Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, december 21, 2012

Mälarbanan ska prioriteras!

Regeringen har nu beslutat om direktiv till Trafikverket för åtgärdsplanering av de stora infrastruktursatsningar som riskdagen beslutat om. Ett viktigt besked, både för länet och regionen, är att regeringen tydligt lyfter fram utbyggnaden av Mälarbanans hela sträckning.

I direktiven skriver regeringen:

Vid Citybanans färdigställande 2017 kommer kapacitetsbrister att uppstå på närliggande systemviktiga järnvägsobjekt. Därför ska Trafikverket särskilt prioritera förslag till åtgärder på Mälarbanan, bandelen Barkarby–Tomteboda.

Att bygga färdigt Mälarbanan är viktigt för hela regionen och är en tydligt prioriterad del i det gemensamma arbete som är gjort. Att regeringen nu ger besked om att detta ska prioriteras är välkommet. Förhoppningsvis kommer det att innebär att hela banan, inklusive Huvusta-Sundbyberg-Duvbo kommer att stå klar senast 2025.

För oss i länet kommer det också att vara viktigt att tydligöra hur andra viktiga infrastrukturinvesteringar passar in för att bygga ett hållbart samhälle. Det handlar inte minst om behovet av förstärkningar på Ostkustbanan för öka kapaciteten - både för att möjligöra ytterligare bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen - till exempel vid ett Uppsala Södra i Bergsbrunna, men också för att förbättra hela regionens tillgång till Arlanda.

I detta sammanhang ingår också behovet av förbättringar på Dalabanan och byggandet av Aroslänken mellan Enköping och Uppsala. Inte minst kommer Aroslänken, i kombination med bättre språkapacitet på Ostkustbanan, att ge nya möjligheter för regionen att ansluta till Arlanda, utan att behöva passera igenom Stockholm. Aroslänken är ju inte i första hand en järnväg för pendlare mellan Uppsala och Enköping, utan ett sätt att bygga samman nägra av Sveriges största städer.

torsdag, december 20, 2012

Centerpolitik förverkligad på torget


Idag invigdes skridskobanan på Stora torget i Enköping. För den som går tillbaka och läser Centerpartiets kommunala handlingsprogram  känns det naturligtvis extra roligt. Där beskrivs just hur kommunen och andra ska arbeta för att skapa ett levande ett centrum. Ett exempel som ges är just skridskobana på torget vintertid!

Kul!

Läs om invigningen i EnaHåbo

onsdag, december 19, 2012

Kollektivtrafiken bra för näringslivet

Ur UNT:s bilaga Uppgång
I UNT:s bilaga Uppgång om näringslivet i Uppland har tre näringslivsprofiler fått uttala sig om vilka händelser i regionen som haft störst betydelse för näringslivet. under 2012. Alla tre lyfter på olika sätt fram kollektivtrafiken. Tiina Mykkänen på Destination Uppsala lyfter fram de ökade pendlingsmöjligheterna: både dubbeldäckarna till Västerås och pendeln till och från Stockholm.

Maria Ranka på handelskammaren Stockholm/Uppsala lyfter fram SL-pendeln Stockholm-Uppsala och Upptåget till Sala och Gävle. Jan Hammerling, vd på Atrium, lyfter fram landstingets övertagande av kollektivtrafiken som "skapar bättre förutsättningar för förbättrad kollektivtrafik över länsgränserna".

Det är roligt att så tydligt se att kollektivtrafikens betydelse för ett växande näringsliv och däremed en växande region lyfts fram.


Äntligen klart om rättvisa villkor

Änrligen är det klart att regeringen kommer att lägga fram ett nytt förslag till kommunalt utjämningssystem som rättar till de orättvisor som finns i dagens system. I länet är det framför allt Heby och Tierp som har missgynats av dagens system och som ny kommer att få mer rättvisa förutsättningar.

