Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, december 24, 2010

Törnqvist och Ankersjö sänker "gårdsförsäljningen"

Centerpartisterna Helena Törnqvist och Per Ankersjö skriver på DN om den så kallade gårdsförsäljningen. De är för. De skriver också att: "Om det – vilket i sig inte är vederlagt – skulle bidra till att luckra upp vårt alkoholmonopol så tycker vi det är bra."


För Centerpartiet, ja för alla socialliberaler, är en socialt ansvarsfull alkoholpolitik en självklarhet. Där spelar detaljhandelsmonopolet en betydelsefull roll, tillsammans med höga alkoholskatter. Försäljningsrestriktioner och pris är de mest verkningsfulla delarna av en effektiv alkoholpolitik. Det var också därför ett bibehållet detaljhandelsmonopol  ingick i uppdraget att utreda gårdsförsäljningen.


Idén om gårdsförsäljning kan verka lockande, men det är ingen tvekan om att den används av dem som allmänt vill luckra upp den svenska alkoholpolitiken. För Centerpartiet, som har som mål att Sverige 2020 ska ha världens bästa folkhälsa, är en restriktiv alkoholpolitik en självklarhet. Utredningen har, precis som Törnqvist och Ankersjö skriver,  inte tydligt visat att det går att kombinera "gårdsförsäljning" (som inte alls bara skulle kunna ske på små gårdar på landet, utan även av utländska spritproducenter var som helst i Sverige) med ett bibehållet monopol. Därför bör det det självklara svaret för Centerpartiet bli att avvisa förslaget.


Både Helena och Per bloggar också om förslaget.

tisdag, december 14, 2010

Bra jobbat i Stefan!

Idag träffade jag Stefan Hanna, Centerpartiets kommunalråd i Uppsala. Vi kunde konstatera att vi till en del har gemensamma portföljer, inte minst när det gäller miljöfrågorna. Det lovar gott inför framtiden att vi är många centerpartister som på olika sätt har det politiska ansvaret för miljöfrågorna .

Stefan hade dessutom under dagen presentera klimatuppgörelsen mellan Uppsala kommun och ett antal stora företag och arbetsplatser.

Läs mer: Klimatuppgörelse klar i Uppsala

måndag, november 22, 2010Vårdcentralen i Heby är en klassisk vårdcentral av 1970-talsformat. Som en del i mitt arbete med att lära känna landstingets olika verksamheter och länets alla delar besökta jag idag vårdcentralen för ett samtal med verksamhetschefen.

Intressant att få höra om länsbytet och det som skett när kommunen tagit över hemsjukvården. Jag tar framför allt med mig lite tankar kring närvård och det viktiga att det blir resultat för brukarna/patienterna, men också en diskussion om det positiva med att specialister från sjukhusen kommer ut till vårdcentralerna och tankar kring skillnaden att vara en vårdcentral på en ort som Heby och inne i Uppsala.

Jag passade också på att träffa Marie Wilén - som är ny ordförande för kommunstyrelsen i Heby - vi talade också en del om vården, men den största diskussionen ägnades kollektivtrafiken.

S sparar på skolan

Socialdemokraternas i Enköping har presenterat oppositionens gemensamma budgetalternativ. Det som förvånar mig mest är att de faktiskt lägger mindre pengar till skola och förskola än vad majoriteten gör. Inte mycket, det handlar om några hundratusen kronor, men i förhållande till den retorik som framfördes i valrörelsen är skillnaden slående. I jämföresle med majoriteten vill Socialdemokraterna spara på skolan.

Inte minst kan det finns skäl för Matz Keijser att fundera lite över en del insändare och blogginlägg. Om Socialdemokraterna hade vunnit valet hade förskola och grundskola fått mindre pengar. Då kan man knappast öka lärartätheten.

Vad vi gjort efter valet är att ge förskola och grundskola fem miljoner ytterligare inför 2011. Det är en tydlig satsning. Det visar också skillnaden mellan att lova runt i valrörelsen och hålla tunt efteråt, som är Socialdemokraternas politik, och att inte lova mer än man kan hålla i valrörelsen och sedan leverar mer efteråt, som är den linje vi valt från majoriteten.

onsdag, november 17, 2010

Björn Rosengren (S) och Leif Zetterberg (C) spännande kombination

  Ikväll tog ett nära samarbete mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet form i Enköpings kommun. Det finns dock ingen anledning till oro - det handlade inte om något politiskt samarbete. Däremot hade vi ett gemensamt möte i Folkets Hus där den tidigare socialdemokratiska näringsministern m.m, Björn Rosengren och den förre centerpartistiska statssekreteraren m.m  Leif Zetterberg analyserade valresultet för sina respektive partier.

Det var riktigt intressant. För mig som centerpartist var Rosengren det som gav mest, både med sin analys om ledarskapets betydelse och vad som gick fel Socialdemokraternas valrörelse. Zetterbergs analys kändes mer bekant för en centerpartist. Det blir dock inget närmare referat, eftersom grunden för denna typ av diskussioner är att de sker under något som åtminstone liknar "Chatham house rule".

Ett kul och spännande initiativ som förhoppningsvis får uppföljare.

Ta konskvensen av folkhälsomålet

Centerpartiet har ställt upp den ambitiösa målsättningen att Sverige ska vara världsbäst på folkhälsa till år 2020. Ett av de områden där politiken har stor påverkan är den om tobaks- och alkoholpolitiken. Det finns bra internationella studier som visat vad som fungerar, nämligen att begränsa tillgängligheten genom olika restriktioner  och högre priser (beskattning).

Detta långsiktiga perspektiv måste Centerpartiet ha med sig i diskussionen om alkoholmonopolet. Centerpartiet har velat ha en gårdsförsäljning av öl och vin. Fördelarna med detta är uppenbara för producenterna, även om de positiva effekterna knappast blir särskilt stora. Risken med detta har hela tiden varit att det riskerar att undergräva Systembolagets framgångsrika monopol på alkoholsförsäljning. Denna risk bekräftas av de uppgifter som finns i Dagens Nyheter om att "gårdförsäljning" enligt utredaren kräver att också produkter från andra producenter i andra EU-länder får säljas. Visserligen verkar det finnas en hel del regleringar, bland annat att produkterna inte ska ingå i Systembolagets ordinarie sortiment och en max gräns för försäljning. Men det är ändå svårt att se hur detta i praktiken ska gå att kombinera med ett bibehållet detaljhandelsmonopol.

Centerpartiet har en lång tradition av en socialt ansvarsfull politik. Vi spänner bågen högt inför framtiden med målet om att Sverige ska vara världsbäst på hälsa. Då gäller det att också i praktiken visa att vi vågar ta konsekvenserna av  den målsättningen, även om det är en del egna idéer som då måste läggas på hyllan.

tisdag, november 16, 2010

Folkhälsa och miljö i landstingsdebatten

Två dagar och en kväll har jag nu ägnat åt landstingspolitiken. Måndag och tisdag har ägnats åt landstingsfullmäktige och på måndagskvällen var det möte med Centerkvinnorna i distriktet i Ramsta.

På landstingsfullmäktige valdes jag till 1:e vice ordförande i landstingsstyrelsen och utsågs till Centerpartiets landstingsråd från och med den 1 januari. Ett ansvarsfullt uppdrag -  men också roligt, det märkte jag på kvällen när Centerkvinnorna ordnat en trevlig grötträff i Ramsta bygdegård. Självklart blev det en hel del diskussion om landstinget, och jag fick synpunkter på allt från hur datasystemen fungerar till mammografin.

Jag kunde bland annat berätta om det vi diskuterade på landstingsfullmäktige - en landstingsplan och budget som innebär en kraftig utökning av de pengar vi budgeterar för vården i vårt län. Det är ju inte riktigt den bild man får om man läser medierna och följer debatten.

