Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, oktober 22, 2009

Dags att dela Stockholm?

När Ansvarskommittén lade fram sitt betänkande sattes en maxgräns på 2 miljoner invånare per region. Större borde ingen region vara ansåg Ansvarskommitén. Vid halvårskiftet passerade Stockholms län två  miljonersstrecket - dags för en delning av Stockholms län?

tisdag, oktober 20, 2009

Fullmäktige - mest delårsrapport


Kvällens stora debatt, den om Citybanan, blev inte av. Vi bordlade ärendet i avvaktan på finansutskottets behandling. Istället blev det en hel del diskussion om delårsbokslutet.

Nu är ju upplägget på delårsbokslutet att det där inte ska redovisas en massa måluppfyllelse och likande. Då är det lite frustrerande att många ändå ställer frågor som om det skulle redovisas.

Själv lyfte jag fram några av de positiva saker som händer inom förskola och grundskola i Enköpings kommun, till exempel de inspiratörer som finns i förskolan. Duktiga anställda som sprider det de är särskilt duktiga på till andra förskolor. Just nu handlar det om att arbeta i stora barngrupper, dokumentation och genus.

Jag passade också på att berätta lite om det det projekt - Elever i Skolan (Elis) som vi har haft tillsammans med socialförvaltningen. Det har gått ut på att få de elever som har svårast att komma till skolan att komma till skolan. Det handlar mycket om kartläggning och analys och ett mycket aktivt teamarbete.  Ett mycket bra arbete som nu kommer att permanentas i hela kommunen.


Idag blev det också klart nämnden får del av de extra pengar som regeringen gett i statsbidrag - pengar som helt går till att städa upp efter det att regering och riksdag beslutat om nya regler för lokalpengar till enskilda förskolor som saknar förankring i verkligheten.

torsdag, oktober 15, 2009

Eskil kommer till Enköping


Jordbrukminister Eskil Erlandsson kommer till Enköping, närmare bestämt till Litslena bygdegård den 28 oktober. En stor del av min arbetstid den senaste tiden har gått åt för att få ihop det hela.

Egentligen ville vi ha honom till Västmanland, men efter kontakt med LRF Mälardalen stod det klart att Litslena bygdegård är det som gäller om man vill locka folk från hela Mälardalen.

Inbjudan (PDF) finns här: En kväll med jordbrukministern


Foto: Erik BratthallCenterpartiet kommer att bjuda deltagarna på kaffe och smörgås.


ps.  Det var också i Litslena bygdegård vi hade vår bröllopsfest - så där har varit trevliga tillställningar förr!tisdag, oktober 13, 2009

MAIA - ett lyckat exempel

Idag var jag och lyssnade på en eftermiddag med MAIA i Enköping. Det var Barbro Henriksson som berättade om de glömde - eller kanske gömda - barnen. MAIA är en bred verksamhet där kommun, kýrka och organsiationer hjälps åt för att göra det bättre för de barn som växer upp i familjer med missbruk (bland annat).

MAIA var tidigare ett projekt med är nu en permantet verksamhet. Det som känns bra är det breda samarbetet som inte bara innhåller gruppverksamhet för barnen, utan också klassrumsföreläsningar (så att barnen/ungdomarna vet att det finns grupper), postivt föräldraskaps grupper och Vettig Vuxen kurser för alla som finns runt barn.

När jag vear ny i JUNIS förbundsstyrelse tog jag initaitiv till att rapport om stödgrupper för barn till missbrukare i landets kommuner. Det är en rapport som fortfarande görs (ladda ned den senaste upplagen här). För mig är det naturligtvis kul att nu vara verksam i en kommun - Enköping - som har så mycket bra verksamhet.

onsdag, oktober 07, 2009

Lärarförbundet - min favorit

Kvällen har jag ägnat åt ett möte annordnat av Lärarförbundet i Enköping om skolan i kommunen. Vi var ett antal politiker av olika kulör som deltog i ett samtal (även om vi naturligtvis inte kunde avhålla oss från en och annan släng av debatt).

Det blev ett bra samtal, som understödjer min uppfattning om att vi är på rätt väg i Enköpings skolor. Att vi lyft fram ledarskapets betydelse - både på skolan och i klassrummet. Att vi gör rätt som har ett resursfördelningssystem som tar hänsyn till olika förutsättningar på olika skolor.

Vi talade också mycket om lärarna arbetssituation och om allt ytterligare de fått sig pålagt. Här borde regeringen ta sitt ansvar och se över lärarna administrativa börda och även se över om rektor verkligen måste ha så många saker som rektor har direktansvaret för. Samtidigt är det mycket som måste dokumenteras - både när det gäller elevärenden och kunskaper.

En fråga som lyftes av en förälder i publiken var de barn som har särskilt lätt för vissa ämnen . Det är klart att också de eleverna måste få utmaningar på sin nivå. Skolan uppgift är att hjälpa alla elever att utvecklas så långt som möjligt.

Det som är kul med Lärarförbundet är att det alltid blir konstruktiva och positiva diskussioner, men samtidigt tydliga i sina synpunkter. Det gör att Lärarförbundet är en organisation man lyssnar på.

tisdag, oktober 06, 2009

Socialdemokraterna i Enköping riskerar Citybanan

Det är tur att oppositionen i Enköping inte styr i kommunen. Vid kvällens möte med kommunstyrelsen röstade de nej till att Enköping skulle ställa upp på uppgörelsen om Citybanan. Hade de fått bestämma hade Enköping alltså tagit hela projektet som gisslan.

Man kan diskutera vem som borde betala och hur mycket, men i praktiken finns det en bred uppgörelse som alla seriösa aktörer ställer upp på. Enköpings kommun är i detta sammanhang en liten del i ett stort sammanhang. Vi vet att Citybanan är nödvändig, inte bara för att alla de Enköpingsbor som pendlar till Stockholm ska få bättre pendlingsmöjligheter, utan för tillväxten i hela Mälardalen. Det är också en satsning med tydlig miljöprofil.

Ansvarsfulla kommun- och landstingspolitiker - oavsett politisk färg - förstår detta och de förstår att om vi i kommuner och landsting ska kunna påverka staten måste vi vara eniga. Därför är det också bra att de kommuner och landsting som är berörda är överens om att villkora stödet med att det förslag till avskrivningsregler som Åke Hedén (c) lade fram i sin utredning ska gälla (läs mer här Finansregler hotar Citybanan).

Citybanan är ingen partiskiljande fråga. Men oppositionen i Enköping vill rösta nej. Ett tydligt exempel på varför det är bra om de får fortsätta i opposition också efter nästa val.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Läs också om hur kommuner betydligt längre bort agerar: Hällefors ,Hallsberg , KöpingTierp

Se informationsfilm om Citybanan