Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, mars 31, 2011

Sluta krångla EU!

EU-kommisisonen är ofta Europatankens värtsa fiende. Nu ger man sig på de svenska momsreglerna för föreningar. Det svenska föreningslivet slipper hålla på och krångla med momsredovisning, men det anser EU-kommissionen utgör ett konkurrensbegränsande undantag.

I praktiken kommer det att innebär ökade kostander och framför allt en hel del besvär för den ideella sektorn i Sverige. Centerpartiets Annie Johansson är precis som regeringen  och Anders Borg starkt kritisk till EU-kommissionens ställningstagande.

Det stora problemet är inte själva momsen i sig, utan att det försvårar för de som engagarerar sig i ideella föreningar. Monsredovisning är helt enklet krångligt, för den som har som sitt största intresse att spela fotboll. lajva eller hålla på med LAN.

Läs mer: SvD, DN, Annie Johanssons blogg, GP, Sveriges Radio,

onsdag, mars 30, 2011

Personaltäthet i förskolan - maxtaxan del av problemet

Personaltätheten i förskolan är inte lägre nu än 2004 (statistik från Skolverket).

Skolverket går ut med statistik som påstår att barngrupperna inom förskolan blivit större de senaste åren. Det är sant,om man bara jämför med 2006. Men 2006 är också det år som hade den absolut högsta personaltätheten under den tid som Skolverket presenterar i sin databas.

Personaltätheten i den svenska förskolan 2010 var lika hög som 2003 och 2004. Det är knappast någon kraftig försämring av personaltätheten som det handlar om. En viktig förklaring till den minskade personaltätheten är antagligen att det helt enkelt är fler barn som ska ha plats i förskolan och kommunerna anstränger sig för att ge alla plats.

Ett annat problem är att maxtaxan inte höjs. Det betyder att det blir mindre resurser till förskolan än om maxtaxan hade varit inflationsjusterad. Det innebär naturligtvis en press på kostnaderna i förskolan, vilket i praktiken betyder mindre utrymme att anställa.

När det handlar om Enköping kan jag konstatera att grupperna i förskolan inte bara är mindre än genomsnittet i landet (5,2 jämfört med 5,4 barn per vuxen), utan dessutom minskat jämfört med 2009.

Se SVT:s inslag här:

Tåg från Tierp

Igår kväll var jag på ett intressant möte med alla som berörs av tåg från Tierp - SJ, Trafikverket, UL, kommunen och pendlarföreningen var några som var där. Gav en intressant inblick, inte minst i SJ:s resonemang. Positivt för Tierp är att det verkar som om SJ kan tänka sig ytterligare ett tågstopp i vardera riktning från nästa år.

Det blev också väldigt tydligt att en stor utmaning är samordningen av olika former av trafik - från bussar från Karlholm som passar tågen, till hur de olika tågsystemen ska länkas samman (SJ, Upptåget, SL). En mycket intressant kväll som gav en del tankar att ta med sig inför arbetet med framtidens kollektivtrafik i Uppsala län.

Läs mer om mötet i UNT.

tisdag, mars 29, 2011

Kenneth Johannson backar inte

johansson_kenneth_02

Centerpartiets ledande man i socialutskottet Kenneth Johansson blåser till strid mot Socialdemokraternas återställer. I en debattartikel på Newsmill ger han ett tydligt besked om att Centerpartiet kommer att fortsätta stå på medborgarnas och patienternas sida. Han skriver bland annat:

Vi i Centerpartiet kommer att ta strid med Socialdemokraterna och Håkan Juholt genom ett fortsatt tydligt och starkt fokus på patientmakt och framtidens utmaningar inom vården och omsorgen. "We wont back down" för att citera Håkan Juholt - valfrihet och patientmakt i vården och omsorgen är här för att stanna.

måndag, mars 28, 2011

Inte OK DI

Dagens Industri drar upp en gammal historia om Håkan Juholts särbo. Det har inget med socialdemokraternas politik att göra. Tyvärr hänger andra medier på, inte bara Aftonbladet och Expressen,  utan också radio och tv.

Att Håkan Juholt granskas är helt OK och berättigat, men det betyder inte att det är OK att ge sig på alla omkring honom med förstoringsglas. Det är många inom medierna som borde fundera över de pressetiska reglerna och innehållet i begreppet allmänintresse en sådan här gång.

Klokt av Heby

Läser i Sala-Allehanda att Heby kommun tänker inrätta en trafikgrupp på förslag av kommunalrådet Marie Wilén. Det är ett bra initiativ. Kollektivtrafikfrågorna blir allt viktigare och med den nya kollektivtrafikmyndighet som varje län ska ha från årsskiftet kommer det att bli allt viktigare med formum för att lokalt i kommunerna diskutera kollektivtrafikfrågor.
Diskussionen pågår just nu om hur den nya myndigheten ska organiseras i länet. Oavsett hur det blir kommer det att finnas stora behov att diskutera kollektivtrafik i Uppsala län under de kommande åren.

