Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, september 29, 2011

Annies nya lagSå har då statsministern ombildat regeringen, som det officiellt heter. I praktiken är det Annie Lööf som ny partiledare som har format sitt lag. Att Annie Lööf själv blev näringsminister är inte förvånande, även om det är många inom partiet som önskat han hon skulle ha en post som gav mer tid för partiet. Det är dock självklart att partiledaren också måste vara departementschef och miljöministerposten kräver alltför mycket resande utomlands för att vara lämplig.

Lena Ek som miljöminister kan säkert bli mycket bra. Inte minst har hon erfarenhet från EU-systemet och har där varit framgångsrik i miljöfrågor. Förhoppningsvis har hon också förmågan att skapa förståelse för Sveriges hållning, till exempel när det gäller rovdjurspolitiken.

Anna-Karin Hatt får ansvar också för energipolitiken, men lämnar ifrån sig de regionala utvecklingsfrågorna till Annie Lööf. Det blir alldelses utmärkt. Anna-Karin har ju bra koll på frågan, inte minst innehållet i den energi- och klimatuppgörelse som regeringen gjorde under förra mandatperioden.

Nu väntar nästa steg i spelet när regeringsombildningens följdverkningar i riksdagen och Europaparlamentet ska lösas ut. Konstaterar att jag kommit ett litet steg närmare Europaparlamentet, men att det är fortfarande är mycket långt kvar innan jag behöver välja mellan Uppsala och Strasbourg.

Vattenfall: Inget behov av ny kärnkraft

Vattenfals nya vd Øystein Løseth är tydlig. Det finns inget behov av att bygga ny kärnkraft i Sverige. Den är inte lönsam, säger han till Dagens Industri. Det var precis den analys som Centerpartiets ledning gjorde i samband med att energi- och klimatöverenskommelsen. ”Vi bedömer att det blir ett stort elöverskott på hela 50 terawattimmar i Norden framöver”, säger Øystein Løseth till Dagens Industri (inte tillängligt på nätet).

Istället är det den förnybara energin som växer i Sverige, medan de svenska kärnkraftverken fungerar bland de sämre i världen.

Konstaterar samtidigt att socialdemokraternas partiledare Håkan Julholt i Dagens Industri (citerad i Affärsvärlden Juholt öppnar för ny kärnkraft - Affärsvärlden)  idag öppnar för ny kärnkraft och en omsvängning av Socialdemokraternas senste linje i frågan.

tisdag, september 27, 2011

Klok sekretessskärpning

Jag är i grunden negativ till skärpningar av sekretess. Det innebär hela tiden att vi tar steg mot ett mindre öppet samhälle. Det förslag som regeringen lagt fram idag och som innebär skärpningar av sekretessen i skolan välkomnar jag dock.

Idag dokumenteras betydligt mer än tidigare inom skolan, både i forma av individuella utvecklingsplaner och i samband med olika åtgärdsprogram. Det ställer betydligt större krav på att skydda barnens integretet än tidigare, då det i huvudsak handlade om betyg. Det gör att det finns behov av att skärpa sekretessen.

Läs regeringens pressmeddelande: Starkare sekretess för elever

måndag, september 26, 2011

Sjukhusdirektör till Akademiska klar

Lennart Persson har utsetts till ny sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset och kommer att tillträda tjänsten den 1 november. Det är bra att den förutsättningen för en positiv utveckling av Akademiska sjukhuset är på plats.

Läs mer på landstingets hemsida: Lennart Persson ny sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset

Svar på tal om buss till Akademiska

I dagens UNT svarar jag på en insändare från Vänsterpartiet med anledning av vänsterns motion om matarbussar till Akademiska sjukhuset. Den centrala delen i mitt svar är:
Planeringen av kollektivtrafiken är ett komplicerat pussel. Det är knappast lämpligt att bryta ut delar av detta och ta beslut linje för linje. Olika intressen ställs också mot varandra. Det är också naturligt att sjukhuset vill begränsa den tunga trafiken inne på sjukhusområdet.

En enig kollektivtrafiknämnd beslutade att vi anser att de frågeställningar som lyfts i Vänsterpartiets motion ska beaktas i den framtida kollektivtrafikplaneringen och att motionen i och med detta bör anses besvarad.

