Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, februari 27, 2014

Vad står på spel i höstens val?
På Centerpartiets kretsstämma i Uppsala på onsdagen berättade Centerpartiets gruppledare i riksdagen Anders W Jonsson vad som står på spel i höstens val. Ett inspirerande inlägg inför en fullsatt lokal. En stämman som lovar bra för Centerpartiet och för Uppsala.

"Svenska djurskyddskrav ska gälla...."


I dagens Enköping-Posten är jag intervjuad om att det bör ställas krav också på djurskydd vid upphandlingar av livsmedel. En rimlig inriktning är att samma krav ska gälla som vi som samhälle ställer på svenska gårdar. (Själva artikeln finns bakom EP:s betalvägg (www.eposten.se), så jag kan inte länka till den.)

Att vi som landsting uttryckligen ställer denna typ är viktigt, både för vår verksamhet (inte minst när det gäller antibiotikaresistens), för djuren och för att ge svenskt jordbruk rimliga förutsättningar. Vi har kommit en bit på väg i vissa upphandlingar, men vi behöver ta principiell ställning och konsekvent få med kraven i upphandlingarna.

onsdag, februari 26, 2014

S skattar bort jobbenDagens Industri har i dagens tidning gått igenom Socialdemokraternas politik på företagsområdet. Det är ingen rolig läsning. Socialdemokraterna talar om att de vill att Sverige ska har Europas lägsta arbetslöshet, men verkar tro att vägen dit går genom att försämra villkoren för företagande.

Genomgången visar att Socialdemokraterna vill genomföra skattehöjningar för företagare på 25,5 miljarder, samtidigt som man bara ger tillbaka 4,1 miljarder kronor. Även om man räknar in en del annat som Socialdemokraterna vill göra, som förstärkt yrkesvägledning, är försämringarna mer än dubbelt så stora som förbättringarna. Knappast rätt strategi för att skapa fler jobb i Sverige!

tisdag, februari 25, 2014

Tack för förtroendet!

Jag har fått den stora glädjen att även inför nästa val toppa landstingslistan i Södra landstingsvalkretsen för Centerpartiet. Det ska bli kul. Jag får också med mig ett bra gäng, med både erfarenhet och nytänkande. I majoritet har vi varit med och utvecklat landstingets verksamhet i hela länet.

När jag för fyra år sedan för första gången hamnade på landstingslistan handlade mycket av diskussionen i Enköping och Håbo om två saker: stängningen av nattakuten i Enköping och att det bara fanns en vårdcentral i Bålsta. 
 
Nu fyra år senare finns det inte bara akutverksamhet dygnet runt i Enköping, det finns också två vårdcentraler i Bålsta och ett beslut om att öppna tillagningskök vid Enköpings lasarett. Utöver detta har landstinget satsat på att bygga om på Enköpings lasarett och utöka antalet operationer. Även när det gäller kollektivtrafiken är det lätt att peka på tydliga förbättringar, både när det gäller standard på bussar och när det gäller trafik. Precis som för övriga länet har de senaste fyra åren med Centerpartiet i majoritet varit bra för invånarna i Enköping och Håbo.
 
Det finns mycket kvar att göra, både i Södra länsdelen och i hela länet. Vi har visat att vi levererar resultat när vi är med och styr. Det vill jag och Centerpartiet fortsätta att göra i majoritet i ytterligare fyra år.
 
Hela listan ser ut så här:
1. Johan Örjes, Enköping
2. Ingegerd Andersson, Enköping
3. Lars-Olof Legnerfält, Frösthult
4. Bernt Sahlberg, Övergran
5. Rebecka Lindström, Torstuna
6. Johan Svensson, Enköping
7. Gunilla Hedén, Boglösa
8. Margareta Gustavsson, Boglösa
9. Lisbeth Bolin, Övergran
10. Sören Eriksson, Skokloster
11. Gudrun Forsberg, Bålsta

fredag, februari 21, 2014

Obegripligt av Anders Borg

I Land Lantbruk uttalar sig finansminister Anders Borg väldigt negativt om framtiden för svenskt jordbruk. På webbsidan är rubriken "Jordbruksindustrin överlever inte". Med tanke på att finansdepartementet till väldigt stor del kan påverka detta, så är det naturligtvis också ett oroande uttalande. Om inte finansministern tror på svenskt jordbruks framtid, så är väl risken att det också är svårt att få de resurser som behövs för att stärka jordbrukets konkurrenskraft.

Jag vill att vi även i framtiden ska kunna köpa och servera god och näringsrik mat producerad i Sverige. Jag vill att patienterna på Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett ska få kött från djur som är uppfödda under goda villkor och gärna på gårdar i Uppland. Jag vet att åtminstone mina centerpartistiska kollegor resonerar på samma sätt när det gäller mat till förskolor, skolor och äldreboenden. Då behövs det stora mängder svenska livsmedel och ett livskraftigt jordbruk.

fredag, februari 07, 2014

Bättre erbjudande för barnfamiljer

En av de första frågor som Anna-Karin Klomp (KD) tog upp med mig när jag fick ett visst ansvar för kollektivtrafiken handlade om barn. Med dagens regler inom UL får två barn under sju år följa med en betalande vuxen gratis. Men det finns familjer som har fler barn under sju år och det är ju inte alltid man reser (bara) med sina egna barn. Sedan Lina Nordquist (FP) tillträdde som landstingsråd har hon också talat mycket med mig om barnfamiljernas situation.

När vi nästa vecka har kollektivtrafiknämnd finns det ett förslag om att slopa gränsen för antalet barn. Är det en vuxen som reser med barnen (och därmed tar ansvar för dem) så ska det från 1 april inte finnas någon begränsning på antalet är det tänkt.

En annan förändring är att helgrabatten kommer att bli bättre enligt förslaget. Idag innebär helgrabatten att en vuxen får ta med sig två barn till och med 11 år under lördagar, söndagar och helgdagar. Nu är förslaget att helgrabatten ska utvidgas. Den ska börja gälla redan klockan 12 på fredagen och man ska få ta med sig upp till 6 barn till och med 11 år.

Förhoppningen är bland annat att de familjer där någon av de vuxna har ett UL-kort för resorna till och från jobbet i veckorna nu i större utsträckning kommer att använda det när man ska ta barnen och deras kompisar på bio eller till badet.

Läs på Sveriges Radio Uppland: Enklare och billigare att åka kollektivt med barn