I landstingsfullmäktige lyfte jag bland annat fram miljöfrågorna och folkhälsofrågorna. Inte minst lyfte jag fram det jobb vi nu planerar för att minska energiförbrukningen i våra fastigheter.Otäta hus och ineffektiva system gör att våra fastigheter läcker både värme och tusenlappar.Det måste vi göra något åt. Det handlar framför allt om åtgärder i våra fastigheter. För att nå dit krävs investeringar. De investeringarna finns med i denna budget, där vi från majoriteten under tre år avsätter över 100 miljoner kronor för energieffektiviseringar. En satsning som är bra för miljön och bra för landstingets ekonom.


Jag kunde också berätta hur folkhälsoarbetet genomsyrar hela landstingsplanen. 


När färre röker och både promenaderna och Bag-in-boxen räcker längre får vi mer resurser till att korta köerna till vården, samtidigt som antalet personer som behöver ställa sig i vårdköerna minskar.


Det blev många och långa debatter, en del bra, en del mindre bra. De konkreta förslagen på förändringar från oppositionen var få. Det är också intressant att notera hur lite skillnad det är mellan vårt budgetförslag och oppositionens. Visst har de en del extrapengar, men de presenterarade ingen egentlig finansiering. De presenterade egentligen ingen egen budget. Det extrapengar de lade till skulle klaras genom att försämra resultatet, trots att resultatet enligt min mening gärna skulle vara större.

Det klan också vara värt att notera att det inte låg en enda krona extra siffersatt till akademiska sjukhuset i oppositionens budget. Oppositionen hade tre säryrkanden - alla handlade om fördelningen av landstingets kostnader internt, det var också det man begärde votering om.

Läs om besluten här: Landstingsfullmäktiges beslut

tisdag, november 09, 2010

Besök i Knivsta
Igår var det ett besök på Knivsta vårdcentral som lockade. Intressant att besöka en vårdcentral som relativt nyligen fått lokal konkurrens och höra om upplevda för- och nackdelar. Frågan om hur det fungerar med omlistningar kom bland annat upp.

Träffade också Centerpartiets Anders Eskhult för att höra lite vilka lokala frågor med bäring på landstinget som är aktuella.

tisdag, november 02, 2010

Först ambulans, sedan akuten...

Idag var jag på två intressant och givande, men korta, studiebesök. Det första hos ambulansen i Uppsala och det andra på den stora akutmottagningen i samma stad. Mycket intressant att höra om att Rakelsytemet verkar fungera bra för ambulanserna och hur arbetet på akuten förändrats med mer av teamarbete.

Också en hel del tankar kring framtiden och önskemål.

fredag, oktober 29, 2010

Därför bör Arkelsten vara kvarKvällspressen och oppositionen vädrar blod. Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten ska fällas. Orsaken är att hon rest på studieresor som betalats av andra än skattebetalarna, bland annat av Shell och RFSU. Jag tror inte Arkelsten kommer att avgå och tycker inte heller hon bör göra det.

1. Arkelsten har inte skott sig. Hon har deltagit i intressanta studieresor som varit relevanta för hennes uppdrag, inte i några lyxiga bjudresor.

2. Hon har av allt att döma inte brutit mot några regler, vare sig moderaternas interna eller rikets lagar. Åklagare har redan tidigare utrett andra riksdagsledamöter som deltagit i motsvarande arrangemang utan att väcka åtal (Shell-resan).

3. Arkelsten har en stark ställning inom moderaterna.

Allt detta gör att hon troligen kommer att kunna sitta kvar. Om det inte dyker upp några nya avslöjanden kommer frågan att vara över inom en vecka.

En annan fråga är om det är lämpligt att låta andra än skattebetalarna stå för kostnaden. Den diskussionen är inte självklar, det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Studiebesöket i Finland har jag mycket svårt att bli upprörd över. Den som tror att Afrikaresan handlar om någon lyxresa kan läsa Arkelstens rapportering från RFSU-resan, börjar med detta inlägg. Den mest tveksamma aktiviteten är deltagandet vid Shell Eco Marathon.

Läs mer: Expressen, Aftonbladet (Lena Melin), Aftonbladet, SVT (Mattias Knutsson),

torsdag, oktober 14, 2010

Spännande statssekreterarval

Maud Olofsson får två nya statsekreterare Catharina Håkansson Boman, tidigare bland annat politisk chefredaktör på Södermanlands Nyhter, byter upp sig från stabschef till statssekreterare.  Daniel Johansson, som jobbat i samordningskansliet på statsrådsberedningen med bland annat finansfrågor, blir ny statssekreterare med ansvar för energifrågor. Enda smolken är att jag kommer att sakna Daniels genomgångar av den ekonomiska politiken i olika sammanhang .

Extra roligt är att Marita Ljung blir ny statssekreterare hos Anna-Karin Hatt. Marita stod på andra plats på Västmanlands centerns riksdagslista och det är kul att hon nu kommer att finnas med i Centerpolitiken de kommande fyra åren, trots att det inte blev någon riksdagsplats.

Det betyder att Västmanlandscentern visserligen inte har någon riksdagsledamot, men vi har två statssekreterare eftersom Magnus Kindbom sedan tidigare är statssekreterare på jordbruksdepartementet (som det visst heter fram till den 31/12).

fredag, oktober 01, 2010

Hoppas Härstedt blir vald!Mona Sahlin och Socialdemokraterna visar nu sitt rätta ansikte. I valrörelsen jagade de alliansen med krav på att de skulle lova att aldrig ta stöd från Sverigedemokraterna. Samtidigt har Sahlin gång på gång lovat att inte själv stödja sig på SD.

Att Socialdemokraterna ägnade stora delar av sista valveckan till att tala om Sverigedemokraterna bidrog med all säkerhet till att ge dem extra uppmärksamhet och med all säkerhet också extra röster i valet. Det förstod säkert Socialdemokraterna, men för dem var det viktigare att förhindra att alliansen fick egen majoritet än att hålla Sverigedemokraterna utanför riksdagen.

Nu visar det sig också att Socialdemokraterna inte tvekar att lägga upp bollen till Sverigedemokraterna redan i riksdagens första omröstning om talman. Detta trots att Björn von Sydow var tydlig  med att han i varje fall inte kan tänka sig bli vald med stöd från SD. Kent Härstedt har uppenbarligen inte samma moraliska betänkligheter.

Socialdemokraterna har naturligtvis rätta att lägga vilka förslag de vill. Mona Sahlin kan bli statsminister med SD:s stöd. Kanske finns det också någon slug partitaktik som döljer sig bakom Socialdemokraternas strävan att spela Sverigedemokraterna i händerna. En del rödgröna (till exempel Jonas Sjöstedt) verkar hoppas att SD ska stödja nuvarande talmanen Per Westerberg.  Sedan är väl tanken att de ska kritisera regeringen för att den fått stöd av SD. Det är billig taktik och det är inte bra för Sverige och det är absolut inte bra om man vill undvika ökat inflytande för Sverigedemokraterna.

Skillnaden mellan Westerberg och Härstedt är att Härstedt behöver - och uppenbarligen är beredd att ta emot - Sverigedemokraternas aktiva stöd i en omröstning. För Westerberg räcker det med att SD inte röstar på Härstedt, utan på sin egen kandidat, för att han ska bli vald.

Om Härstedt kandiderar hoppas jag att han blir vald. Sedan ska jag i varje fall aldrig låta någon socialdemokrat - och speciellt inte Kent Härstedt - glömma vem det var som först av alla var beredda att ta aktivt stöd av Sverigedemokraterna  i Sveriges riksdag.

Läs mer: Staffan Danielsson, Emil Källström, Christer Jonsson, Jonas Sjöstedt,
Läs mer: Aftonbladet, Expressen, DN, GP,

torsdag, september 30, 2010

Tack för allt stöd - 436 kryss!

Med 436 kryss (11,95%) i landstingsvalet kommer jag med klar marginal bli personvald ledamot av Uppsala läns landsting 2010-2014. Att ha ett så starkt stöd bakom känns skönt i det fortsatta arbetet i landstinget. Konstaterar stolt att ingen annan ledande kandidat i något parti har samma starka stöd från sina väljare. Den som kommer närmast är Anna-Karin Klomp från Kristdemokraterna i den mellersta valkretsen (11,82%).

Särskilt kul är att jag fick ett så tydligt stöd också från väljarna i Håbo, trots att det finns väldigt bra lokala Centerpartikandidater där.