Läs hela svaret: Överens om busstrafik till akademiska.

lördag, september 24, 2011

Lisa Landberg vann på stämman

Lisa Landberg övertygade stämman.


Lisa Landberg lyckades genom ett mycket bra arbete i kommittén och från stämmans talarstol få gehör för ursprungsmärkning av mat som säljs i Sverige, både charkuteriprodukter och mejeriprodukter.

Särskilt kul var det att se hur Lisa tog debatten med Eskil Erlandsson.

fredag, september 23, 2011

Tydlig markering från ny partiledning

Centerpartiets nya partiledning gav snabbt ett nytt besked om uranbrytning. Den nyvalde vice ordföranden Anders W Jonsson gick upp och föreslog skärpningar inte bara i det som var partistyrelsens tidigare förslag, utan som dessutom gick längre än den skärpning som stämmokommiten hadeföreslagit.

Centerpartiet säger nej till uranbrytning och dessutom vill att en lagstiftning som förbjuder uranbrytning ska utredas. "Ingen ska behöva tveka om var Centerpartiet står" sa Anders W Jonsson. Ett bra besked från Centerstämman.

Uppdaterad: Läs vad Svenska Dagbladet skriver: Centern vill stoppa uranbrytning

Maud Olofsson avtackas av Centerrörelsen

Centerrörelsen avtackar Maud Olofsson med både presenter och anekdoter. Mycket jubel och skratt.


Framgång förskola på Centerstämman

Förskolan är viktig och något som jag brinner för. Det är därför verkligt roligt att jag lyckades få med Centerstämman på en tydligare betoning av förskolans roll och plats i utbildningspolitiken och för det livslånga lärandet.  Stämman ställde sig bakom mitt förslag om att lägga till en särskild punkt om förskolan: "Förskolan ska ge en bra grund för barns sociala utveckling och ett livslångt lärande".

torsdag, september 22, 2011

Stämman inledd

Så är Centerpartiets stämma inledd. Fyra dagar av politiska debatter väntar. Intressanta diskusionern om miljö, ekonomi, företagsamhet, entreprenörskap, skola, och föräldraförsäkring.

Omkring 1000 deltagare, mer än 500 ombud. Och alla Centermedlemmar har rätt att tala på stämman. Ska bli väldigt spännande och roligt!


onsdag, september 21, 2011

Kulturdebatt i UNT

Läser i UNT en debattartikel om kulturen av två folkpartister från Uppsala, Mohamad Hassan och Eva Edwardsson. Ett intressant inlägg i kulturdebatten, men med ett lite väl snävt synsätt. Inte för att de har ett ensidigt Uppsala perspektiv, det är förståligt med deras uppdrag, utan för vad man väljer att lyfta fram som satsning på kultur.

Det jag tycker är feltänkt är att de jämför satsningar på kultur i antal kronor, inte vad det blir för resultat. Att lägga mycket pengar på en verksamhet kan aldriga vara ett självändamål. Det handlar istället om att få ut så mycket bra verksamhet som möjligt för de skattepengar som vi lägger. Det synsättet bör gälla vare sig det handlar om sjukvård, skola, kollektivtrafik eller kultur. Inte minst för kulturen tar väl samhällets sin roll bäst genom att agera och stimulera konstnärer. företag och det civila samhället så att vi får ett levande kulturliv.

Jag tror inte att detta synsätt speglar några partipolitiska skillnader, utan jag upplever att synsättet finns rent allmänt i Uppsala politiken. Kanske är det denna fokusering på antalet kronor istället för resultat som gör att Uppsala kommun inte klarar av att hålla en lika låg skatt som till exempel Enköping?

Sedan lär vi få en intressant kulturpolitisk debatt framöver när landstinget och regionerna får ett större ansvar. En intressant fråga är om samhällets kultursatsningarna verkligen når dem som vi vill nå? När det gäller själva fördelningen av pengarna i kulturkofferten är det ett tydligt landstingsansvar - men jag utgår från att landstinget kommer att se till så att det sker i dialog inte bara med länets kommuner utan med alla som är berörda.