Se också inslag i TV4 Nyheterna.

torsdag, mars 24, 2011

Etanol bra alternativ

Den gröna och liberala tankesmedjan Fores har presenterat en rapport som går igenom etanolens miljöeffekter. En väldigt bra rapport som presenteras av Fores vice vd Mattias Johansson i Expressen Fyll etanol i tanken med grönt samvete. Det är vi många som gör och idag, med ett allt högre bensinpris, är det till och med ekonomiskt lönsamt.

Earth hour - dags att släcka ned

Nu på lördag, mellan 20:30 och 21:30 kommer många att mysa lite extra genom att delta i Earth Hour. Syftet är att uppmärksamma oss alla på den onödiga energianvänding och framför allt uppmärksamma klimatfrågan. Jippot - för det är självklart ett jippo - stöds bland annat av regeringen.

Earth Hour är en manifestation, en signal till världens beslutsfattare att det finns ett starkt engagemang för bl.a. en miljövänligare energianvändning som bidrar till att rädda klimatet.
Andreas Carlgren

Det finns de som kritiserar jippot för att det är ett jippo. Men det är självklart att det behövs olika former av aktiviteter för att få bred uppmärksamhet för att det behövs insatser för att göra något åt klimatförändringarna och den onödiga energiförbrukningen.
Uppsala kommun, Enköpings kommun, Heby kommun med flera kommuner i länet deltar. Särskilt kul är det aktiviter som planeras i Heby, där det bland annat blir aktiviteter vid torgen i Heby och Östervåla.
Andreas Carlgren och Lisbeth Lennartsson har också bloggat om detta.

Länets finaste vårdcentral?


Har Örsundsbro länets finaste vårdcentral? De anser de själva och med den - visserligen ringa - erfarenhet jag har är jag beredd att hålla med. Invigd för ungefär fem år sedan ligger den med utsikt över ett vackert jordbrukslandskap. Idag hade jag glädjen att få göra ett studiebesök där och se den med egna ögon.

Som vanligt i samband med olika besök får man med sig en del tankar och synpunkter. Denna gång hade jag turen att besöket passad med fikarasten - så jag fick med mig en hel del synpunkter - bland annat om situationen för mindre vårdcentraler som ligger så geografiskt att de inte rimligen kan locka till sig några betydande strömmar av nya "kunder" - oavsett hur bra de är.

Fick också en tankeställare kring informationen om vårdgarantin - både vilka förväntningar som skapas hos patienterna och att man/vi inte lyckats få ut kunskapen om att vårdgarantin numer är en lag ens till alla vårdpersonal.

onsdag, mars 23, 2011

Museum på nätetEn del av landstingets kulturverksamhet är Upplandsmuseet, beläget mitt i Uppsala. Men Upplandsmuseet är mycket mer än en byggnad och utställningar, inte minst bedriver man en rätt omfattande arkeologisk verksamhet.

Roligt är också det arbete som man bedriver med att göra samlingarna tillgängliga för alla över hela världen genom Digitalt Museum. Kul också med alla bilder från Uppsala-Bild som museet har fått ta hand om.

Det är också bra att Upplandsmuseet tar sitt ansvar som en länsinstutition och har verksamhet i hela länet, till exempel den utställning och de aktiviteter man just nu har i Enköping om det flyktingläger som fanns på Fagerudd.

Mammografiköer borta

I Uppsala läns landsting har det funnits problem med köer till mammografin. Nu är det löst och kvinnor kallas med rätt tidsintervall, vilket framgå av ett pressmeddelande från landstinget. Det är ett viktigt besked. Nu gäller det bara att få också upp andelen som väljer att komma på undersökningen.

tisdag, mars 22, 2011

Ska landstinget äga ett slott?


Wiks slott - Sveriges bäst bevarade medeltidsborg.


Ska landstinget äga ett slott? Det kan man naturligtvis fråga sig. Uppsala läns landsting äger i varje fall ett slott - eller i varje fall en gammal riddarborg - Wiks slott vackert belägen vid Mälaren.

Förklaringen till att Wiks slott är i landstingets ägo handlar om en av landstingets kärnuppgifter - folkbildning. Från början användes Wiks slott till den folkhögskola som fortfarande finns på området. Själva slottet är dock sedan en tid omvandlat till konferenslokaler, i första hand för landstingets egen verksamhet.