Nu gäller det att jobba för att väljarna ska vara nöjda med att jag fick deras förtroende när det blir val nästa gång.

Sammanställning av personröster på valmyndighetens hemsida: Södra landstingsvalkretsen

UPPDATERING: Ska vara 437 kryss och 11,98 procent - det dök upp en valsedel till där jag var kryssad!

lördag, september 18, 2010

Jag är helt nöjd...

Idag kom inslaget på TV4 nyheterna där jag få kommentera lite kring valarbete.
Själv är jag mycket nöjd med partiets valrörelse, även om det naturligtvis finns skäl att gå igenom efter valet vad som kunde ha gjorts ännu bättre.

Vad som jag tror kommer att märkas i eftervalsanalyserna är att Centerpartiet i denna valrörelse kommer att ha en betydligt tydligare profil: företagande och miljö. Jag tror också att landsbygdsfrågorna kommer att segla upp. Det kanske inte har märkts så mycket i nationella medier - men Centerpartiet har i detta val också valt att lyfta landsbygdsfrågorna.

Facit av valrörelsen kommer i morgon kväll - det skulle förvåna mig om vi inte ser ett rejält lyft för Centerpartiet jämfört med situationen före valrörelsen (det vill säga i princip SCB:s majmätning).


Nya framgångssiffror för Centerpartiet

I Synovates undersökning som publiceras i Dagens Nyheter ökar Centerpartiet till 6,9 procent (+0,7) , mätningen visar också på en klar ledning för alliansen - 49,2 procent mot vänsterblockets 42,8 procent. Även den Sifomätning som publiceras i Svenska Dagbladet visar på en uppgång för Centerpartiet till 6,6 procent (+1,8). Där är det dock jämnare mellan blocken 49,9 procent för alliansen, men 45,3 procent för vänstern.

fredag, september 17, 2010

Maud Olofssons slutanförande i valdebatten
  • Företagsamhet
  • Miljö
  • Jämställdhet


Tre tydliga skäl att välja Centerpartiet!

Bergvretsskolans entreprenörsarbetet uppmärksammas

Bergvretsskolans framgångsrika arbete med entreprenörskap uppmärksammas nu av Svenskt Näringsliv.
Kul!


Läs mer:  "Tjänstefel att inte jobba entreprenöriellt i skolan"

Styrning som ger resultat

En mycket intressant artikel i dagens Dagens Nyheter om Vattenfall. Vattenfalls nya koncernchef Øystein Løseth vill sälja utländska kolkraftverk och bakgrunden är de nya ägardirektiv för företaget som riksdagen beslutade om i våras

Ett tydligt exempel på att det nu finns en regering och en ansvarig minister som är beredd och har kraft att styra Vattenfall.

Läs hela artikeln i DN: Vattenfall vill sälja sina kolkraftverk

Se gärna Andreas Carlgren i SVT från den 4 augusti (nedan) om förslaget att Vattenfall ska sälja delar av verksamheten.Läs också: Christian Ottosson

torsdag, september 16, 2010

Valstugen i Gottsunda ... och medvind i opinonen

Idag var det dags för ett pass i den gemensamma alliansvalstugan i Gottsunda, Uppsala. Trevligt att kunna samarbeta på det sättet för att täcka större områden. Och det är klart att det går bättre att kampanja med vinden i ryggen. Dagens mätning från United Minds ger Centerpartiet hela 8,4 procent - mätningar är mätningar, men visst är det roligt när det går åt rätt håll.

Nu väntar jag med spänning på ett inslag i TV4 där jag eventuellt medverkar...

Läs mer om Centerpartiets opinionslyft: Lars Weinehall, Magnus Andersson, Mattias Larsson

onsdag, september 15, 2010

Vill uppdrag granskning inte visa hela sanningen?
Uppdrag granskning är ett program som nästan alltid har en tydlig agenda  - man tar en åsikt och driver den, utan att bry sig om att verkligheten knappast är så svart-vit som den skildras. Det hör till formatet att vara ensidig. Resultatet blir bra dramatik, men dålig journalistik.

Tydligen kommer vi i kväll att  få se ännu ett exempel, denna gång om fristående skolor, där Uppdrag granskning driver sin tes att det är fel. Problemet är att man tydligen inte tänker upplysa tittarna om de åtgärder som redan har aviserats för att komma tillrätta med vissa problem. Dessutom verkar man bli indignerad när en pressekreterare gör sitt jobb och försöker övertyga om att det faktiskt kan ligga i allmänhetens intresse att få reda på de förslagen (se artikel i Aftonbladet).

Jag har inte upplevt att det varit något problem med att fristående skolor i Enköping eventuellt går med vinst. Däremot kan jag tycka att Skolinspektionen i något fall varit för flat i sin tillsyn. Det är det som bör vara statens huvudsakliga roll - att följa upp kvaliteten - jag skulle också gärna se kommunerna fick en större roll, just eftersom jag upplevt att Skolinspektionen inte riktigt fungerat.

Full fart i valrörelen - Centerpartiet går framåt

Nu är det full fart i valrörelsen:
* Flygbladsutdelning i går kväll på landsbygden till dess det blev mörkt
* Därefter ett varv inne i sta'n
* insändarsvar i morse
* sedan intervju med TV4 (kanske på TV i kväll)
* Ministerbesök
* ytterligare två insändare som ska besvaras under eftermiddagen

Men det märks att det inte bara är jag som jobbar - i den senaste opinionsmätningen från United Minds slår Centerpartiet rekord med 7,5 procent. Även om det opinionsmätningar är opinionsmätningar tyder det på en stark spurt av Centerpartiet.

Läs i Aftonbladet: Centerpartiet har vid i seglen

Andra som bloggat: Per Ankersjö,

tisdag, september 14, 2010

Ingen motstånd mot vårdentreprenörer

Vänsteroppositionen i landstinget försöker göra en stor sak av att antalet vårdcentraler som drivs av företag och entreprenörer har ökat. Det är dock knappast en vinnarfråga, tvärtom finns det en majoritet av väljarna (enligt en undersökning från Upplandsradion) som anser att det är bra eller inte har någon betydelse.Läs hela undersökningen här: Uppsalaborna har inget emot privata vårdcentraler

måndag, september 13, 2010

Upplandsnytt om akutebesök
Se Upplandsnytt (SVT) inslag om akuten i Enköping, där jag skymtar i några bilder.

lördag, september 11, 2010

Opportunism i skoldebatt

Läste referatet i Enköpings-Posten av skoldebatten och upptäckte då att jag var den enda som stod upp för den budget som kommunfullmäktige fastställt och som vi i majoriteten gemensamt stod bakom. Vi fick svara med JA och NEJ lappar, så jag såg inte vad de svarade då. Det var synd, för då hade jag frågat  mina allianskamrater varför de inte hade samma uppfattning när vi diskuterade budgeten i våras.

Jag hade självklart gärna sett mer pengar till skola och förskola, men budgetläget var kärvt och nämnden fick en mycket stor del av de utrymme som ändå fanns. Vi lägger också betydligt mer på skolan i dag än för några år sedan, också relativt andra kommuner.

Det är lätt att vara opportunist och sitta i en debatt inbjuden av en fackförening och bara hålla med. Jag tycker politiker bör ta större ansvar än så, även om det är valtider.

fredag, september 10, 2010

Optimism och framtidstro på Enköpingslasarett

Idag var det besök på Enköpings lasarett tillsammans med alliansens landstingsråd. Kul att känna den positiva stämning, optimism och framtidstro som finns på lasarettet. Vi fick också tydliga bevis på att akuten behöver vara öppen dygnet runt!

En hel del diskussion kring investeringar, både i lokaler och annat, som spände från det som är absolut nödvändigt till mer spännande framtidsplaner.

onsdag, september 08, 2010

"Hon kan sina saker"

Självklart tycker jag att Maud Olofsson lyckades bra i partiledarutfrågningen i SVT - när man håller med är ju argumenten alltid lysande. Men det verkar som om också mer oberoende bedömare delar min uppfattning. Lena Melin i Aftonbladet skriver "hon kan sina saker och har ett gott humör", Aftonbladets retorikexpert skriver i en allmänt positiv analys att Maud Olofsson höll sig lugn och fokuserade på lösningar. Till och med Lotta Gröning i Expressen måste erkänna att "Maud Olofsson gjorde bra ifrån sig om småföretagen".