Läs debattartikeln: Uppsala tar täten

tisdag, september 20, 2011

Hatt om budget och Östros om krogmoms

Nyhetskanalen


Anna-Karin Hatt presenterade regeringens budgetproposition idag i Västerås. I Enköping fick vi nöja oss med Ullenhag. I ett inslag i TV4 får Anna-Karin Hatt fram två av satsningarna med tydlig centerprägel: mer pengar till underhåll av järnväg och sänkt restaurangmoms.

Just när det gäller restaurangmomsen är det intressant att se hur Socialdemokraterna sågar förslaget och knappt kan finna ord för hur dåligt det är. Men det finns goda argument för förslaget. Jag hitta detta citat från valrörelsen:


Varför är det viktigt att sänka restaurangmomsen?
- Det är en framtidsbransch. Jag skulle vilja se att vi fick ett lyft i den här branschen när välståndet nu ökar och vi kommer få råd att gå mer på restaurang. Det kommer skapas mer jobb. Samtidigt är jag bekymrad över att de som jobbar i restaurangbranschen får allt sämre villkor och har inte råd att vara med i a-kassan. Facket har svårare att driva genom bra löner.
- I dag har vi också en konstig momspolitik för restauranger där vi har en momssats om man äter inne i restaurangen och en annan om man stoppar maten i en påse. Det skapar fusk och en rörig situation.


Den som argumenterade så tydligt för sänkt restaurangmoms i valrörelsen var Thomas Östros - då Socialdemokraternas ekonomiskpolitiske talesman med ambition att bli finansminister. Nu går han omkring på gatorna i Uppsala som en vanlig riksdagsledamot och den politik han argumenterade för för ett år sedan är Socialdemokraterna nu helt emot.

Läs intervjun i Expressen med Östros: Thomas Östros: Mona Sahlin sitter kvar även om vi förlorar valet

Landstingsfullmäktige - Vårdförbundet var bäst

Jag fastnade på bild när jag
 lyssnade till  Vårdförbundet.
Måndagens landstingsfullmäktige var inte så intressant. Inga tyngre principiella beslutsärenden och en förutsägbar debatt om vårdval i specialistvården. Det som fick mest uppmärksamhet i media var Vårdförbundets manifestation.En helt korrekt nyhetsvärdering. Jag fastnade faktiskt på bild i 18 minuter när jag lyssnade på deras synpunkter. Intressant och bekräftade den bild jag hade innan. Tyvärr hade jag inte möjlighet att också vara med på minglet på kvällen.

Vårdvalsdebatten gick i samma spår som tidigare, där oppositionen uttrycker oror för utvecklingen och vi från majoriteten dels förklarar att det faktiskt är så att människor upplever det som en välfärdsvinst att få välja. Vi pekade också på att vårdvalet i primärvården (oppositionen var orolig för det också) blivit en framgång.

Jag sa bland annat i debatten att:

För mig är det precis vad vårdval handlar om. Att stärka patienternas makt och ställning. Vi har sett de positiva effekterna med vårdval inom primärvården.I  förra veckan förverkligades en av de saker jag lovade att jobba för när jag mötte väljarna för ett år sedan - Invånarna i Bålsta har nu två vårdcentraler att välja mellan. Ett resultat av Centerpartiet och alliansens politik. 

Jag påpekade också att det finns forskning som tyder på att konkurrens mellan sjukhus höjer kvaliteten, ja till och med räddar liv. Detta gäller konkurrens med ett fast pris, inte när det är priskonkurrens. Det vill siga tyder dessa resultat på att LOV är bra, men LOU är mindre bra för denna typ av välfärdstjänster. Ett argument som oppositionen inte lyckades bemöta.

Jag lyfte också fram att Enköpings lasarett har stora möjligheter att bli stärkt av ett ökat inslag av valfrihet inom specialistvården, under förutsättning att landstinget som ägare tillåter lasarettet att förverkliga de möjligheter som vårdval ger.


