Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, maj 29, 2015

Centerbudget utan skattehöjning

Idag har vi i Alliansen i landstinget presenterat en gemensam budget som ett alternativ till den som Soclademokratena och Miljöpartiet har lagt fram. Vi klarar att balansera budgeten för 2016 utan att behöva höja skatten. Det budgerade överskottet är inte stort, men vi höjer inte skatten bara för att lägga drygt 365 miljoner kronor i överskott.

Vi har många bra förslag i budgeten. Några markeringar som är särskilt viktiga för oss i Centerparriet är satsningen på tillgång till specialistläkare i hela länet och ett tydlig besked om att ögonmottagningen och öronmottagningen i Tierp ska återöppnas.

Vi ger också besked om att det ska byggas en ambulanstation i Gränby, något som behövs för att få ned insatstiderna till bland annat Knutby och Almunge.

En annan viktig fråga för oss i Centerpartiet är att vi i vår gemensamma budget har med en utredning om en folkhögskolefilial i Norduppland.

En viktig del i vår finansiering är att vi genomför en rimlig höjning av priserna i kollektivtrafiken. Vi återställer den sänkning på månadskorten som gjordes i april och lägger på en höjning med ytterligare 60 kronor. Däremot höjer vi inte enkelbiljettpriserna. Genom förändringen behåller vi en rimlig balans mellan skattefinasiering och resenärsfinansiering i länets kollektivtrafik.

onsdag, maj 27, 2015

Vem styr Akademiska?


Akademiska sjukhuset lämnar en prognos på ett underskott på 100 miljoner kronor, Hälsa och habilitering på 1 miljonkronor, Resurscentrum 11 miljoner kronor och landstingsservice 5 miljoner kronor. Detta framgår av delårsrapporten för de första fyra månaderna 2015 som behandlas på landstingsstyrelsen på måndag.

I samtliga dessa falla uppmanas Produktionsstyrelsen vidta åtgärder.  Produktionsstyrelsens ordförande är vänsterpartisten Sören Bergqvist, men han och Vänsterpartiet har ju lämnat den tidigare majoriteten. Som jag skrev redan när det blev klart att Vänsterpartiet hoppar av borde detta vara den största huvudvärken för Miljöpartiet och Socialdemokraterna - framför allt för att det innebär en otydlighet i styrningen av Akademiska sjukhuset.

Idag uppmärksammar Sveriges Radio min oro. Johan Edstavs försök till svar gör mig inte tryggare. Åtgärder behövs göras i år både för att klara årets budget, men också för att klara nästa års budget. om det är tveksamt om Vänsterpartiet är beredda att göra något i år, är det nog än mindre troligt att de är beredda på tuffa åtgärder för att Akademiska ska klara Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget för 2016.

tisdag, maj 26, 2015

Inga bussar på Akademiska?

Det blir långt att gå från bussen om förslaget går igenom.

I det förslag till fastighetsutvecklingsprogram för Akademiska sjukhuset som ska behandlas på landstingsstyrelsen på måndag föreslås ett stopp för kollektivtrafik på sjukhusområdet. Det är oerhört förvånande. Tidigare har det funnits en politisk enighet om att öka kollektivtrafiken inne på sjukhusområdet.

Målsättningen borde vara att det ska vara enklare och kortare att gå från bussen till de viktigaste ingångarna till sjukhuset, än att gå från bilen och parkeringen. Att Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu lägger släpper upp ett förslag som innebär att 
kollektivtrafik med buss på inre sjukhusvägen bör undvikas och istället hänvisas till hållplatser som utanför sjukhusområdet på Dag Hammarskjölds väg och Yttre Sjukhusvägen är därför helt fel inriktning. 

Det finns naturligtvis utmaningar med mer kollektivtrafik inne på sjukhusområdet. Men de kan lösas med val av fordon och de exakta körvägarna. Men inriktningen borde vara tydlig.  När vi nu bygger ett halvt nytt sjukhus måste det naturligtvis utformas så att det går att resa dit med kollektivtrafik - både för miljöns skull och för att slippa onödigt höga räkningar för sjukresor med taxi.

måndag, maj 11, 2015

Bra besked från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet hoppar av majoriteten i landstinget i Uppsala län. Orsaken är att de kräver att priset på UL-kortet ska sänkas till 500 kronor, något som det inte finns utrymme för i en vettig budget. Det är ett bra besked från Vänsterpartiet, förhoppningsvis kan det också rensa ut en del andra rena vänstersvängar i landstingspolitiken och det tokiga prissänkarförslaget förpassas till populismens skräphög.

Från Centerpartiet och Alliansen har vi varit tydliga med att också vi som reser i kollektivtrafiken behöver vara med och betala vår del av kollektivtrafikens kostander. Ska vi klarar nuvarande nivå på kollektivtrafiken och genomföra de förbättringar som behövs kommer vi också behöva höja priset på månadskortet, Jag hoppas att vi får stöd från Socialdemokraterna och Miljöpartiet för ett sådant förslag.

Den stora frågan nu är dock inte budgeten, utan styrningen av landstinget. Vänsterpartiets landstingsråd Sören Bergqvist är ordförande för produktionsstyrelsen, den politiska styrelse som styr över Akademiska sjukhuset och hela den egna vården. Men nu har han lämnat majoriteten. Det är lätt att förstå att detta kan få förödande konsekvenser för möjligheten att styr flera av landstingets största förvaltningar - och kanske framför allt Akademiska sjukhuset,

Utvecklingen är ett haveri för framför allt Socialdemokraterna. De har tydligt visat att de inte var tillräckligt väl förberedda och mogna att leda landstinget.