Maud Olofsson gjorde en bra insats. Hon lyckades svara på de svåra frågorna om kärnkraften, där det blev tydligt att energi- och klimatuppgörelsen var en kompromiss där Centern vann en hel del på miljöområdet, men då fick acceptera att kärnkraftsparantesen kanske blir lite längre.


När det gäller frågorna om företagande och utvecklingen i glesbygd hade hon full koll och regerade rejält. Där blev utfrågarna helt enkelt frånsprungna.


Det hon hade svårast med var frågan om ursprungsmärkning. Partistämmor och likanden tar ibland beslut som låter bra, men utan ordentlig analys. Det är klart att Centerpartiet vill ha både ursprungsmärkning av all mat och mindre regler för företagen - tyvärr är det dock svårt att kombinera. Maud försökte förklara, men kunde varit tydligare med att om man på allvar ska kunna minska regelbördan för företagen, måste man också vara beredd att avstå också från några av de egna favoritreglerna.
Svaret på frågan om eventuellt regeringssamarbete var tydligt när det gäller Vänsterpartiet. Den naturliga frågan till Mona Sahlin är nu om hon vid ett läge med Sverigedemokraterna i riksdagen är beredd att dumpa Ohly för att istället göra upp över blockgränsen och om hon är beredd att fälla en alliansregering med SD:s stöd. Om Sahlin ger besked före valet om att hon är beredd att dumpa Ohly, kan det möjligen bli aktuellt med den följdfråga som Svenska Dagbladets Göran Eriksson saknade. För valrörelsen är det dock bäst om debatten handlar mer om politiken, än om möjliga och omöjliga regeringkombinationer efter valet.


Utfrågningen lägger sammanlagt grunden för en fortsatt uppgång för Centerpartiet. Det verkar ha skett ett tydligt lyft i opinionen under den senaste tiden och frågan är nu hur långt de hinner fram till valdagen. 


Läs också: DN:s referat, Malin Lernfeldt i GP


Se hela utfrågningen här: Maud Olofsson

måndag, september 06, 2010

Lars Ohlys pumplag

Lars Ohlys bröstpumpsuttalande kan naturligtvis beskrivas som mindre smart, som tydligen Mona Sahlin ska ha sagt. Men det är också en tydlig illustration till varför vänsterpartiernas förslag om att begränsa möjligheten att överföra föräldraledighetsdagar är så dåligt.

För vissa går det säkert alldeles utmärkt med bröstpump, för andra fungerar inte det. En del kanske inte ens vill. Människor är individer, familjer är olika. Det går inte att tvinga in alla i en form. Föräldraförsäkringen är redan idag individuell - vardera föräldern har lika många dagar. Vad vänsterpartierna vill är att ytterligare begränsa möjligheten att fördela dagarna så att det passar familjen bäst.

Då får det också konsekvenser som blev så tydliga i Ohlys uttalande. Det blir ett slags ny "pumplag". Om modern inte vill använda bröstpump får barnet vara utan modersmjölk. För många kanske detta inte är något större problem, men det finns naturligtvis tusentals olika familjer som vill ta sina beslut.  Varför kan de inte bara få göra det, varför ska de rödgröna alltid krångla till och styra in i minsta detalj.

Tomt från miljöpartiet om miljön!Kan du redovisa målen ton för ton?
Kan du ens redovisa en hälften?

Se den riktiga debatten där Maud Olofsson punkterar Miljöpartiets miljöretorik (ovan i Aftonbladet också i Expressen).

Miljöpartiet kan inte redovisa hur de ska nå sina klimatmål.
Tomma tunnor...

Läs mer i Expressen och Aftonbladet. Läs också Maud Olofssons debattartikel i Aftonbladet.

söndag, september 05, 2010

Uppåt i opinionen för Centerpartiet

Idag kom Sifo med en ny mätning publicerad i Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Skånska Dagbladet. Det är en mycket intressant läsning och rolig läsning. En tydlig framgång för Centerpartiet +1,4 procentenheter, Socialdemokraterna under 30 procent. Dessutom var Sverigedemokraterna utanför riksdagen.

Nu kan opinionsmätningar alltid vara tillfälligheter. Men igår kom en ny opinionsmätning från Demoskop, publicerad i Expressen, som  också visar på ett kraftigt lyft för Centerpartiet. Samtidigt ger den Socialdemokraterna mindre än 30 procent av rösterna.

Det är en positiv känsla i valkampanjen, men sådant kan vara förrädiskt. Men när känsla får stöd också i flera opinionsundersökningar finns det anledning att vara optimistisk inför valresultatet.
Jörgen Hammarqvist kommenterar:  Alliansövertag består, Göran Eriksson analys: Ny chockläsning för Sahlin
Andra bloggar: Per Ankersjö, Johan Linander, Jörgen Bengtson,
Tidningar: Expressen, Aftonbladet

lördag, september 04, 2010

Centerpartiet ger besked om maten

Idag ger Centerpartiet i Uppsala läns landsting tydligt besked om var vi står i matfrågan. I en debattartikel i Upsala Nya Tidning, undertecknad av Inga Alm, Ingerd Andersson, Oscar Sundevall och Rolf Edlund  I artikeln skriver de bland annat att Centerpartiets idé kring maten består av två delar:


  • Egna tillagningskök på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping med näringsrik mat baserad på lokalproducerade livsmedel. Alla ska kunna välja från en meny och man ska kunna bestämma storlek på sin portion.
  • Grödor, kött och smaktillsatser ska vara ekologiskt hållbara och lokalt producerade. Vi vill att landstinget sätter upp en tydlig målsättning och strategi för att år 2015 kunna erbjuda minst 35 procent ekologisk och lokalt producerad mat.
Artikeln är ett viktigt besked i valrörelsen om var Centerpartiet står i matfrågan. Förhoppningsvis kommer vi också i denna fråga så småningom att få med oss resten av alliansen i landstinget. 


Läs hela inlägget: Laga mat på akademiska

fredag, september 03, 2010

Greger Hatt kommer ut - som centerpartist

I en artikel på Newsmill förklarar Greger Hatt - tidigare medarbetare till både Mona Sahlin och Ingvar Carlsson - varför han nu väljer Centerpartiet istället.

"Under åren i näringslivet har jag stött på så många samhällsengagerade människor att jag trivs bättre bland de som bejakar fullt ut också företagande som lösning på mänskliga behov. I vår tids känslomässiga vilsenhet, behövs mer betoning av hembygd, civila gemenskaper och underifrånlösningar. Och dessutom verkar Centerpartiet vara ett ovanligt varmt, öppet och vänligt parti mot nykomlingar - ett parti som faktiskt, till min förvåning, är intresserat också av vad vi nykomlingar tycker."


Skriver han.


Det är självklart väldigt roligt att välkomna ännu en centerpartist, men själva artikeln är också intressant för sin analys av Socialdemokraternas roll i svensk politik. 


Läs hela artikeln på Newsmill: 

Mona Sahlins förra talskrivare: Därför överger jag S för C


onsdag, september 01, 2010

Sveavägens smutsiga val

Den som är desperat tappar ofta omdömet. Detta verkar har drabbat den Socialdemokratiska valledningen på Sveavägen. Inte bara har man genom LO genomfört den mest negativa utomhuskampanjen jag kan påminna mig, nu ger man sig direkt på Reinfeldt.

Detta är ett utslag av en direkt negativ kampanj. Med sällsynt dåligt omdöme tänker Socialdemokraterna enligt Expressen gå ut i en stor annonskampanj som fokuserar på Reinfeldts privatekonomi. Ett tilltag som Socialdemokraternas valgeneral Bo Krogvig försvarar i Resume.

