att få ned kötiderna är därför verkligen välkommet. Det är också ett resultat av ett hårt arbete, både i politiken och i verksamheten, för att hitta vägar att komma tillrätta med köerna.

torsdag, november 14, 2013

Ett enklare biljettsystem

Det finns få frågor som jag får lika ofta som frågor om biljetter och biljettpriser. Det system vi har är enkelt i grunden, men har massor av undantag och särlösningar och är dessutom en blandning beroende på olika huvudmän. Därför har kollektivtrafiknämnden begärt att förvaltningen skulle ta fram ett förslag till en ny pris- och biljettstruktur som skulle vara enklare.

Det har de gjort och det förslag de lägger fram uppfyller de krav vi ställt. Samtidigt är det radikalt. Ett UL-kort för all UL-trafik och fem zoner utan undantag med ett pris på 25 kronor per zon. I stort sett är det samma system som man har i Stockholms län, vilket inte minst är en fördel om vi utvecklar samarbetet ytterligare.

Den stora vinsten med förslaget är att jag som resenär enkelt kan förstå och lära mig systemet. Det kommer säkert att leda till ett ökat resande, framför allt på lite längre sikt. Du behöver inte tänka när du sätter dig på bussen till Arlanda, även om du oftast reser inne i Uppsala stad. Eller om du vill åka ut till Ulva kvarn, gå på fest i Vänge eller festival i Gävle. Har du ett UL-kort är det bara att kliva på bussen eller tåget.

Prisnivån i förslaget är samma som i Stockholm, det betyder att en del får sänkta priser och en del höjda. Så är det när budgeten ska gå ihop.

Jag har varit väldigt skeptisk till tanken på ett kort för hela länet. Men när jag följt de utredningsarbete som förvaltningen gjort och prövat olika alternativa förslag har jag insett att ett UL-kort för all trafik är det som är bäst för länet.

Om förslaget vinner nämndens gillande och passerar landstingsstyrelsens nålsöga och får bifall av ledamöterna landstingsfullmäktige, så kan det börja gälla nästa vår. Annars får vi väl harva på med vårt gamla system med  lite nytt lappande och lagande, men då kan vi politiker i varje fall inte lägga skulden på kollektivtrafikförvaltningen är medborgarna kritiserar oss för att det är svårt att förstå biljettsystemet.

Läs pressmeddelande från förvaltningen om förslaget: Förslag om ny zonindelning och prissättningsmodell för UL-trafiken

måndag, november 11, 2013

Ett bra besked för MälardalenPå Dagens Nyheters debattsida presenteras en överenkommelse mellan staten, Stockholms läns landsting och ett antal kommuner. Beskedet innebär att det blir en utbyggnad av tunnelbanenätet - dels till Nacka (via Södermalm) men också till bland annat Barkarby.

Detta är en tydlig framgång inte minst för Centerpartiet i Stockholm. Som enda alliansparti gick Centerpartiet till val 2010 i Stockholm med löftet om att verka för en utbyggd tunnelbana. Nu kommer resultatet. Ett tydligt exempel på vad ett allianssamarbete kan ge i praktisk politisk utdelning.

En utbygd tunnelbana är också ett bra besked för hela Mälardalen. En väl fungerande kollektivtrafik i Stockholm är en förutsättning för att kollektivtrafik ska vara det alternativ som resenärerna väljer vid resor till och från Stockholm.

Att staten dessutom går in och medfinansierar kollektivtrafikens infrastruktur i några av länets storstäder gör det ju pockså lättare att föra en sådan diskussion också när det gäller kollektivtrafikens infrastruktur i storstaden Uppsala.

fredag, november 08, 2013

Mandat för minoritetsregering

Det är inte så lätt att förstå vad Stefan Löfven och Carin Jämtin menar med sin artikel på DN-debatt. När jag läsar får jag ändå intrycket av att de söker mandat för att bilda en minoritetsregering och att det hoppas kunna regera så med stöd i riksdagen i första hand från Miljöpartiet.  Om Miljöpartiet konstrar eller rösterna inte räcker kan de tänka sig att försöka få igenom sin politik med stöd av andra partier.

Traktiken är att uppträdda som man fortfarande var ett 45-procentsparti som dominerar svensk politik. Om det är den världsbild som finns på Sveavägen 68 tror jag det är bäddat för ett brutalt uppvaknande dagen efter valet.

torsdag, november 07, 2013

Hur mycket skattepengar för en svart klänning?

