Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

lördag, juni 21, 2014

Ett kort ska räcka!

Ett kort ska räcka i framtiden om vi får gemensam giltighet för länskort i respektive län.

Idag räcker det med ett SL-kort från Södertälje till Norrtälje eller ett UL-kort från Enköping till Östhammar. Den som ska pendla från Knivsta till Kista eller Bålsta till Barkarby behöver dock ett UL-SL-kort eller i Bålstafallet ett SL-kort med Bålstatillägg.

Både i Stockholms län och i Uppsala län har vi slopat zonindelningarna för månadskorten i kollektivtrafiken. Mellan länen finns de kvar. Det gör att den som pendlar förhållandevis korta sträckor kan få betala betydligt mer bara för att resan går över en länsgräns. Från Centerpartiet vill vi underlätta människors vardag och minska länsgränsernas betydelse. I partiets handlingsprogram inför nästa mandatperiod har vi därför ett mål om en ömsesidig giltighet för respektive länskort, det vill säga den som till exempel har ett UL-kort ska också kunna resa inom SL-området och tvärtom. Vi vill också se motsvarande samarbete med övriga omkringliggande län.

Det finns naturligtvis mängder av praktiska och principiella frågor som behöver lösas för att detta ska kunna bli verklighet. Sådant som hur tekniken ska fås att fungera ihop och hur de ekonomiska frågorna ska lösas kommer naturligtvis att vara komplicerat, men det kommer att gå. Från Centerpartiet ser vi det som en naturlig del i att utgå från människors vardag, inte administrativa indelningar.

Hör inslag på Radio Uppland här: UL-kort också i Stockholm

söndag, juni 15, 2014

Skärpta krav för livsmedelsupphandling

Inlägg i lördagens EP. Här kommer texten i sin helhet för er som inte har tidningen.

Skärpta krav för livsmedelsupphandling


För Centerpartiet är miljön, djurvälfärd och för rättvisa villkor för Sveriges bönder viktiga frågor. Det var prioriterat i EU-valet, men är aktuellt på alla nivåer i samhället. I Enköpings kommun har till exempel Centerpartiet bidragit till höjda krav vid upphandlingar, så att kommunerna när de köper in livsmedel ska ställa krav som motsvarar de som ställs på svenska bönder.
Ett sådant beslut är också på gång inom landstinget. När landstingsfullmäktige beslutar om förslag till nytt miljöprogram har det tillkommit helt nya skrivningar när det gäller livsmedelsupphandlingar. I det program som gäller i dag finns visserligen krav på en viss andel ekologiska livsmedel, men i övrigt inga krav kring djurvälfärd.
I det nya program som landstingsfullmäktige förhoppningsvis ställer sig bakom framgår nu att det i samband med upphandlingar av livsmedel och kostproduktion ska ställas högsta möjliga krav om god djurvälfärd.
I praktiken kommer det att innebära att produkter av animaliskt ursprung, såsom mjölk, kött, fisk, fågel och ägg som landstinget köper in lägst bör uppfylla Miljöstyrningsrådets eller motsvarandes avancerade krav.
Detta är ett litet sätt att för Landstingets i Uppsala län att ge sitt bidrag till att vi ställer samma krav på den mat vi köper in, som Sverige som land ställer på svenska bönders produktion och framför allt är det ett sätt att motverka att djur far illa och att det används för mycket antibiotika.
Johan Örjes (C)
landstingsrådfredag, juni 13, 2014

Bra av Swebuss

Swebus kommer att på försök stanna och ta upp passagerare också i Knivsta AR-terminalen enligt Upplandsnytt med sin buss till Stockholm. Ett utmärkt komplement till den trafik som redan finns både med SL:s pendeltåg och SJ:s trafik.
Ett bra initiativ av Swebus!