Förhoppningsvis kommer det att visa sig vara ett bakslag. Negativa kampanjer tenderar att dra ned förtroendet både för den som angrips och angriparen. Det är därför de i amerikanska val brukar utföras av organisationer som har ett visst avstånd från kandidaten och det är med all sannolikhet därför som Socialdemokraterna lätt LO göra den negativa kampanjen mot alliansens partiledare.

Att Socialdemokraterna nu själva direkt ägnar sig åt en så pass negativ kampanj är ett desperat långskott från ett parti som famlar efter fotfäste i valrörelsen.

Andra om detta: Albin Ring Broman, Ledarbloggen, SVT,

Valstuga i Bålsta


Idag var det kampanj i Bålsta där jag var ett tag i Centerpartiets valstuga (den enda som var öppen) och delade ut mitt personvalsmaterial. Det är ingen tvekan om att det är vårdcentralen som är den landstingsfråga som är hetast.

En lösning är på gång som förhoppningsvis kan göra det bättre, men tyvärr lär det inte bli någon förändring som märks innan valdagen

Maud på UNT-debatt

Mångfald i vården med flera utförare och valmöjligheter för patienter och medborgare är en viktig del i Centerpartiets politik. Maud Olofsson skriver bra om detta på debattplats i UNT idag. Hon skriver bland annat:

Fler privata aktörer i välfärden ger inte bara större möjligheter för människor att bestämma själva. Det ger också helt nya chanser till karriär och utveckling för de anställda i branschen, som ofta är kvinnor.
Hon visar också tydligt vad som är fel med vänsteroppositionens kritik av att de bolag som utför vården kan gå med vinst, genom att hänvisa till andra företag som också gör vinst, men där det inte är någon diksussion.

För de flesta är det helt naturligt om företag som bygger sjukhus och anlägger vägar gör vinst. Men så fort det handlar om vård och utbildning ser många rött. Det begriper inte jag. Möjligheten att göra vinst uppmuntrar nya och effektiva metoder. Det är något som alla vinner på. 

Läs hela debattartikeln på: Alla tjänar på vårdföretag

tisdag, augusti 31, 2010

Moderat politik uppe i det blå?

Visst kan man ibland tycka att den moderata politiken är lite väl uppe i det blå.

Men då är det skönt att veta att Moderaterna i Enköping i varje fall har insikt om saken!

Fler jobb eller mer krångel

Valet i år handlar bland annat om valet mellan fler jobb eller mer krångel. Regeringen har under denna mandatperiod för första gången lyckats minska företagens regelbörda. Men vid ett regeringsskiftet är det lätt att inse att utvecklingen kommer att ta en helt annan riktning.

Ett litet exempel är det vänsterpartierna skriver om jämställdhetsplaner. Sveriges Radio beskriver vänterpartiernas politik så här:

I det förslag som de rödgröna partierna nu har kommit överens om skärps reglerna. Alla företag oavsett antalet anställda ska lämna in en jämställdhetsplan varje år.

Alla företag, oavsett antalet anställda, ska varje år lämna en jämställdhetsplan. Alla företag ska varje å göra en lönekartläggning.

Vägen till Krångelssverige är stensatt med denna typ av regler och förslag. Allmänt positivt laddade, men med mycket tveksam praktiskt nytta. Sammantaget gör det dock livet krångligare för företagen, speciellt de små företagen, och kommer därmed att leda till färre jobb.

De tre partierna "lovar" (med en hel del "om" och förbehåll) att sänka maxtaxan i barnomsorgen. Det är tveksamt om det blir någon valvinnar. Dels är inte barnomsorgskostnaden särskilt betungande för de medelklassväljare som förslaget ska appelera till, dels är det nog många som gärna skulle betala mer till förskolan och därmed kunna höja kvaliteten eller genomföra andra förbättringar. När Göran Eriksson i Svenska Dagbladet påstår att maxtaxan bidrog till att Socialdemokraterna van valet 1998 tror jag dessutom att han har fel. Förslaget kom från ingenstans och mötes med skepsis också av de egna. Persson själv sammanfattar det i sina memoarer (Min väg, mina val) "Erik och jag kom överens om att maxtaxan skulle in i valmanifestet, men jag tror inte vi hade särskilt stor glädje av det i valet".

Läs mer om vänsterförslagen: DN, Expressen, SvD

måndag, augusti 30, 2010

Äntligen trygghet dygnet runt!

Ikväll stängde inte akutmottagningen på Enköpings lasarett för natten. Den kamp som vi från Centerpartiet i Enköping fört för att först stoppa förslaget om nattstängning och sedan återöppna akuten har äntligen krönts med framgång. Äntligen kan vi åter känna trygghet dygnet runt i Enöping!

I grunden är det en sorglig historia som visar på behovet att som ansvariga politiker kvalitetssäkra de förslag man får från tjänstemän och andra. Vi var många som var mycket frågande kring de tänkta besparingarna och också efterfrågade en ordentlig analys av konsekvenserna till exempel för akutmottagningen i Uppsala.

Det finns egentligen endast en positiv sak med hela denna historia och det är att jag nu engagerat mig i landstingspolitiken i Uppsala län. Det hade knappast skett om inte beslutet om en nattstängning hade tagits.

För att uppmuntra alla dem som nu åter arbetar natt så att vi kan känna tryggheten av en dygnet-runt-öppen akutmottagning överlämnade vi från Centerpartiet i kväll lite extra stimulans till personalen. Roger och Inga Andersson och jag kom med lite choklad. Även Måns Vilhelmsson (M) dök upp - i sann alliansanda hjälpte han till att föreviga oss.

Bra reklamfilm från Centerpartiet

Så har Centerpartiets reklamfilm för TV lanserats. Den är bra. Mycket bra. Till skillnad mot den film som visades i samband med EU-parlamentsvalet är denna också relevant för de frågor som valrörelsen handlar om. Den filmen var också bra, men mer som en reklamfilm för europeiskt samarbete - den handlade inte om det frågor som var aktuella i det valet.

Filmen har också fått bra betyg och hyllas till exempel i TV4. Se själv och avgör om det stämmer.Läs också: TV4:s filmexpert: Centerns film bäst, Resume, Dagens Media

Andra bloggar: Per Ankersjö,Markus Berglund,Annie Johansson, Raymond Svensson, Albin Ring Broman, Creative directors,

Mina synpunkter på Centerns valfilm i Europaparlamnetsvalet (när det begav sig): En bra film - men i fel tid?

Sommestad: Miljöskatterna slår hårdast mot dem som har det sämst

Hon var väldigt tydlig. Förra socialdemokratiska miljöministern Lena Sommestad duellerade med Solveig Zander i Radio Uppland: "Miljöskatterna slår hårdast mot dem som har det sämst" sa hon.

Det är väl därför som vänsterkartellen vill höja bensinskatten ytterligare, och detta utan att några skattesänkningar till exempel på dem med låga löner.

Centerpartiet och alliansen har också höjt klimatskatter. Centerpartiet var också tydlig med att det behövde göras redan före förra valet. Men till skillnad mot vänstern så genomför vi skatteväxlingar, det vill säga vi har sänkt till exempel inkomstskatten för löntagare och pensionärer som kompenserat för de höjda miljöskatterna.

Lyssna på duellen: Framtidens miljö- och energipolitik

söndag, augusti 29, 2010

Om nyttan av bloggar i debatten och vad jag lärde idag

Miljöpartiets landstingsråd Johan Edstav hade utmanat mig på debatt på torget i Enköping under lördagen.

Det blev en hel del diskussion kring nattöppen akutmottagning i Enköping, där de rödgröna fortfarande inte är lika tydliga som vi i alliansen. Alliansen har ju i det gemensamma manifetstet slagit fast att akutmottagningens dygnet-runt-öppet ska tryggas.

Edstav försökte också tala om hur hemskt det är i Stockholm där det finns gräddfiler i vården och kliniker som bara behandlar försäkringspatienter. På en rak fråga vad han hade för exempel hänvisade Edstav till Arrhytmia center.