Idag besökte jag Wiks slott och fick en snabb genomgång av verksamheten. Verksamheten går runt ekonomiskt, och gav i fjol till och med ett visst överskott. Det är lätt att förstå att det är ett populärt ställe för konferenser, bekvämt avstånd från Uppsala i en fantastisk omgivning och en trevlig miljö. Det var också kul att höra att man arbetar aktivt med både ekologiska matvaror och att var en del i den omgivande byggden. Förra månaden var mer än hälften av de livsmedel som köptes in ekologiska!

Genom anläggningen är offentligt ägd är den också tillgänglig för allmänheten på ett helt annat sätt än om det vore en privatägd anläggning - detta till glädje inte minst till de boenden i denna del av Uppsala som varma sommardagar utnyttjar badplatsen på Wik.

måndag, mars 21, 2011

Tåget ska stanna i Vänge

L%C3%A4ttare%20att%20pendla%20till%20och%20fr%C3%A5n%20Sala

Idag har vi i landstingsstyrelsen yttrat oss över förslaget till upprustning av Dalabanan. Satsningen är viktig, inte minst för den regionala tågtrafiken. Det handlar nämligen inte bara om att få ordning på tågtrafiken mellan Stockholm och Dalarna, utan också att få tillstånd en ordentlig tågtrafik mellan Uppsala och Sala, på sikt med stopp inte bara i Morgongåva och Heby, utan också i Vänge, Järlåsa och så småningom Uppsala norra.


I Landstingets yttrande betonar vi just betydelsen av den regionala tågtrafiken. På sikt handlar det om att knyta samman Sverige fjärde och femte stad - Uppsala och Västerås - med en fungerande,snabb och miljövänlig, kollektivtrafik. I ett första skede handlar det om att få till regelbunden Upptågstrafik mellan Uppsala och Sala.

Läs också Erik Weimans inlägg: På bestämda tider

torsdag, mars 17, 2011

Bra svar i UNT

Idag har Anna-Karin Klomp (KD) och Robin Kronvall (M) på Socialdemokraternas ifrågasättande av alliansens ambition och metoder för att korta väntetiderna i vården. De skriver bland annat:

Vi anser att köer inom sjukvården missgynnar alla, men särskilt de med störst behov. Det blir inte billigare att vänta med att vårda patienter. Det är inte som Sundelin menar att en köfri vård stjäl resurser. 


Läs hela svaret här: Vilken medicin förespråkar S?

tisdag, mars 15, 2011

Tillväxtfrågan i Centern

 Riksdagsledamot Emil Källström ledde tillväxtdiskussionen.

En av de grupper som partisstyrelsen tillsatt inför stämman i Åre handlar om hur vi ska skapa tillväxt i hela landet.Igår kväll hade vi en diskussion om detta i Uppsala under ledning av Emil Källström.

Även Anna-Lena Holmström från Svenskt Näringsliv deltog och gav den organisationens bild av vad som behöver göras som ett inspel i diskussionen.

I den efterföljande diskussionen var det väldigt många frågor som var uppe, men framför allt infrastruktur och utbildning. Infrastruktur i form av möjligheter att resa och pendla, men också tillgång till datakommunikation av tillräcklig kvalitet för företag i hela landet. Utbildning handlade till exempel om att öka genomströmningen i universitet och högskolor, bättre koppling mellan akademi och näringsliv och elevernas matematikkunskpaer.

måndag, mars 14, 2011

En påminnelse...

En sådan här dag kan det vara värt att påminna om hur det lät från Socialdemokraterna om kärnkraften då, när frågan avgjordes. Från debatten mellan Palme och Fälldin 1976:Det kan också vara värt att påminna om att inte heller i valrörelsen 2010 lovad de röd-gröna att fortsätta kärnkraftsavvecklingen. Tvärtom accepterade Miljöpartiet en hållning som beskrivits samma som linje 1 i kärnkraftsomröstningen.

Detta till Aftonbladet och andra (till exempel Lena Sommestad,Veronica palm,) som försöker få det att verka som om det fanns någon som driver avveckling av kärnkraften i svensk politik.

Ett miljöarbete att vara stolt över

På fyra år har andelen personbilar inom Uppsala län landsting som drivs med miljöbränslen fördubblats - från 71 till 140. 2010 fanns det bara 6 fossilbränsledrivnabilar kvar som ännu inte har rangerats ut. Detta jämfört med 18 bensin/dieseldrivna bilar 2009. Även när det gäller tjänsteresor har utsläppen minskat kraftigt. Den förvaltning inom landstinget som släpper ut minst koldioxid per årsarbetar i samband med tjänsteresor är Lasarettet i Enköping. Det framgår av landstinget i Uppsala läns miljöredovisning för 2010.


