Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, april 27, 2018

70 000 färre besök hos primärvården


Se en del av mitt inlägg i debatten om Region Uppsalas bokslut:

* 16 000 färre vårdkontakter på Akademiska sjukhuset än budgeterat.
* 37 000 förre besvarade samtal på 1177.
* 70 000 färre besök inom primärvården.

Samtidigt som vården kostat 180 miljoner kronor mer än vad som budgeterats!

tisdag, april 24, 2018

Kraftig ökning av hyrpersonalkostnader

Under de första tre månaderna har kostnaden
för hyrpersonal ökat med 74 procent.

I olika utspel från
Socialdemokraterna i Region Uppsala utlovas diverse löften och satsningar. Men det stora problemet för regionen är dock att det inte finns personal som vill jobba hos oss. Det märks på utfallet i den senaste månadsrapporten till Regionstyrelsen. Kostnaderna för hyrpersonal under årets tre första månader uppgår till 54 miljoner kronor, en ökning med 74 procent jämfört med samma period under förra året.

Målsättningen har varit att minska kostnaderna för inhyrd personal, men istället har de alltså ökat mycket kraftigt. Ett tydligt misslyckande för den styrande minoriteten i Region Uppsala.

måndag, april 23, 2018

Dags för busshållplats vid Boglösa bygdegård!


Ibland kan man hitta intressanta saker i Region Uppsalas diarium. En skrivelse från Boglösa bygdegård där de skriver att de vill ha en hållplats vid Boglösa bygdegård. 

Det är ett mycket bra förslag. Dels sker det en hel del verksamhet vid bygdegården. På söndag är det tull exempel söndagsdans. Med en hållplats vid Boglösa bygdegård skulle det vara möjligt för de som vill vara med att dansa och som bor i Skolsta eller Grillby att ta bussen. På vägen dit passar bussen perfekt till det att dansen börjar 15.00, men hem får man kanske smita ifrån sista dansen - men det fungerar rätt bra. Även från Enköpingshållet passar det hyggligt, även om man kanske kommer lite väl tidigt.

Som de skriver skulle det också vara värdefullt för dem som bor i Gåde som skulle kunna cykla till bygdegården för att ta bussen. I samband med att den nya sträckningen infördes tittade UL på att köra över Gåde och in till Grillby. Den vägen bedömdes då som för smal och krokig.

Exakta hållplatslägen är ju inget som bestäms av politiken, men jag kommer att följa hur det utvecklar sig.


tisdag, april 17, 2018

Sjukhusstyrelsen utan kontroll


I ett tidigare inlägg skrev jag om det obefintliga beslutsunderlaget inför sjukhusstyrelse. I fredags uppdaterades underlaget. Istället för en handlingsplan nu, ska den levereras till nästa Sjukhusstyrelsen den 22 maj. Detta trots att det redan i börja av året stod klart att Akademiska sjukhuset (och därmed Sjukhusstyrelsen) var på väg mot ett underskott. Redan i den första ekonomirapporten för året, den som lämnas efter februari månad, var prognosen ett underskott på 60 miljoner kronor.

Vid det sammanträdet fick sjukhusdirektören i uppdrag att ta fram en handlingplan för ekonomi i balans.
En sådan ska också ha presenterats för Sjukhusstyrelsen arbetsutskott, men uppenbarligen inte i en form som man valt att lägga fram den för styrelsen. Istället skjuter man det beslutat till i den 22 maj. Det innebär att det i praktiken inte kommer att finns någon handlingsplan före sommaren.

Alla som någon gång varit verksam i offentlig sektor vet hur svårt det är att göra justeringar och varje månad som går minska chansen att få ordning på ekonomin. Det är också så att sjukhusstyrelsen faktiskt har ett uppdrag från regionsstyrelsen om en handlingsplan för ekonomi i balans, precis som övriga nämnder och styrelser som hade förvaltningar med underskott under 2017. Den kommer då inte att kunna presenteras förrän till regionstyrelsen i slutet av maj tidigast.


