Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, december 30, 2014

Sverige är annorlunda

Detta är en bild som visar vad som är unikt med Sverige. På ena axeln en sammanställning av hur befolkningen i EU-länderna känner inför invandring från länder utanför EU - de som känner sig positiva minus de som känner sig negativa. På den andra axeln antalet asylsökande per miljoner invånare.

Länderna är samlade i en rätt sammanhållen hagelsvärm  - utom ett. Längst upp i högra hörnet ligger Sverige. Det land där en klar majoritet av befolkningen är positiv till invandring från länder utanför EU och det land som har klart flest asylsökande per invånare.

Man kan diskutera hur sambandet ser ut, vad det finns för historisk bakgrund till att de ser ut som det gör. Men det är tydligt att Sverige är annorlunda, svenska folket har en annan attityd än i många andra länder. Det har naturligtvis betydelse för hur det svenska politiska systemet hanterar denna typ av frågor.

Data från Eurobarometer 82 och Eurostat Data in Fokus 8/2014 (utom för Österrike där uppgiften om andel asylsökande kommer från 2013). 

En intressant övning i mellandagarna

Stefan Olsson är en av de moderater jag uppskattar, även om vi naturligtvis inte alltid är överens. Han har på sin blogg listat vilka kommunerna andel av asylsökande, valresultat för moderaterna och valresultat för Sverigedemokraterna. Hans tycker sig se en koppling mellan antalet asylsökande i en kommun och valresultat.

Tesen är inte orimlig och det är intressant att ha data, men det gäller ju att se om det verkar stämma. Det är ju sådant man kan ägna mellandagarna åt, även om man egentligen har annat som borde göras. Jag la in Stefans data i ett enkelt statistikprogram och det visade också att det gick att se ett samband - fler asylsökande i en kommun, större stöd för SD. Det var dock inget jättestarkt samband ( Pearson's r = 0,319 ).

Frågan hur starkt sambandet var fick mig att testa mot lite andra data. En idé som finns är ju att Sd-röstarna är samhällets förlorare. Jag hittade data på medianinkomsten i kommunerna och lade gjorde en körning på det. Det sambandet mellan medianinkomst och SD-röstning var starkare (Pearson's r = -0,450). Dock är det inget mot sambandet mellan medianinkomst i en kommun och andelen moderatväljare, det uppgår till hela 0,719.

Fotnot: Data hämtat från Stefan Olssons blogg och SCB.

tisdag, december 16, 2014

Löfvens strategiska misstag

Dagens mätning från Novus borde verkligen oroa Stefan Löfven. Om man tar siffrorna rätt av vissar det visserligen på en viss förstärkning av den Socialdemokratiska riksdagsgruppen, men det sker i huvudsak till priset av svagare samarbetsparters - både nuvarande och potentiella. Nyvalet ser ut att kunna bli ett stort strategiskt misstag med en enda vinnare - Sverigedemokraterna.

Jämfört med valresultatet (och det är i detta läge den enda rimliga jämförelsen) är det fyra partiet som med dessa opinionssiffror skulle stärkas i riksdagen: Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna. Däremot påverkas inte förutsättningarna för regeringsbildning på något positivt sätt.

De exakta resultatet beror på om man räknar med att KD kommer in i riksdagen eller inte. Det finns det som tyder på att Socialdemokraternas val av att gå till extraval främst är för att man tror att det är möjligt att putta ut Kristdemokraterna ur riksdagen. Det troliga är dock att det inte går, det finns alltid någon tiondel som kan tänka sig rösta på KD om det kniper. I tabellen nedan redovisas mandatfördelning enligt Novus+ (KD har där fått 4,0 istället för 3,9), Novus och valresultatet i September.


Parti Novus+ Novus Septembervalet
M 85 88 84
FP 15 16 19
C 24 25 22
KD 14 0 16
S 114 119 113
V 19 20 21
MP 21 22 25
SD 57 59 49
Allians 138 129 141
Rödgröna 154 161 159

Vad som är tydligt är att de enda som egentligen tjänat på Löfvens besked hittills är Sverigedemokraterna. Löfvens chanser att att få tillstånd samarbete med något enskilt Alliansparti minskar också. Framför allt en ytterligare försvagning av Folkpartiet skulle göra att utrymmet för en ny partiledare i det partiet att söka samarbete med Socialdemokraterna skulle minska. 

Det är ju till och med så att om KD kommer in så har inte ens en S+MP+C+FP-regeringen i majoritet efter ett val enligt den senaste Novusmätningen.

Nu är det långt till valet och bara de senaste dagarnas utveckling har förhoppningsvis fått åtminstone en del av de potentiella SD-väljarna att se bakom masken på partiet. Men att gå till nyval är Stefan Löfvens beslut. Det är inte nödvändigt. Om det sker så är det hans strategiska misstag som för lång tid kan påverka svensk politik.

tisdag, december 09, 2014

Mer pengar för landstinget

Den överraskande utgången av budgetfrågan i riksdagen har inte bara tvingat riksdagsledamöterna att ställa in ledigheten, även vi landstingspolitiker har fått försöka sätta oss in i hur Alliansbudgeten påverkar vårt landsting.

Idag är vi färdiga.Det finns plus och minus, men totalt summerar det till plus.  För oss i oppositionen innebär det att vi förstärker landstingets ekonomi med ungefär 10 miljoner kronor. Inte någon väldigt stor skillnad - men för landstingets ekonomi var det bra att Alliansens budget vann.


  • Ökade skatteintäkter ger 30 miljoner kronor. 
  • Uteblivet behov av att kompensera för höjda arbetsgivaravgifter ger 25 miljoner kronor.
  • Sänkta statsbidrag ger - 34 miljoner kronor.
  • Läkemedel barn ger netto 3 miljoner kronor, eftersom den uteblivna intäkten beräknades vara 3 miljoner högre än de extra statsbidragen. 
  • När det gäller riktade statsbidrag sker det förändringar, men netto handlar det i budgeten om -14 miljoner kronor.


Summan av detta är att vår budget förstärks med 10 miljoner kronor. Det kan i och för sig behövas, eftersom vi sett behov av att lägga på ökade anslag till Enköpings lasarett (+10 miljoner kronor), Akademiska sjukhuset (+15 miljoner kronor) och 10 miljoner kronor till slussning. Allt för att kunna korta väntetiderna i vården. Att vänstermajoriteten inte har dessa satsningar gör att de bara räknar med att få 20 miljoner av kömiljarden. Vi satsar och räkna med 35 miljoner.