Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, februari 18, 2015

Politisering av anställningar

Den nya vänstermajoriteten i landstinget har beslutat att politisera anställningen av förvaltningschefer. De ska nu anställas av Landstingsstyrelsens arbetsutskott. Tidigare var det landstingsdirektören som anställde förvaltningschefer. Det är också det mest rimlig med den typ av organisation som landstinget är.

Jag kritiserar detta i Radio Uppland idag:Politikerna får mer makt i landstinget

När politiker anställer innebär det ju också att det kan finnas politiska skiljelinjer i vem som ska anställas. Vilken legitimitet har den förvaltningschef som anställs efter votering? Ska den chefen förvänta sig att få gå vid ett majoritetsskifte? Det som i praktiken hänt med landstingsdirektören nu efter valet.

Om man vill att politiker ska anställa förvaltningschefer vore det för övrigt det naturliga att respektive nämnd anställde förvaltningschefen.

torsdag, februari 12, 2015

Sparkad landstingsdirektör

Börje Wennebrg ger sig själv makten att sparka landstingsdirektören.

Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 3 februari stod ändring i landstingsstyrelsens delegationsordning på föredragningslistan. I det utskickade förslaget var det ingen ändring vad gäller landstingsdirektören - beslut om att avsluta landstingsdirektörens anställning skulle tas av landstingsstyrelsens arbetsutskott. Men på sittande sammanträde lägger Börje Wennberg fram förslaget att landstingsstyrelsens ordförande, det vill säga han själv, ska ta det beslutet. Om än efter "samråd" med arbetsutskottet.

Idag blev det plötsligt tydligt varför landstingsstyrelsensordförande Börje Wennberg på sittande landstingsstyrelse krävde att delegationsordningen skulle ändras så att han själv skulle ta beslutet att säga upp landstingsdirektören. Idag kom beskedet att landstingsdirektör Eva Ljung får sluta. Någon vettig förklaring ges inte.onsdag, februari 11, 2015

Nu börjar nedmonteringen av vården

Nu börjar nedmonteringen av vården. Idag kom beskedet att landstinget kommer att sluta med ögon- och öronläkare på vårdcentrum i Tierp. Istället kommer patienterna att hänvisas till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Patienterna tvingas resa, allt tal om närvård från den nya majoriteten var vara valrörelseretorik.

Jag kan inte säga att jag är förvånad. Dock är jag förvånad av de utarmningen skulle börja så snabbt.I valrörelsen var till och med Börje Wennberg ute och talade om behovet av mer specialistvård till Tierp.

Det värsta är att landstingsstyrelsens ordförande Börja Wennberg, som själv är från Tierp, inte verkar tycka att det är så allvarligt. Vid dagens landstingsfullmäktige viftade han bort frågan med hänvisning till ett helt annat arbete. Han verkade inte ha något emot att specialisterna försvinner från Tierps vårdcentrum. Jag önskar att han hade varit tydlig med detta redan i valrörelsen, så hade vi kanske haft en majoritet i landstinget som sett till att tierpsborna fått sin vård på hemmaplan.

Sara Sjödal, ledamot av landstingsfullmäktige från Tierp för Centerpartiet, reagerar kraftigt mot beskedet i en kommentar till Arbetarbladet.

torsdag, februari 05, 2015

Chockhöjda busspriser med Vänstermajoritet

Chockhöjda ombordpriser på bussarna.

Landstingets Vänstermajoritet chockhöjer ombordpriserna, För vad ska man annars kalla det när priserna höjs med 16 procent (drygt) samtidigt som inflationen är noll. Risken är uppenbar att detta leder till att fler väljer bilen istället för bussen. För ungdomar är höjningen ännu större - där stiger ombordpriset med 20 procent!

Vad som framför allt kommer att hända är att den vanebilist som någon gång tänker på att testa kollektivtrafiken kommer att uppleva det som dyrt. En resa från Uppsala-Näs till Akademiska sjukhuset kommer att kostar 70 kronor enkel resa. Ett par från Gunsta som ska åka in till Uppsala för att gå på bio eller besöka släktingar får punga ut med nästan 300 kronor för den resan. Även en resa mellan Örsundsbro och Enköping kommer att kosta 70 kronor.

Chockhöjningen är dålig för miljön och dålig för kollektivtrafikens varumärke och visar ännu en gång att den nya majoriteten inte riktigt delar synen att det är bilisterna vi måste få att gilla att ta bussen eller tåget.

Majoritetetn föreslår också en del bra förändring, bland annat sådant som var på gång redan under Alliansmajoriteten. Det gäller till exempel utvidgningen av pensionärsrabatten till att även omfatta förmånstagare av olika slag. Men detta att höja enkelbiljettpriserna och framför allt enkelbiljettpriserna för dem som köper biljett ombord är steg i helt fel riktning om vi ska lyckas stärka kollektivtrafiken i länet.