Det är tydligt att sjukhusstyrelsen inte har koll på ekonomin och att det inte finns någon plan för ekonomi i balans. Detta i en styrelse som i fjol gjorde ett kraftigt underskott på grund av att man genom medvetna beslut lätt utgifterna öka. Men istället för att ta tag i problemet och se till att få fram en plan ägnar sig sjukhusstyrelsen ordförande åt att utlova nya satsningar på personal för "extra" statsbidrag. Detta trots att det pengarna kanske räcker till att beta av en tredjedel av underskottet.

fredag, april 13, 2018

Rapport från möte med TrafikverketIgår besökte Trafikverket Regionala utvecklingsnämnden. Det var bra uppslutning med fyra personer från Trafikverket region Öst. Vi hade en timme avsatt och det hela inleddes med att Trafikverket presenterade sin verksamhet, hur processer fungerar med mera. En knapp halvtimme fick vi utrymme att ställa frågor.

Spår 7
Vi fick förklaringen kring varför spår 7 södra användas, lite kortfattat för att inte riskera att korka igen hela stationen i samband med störningar. Det framgång också att det fanns olika bilder av var längs spår 7 som SJ helst vill stanna. Detta ska följas upp.

Punktlighet
Trafikverket ser en minskad punktlighet sedan i höstas/vintras. De säger att det skett en ökning av tågen med ca 10 procent och de inte riktigt var förberedda på det. Punktligheten är betydligt sämre på direkttågen, 84,3% jämfört med 90,4% för de tåg som går med uppehåll Knivsta och Märsta. Trafikverket redovisar inte förseningarna vid olika tider, men förseningarna är vanligare när det går mycket tåg. De tog med sig frågan om också dela upp redovisningen för olika tider.

”Spårspring”
Sedan 2014 har förseningarna till följd av obehöriga på spåret mer en fördubblats (antal förseningstimmar) i Stockholmsområdet. Den totala merförseningen 2017 var 1740 timmar! Det beskrevs hur rutinerna skärpts för några år sedan, men jag hann tyvärr inte ställa frågan om de hade någon uppfattning om hur mycket som orsakades av personal.

Kapacitetshöjande åtgärder
Det ska genomföras kapacitetshöjande åtgärder som ska vara klara 2019. det handlar om elektrifiering av två spår och två växlar som ska rivas.

Information
När det gäller information fick vi en övergripande beskrivning av vad som sker och att en del sker automatiskt och en del manuellt. De finns samarbete med tågoperatörerna. Jag tycker dock att svaren på mina och andras frågor just kring informationen och vad som skulle göras för att förbättra den var lite väl svävande. Kan bero på att ingen av dem som var med jobbade specifikt med information.

Trafikverket vill kliva fram
Trafikverket var tydliga med att de vill kliva fram och ta sitt ansvar. De upplever att det ibland blir operatörerna som i media får svara på frågor om störningar som egentligen borde ställas till Trafikverket.

Sammanfattningsvis ett bra möte som gav en del konkreta saker som tjänstemännen kommer att arbeta vidare med. Dock är det långtifrån att känna som om allt är hemma. Det kommer att krävas fortsatt engagerad dialog med alla inblandade parter för att situationen förhoppningsvis ska bli bättre för tågpendlarna i vårt län.
Tyvärr han jag långtifrån ställa alla de frågor jag önskat, men jag tackar alla som hjälpte till med inspel och perspektiv.


onsdag, april 11, 2018

Sjukhusstyrelsens hela "besparingsplan"

Handlingsplanen för ekonomin i balans  är tunn.


I fjol gick Akademiska sjukhuset med ett underskott på över 200 miljoner kronor, vilket bidrog till ett underskott för hela Sjukhusstyrelsens. Orsaken att Sjukhusstyrelsen hade större utgifter än vad som man beviljats från Regionfullmäktige. Detta upptäcktes först efter sommaren.

