Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, oktober 06, 2016

Besvikelse för Uppsala län

Det bidde ingenting. Inget besked om fyrspår, inget besked om Arosbanan. Den infrastrukturproposition som regeringen presenterade idag var en besvikelse för Uppsala län. 
Johan Edstav hoppades på besked om Arosbanan i
Radio Uppland förra veckan- så blev det inte.


Marlene Burwick hoppades på fyrspår 
- inte heller det fanns med. 

Tvärtemot vad många förväntat sig gavs inget positivt besked om att bygga ut Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm med ytterligare två spår när infrastrukturpropositionen presenterades. Inte heller när det gäller de övriga delar av järnvägsinfrastrukturen som är prioriterade från länet, till exempel byggandet av Arosbanan mellan Uppsala och Enköping, verkar det komma några positiva besked i infrastrukturpropositionen - trots att Johan Edstav (MP) hoppades på det så sent som för en vecka sedan.

Från Uppsala län har vi varit tydliga över partigränserna om behovet av fyrspår mellan Uppsala och Stockholm och det är tråkigt att bland andra Marlene Burwick (S) och Johan Edstav (MP) inte fått bättre gehör från sin regering i det här läget. Men vi får fortsätta att kämpa.Det är bra att det blir fortsatta satsningar på drift- och underhåll av befintlig infrastruktur, även om det de närmaste åren är betydligt mindre än vad Centerpartiet vill ha.