Ett lite roligt inslag var att Socialdemokraternas heltidslandstingsråd Vivianne Macdici blev helt ställd när Lena Lundberg synliggjorde Macdicis användning av härskartekniker. Hon verkar till och med ha svårt att ta till sig att hon som en ledande företrädare för det största partiet har någon form av makt eller kan uppfattas använda sig av härskartekniker. Hon får väl trösta sig med att hon nog inte den första som anklagats för att använda härskartekniker som inte känner igen sig i anklagelsen.
söndag, september 18, 2011

Debattartikel om vårdval

Imorgon är det landstingsfullmäktige med en särskild debatt om vårdval. Inför fullmäktige har vi landstingsråd från majoriteten skrivit en debattartikel på UNT:s debattsida som lägger ut texten om varför det är bra med vårdval, men också vilka hänsyn vi behöver ta när vi utformar vårdval inom specialistvården.

Jag kommer i morgondagens debatt i huvudsak lyfta varför vi från Centerpartiet ser utvecklingen mot mer vårdval som bra och varför det är bättre än att förlita sig på upphandlingar från privata företag - som verkar vara en del av Socialdemokraternas alternativ.

Läs debattartikeln: Nu ökar vi valfriheten
Läs också Socialdemokraternas debattartikel: Vårdvalet fungerar inte

fredag, september 16, 2011

Förloraren vann danska valet

Det gick inte bra för Socialdemokraterne i Danmark. Partiet gjorde sitt sämsta val sedan början på 1900-talet och gick tillbaka något jämfört med förra valet. Statsminsiterns parti Venstre gick fram ungeför lika mycket och är fortfarande Danmarks största parti. Ändå är det socialdemokraternes Helle Thorning-Schmidt som troligen kommer att få bilda regering.

Förklaringen är en kraftig framgång för vänsterpartiet Enhedslisten (som i och för sig kompenseras av ett nästan lika kraftigt fall för Socialistisk folkepart) och - framför allt - en kraftig framgång för Radikale Venstre - ett liberalt parti som ändå är på den röda sidan i dansk politik och som haft en tydlig socialliberal profil, inte minst i invandringsfrågan.

På den blå sidan är det framför allt De Konservative som tappar. Moderaternas systerparti mer än halveras och får under fem procent av rösterna. Även Dansk Folkeparti går något bakåt, med Liberal Alliance fördubblas och blir marginelt större än De Konservative.

Det blir regeringsskifte i Danmark - men det kommer inte att bli enkelt att få ihop en regeringspolitik med ett regeringsunderlag som spretar och där Radikale Venstre redan i valrörelsen sa att de ville se ett samarbete över blockgränsen för att minska Enhedslistans inflytande.

torsdag, september 15, 2011

Distriktssköterskemottagningarna blir kvar

Distriktssköterskemottagningarna i Älvkarleby och Morgongåva blir kvar. Distriktssköterskemottagningen i Bälingen utvidgas till en vårdcentralsfilial. Det kommer produktionsstyrelsen att besluta om nästa vecka.

Beskedet är egentligen inte förvånande, jag har hela tiden trott att detta skulle bli resultatet när produktionsstyrelsen väl gjort sin analys. Det var ett förslag initierat av tjänstmän inom landstinget och saknade politisk förankring (Nedläggningsförslag inte politiskt förankrat). Precis som under förra mandatperioden blev det nej till nedläggning.

Det kan ändå vara bra att produktionsstyrelsen behandlade förslaget seriöst och noggrant - det minskar risken för att samma förslag kommer tillbaka snart igen.  För som produktionsstyrelsens ordförande Nina Lagh säger till Arbetarbladet:

"Vi ställde frågan vad det får för konsekvenser för patienterna och då svarade de att förvisso är inte alla lokalerna de bästa men för patienterna blir det en betydlig försämring. Vilket vi inte vill så beslutet kommer att bli att ha mottagningarna kvar."
Läs mer i Arbetarbladet som har nyheten: Distriktssköterskemottagning blir kvar

onsdag, september 14, 2011

Förstärkning i Bälinge

Disttikssköterskemottagningen i Bäling kommer att utvecklas till en vårdcentralsfilial. I prakatiken innebär det innebär att den hittillsvarande distriktssköterskemottagningen utökas med läkarbemanning. Filialen kommer att tillhöra Svartbäckens vårdcentral.