Att modernisera utjämningssystemet, inte minst genom att anpassa det till hur dagens användning av förskolan ser ut, har varit nödvändigt. Det är bra att det nu, tack vare ett hårt arbete av Centerpartiet både lokalt och centralt, blir verklighet.

måndag, december 17, 2012

Landstinget ska stärka landsbygden

I dag har landstingsstyrelsen behandlat förslaget till politisk inriktning för landstinget. Beslut kommer sedan att tas av Landstingsfullmäktige. Det står naturligtvis mycket klokt i dokumentet, om vård och inte minst om kollektivtrafik. Men det är en annan punkt som jag särskilt vill lyfta fram. Under regional utveckling slår vi fast att:

Landstinget ska som regional samhällsaktör i sina beslut medverka till att stärka utvecklingen av länets landsbygd och mindre och medelstora orter.


Denna inställning har inte alltid varit självklar i den svenska samhällsutvecklingen. Det är därför ett viktigt besked som visar vad som är majoritetens inställning till landstinget roll i den regionala utvecklingen. Det är sådana här dagar man känner sig särskilt stolt över att som centerpartist vara med och styra Uppsala läns landsting.

torsdag, december 13, 2012

Norrländska tigrar
I vilken del av Sverige sker Sveriges tillväxt? Om man jämför i vilka län tillväxten i Sverige skett sedan 2007 är svaret Norrland. Samtliga Norrlands län växer snabbaer än Sverige i genomsnitt. I topp - Jämtland - där bruttoregionalprodukten växt med 24 procent, precis över Norrbottens 22 procent. Sedan lyckas Halland och Uppsala län tränga sig in på listan över snabbväxarna med 12 respektive 11 procents tillväxt.

Stockholm, som ofta utpekas som Sveriges tillväxtmotor, har växt med 10 procent - lika mycket som Västernorrland. Därefter följer de båda sista Norrlandslandstingen - Gävleborg och Västerbotten med 9 procent. Genomsnittet i Sverige landar på 7 procent.

Det finns naturligtvis många sätt att räkna och beskriva tillväxt och tillväxtens förutsättningar. Resultatet beror delvis på vilka år som jämförs. Men detta är också en bild av var tillväxten i Sverige sker, som vi som är verksamma i storstadsområdena inte riktigt alltid förstår och inser betydelsen av.

Jämförelsen är den relativa ökningen av total bruttoregionalprodukt i löpande priser.


onsdag, december 12, 2012

Var det bättre förr?

Det har varit några hårda dagar för trafiken. Först ovädret i förra veckan, då till och med busstrafiken fick ställas in. Så SJ:s alla inställda tåg. Man kan förstå att det blir problem när det blir oväder och SJ:s problem är väl följden av år av bristande investeringar.

Ibland tas dessa händelser till intäkt för att det var bättre förre och allt skulle lösa sig bara man lät staten ta ett samlat ansvar för allt, som förr i tiden. Men förr i tiden var nog inte så bra som man tror idag - vilket framgå av följande inslag från TV 1976 (ur Aktuellt december 1976).


 

Vart är vi på väg?

På spåret är en favorit -åtminstone hos mig. Jag har nu satt ihop en egen omgång av tävlingen - inte direkt mästarklass vad gäller svårighet, men har gjort vad jag kan för att hålla nere nivån på ordvitsarna.

 Svårigheten är ju inte att komma på vart vi ska, utan att komma på vad som menas med ledtrådarna. Skriv gärna in ditt försök till förklaring i kommentarfältet.


lördag, december 08, 2012

Dan före dan

Redo för ett nytt tågsystem.

Klart för betalning. Går också att köpa biljett på tåget.

Om tåget inte går är det förberett för ersättningsbuss.


Idag var det dan för stora tidtabellsdagen. I morgon är nya tidtabellen som gäller och alla som tänker åka kollektivt till jobbet på måndag bör kolla den nya tidtabellen. Ett tips är att de gamla invanda tiderna antagligen inte gäller!

I morgon är det stor invigning i Uppsala av SL:s  pendeltåg till Uppsala och utvidgningen av Upptåget till Morgongåva, Heby och Sala i Uppsala där jag kommer att medverka. Det ska bli kul!