Har sett Uppdrags gransknings inslag om Göteborgs deltagande på Mipim. Är lite besviken. Trodde att det hade hittat mer. Visst har de en del fina fynd - köpet av fusk champagne som en vd begärt ersättning för som "frukost" var väl de tydligaste. Bra att det nu utreds av polis. När det gäller kvittot på den svarta klänningen som lämnats in som ett lunchkvitto känns det dock inte lika klockrent. Där är förklaringen, att man lämnat in fel kvitto, inte otrolig. 

Till en del var Uppdrag granskning in och tangerade frågan om nyttan med hela tillställningen. Lönar det sig att åka till Mipim. Men där gick man inte alls på djupet utan stannade vid lite förenklade frågor om man kunde knyta någon enskild etablering till just deltagandet i Mipim. En djupare granskning av nyttan med deltagande är ju annars den riktigt intressanta frågan. Det är också det som har stor ekonomisk betydelse - att deltaga eller inte deltaga på denna mässan handlar om miljoner, de felaktiga kvittona är några hundralappar.

Nu blev det ännu ett kvittogranskningsprogram. Det är bra och en viktig del i vår offentlighetsprincip att det är möjligt för allmänheten att granska till exempel denna typ av bokföring. Det har säkert också en viktig preventiv effekt, även om det nu inte verkar fungerat fullt ut i detta fall. Självklart hittade Uppdrag granskning några felaktigheter, så blir det antagligen alltid när man granskar en stor mängd verifikationer. Alternativet är en mycket mer noggrann kontroll av alla utlägg och kvitton. Men en sådan utbyggd kontrollapparat är inte gratis. Frågan man bör ställ innan man reflexmässigt börjar ropa på mer kontroller är ändå hur mycket skattepengar vi är beredda att lägga på att hitta ett felaktigt inlämnat kvitto på en svart klänning.

onsdag, november 06, 2013

Glöm inte Mälardalens pendlare, Fritzson!

 


Vore bra om fokus på pendlare i Mälardalen också var en självklar del för SJ:s vd.

Dagens Industri har idag en stor intervju med SJ:s vd Crister Fritzon. Budskapet är tydligt. Det är affärsresenärerna som är prioroiterade. Det enda som nämns om pendlare i artikeln är hur eländigt det är för SJ:s långdistanståg att hamna bakom ett lokaltåg när SJ.s tåg är försenade. Han bör nog tänka på att det är många av dem som pendlar dagligen med SJ i Mälardalen som också läser Dagens Industri.

På senare tid har SJ i olika sammanhang gett uttryck för att pendlarna i Mälardalen är en prioriterad grupp. Det har också märkts i kontakterna med SJ.  Det är därför förvånande att denna målgrupp inte alls verkar finnas i Crister Fritzons tankar i DI-intervjun.  De som sitter på SJ:s Uppsalapendel eller tågen på Mälarbanan är trots allt inte en obetydligt del av SJ:s kunder.

tisdag, november 05, 2013

Bra tänkt av Nobina

Nya bussar 009


UNT skriver idag om att Nobina, som är det bussbolag som kör den stora delen av länets regiontrafik, arbetar med att få sina chaufförer att köra mer mjukt och därmed bränslesnålt (Nobina vill ha mjuka förare).

Det är kul att UNT uppmärksammat det arbetet, precis som de tidigare skrivit om en annan av våra entreprenörer, GUB, genomfört en liknande satsning. Företagens arbete är viktigt av flera skäl. Dels handlar det naturligtvis om miljö - mjukare körstil sparar bränsle och minskar därmed utsläppen. Dels handlar det om komfort. Som passagerare är en ryckig körstil med snabba accelerationer och hastiga inbromsningar inget man önskar sig.

Sedan är det väl ingen nackdel att det också påverkar ekonomin. En betydande del av de rörliga kostnaderna för buss är ändå bränslekostnaden. Där finns det pengar att tjäna.


Sveriges bästa sjukhustandvård?

Idag besökt jag sjukhustandvården  vid Enköpings lasarett. Som landstingsråd behöver jag ju skaffa mig kunskap om mer än bara den kollektivtrafik som jag är direkt ansvarig för (eftersom en av de anställda bor i Grillby och jag ställde frågor om hur man tog sig till arbetet fick jag dock som en bonus  tydliga synpunkter på hur kollektivtrafiken kan utvecklas).

Det blev ett positivt besök inte minst kring den lokala ST-utbildning som genomförs tillsammans med sjukhustandvården i ytterligare ett antal län. Men jag får också del av hur IT-system fungerar (eller snarare inte fungerar) i vardagen.

När jag sedan frågar klinikchefen om vilket län som har bäst sjukhustandvård finns dröjer svaret. Han tänker efter, har nog inte tänkt riktigt i de banorna tidigare. Så kommer svaret: "Det är nog i Uppsala" - och så kommer några tydliga motiveringar.