Då var det bra att ha läst Anders W Jonssons blogg. Anders, som är barnläkare och toppar Centerpartiets riksdagslista i Gävleborg, skrev i februari om ett besök just på Arrhytmia center ( Arryhytmia center eller besök i verkligheten). Där skriver Anders bland annat att:

De allra flesta patienterna som behandlats hade gjort så remitterade av sitt landsting. Bland annat hade mitt eget landsting Gävleborg remitterat flera. Gräddfilen hade de patienter som remitterats från landsting. De kom alltid först.

För övrigt framgår det tydligt av centrets egen hemsida att de flesta patienterna är remitterade från landstingen och alltså finansierat med skattemedel.

Man lär sig något varje dag - idag har jag bland annat lärt mig att det finns skäl att noga undersöka sanningshalten i de påståenden Johan Edstav gör i debatten - oavsett hur självsäker han verkar.

fredag, augusti 27, 2010

Tydlig skillnad i vårdpolitiken

I dag duellerade jag med Vänsterpartiets Sören Bergqvist om entreprenörskap i vården i Sveriges Radio Uppland. Två tydliga alternativ - ett centerpartiet som vill se fler entreprenörer i vården och tror på att ge människor valmöjligheter. Ett vänsteralternativ som vill motsatsen.

Jag påpekade att vi i Centerpartiet vill ha fler entreprenörer i vården och att det är bra för patienterna och det är bra för utvecklingen av vården. Dessutom är vi inte rädda för att tillåta också sjuksköterskor och läkare som driver egna företag att göra en vinst på sitt företagande.

En annan fördel med attt släppa in fler entreprenörer i vården ger också en stimulerande konkurrens, samtidigt som det öppnar för nytänknade och metodutveckling som inte alltid får chansen i de stora offentliga strukturerna.

Det som är intressant är att Vänsterpartiet inte verkar ha något emot att byggföretag, läkemdelsbolag och bilföretag som säljer ambulanser gör vinster på vården, men så fort sjuksköterskor och läkare vill utveckla verksamheten i företagsform sår är det fel.


Lyssna på duellen: Duell: Entrepenörer i vården

torsdag, augusti 26, 2010

Min favoritmoderat

Han är onekligen en annorlunda moderat - finansminister Anders Borg. Tydlig som få förvarar han också vissa skattehöjningar.

Vi föreslår alkohol- och tobasskatthöjning. Det ligger i linje med vår åsikt att man ska arbeta och inte supa.

Bättre än så kan det nog inte sägas.

Alliansens gemensamma valmanifest är också uppfriskande tydligt när det gäller alkoholpolitiken:

Alkoholens sociala och medicinska skadeverkningar måste bekämpas. En minskad alkoholkonsumtion förbättrar hälsan och minskar många sociala problem. Systembolaget ska kvarstå i statlig ägo. Försäljningsmonopolet och en aktiv prispolitik utgör centrala verktyg i detta arbete, men mer behöver göras. Vår politik syftar till ett samhälle fritt från narkotika och dopning och ett minskat tobaksbruk. Barn och unga är en särskilt angelägen grupp.


Läs mer i Aftonbladet och alliansens valmanifest(pdf).

tisdag, augusti 24, 2010

Full pott för supermiljöbilspremien

C-power16

Centerpartiet lyckades verkligen i budgetförhandlingarna. Beskedet från miljöminister Anderas Carlgren om att det kommer en supermiljöbilspremie för den som köper de absolut bästa miljöbilarna under nästa mandatperiod är ett tydligt besked om att det lyft för miljön (speciellt när det gäller insatser för att minska trafikens bidrag till växthuseffekten) kommer att fortsätta.

Det enda som står i vägen är om vänsterpartierna på något sätt lyckas vinna valet. Miljöbilspremien var ett lyckat drag för att snabbt få upp antalet miljöbilar i Sverige. Den har nu ersatts av skattebefrielse för miljöbilar under de fem första åren.

Det alliansen nu enats om är nästa steg - att stimulera bilar som helst inte överhuvudtaget bidrar till växthuseffekten. Det kommer att bidra till att ny teknik snabbt får genomslag i Sverige.

Vad är då den röda oppositionens alternativ - ja ingenting i klass med supermiljöbilspremien i varje fall. Det enda  verkar vara ännu en skattehöjning. Kritiken från förre miljöministern (om någon minns henne) Lena Sommestad av miljöbilspremien är hård - hon verkar fortfarande tycka att till och med den förra miljöbilspremien var fel, tydligen av någon form av fördelningspolitiska skäl.

Vi andra konstaterar att fler nya miljöbilar för dem som har råd, gör att vi andra efter några år har fler begagnade miljöbilar att välja på. Det är så man når resultat i miljöpolitiken och det är bara att jämföra antalet miljöbilar när Lena Sommestad var miljöminister med antalet som uppnåtts under Andreas Carlgrens första ministerperiod för att se vilket som är det gröna alternativet.

Läs mer:
Ekot, Centerpartiet, DN, Annika Qarlsson,

måndag, augusti 23, 2010

Fortsatt sänkta skatter för pensionärerna

Regeringen ger nu besked, redovisat på DN-debatt,  om att det blir fortsatt sänkta skatter för pensionärerna om alliansregeringen får fortsätta styra.

Totalt och med de redan genomförda stegen innebär detta en skattesänkning på 7.070 kronor per år för en garantipensionär, 10.194 kronor per år för en pensionär med 200.000 i pension och 10.636 kr per år för en pensionär med 300.000 i pension.

Ett tydligt besked om en linje som handlar om att göra det bättre för pensionärerna, inte sämre för löntagarna - vilket är en del av vänsterns alternativ - åtminstone enligt Ohly.

söndag, augusti 22, 2010

Kulturen en kärnuppgift

På Dagens Nyheters debattsida kritiserar två representanter för Timbro landstingen och regionernas satsningar på kultur och regional utveckling. Pengarna borde istället går till landstingens kärnuppgifter.

Självklart ska även kulturverksamheten bedrivas med effektivitet och kostnadskontroll, och självklart ska det tydligt redovisas för medborgarna vad de får för sina skattepengar. Men kultur är en av landstingens kärnuppgifter, och blir så allt mer i och med alliansregeringens kulturpolitik som ger ett ökat regionalt ansvar för kulturen. Kultur är en jämfört med vården liten del av landstingens uppgifter, men det är en av de uppgifter som landstinget också  ansvarar för.

Centerpartiet är i Uppsala län landsting garanten för att kulturen inte glöms bort, och att inga delar av länet glöms bort i landstingets kulturarbetet.

lördag, augusti 21, 2010

Kampanj i Enköping och Bålsta

Idag drog valkampanjen igång på allvar när valstugorna öppnade i Enköping. Kul med fullt med centerpartister som är laddade för valrörelsen. Vi har ett härligt gäng som jobbar. Efter några timmar vid valstugan åkte jag och Solveig till Bålsta för kampanjande vid Håbo festdag.

tisdag, augusti 17, 2010

Tydligt landstingsmanifest - akut dygnet runt i Enköping

Alliansen i Uppsala läns landsting har presenterat ett ambitiöst och tydligt manifest. I det slår man bland annat fast att alliansen ska "trygga att akuten vid lasarettet i Enköping är öppen dygnet runt".

Det har varit en omtumlande resa från de förvånande och överraskande beskedet om nattstängning, till beskedet om en nyöppning. Beskedet från alliansen inför den kommande mandatperioden är mycket tydligt. Detta till glädje för enköpingsborna och inte minst Centerpartiet i Enköping. Centerpartiet gav aldrig upp kampen. Vi lyckades få med oss Centerpartiet i hela länet och nu är trygghet dygnet runt med dygnet-runt-öppen akutmottaging i Enköping hela alliansens politik. Det går att påverka i politiken.

Frågan är vad som är vänsterkartellens besked i frågan. Kommer de också att garantera att akuten ska vara öppen dygnet runt och att akuten vid Enköpings lasarett ska få vara kvar om de, mot all förmodan, skulle få majoritet i landstinget. Jag har två gånger i EP ställt frågan till miljöpartiets landstingsråd Johan Edstav om Miljöpartiet ansluter sig till alliansens linje, eller om Miljöpartiets landstingsprogram gäller - där talas det bara om öppet kvällar och helger i Enköping, inget om dygnet runt. Jag har inte fått något svar.

