Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, juni 26, 2015

En meningslös rapport

Några forskare på VTI har tagit fram en rapport om den utökade regionaltågstrafiken i Mälardalen. De kommer fram till att det inte är "lönsamt" att öka turtätheten i Mälarbanan. En helt meningslös rapport. Redan i inledningen framgår nämligen detta:

Exempel på nyttor som inte låter sig fångas på ett enkelt sätt, och som vi bortser ifrån, är samhällsnyttan av att kunna erbjuda rörelsehindrade eller personer med låga inkomster möjligheter att resa, likaså om ett bättre transportsystem bidrar till en bättre fungerande arbetsmarknad vilket är svårt att kvantifiera. 

Kursiveringen är min. Det är klart att om man bortser från det som är syftet med den förbättrade trafiken, en bättre fungerande arbetsmarknad och bostadsmarknad i Mälardalen, så är det också svårt att hitta de positiva effekter som vi vill uppnå med den gemensamma satsningen. Därmed blir ju också rapporten som underlag för någon form av debatt helt meningslös.


Det finns också mycket annat som är konstigt i rapporten. Bland annat att man väljer att räkna på Mälarbanan, där det inte planeras någon större utvidgning av trafiken och där det är tänkt att det inte ska ske någon ökad samhällssubvention. Jag kan väl också påpeka att det är få av dem som pendlar mellan Västerås eller Enköping och Stockholm som upplever att det finns någon alternativ kollektivtrafik förutom regionaltåget - även om det går att ta buss 874 från Västerås till Enköping, byta till buss 803 eller 898 från Enköping till Bålsta och sedan ta pendeltåget. Det är möjligt att någon åker så enligt VTI:s modeller, men i verkligheten är det inget alternativ för en pendlare.

Vidare påstås att "Kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen subventionerar trafiken genom bolaget Mälab". Vad jag vet subventioneras inte trafiken på Mälarbanan med en enda krona. Det enda som finns är en viss gemensam marknadsföringsbudget inom ramen för TIM-samarbetet.


För den som trots allt vill läsa hela rapporten finns den här: VTI Rapport 866 

torsdag, juni 18, 2015

Miljöpartiet och kärnkraftsinvesteringar


Obs - killen i mörk kavaj och rosa skjorta är jag, inte Lena Rönnberg!

På senaste landstingsfullmäktige diskuterade vi inte bara budget, utan också finansplicy och placeringspolicy för landstinget. I dessa har vi i praktiken ett förbud mot investeringar i vissa typer av företag, till exempel de som håller på med alkohol, tobak och vapen. Vi har satt gränsen till att mindre än 1 procent av omsättningen får utgöras av tillverkning, distrubution eller marknadsföring av dessa varor - vilket är ett mycket tufft ställt krav.


Nytt i den senaste revideringen var en begränsing av investeringar också i företag som sysslar med fossila bränslen. Gränsen där sattes till att en fond får ha högst 5 procent med företag som huvudsakligen, mer än 50 procent, sysslar med fossila bränslen. En viktig markering, inte minst eftersom en rimlig bedömning är att företag som huvudsakligen sysslar med fossila bränslen nog inte är några bra långsiktiga investeringar.

Från Centerpartiet ville vi ha samma begränsning för kärnkraft (kärnteknisk verksamhet för energiändamål). Man kunde tro att åtminstone Miljöpartiet skulle tycka att det var en bra idé. Så var det dock inte. I Landstinget i Uppsala län är det Miljöpartiet som leder kampen för att landstinget ska kunna investera i kärnkraft. Och det var en miljöpartist som yrkade avslag på vårt förslag att undvika kärnkraftsinvesteringar.