Det finns all anledning att vara stolt över det arbete som Uppsala läns landsting gör för att ta ansvar för miljön.Samtidigt finns det mycket kavt att göra, som jag påpekar i ett pressmeddelande med anledning av miljöredovisningar.Inte minst när det gäller att minska energiförbrukningen har vi en rejäl läxa att göra, även om resultatet för 2010 delvis påverkas av en ovanligt kall vinter.

onsdag, mars 09, 2011

Centerkvinnor ger energi

Angelique Blix är ny distriktsordförande 
för Centerkvinnorna i Uppsala län.
Det är bra att det finns ett aktivt Centerkvinnodistrikt i Uppsala. Det är möte som ger energi, inte minst när Centerkvinnornas förbundsordförande Annika Qarlsson är där och talar.

Möten med Centerkvinnorna ger också alltid idéer, saker att kolla upp och nyttiga synpunkter. Det handlar om allt från busschaufförer som talar i telefon när de kör till hur vi bemöter barn som utsatts för våld och övergrepp.

Vid stämman slutade också Monica Hallgren som distriktsordförande efter lång tid på den posten. Ny distriktsordförande är Angelique Blix, Uppsala.

Särskilt roligt med Centerkvinnornas möten är att de kombineras med att företagsamma kvinnor visar upp och säljer sina produkter. Det betyder också att det ofta blir mycket användbara presenter till talarna. Jag kom hem med en burk Skuttungehonung - gott, lokalproducerat och nyttigt!

tisdag, mars 08, 2011

En viktig undersökning

Mammografin finns vid Samariterhemmet
i Uppsala på bekvämt avstånd från
resecentrum. 
Idag inledde jag dagen med ett besök på mammografin i Uppsala och fick en presentation av verksamheten. Ungefär 1000 kvinnor per vecka genomför mammografiundersökningar under en vecka.

Fick bland annat höra om fördelen med den digitala tekniken, där mindre förändringar upptäcks, men samtidigt färre behöver kallas för en uppföljande klinisk undersökning. Fick också höra om krånglande datasystem bland annat.

Mammografin i Uppsala län sköts av Avensina på uppdrag av landstinget. De fick en tuff uppgift när de tog över mammografin efter flera månader av helt stopp i screeningarna. Nu fick jag beskedet att man var ikapp. Det är skönt - mammografi är en viktig undersökning som räddar liv.

söndag, mars 06, 2011

Väntat besked från Bylan

Det var inte direkt oväntat - men nu har det officiella beskedet kommit. Ibrahim Baylan lämnar som socialdemokraternas partisekreterare. Detta efter att han bara har haft uppdraget sedan 2009. Efter den ena valförlusten efter den andra är det inte underligt att Baylan avgår, eller känner sig pressad att avgå.

En gång i tiden var partisekreteraren en mäktig person inom Socialdemokraterna med en egen maktbas. Även idag är partisekreteraren kongressvald och har därmed samma starka mandat bakom sig som partiordföranden. Bylan motiverar också beslutet att avgå delvis med att en ny partisekreterare bör vara kongressvald: "Jag är också en stor tillskyndare av en kongressvald partisekreterare. Arbetet som partisekreterare kräver ett rejält stöd ute i partidistrikten. Det stödet kan bara en partikongress ge."

Nu ska Socialdemokraterna har fram både en ny partiledare och en ny partisekreterare. Spänningen om i vilken riktning partiet går ökar. Men Baylans besked betyder nog att det snart kommer ett besked i partiledarfrågan.

onsdag, mars 02, 2011

Utrymme för fler privata vårdcentraler

Stockholm och Västmanland har klart högst andel listade hos privata entreprenörer.

Via Anders W Johnson har jag fått del av statistik om hur stor del av primärvården som bedrivs av entreprenörer i de olika landstingen. Den visar att vi i Landstinget i Uppsala län långt ifrån har nått toppen. Av vår befolkning är det 30,83 procent som är listade på en privat vårdcentral, det är marginellt större andel än i det landsting som ligger norr om oss (Gävleborg 30,75%)) och betydligt lägre andel än det landsting som ligger väster om oss (Västmanland 54,07%) och sydöst (Stockholm 55,69%). I nordväst är det dock fortfarande landstingsdrift som gäller - i Dalarna är det bara 5,46 procent av befolkningen som är listade på vårdcentraler som bedrivs i privat regi.

Det är alltså ingen tvekan om att det finns utrymme för fler entreprenörer när det gäller denna del av vården i vårt län. Jämfört med andra län är det inte särskilt stor andel av primärvården som är i privat regi - snarare tvärtom.

tisdag, mars 01, 2011

Avtalet på plats för Bålsta vårdcentral

Så är då avtalet undertecknat. MedPro köper Vårdcentralen i Bålsta, som Sveriges Radio Uppland rapporterar och ännu en gång har verkligheten visat att vår opposition bekymrat sig i onödan. Sedan är det en annan sak att det finns stora förväntningar på den nya vårdcentralen från alla invånare i Håbo, som det gäller att de kan infria.

Landstingets pressmeddelande.