Alliansmanifestet är också mycket ambitiöst när det gäller tiderna på akuten - en patient ska vara färdigbehandlad på akuten inom fyra timmar. Det är en mycket hög och bra ambition. Det är viktigt att man också ser till att följa upp vårdkvaliteten. Inte för att tid och kvalitet står emot varandra, tvärtom blir det ofta bättre kvalitet på vården om patienten snabbt kommer vidare till rätt vård eller kan åka hem färdigbehandlad. Men fokus på tiden får inte göra att man glömmer att också hålla ögonen på vårdkvaliteten.

Det gemensamma manifestet är inte så långt och det finns viktiga delar som saknas, till exempel kulturen. Där kommer vi från Centerpartiet i varje fall fortsätta att vara en garant för att kulturfrågorna finns med och att man ser till hela länet. Miljöfrågorna finns med - alliansen ska säkerställa att regionbussarna körs på biogas - men även här finns det betydligt mer att hämta i Centerpartiets länsprogram

PS. Vänsterkartellen kritiserar förslaget om "VIP-kort" för patienter med stora och kända vårdbehov. Av någon anledning ska alltså kända patienter som behöver till en specialistmottagning tvingas att först uppsöka en akutmottagning, istället för att kunna åka direkt in. Jag bara frågar mig: varför?

Medier om alliansmanifestet:

SR Uppland om alliansmanifestet:
UNT om alliansmanifestet

Moderaterna måste ändra sig

Fredrik Reinfeldt försvarade i Sveriges Radios partiledarintervju att Moderaterna inte berättar vilka privatpersoner som ger bidrag till partiet. Det är en orimlig hållning och intervjuarna Tomas Ramberg och Monica Saarinen gav tydliga och rimliga exempel på varför det behövs en öppenhet.

Frågan om partibidrag har inget med valhemlighet att göra, det handlar om att allmänheten har rätt att veta vilka som ger bidrag till politiker och politiska partier, så att man inte ska behöva misstänka att politiska beslut och ställningstaganden är till salu.

Det normala i en modern demokrati är att det finns regler som gör att stora bidrag till politiska partier måste redovisas. I USA finns omfattande regelverk för hur detta ska gå till och bidragen redovisas helt öppet. Moderaternas inställning att det ska vara möjligt med stora, för allmänheten hemliga, bidrag till politiska partier rimmar ila med internationella normer för kampen mot korruption.

För övrigt bör redovisningen naturligtvis också omfatta andra bidrag än rena penningbidrag. Hur mycket skänker LO till exempel till Socialdemokraterna i form av fackombudsmäns arbetstid under valrörelsen?

torsdag, juni 24, 2010

S tillbakagång fortsätter

Den opinionsmätning från Synovate som Dagens Nyheter och Sydsvenskan publicerar idag är intressant ur flera aspekter. Den visar att den socialdemokratiska tillbakagången fortsätter. Även i denna mätning är Socialdemokraterna mindre än Moderaterna och det är ingen tvekan om att partiet är i en kraftigt negativ spiral. Mätningen ger Socialdemokraterna 30,0 procent - för bara två mätningar sedan låg partiet på över 35 procent.

Det är uppenbart att det är något fel med Socialdemokraterna strategi. Roger Jönsson, socialdemokrat från Skån, tror att det pratas för mycket rödgrönt och för lite om Socialdemokraterna. Även Peter Andersson är inne på att de pratas för lite om Socialdemokraterna och han tycker att utspel oftare ska innehålla orden "Vi socialdemokrater vill..".

Jag tror att deras analys i grunden är fel. Det strategiska felval Socialdemokraterna gjorde var att beskriva regeringens ekonomiska politik som misslyckad. Väljarna är kloka. De förstår att världen har drabbats av en global ekonomisk kris. De kan också följa utvecklingen i andra länder, inte minst i Europa. De ser att internationella jämförelser visar att Sverige klarat krisen bra. Det är också många som i sin egen vardag ser att Socialdemokraternas nidbild av det svenska samhället inte stämmer.

Sedan kan det vara så att de tre partierna i opposition förlorat på att deras konkreta förslag presenterats. Det har gjort att det blivit tydligt vad som väntar vid ett regeringsskifte. Det har gjort att en del insett att den nuvarande regeringen nog trots allt är ett bättre alternativ. Det är möjligt att det också sänkt modet hos en del i de rödgröna partierna, när de insett att en del hjärtefrågor offrats på enighetens altare.

För Centerpartiets del kan man konstatera att partiet ligger jämn, något under fem procent, i Synovates mätningar under året. Det är naturligtvis inte tillräckligt  bra, men målet om 10 procent är långt ifrån ouppnåligt. Många gånger tidigare har partier från den positionen stigit kraftigt under valrörelsen och nått tvåsiffriga valresultat.


Synovate intervjuade 2 973 personer som är 18 år och äldre under perioden 7-22 juni. 

onsdag, juni 23, 2010

Jämnt lopp - men plus för CenterpartietDen opinionsmätning som publiceras av TV4/Nyhetskanalen och bland annat refereras av Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet visar att det är fortsatt jämn mellan de båda regeringsalternativen. I denna får vänsterpartierna ett litet övertag, det skiljer 1,2 procentenheter, men skillnaden ryms helt klart inom felmarginalen enligt Novus: Skillnaden mellan blocken, i denna mätning 1,2 procentenheter till de rödgrönas fördel, är så liten att den faller inom den statistiska felmarginalen.Det är kul att Centerpartiet kan noter en framgång. Socialdemokraterna har varit inriktade på att slå mot Centerpartiet, men det är möjligt att det får motsatt effekt. Det ser värre ut för andra:
Folkpartiet har en negativ trend och har nu tappat något i fyra mätningar i rad.
skriver Novus i sin analys.
Frågan är om det är resultatet av allt för mycket solospel eller om det är en euroeffekt. Folkpartiet är ju det parti som driver en svensk euroanslutning hårdast. De senaste årens utveckling har väl visat att Centerpartiet linje i folkomröstningen var den som var klokast.

 Läs hela undersökningen här: Novus

Andra som skrivit om detta: Johan Hedin, Per Ankersjö,

Nattakuten öppnas igen!Beslutet i Landstingsstyrelsen om att ge Lasarettet i Enköping i uppdrag att åter öppna på natten är en seger för ett långsiktigt och envist arbete från många - inte minst centerpartister. Vi gav aldrig upp. Inte ens när andra partiet tyckte att nattstängningen var bra eller duckade i debatten gav Centerpartiet upp.

Mycket bra av Centerpartiets nuvarande landstingsråd Rolf Edlund i Enköpings-Posten! Tyvärr finns det inte tillgängligt på webben

Nu gäller det att hålla i och följa upp så att det blir så bra som utlovas.

ps. Nu väntar jag bara på en ursäkt från Börje Wennberg (S) som kallad mig och Rolf Edlund för "lögnare" när vi skrev om akut vård dygnet runt i Enköpings-Posten.

onsdag, juni 16, 2010

Bananer till pendlarna
Idag delade Centerpartiet i Enköping ut bananer med flygblad till pendlarna vid Enköpingsstation. Budskapet handlade om att göra det enklare att pendla och akut vård dygnet runt. Ett par hundra kravmärkta bananer med budskap delades ut.

tisdag, juni 15, 2010

Folket är klokt!
Statistiska centralbyrån har precenterat sin mätning av inställningen till euron hos svenska folket. Den visar att 60 procent skulle rösta nej idag. 27,8 procent skulle rösta ja. Det är ett tydligt besked om att den kris som världsekonomin och inte minst euroområdet gått igenom gjort att svenska folket har landat i att kronan är bra för Sverige.

Folket är klokt - det kan vara skäl att påpeka att det fanns ett alliansparti som insåg problemen med euron redan före krisen, och det var Centerpartiet.

Läs mer: Ekot, SvD,
Läs pressmeddelande från SCB: SCB

söndag, juni 13, 2010

Kalldusch för vänsterpartierna!

