Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, augusti 30, 2013

Hemlig funktion i UL:s reskassa

Ingen i Uppsala län har antagligen missat att UL håller på att byta biljettsystem. Ett nytt modernt system och samma i alla UL-trafik. Däremot är det kanske inte så många som har koll på den funktion som finns inbyggd i det nya systemet, och som kommer att underlätta för åtminstone en del av de resenärer som rör sig utanför länets gränser. Idag fungerar det i Dalarna (det har jag kollat) och troligen i Värmland. I framtiden väntar Gävleborg, Västmanland och Örebro.onsdag, augusti 21, 2013

Utvidgad IVPA i länet

Det lyckade arbetet med I väntan på ambulans, där räddningstjänsten rycker ut på bland annat larm om hjärtstopp kommer att utvidgas. Idag är det det de deltidskråerna som åker på så kallade IVPA-larm, men under en period har det också gjorts av heltidskårerna  i Enköping och Håbo.

Nu utvidgas verksamheten och omfattar också heltidskåren i Uppsala-Tierp-Östhammar. Det hela kommer att ingå i en nationell utvärdering för att bedöma de effekterna av att också områden som har stationerade ambulanser omfattas av IVPA-verksamheten.

Raddningstjänstens utryckningar på bland annat hjärtstopp är ett bra komplement till ambulansverksamheten, men det är inte någon ersättning för en väl fungerande ambulansorganisation. Men det är ett utmärkt exempel på hur kommuner och landsting tillsammans kan arbeta för länsinnevånarnas bästa.

Rätt inställning från Heby

Heby kommun visar helt rätt inställning när de ny, genom det kommunala bostadsbolaget, satsar på att bygga i Morgongåva. Det visar också att vi från landstinget gjorde rätt när vi satsade på Upptåget till Heby och Sala med uppehåll i Morgongåva.

Ett utmärkt exempel på när precessen samhällsplanering  och kollektivtrafik hänger samman, och dessutom gynnar utvecklingen också i länets medelstora tätorter.

måndag, augusti 12, 2013

Allt på ett kort!De nya UL-kort som nu börjar introduceras är första steget för att skapa ett gemensamt, enkelt, pris- och biljettsystem i hela länet. Nu får vi all UL-trafik på ett kort och knyter ihop stadbussarna i Uppsala med Upptåg, regionbussar och stadstrafiken i Enköping på samma kort. Nästa steg är att också förbättra priser och regler.

En av de vanligaste synpunkterna jag får kring kollektivtrafiken handlar om biljetter och biljettregler. Ofta är det något som verkar konstigt eller orimligt - som varför det går att köpa en tilläggsbiljett för 60 kronor om man har SL-kort och åker till Uppsala, men att resan tillbaka kostar 90 kronor. Det finns naturligtvis en förklaring, det enhetliga priset 60 kronor gör att de som säljer tilläggsbiljetten hos SL inte behöver hålla koll på UL:s olika zongränser (den som reser från Knivsta behöver bara betala 45 kronor för returbiljetten). Men är det begripligt för kunden? Inte alls.

Det finns mängder av särregler och undantag från regler. Alla i grunden skapade för att lösa ett problem eller göra det enklare för kunden eller för att de fungerade i det sammanhang när det infördes. Sammantaget har det dock blivit rätt många olika regler, undantag och särlösningar. Från kollektivtrafiknämnden har vi därför gett Kollektivtrafikförvaltningen UL i uppdrag att se över pris- och biljettsystemet för att se vad som går att göra för att få det enklare, mer logiskt, men att det ändå ska upplevas som rättvist. Förslag kommer att lämnas till Kollektivtrafiknämnden under hösten.

Kommer vi då lyckas göra alla nöjda? Knappast. Precis som det alltid kommer att finnas synpunkter på tidtabeller kommer det alltid att finnas synpunkter på pris- och biljettsystem. Men förhoppningsvis kommer vi att komma fram till ett system som upplevs som enkelt, logiskt och rättvist - samtidigt som det ger de intäkter som krävs för att vi ska kunna fortsätta att köra buss och tåg i minst den omfattning vi gör idag.

onsdag, augusti 07, 2013

I Uppsala kan man betala med kort

DN:s ledarsida uppmärksammar att i UL:s trafik kan man betala med kort, även i Uppsala.
Slopandet av kontantbetalning på bussar och tåg är en av de största försämringar som genomförts för kollektivtrafikens resenärer under senare tid. Typiskt nog är det inte resultatet av något politiskt ställningstagande, utan bygger på beslut från Arbetsmiljöverket, utan hänsyn till effekterna för resenärerna. Förbudet har gjort det svårare att åka kollektivt.

Samma sak med kravet på att registrera sig innan man kan göra SMS-betalningar. Här var det dock inte någon myndighet som låg bakom, utan telefonbolagen som började kräva registrering. Även detta har försvårat för resenärerna.

Vad kan man då göra för att underlätta. Inom UL-trafiken går det nu att betala med kontokort, både i regiontrafiken och på stadsbussarna. Detta uppmärksammas idag på ledarsidan i Dagens Nyheter. Det funkar alldeles utmärkt för sällanresenären och genom att det inte behövs någon pin-kod för mindre belopp så har tiden förkortats.