Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

lördag, januari 30, 2016

Vad görs för att undvika problem vid trafikstörningar?

I torsdags var det stora störningar i tågtrafiken i Mälardalen. Detta drabbade tusentals resenärer, bland annat till/från  Enköping och Uppsala. Det är sådant som händer. Allt bör göras för att undvika liknande problem i framtiden, men även med de stora satsningar som görs på nybyggnad, underhåll och förstärkning av OStkustbanan och Mälarbanan kommer problem att inträffa också framöver.
Det är uppenbart att det fanns stora brister i samband med de stora trafikstörningarna i tågtrafiken den 28 januari som drabbade både resenärer från Enköping och Uppsala, inte minst fanns stora brister i kommunikationen till pendlarna och det verkar inte som om någon ersättningstrafik sattes in.

Det som inträffat har fått mig att fundera över om de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen behöver ta ansvar för att säkerställa en fungerande kommunikation och åtgärdsplaner i samband med trafikstörningar. Jag har därför lyft frågan inför nästa kollektivtrafiknämnd.


Även om många av dem som drabbades inte skulle resa med trafik som vi upphandlat, utan med kommersiella företag som SJ, har vi som regional kollektivtrafik ett övergripande ansvar för all regional kollektivtrafik och är medborgarnas och resenärernas främsta företrädare. 

fredag, januari 22, 2016

Wennbergs rekordunderskott

Efter sitt första år som landstingsstyrelsens ordförande redovisar Börje Wennberg ett rekordunderskott för landstinget. Bara jämfört med den delårsrapport som debatterades på senaste landstingsfullmäktige har resultatet försämrats med 50 miljoner.

I ett pressmeddelande har landstingsstyrelsen ordförande redovisat landstingets ekonomiska resultat för 2015. Sammantaget gjorde landstinget ett underskott på 106 miljoner kronor.

Det är det största
underskottet på decennier och den kraftiga försämringen under senare delen av året visar på landstingets stora problem. Det är också tydligt att det inte längre bara är Akademiska sjukhusets som har problem med ekonomin, underskotten är också betydande för bland annat Kollektivtrafiknämnden och Landstingsservice.
Underskottet är i nivå med den prognos som presenterades för landstingsstyrelsen i december. Akademiska gör ett något mindre underskott än vad man trodde i december, men andra delar går sämre och det sammantagna underskottet är på samma nivå som prognostiserades i december.

Nettokostnadsutvecklingen  landade på 5,7 procent, inte någon gång under förra mandatperioden hade vi en så kraftig ökning av nettokostnaderna, om man justerar för övertagandet av kollektivtrafiken, som vi hade förra året.

För att sätta förra årets katastrofala resultat i sitt rätta sammanhang har jag tagit fram landstingets samlade resultat från 2002 och framåt. Det är balanskravsresultat, det vill säga rensat från bland annat vinster vid markförsäljning. 


Bokslut (balanskravsresultat)

2002            -73 miljoner kronor
2003            190 miljoner kronor
2004            -8 miljoner kronor
2005            89 miljoner kronor
2006            73 miljoner kronor
2007            116 miljoner kronor
2008            175 miljoner kronor
2009            142 miljoner kronor
2010            132 miljoner kronor
2011            164 miljoner kronor
2012            173 miljoner kronor
2013            202 miljoner kronor
2014            -34 miljoner kronor
2015            -106 miljoner kronor