De senaste dagarna har vänsterpartierna dragit på mungiporna efter det att den stora SCB-undersökningen visade på att de hade övertaget i opinionen. Alliansens företrädare hart muttrat om att SCB:s mätning visade byggde på en gammal bild av opinionen.

Idag publicerar SIFO sin mätning av partisympatierna och den kommer som en kalldusch för vänsterpartierna. Som tredje mätning i rad redovisar SIFO att regeringspartierna tillsammans idag har större stöd än vänsterpartierna 48,4  procent jämfört med 45,6 procent.

För mindre än en månad sedan ledde oppositionen med 3,1 procentenheter (SIFO), i dagens mätning är det alliansen som leder med 2,8 procent. Denna gång ligger dessutom alla allianspartier - även Kristdemokraterna - över fyraprocentspärren. Centerpartiet och Folkpartiet minskar något till 4,9 respektive 6,1 procent. Moderaterna går fortsatt framåt och är med 32,9 procent också i denna mätning större än Socialdemokraterna, som får 30,6 procent. Miljöpartiet minskar till 9,9 procent, medan Vänsterpartiet går fram till 5,1 procent.


Det är alltså tydligt att skett en rörelse i opinionen under maj och början av juni till regeringens fördel. Det är ingen tvekan om att jag bedömer SCB:s partisympatiundersökning som den bästa av alla mätningar som görs av partisympatierna. Det är den undersökning som jag själv använt i min forskning om valrörelseresultat. Men ingen mätning kan uttala sig om vad som skett efter det att den genomfördes.

Redan 1980 konstaterade för övrigt Sören Holmberg och Olof Petersson att SCB:s undersökning tenderar att  underskatta rörelserna i opinionen jämfört med SIFO ( Holmberg & Petersson, Inom felmarginalen - en bok om politiska opinionsundersökningar, Publica 1980 ). Har inte SCB justerat för detta sedan dess, kan det också vara en förklaring.

Regeringspartierna går nu in i sommaren med vad som verkar vara en liten, men ändå, ledning i opinionen. Det känns skönt, men det kommer att bli ett jämnt val.

SIFO har intervjuat 1906 personer under perioden 31 maj till 10 juni. Undersökningen genomför på uppdrag av Skånska Dagbladet, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten.

Läs mer: Skånska Dagbladet, Svenska Dagbladet,
Uppdaterade länkar: Per Gudmundsson, SvD, Göteborgs-Posten, GP ledare,

lördag, juni 12, 2010

Privat arbetsgivare bättre för karriär i vården?

Sirpa Åhr, landstingspolitiker från Uppsala och ledamot av Centerkvinnornas förbundsstyrelse har ett bra inlägg i Upsala Nya Tidning där hon bland annat refererar en undersökning från Vårdföretagarna som visar att två tredjedelar av de kvinnor som studerar inom vård- och omsorgsyrken ser större karriärmöjligheter hos privata arbetsgivare.

Det är naturligtvis en viktig signal till landsting och kommuner som arbetsgivare. Här finns det anledning att reflektera över hur de anställda upplever sin arbetsgivare och hur man i en framtida konkurrens om arbetskraften ska kunna framstå som en lockande arbetsgivare.

Det visar också på fördelarna med att det finns också privata utförare. Det gynnar också dem som arbetar inom den offentligt drivna delen av vården, eftersom det finns andra arbetsgivare att jämföra med. Den stora fördelen handlar dock om att flera olika utförare ger möjlighet till en stimulerande konkurrens och utveckling av arbetsmetoder. Det tjänar framför allt patienterna, men också skattebetalarna, på.

Läs hela debattartikeln: Vårdval ger jämställdhet

torsdag, juni 10, 2010

Bra redovisning kring ungdomsarbetslöshetenSVT har gjort en bra beskrivning av skillnaden i olika sätt att räkna ungdomsarbetslöshet. Hittat den faktiskt via Björn Andersson. DN-artikeln, som hänvisas till i inslaget har jag tyvärr inte hittat på nätet.

Lägre ökning av ungdomsarbetslöshet än EU-snittet!

Det finns många vänsterdebattörer ( se till exempel nedan) som påstår att ungdomsarbetslösheten ökar snabbare i Sverige än i andra EU-länder och att den svenska ungdomsarbetslösheten är en av de högsta i EU. De utgår då från den statistik som samlas in och som kritiserats för att den räknar heltidsstuderande som söker extrajobb som arbetslösa (DN har en bra artikel om detta idag, men jag hittar den inte på nätet. )

Men även om man ändå använder den statistiken visar det sig att Sverige långtifrån gjort något dåligt jobb med ungdomsarbetslösheten. I genomsnitt har andelen arbetslösa ungdomar ökat med 15,7 procent i  EU27, i Sverige är ökningen 15,0 procent (jämförelse kvartal 1 2006 och kvartal 1 2010) .

Ökningen i våra grannländer Danmark och Finland är högre. Där har ungdomsarbetslösheten ökat med 20 procent i Finland och 46 procent i Danmark. Ungdomsarbetslösheten är dock fortfarande betydligt lägre i Danmark med detta sätt att räkna, men så har de också en mer ungdomsvänlig arbetsmarknadspolitik.

När det gäller den totala arbetslösheten bland ungdomar ligger Sverige varken bland den bästa fjärdedelen eller den sämsta fjärdedelen - utan i den breda mittgruppen av länder.

Detta visar återigen att vänsterpartierna är alldeles för negativa i sin bild av det ekonomiska läget i Sverige och särskilt ungdomsarbetslösheten. 

ps. DN:s Henriks Brors gör en analys av dagens SCB-siffror (mer läsning här) som är intressant att läsa.

Bloggar: S-buzz, Ulrika Falk (som fick mig att kolla siffrorna),  

Uppgifterna från Eurostat är hämtat här.

onsdag, juni 09, 2010

Sahlin har rätt - fakta sparkar

Fler ungdomar är sysselsatta idag än för fyra år sedan. Det är fakta. Läs det en gång till - trots den djupaste internationella lågkonjunkturen sedan 1930-talet är det fler ungdomar som har jobb idag än för fyra år sedan. Enligt Statistiska centralbyråns Arbetskraftsundersökning räknades 388 000 ungdomar i åldern 15-24 år som sysselsatta (klicka för SCB:s definitioner) i april 2006. Motsvarande antal i april 2010 är 433 000.45 000 fler ungdomar sysselsatta - trots en global ekonomisk kris. Och så påstår Mona Sahlin Aktuellt att jobben blivit färre! (Dessutom  ifrågasätter hon Arbetsförmedlingens statistik när den inte stämmer med Socialdemokraternas nidbild, se Aktuellinslaget ovan). Men det när verkligheten inte stämmer med taktiken (se SvD) är det kanske bättre att blunda för verkligheten.

Det är dessutom fler ungdomar som är anställda (sysselsatta omfattar ju också till exempel egenföretagare och föräldralediga) i april 2010 än i april 2006. Trots den globala ekonomiska krisen. 375 500 anställda i ålder 15-24 år i april 2006 har blivit till 413 500 i april 2010.

Det är dessutom så att det är fler ungdomar som har en fast anställning i april 2010 än i april 2006. Under den Socialdemokratiska regeringen med Thomas Östros som näringsminister var det 156 000 personer i åldern 15-24 år som hade fast jobb i april valåret. Under en alliansregering med Maud Olofsson som näringsminister är det 189 000 personer i åldern 15-24 år som har en fast anställning.


  • 45 000 fler sysselsatta ungdomar med alliansregeringen
  • 38 000 fler anställda ungdomar med alliansregeringen
  • 33 000 fler fast anställda ungdomar med alliansregeringen

Detta trots den ekonomiska krisen.

Mona Sahlin har rätt - fakta sparkar!


Uppgifter och diagram framtaget med hjälp av SCB:S databas (

Anställda totalt/fast 15-74 år (AKU) efter sektor, kön och ålder. Månad 2005M04-2010M04

 )


Uppdaterat: 


Färsk statistik visar dessutom att ungdomsarbetslösheten minskar - i varje fall bland dem som inte heltidsstuderande:  Ungdomsarbetslösheten vänder ned