Dessutom planerar landstinget att öppna två nya filialer i Gränby och Stenhagens centrum. Det är bra initiativ som gör att medborgarna får närmare till vården. Helt i linje med den inriktning på vården som Centerpartiet och även alliansen i Uppsala läns landsting har.

tisdag, september 13, 2011

Från andra sidan...

Idag var besökte jag BUP i Enköping tillsammans med Centerpartiets riksdagsledamot Solveig Zander. En mycket intressant besök med information om en mycket viktig verksamhet som rör våra barn och ungdomar. Deras välfärd har vi ju ett gemensamt ansvar att stödja både från kommun och landsting. Elevhälsa var också ett område som vi prioriterade när jag var ordförande i Nämnden för förskola och grundskola i Enköping.

Därför var det extra intressant att få bilden "från andra sidan", för även om det ska vara ett samarbete så fungerar det inte alltid fullt ut. Det betyder inte att allt är dåligt, tvärtom görs väldigt mycket och VITS-arbetet i vårt län framhålls som ett gott exempel. Men det finns fortfarande väldigt mycket att göra för att klara ut vem som ska göra vad.

Min bild är att det till viss del handlar om olika utbildning och bakgrund, vilket gör att det tar ett tag att hitta ett gemensamt språk och ännu längre att hitta ett gemensamt förhållningssätt. Jag tror också att det behövs göras mer från statlig nivå för att se till så att de uppdrag som ges till kommuner och landsting, socialtjänst, skola, primärvård och psykiatrin passar in i varandra. Jag tror tyvärr att det är så att pusselbitarna i lagstiftningen långtifrån är utformade så att det blir ett heltäckande pussel som täcker upp alla barn ens om alla tänkta bitar finns på plats.

måndag, september 12, 2011

Nationellt centrum för barnfrid i Uppsala?

Anders W Jonsson (C) lyssnar till överäkaren Gabriel Otterman vid
Akademiska sjukhusets barnsskyddsteam..Idag besökte Anders W Jonsson, riksdagsleamot, barnläkare och föreslagen som 1.e vice ordförande för Centerpartiet Uppsala.

Han lanserade då idén om att Sverige borde inrätta ett nationellt centrum för barnfrid, på samma sätt som det finns ett centrum för kvinnofrid.

Att på detta sätt bygga upp kompetens för att upptäcka och möta barn som blivit utsatta för misshandel är viktigt för att ge alla dem som jobbar i vården rätt verktyg. Anders berättar att han själv som barnläkare sett att detta är ett behov som finns.
Han kommer nu att ta upp frågan i riksdagsmotion, men också arbeta för att övertyga övriga partoier i alliansen om att detta är en bra idé. Det kommer han nog att lyckas med.

Det viktiga är att ett sådant centrum kommer tillstånd, men som politiker i Uppsala läns landsting var det roligt att höra Anders W Jonsson argumentera för att Uppsala vore den naturliga platsen för ett nationellt centrum för barnfrid. Anders pekade på att det både fanns den kliniska bas som behövs och den vetenskapliga kompetensen.

Jag hoppas att Anders idéer blir verklighet och att socialminiter Anders W Jonsson kan komma till Uppsala och inviga det nationella centrat för barnfrid någon gång runt årsskiftet 2015/2016.

Läs mer i UNT: Bristen på kunskap skadar faktiskt barn.

fredag, september 09, 2011

Första mötet med KTN

Idag hade Kollektivtrafiknämnden sitt första möte. Mycket information om uppdrag och kollektivtrafiken i länet. UL informerade och svarade på frågor, bland annat om entreprenörsbytet och vad de inställda tågen hade kostat DSB.

Vi hade inte så många beslutspunkter och vi lyckades bli eniga i alla beslut. Jag tror det blir ett bra gäng som tillsammans kan arbeta för att kollektivtrafiken ska växa och i stora delar kunna ersätta biltrafiken.

Blev också en kort intervju i TV4 om den nya nämndens arbete.