Som bilderna ovan visar är det nu förberett för de nya tågen på Heby station, även för den eventualitet att tåget inte skulle gå. Första tåget till Heby kommer dock förhoppningsvis att anlända till Heby klockan 09:13 i morgon!
onsdag, december 05, 2012

Centerpartiet i Uppsala län populärast i landet


Centerpartiet är tredje största parti i Uppsala län enligt SCB:s senaste
partisympatimätning.
SCB:s stora  undersökning av väljarsympatier bryts ned också på valkretsnivå. I den senaste mätningen får Centerpartiet 8,8 procent av sympatierna i Uppsala län. Det betyder att vårt län är det län där Centerpartiet har störst stöd i hela landet (möjligen med undantag av Gotland, där antalet tillfrågade är för litet för att redovisas ).

Av partierna i Uppsala län är det bara Socialdemokraterna och Moderaterna som är större än Centerpartiet, även om skillnaden mot Miljöpartiet är väldigt liten. Av Sverigedemokraternas stora framgångar på riksnivå syns inget. Inte heller verkar det räcka med starkt profilerade kommunalråd i Uppsala - kanske handlar det om innehåll i budskapet, kanske är det så att det faktiskt är riksdagspolitiken som avspeglas.

Det är självklart så att underlaget i de enskilda valkretsarna är litet och den statistiska osäkerheten är stor, men det som är intressant är att Centerpartiet i länet visar en stadig kontinuerlig ökning från maj 2010 till nu. Det tyder på att det finns ett underliggande ökande stöd för Centerpartiet i länet. Och eftersom detta handlar om riksdagsvalet är det ett gott betyg till vår riksdagsledamot Solveig Zander.

tisdag, december 04, 2012

Fler vagnar behövs på tåget!

Dagens EP
Idag skriver jag tillsammans med Centerpartiets riksdagsledamot (och därmed med dagliga erfarenheter av SJ:s regionaltågtrafik) och kommunalråd Kenneth Löthegård i EP om SJ:s regionaltågtrafik på Mälarbanan. Dagliga rapporter om inställda, försenade och knökfulla tåg inger oro.

Enköpings-Posten finns inte tillgänglig på nätet så här kommer texten i sin helhet:


Det behövs fler vagnar på tågen!

Goda kommunikationer är nödvändigt för att ett samhälle ska fungera. Det gäller inte minst Enköping eftersom många enköpingsbor idag arbetar utanför kommunen. Många pendlar till Stockholm och då är tåget det mest hållbara alternativet, inte minst för miljön.
Men det måste också fungera i praktiken. Idag finns det tyvärr en hel del problem, både vad gäller tillförlitligheten i trafiken och den tjänst som SJ erbjuder. Idag händer det alldeles för ofta att vi som reser från Enköping får stå på tåget in till Stockholm på morgonen, att vi drabbas av förseningar eller till och med inställda tåg.

På sikt krävs det en utbyggd infrastruktur. Mälarbanan måste helt enkelt byggas färdigt så att trafiken från bland annat Enköping kan få den tillförlitlighet och frekvens som vi förväntar oss.
Redan på kort sikt måste SJ sköta sitt uppdrag att till en rimlig kostnad transportera människor, sittande och i tid, till sina destinationer. Det finns i ord en betydligt mer positiv inställning från SJ när det gäller regionaltågtrafiken i Mälardalsregionen än tidigare. Det är bra. Men ord kan inte ersätta handling. Den 9 december börjar en ny tidtabell gälla. Då försvinner också ett antal direktavgångar från Västerås. Då gäller det att SJ visar att de åter förtjänar vårt och sina kunders förtroende genom att uppfylla löftet om fler vagnar på tågen.

Vi värnar den nya kollektivtrafiklagstiftningens intentioner och ser gärna fler kommersiella aktörer. Men det är också viktigt att de kommersiella aktörer som finns idag, som SJ, klarar av att ta sitt ansvar. En fungerande pendling är en grundläggande förutsättning för tillväxt både i vår kommun och i övriga landet. Om de som driver verksamheten på kommersiell grund inte klarar av att leverera ett tillräckligt bra alternativ kan det bli nödvändigt för samhället att gripa in. Det är därför bra att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen nu förbereder sig för att ta ansvar för den regionala tågtrafiken om SJ inte klarar av att leverera.

Solveig Zander (C)
Riksdagsledamot
Johan Örjes (C)
Landstingsråd
Kenneth Löthegård (C)