När vi från oppositionen ställde frågor kring ekonomin inför 2018 utlovades att detta skulle man klara av. Sedan kom årsskiftet och nästan direkt kom en prognos om ett underskott på 60 miljoner kronor för Sjukhusstyrelsens verksamhet, också i år på grund av problem för Akademiska sjukhuset att hålla budget.

Det utlovades då - och krävdes från Regionstyrelsen - en åtgärdsplan för ekonomi i balans. Ett slags "besparingsplan", även om det möjligen också kan finnas något sätt att öka intäkterna. Ärendet kommer upp på Sjukhusstyrelsen nästa vecka. Handlingen - ja hela handlingen - är inkopierad ovan.

Detta är alltså den handlingsplan för ekonomi i balans 2018 som Sjukhusstyrelsen ordförande valt att presentera för Sjukhusstyrelsen. Inte ett konkret förslag, inte en konkret åtgärd, inte ens en problembeskrivning. Att ta fram och presentera nya förslag innan mötet i nästa vecka skulle inte heller vara seriöst. Risken är att det kastas fram dåligt analyserade och illa förberedda förslag - precis som när Socialdemokraterna och Miljöpartiet förra våren vill lägga ned de dygnet-runt-öppna mottagningarna i Tierp och Östhammar.

Att hålla ordning och reda på den verksamhet som ligger under Sjukhusstyrelsen är ett svårt uppdrag. Sjukhusstyrelsens verksamhet omsätter mer än flera genomsnittliga kommuner och är komplicerad. Självklart går det inte som politiker att hålla på att peta i verksamhetens detaljer, men kravet på den som är ordförande är att se till att det finns väl förberedda och väl genomarbetade förslag för de politiska beslut som behöver tas och för att säkerställa den kontroll som den politiskt ansvariga styrelsen har. Utifrån det som presenteras kan man konstatera att det jobbet inte är gjort av sjukhusstyrelsens ordförande. Och det är ett problem för Region Uppsala.

fredag, april 06, 2018

Enköping invigt - Norduppland väntar fortfarande

BUP-chefen Ola Duregård berättar om verksamheten

Idag var jag på invigningen av den samlade psykiatriska mottagningen för barn och vuxna i Enköping. Det är bra att mottagningen kommit på plats, inte minste eftersom det under lång tid saknats en fungerande barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Enköping. Patienterna och deras föräldrar har istället hänvisats till Uppsala. Även där har det varit stor problem och köerna har varit orimligt långa.

Förhoppningsvis ska nu barn och unga i södra länsdelen få den vård de behöver nära och i tid, även om det naturligtvis återstår att se. Men det är också viktigt att inte glömma bort att vårt län är större än södra länsdelen och Uppsala. Det behövs en bra och nära vård också i Tierp och Östhammar. Där väntar man fortfarande på att man ska få tillbaka det som dragits in.

Från Centerpartiet kommer vi fortsätta att hålla ögonen på vården för barn och unga i hela länet och arbeta för att väntetiderna ska vara korta och vården nära.

tisdag, april 03, 2018

Tjat ger resultat

Det lönar sig att tjata. Från och med i dag ska det vara möjligt resa med kollektivtrafik till sjukvårdsbesök utan att först behöva lägga ut pengar. När jag var ordförande i Kollektivtrafiknämnden genomfördes ett försök med att resa på kallelsen till Enköpings lasarett. Sedan kom valet och sedan har det varit segt att få det hela på plats. Nu utlovas i varje falla att alla som har en smart mobiltelefon ska kunna resa med en biljett som kan hämtas till UL-appen.

Redan för tre år sedan utlovade dåvarande landstingsrådet Johan Edstav att detta skulle genomföras, men det är alltså först nu som det blir verklighet. Under hela denna period har jag och andra tjatat på att det behövs, bland annat genom en interpellation i november 2016, samtidigt som kostnaderna för sjukresor ständigt ökat.