%22Kollektivtrafiken%20kommer%20att%20bli%20b%C3%A4ttre%20samordnad%22

måndag, september 05, 2011

Inspirerande besök på Hvidovre Hospital

Idag ett imponerande besök med Centerpartiets landstingsgrupp på Hvidovre Hospital i Köpenhamn. Sjukhuset lyckas inte bara med att servera mat, utan de ger patienterna möjlighet att själva välja både rätter och tidpunkt för serveringen.

Centralt i denna typ av system är naturligtvis telefonmottagningen dit patienter eller, om de inte kan, vårdpersonalen, ringer och beställer mat.

Hvidovre är ett stort sjukhus och centrum för delar av den specialiserade vården i huvudstadsregionen. Köket finns samlat, men är uppdelat i fyra mindre kök som lagar maten till sina avdelningar.

Det är självklart så att det finns svårigheter också med i detta kök. Besparingar har gjort att kökets tid  inskränkts till 07:30-17:30. Man har också problem med matrens temperatur, eftersom den levereras samlat - både kall och varm mat - i oisolerade vagnar. Eftersom menyn är densamma i ett halvår kan också de som ligger inne en längre tid tröttna på den mat som finns att välja mellan.

En viktig del rent logistiskt är också det transportssystem som man har som automatiskt transporterar matvagnarna till avdelningarna. Detta står för transporten av runt 70% av all mat. Resten körs ut med personal från köket.

Det som framför allt är inspirerande är tankarna och filosofin bakom systemet. Att låta patienten välja både vad och när den ska äta. En inte oväsentlig kvalitet om man tycker att det viktiga är vad patienterna äter och inte vad de blir serverade.


fredag, september 02, 2011

Hatt levererar bra bredbandssatsning

Idag presenterade Anna-Karin Hatt ännu en viktig tillväxtsatsning i budgeten. 500 miljoner ytterligare på tre år går till utbyggnad av bredband i hela landet. Det är en tydlig centervinst att stödet till bredband i hela landet utökas och förlängs.


Lyssna på ekots inslag:
Lyssna: Regeringen satsar nya miljoner för bredband i glesbygd

Läs mer på  Anna-Karin Hatts blogg

torsdag, september 01, 2011

Tåg mellan Arlanda och Uppsala

Kommunikationerna med Arlanda är viktiga för länets invånare. Det ärdärför viktigt att uppmärksamma de problem som några av mina partikamrater uppmärksammar på UNT:s debattsida. Jag är dock inte övertygade om att de förslag de formulerar är det rätta.
Till att börjamedgäller det att skapa de fysiska förutsättningarna för mer tågtrafik till Arlanda. Det vill säganya och förbättrade spår. För länet, och Sverige, handlar det inte bara om trafin mellan Arlanda och Uppsala, det handlar också om att skapa bra möjligheter att resa från till exempel Örebro och Västerås och från Sundsvall och Hudiksvall till Arlanda. Då skulle till exempel en järnväg mellan Enköping och Uppsala vara en viktig länk

Infrastrukturen bör vara statens ansvar att få tillstånd. Detta får gärna ske i partnerskap med privata intressen. Det är dock viktigt att detta inte hindrar konkurrens på spåret.

När det gäller själva resandet finns det två olika typer. Dels sällanresenärer som tar tåget till flyget. Dels det dagliga resandet för de tusentals upplänningar och andra som arbetar på Arlandaområdets alla arbetsplatser.

När det gäller pendlarna kommer det troligen att även i fortsättningen använda entreprenörer som köter trafiken på samhällets uppdrag. Precis som annan regional kollektivtrafik kommer tagligen även i framtiden vara nödvändigt med viss samhällsfinansiering för denna trafik. Idag är denna trafik upphandlad och det är DSB som sköter tågdelen på uppdrag av UL. Här är det viktigt att tänka på att det inte bara är från centrala Uppsala man pendlar till Arlanda. Arlanda är en viktig arbetsplats för hela länet.

När det gäller sällanresenärerna kan de som kommer från närområdet naturligtvis också använda samma resealternativ som pendlarna. De som reser längre, eller vill ha snabbare och bekvämare resa, behöver dock andra alternativ. Där borde det finnas större förutsättningar att driva trafiken kommersiellt. Så långt möjligt bör man naturligtvis undvika att denna trafik behöver upphandlas av det offentliga.