Den som vill ta del av argumenten kan se min debatt med Miljöpartiets Fredrik Leijerstam ovan. Kortversionen är att Miljöpartiet i landstinget vill kunna investera i kränkraft för att:


  1. Kärnkraften håller på att avveckla sig själv.
    Det borde väl egentligen vara ett skäl att inte investera i kärnkraft.
  2. Det finns inga aktiefonder att investera i som vi vet är utan kärnkraft.
  3. De aktiefonder vi investerar i innehåller inga kärnkraftaktier, så någon begränsning behövs inte.
Hur argument 2 och 3 kan framföras av samma person i samma debatt har jag svårt att ta in.

Från Centerpartiet handlar detta inte enbart om att vi vill att de investeringar och placeringar som landstinget gör ska vara i långsiktigt hållbara energiföretag, utan också just detta att både fossila bränslen och kärnkraft är på väg ut. Därför är det företag som landstinget inte bör äga, vare sig direkt eller indirekt. Varför Miljöpartiet i vårt landsting inte delar den synen kan jag faktiskt inte förstå.måndag, juni 08, 2015

Landsting utan fast ledning

Sjukhuschefen för Akademiska sjukhuset Lennart Persson går i pension redan den 30 juni. Ett besked som enligt den tillförordnade landstingsdirektören Kerstin Westholm kom oväntat. Det betyder att landstingets största förvaltning, med ett prognosticerat underskott på 100 miljoner kronor, står utan fast ledning.

Visst finns det en tillförordnad chef medan rekrytering sker, men det är självklart ett avbräck i möjligheten att styra en så stor och komplex förvaltning, Risken för att viktiga beslut inte kan tas och viktiga processer inte kan föras framåt i rätt takt är uppenbar.

Dessutom har den som är ordförande för Akademiska sjukhusets styrelse, produktionsstyrelsens ordförande Sören Bergqvist, lämnat majoriteten och landstingets högst tjänstman, landstingsdirektören, är tillförordnad i avvaktan på en rekrytering som inte ens verkar ha påbörjats.

I och med att Vänsterpartiet lämnat majoriteten står landstinget dessutom utan en tydlig politisk majoritet, med den osäkerhet som det innebär, inte bara i budgetfrågor.

Sammantaget gör detta att det idag är svårt att tala om någon fast och tydlig ledning i landstinget vare sig på den politiska nivån eller landstingsnivån. Det oroar!

onsdag, juni 03, 2015

Det lönar sig att läsa och skriva!

Som jag skrev i ett tidigare inlägg fanns det en väldigt underlig skrivning i den fastighetsutvecklingsplan för Akademiska sjukhuset som gått ut till landstingsstyrelsen. Efter mitt påpekande hade dock majoriteten justerat texten till själva sammanträdet. Nu framgår det klart framgår att kollektivtrafiken ska kunna köra även på Inre sjukhusvägen i framtiden.

Bra så. Det lönar sig att läsa och komma med synpunkter. Nu gäller det bara att vara uppmärksam framöver. Det är tydligt att det finns intressen som helst inte ser kollektivtrafik på området. Och även av denna text framgår att de fortsatt har stort inflytande.tisdag, juni 02, 2015

Centralisering fortsätter med S+MP


Så var det dags igen. BUP i Östhammar och Tierp blir utan läkare. Förra gången var det ögonmottagningen och öronmottagningen i Tierp som lades ned. Två förändringar som beslutas efter det att Socialdemokraterna, Miljöpartiet (och Vänsterpartiet ) tog över styrningen av landstinget.Två förändringar som kan uppfattas som små för den som sitter i Uppsala, men som har stor betydelse för de patienter som finns runt om i länet.

Det finns i det enskild fallet alltid någon motivering. Centraliseringar blir lätt lösningen på problem för den som sitter som centralt. Det är därför det krävs ett tydlig politiskt ledarskap för vård i hela länet. Det finns inte hos socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister i vårt landsting.

Det betyder att risken är stor att det kommer att ske ytterligare centraliseringar och ytterligare nedläggningar ute i länet. 

Från Centerpartiet protesterare vi naturligtvis och fortsätter att kämpa för vård i hela länet. 

Artikel i UNT: Läkare dras in vid BUP