Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, april 20, 2010

Tredje gången gillt!
Det var verkligen kul att få följa med bussen till Älvsjömässan och den stora matmässan GastroNord, för tävlingen om Sveriges bästa skolmatskockar skulle avgöras. Från Enköping deltog Team Bambatrion (Peter Åhlén, Jonas Österlund, Jukka Becklöf).Jag var med i en av jurygrupperna. Vi i lekmannajuryn fick ett likadant protokoll som används vid mattävlingar och det tog ett tag att komma på hur bedömningen skulle göras.

Det handlade naturligtvis om smak, men också en bedömning av om rätterna var möjliga att laga och servera till 100 personer - det är ju ändå skolmat det handlar om. Det betyder också att priset på råvarorna var begränsat till högst tio kronor per maträtt. Eftersom det är Lantmännen som står bakom tävlingen var de också tvungna att använda någon ingrediens därifrån i någon rätt.

Jag var med och bedömde maten från Team Aptit. Maten var självklart väldigt god - även sådan som jag normalt skyr smakade gott (vegetarisk quorn står aldrig på min inköpslista). Den färggranna fisksoppan var jättegod. Det var också den pepparotskryddade bogroulden, men någon pepparrotssmak - som jag som enköpingsbo naturligtvis suktade efter - kände jag inte.Kockarna i Team Bambatrion fick, precis som de övriga tävlande lagen slita hårt för att få fram tre rätter i tid och också lägga upp dem snyggt (se bilden ovan). Det gick också rätt bra - men någon vinst blev det inte. Överlägsna segrare i tävlingen blev lag Rosenknopparna från Skövde.


Även om alla som inte vann officiellt blev två, var det Bambatrion som fick näst mest poäng. Det betyder att de lyfte sig en placering jämfört med förra tävlingen för två år sedan.  Med en sådan positiv resultatutveckling finns det all anledning att börja förbereda sig för att ställa upp med ett lag också nästa gång tävlingen anordnas. Tredje gången gillt, heter det ju i ordspråket.

Det är positivt att den här typen av tävlingar arrangeras. Inte bara för att lyfta fram betydelsen av skolmaten, utan också för att uppmärksamma alla dem som gör ett bra jobb i offentliga kök.

lördag, april 17, 2010

Har Miljöpartiet koll på verkligheten?

Miljöpartiet har lanserat sitt länsprogram för Uppsala län. Det är en intressant läsning för en Enköpingsbo. För det första är det tydligt att Miljöpartiet inte ställer upp på Centerpartiets förslag att det ska vara möjligt att uppsöka vården akut dygnet runt. Istället nöjer de sig med att "en jourmottagning ska finnas öppen sena kvällar och helger".  Ett mycket tydligt besked om Miljöpartiets inställning i en fråga som är viktig för väldigt många Enköpingsbor.

Ett annat intressant exempel är att man i programmet skriver att "möjligheten att lokalisera en vårdcentral i anslutning till lasarettet ska prövas". Eftersom jag själv brukar gå till Enköpings husläkarcentrum, som ligger i lasarettet, funderar jag på om miljöpartisterna har någon koll på verkligheten i Enköping.

fredag, april 16, 2010

Hela löneökningen kan försvinna med V-förslag

I en kommentar till ett tidigare inlägg påstår Magnus Ahlkvist att marginaleffekterna med Vänsterpartiets progressiva barnomsorgsavgift är små. Stämmer verkligen det? Tyvärr inte. Det kan till och med bli så att hela löneökningen försvinner i höjd barnomsorgsavgift om Vänsterpartiets förslag blir verklighet!

Enligt Vänsterpartiets förslag ska man betala 1 procent i barnomsorgavgift om man tjänar under 20 999 kronor och 2 procent om man tjänar 21 000 kronor upp till 35 000 kronor och därutöver 3 procent (allt för ett barn).

Låt mig då ta ett exempel. En ensamstående mamma med ett barn tjänar 20 500 kronor i månaden. Hon betalar då 205 kronor i barnomsorgsavgift. Hennes fackförbund gör en lyckat avtalsrörelse och hennes lön ökar med 3%. Hennes nya lön är då 21 115 kronor per månad och hennes nya barnomsorgsavgift är 422 kronor.

Av hennes löneökning på 615 kronor försvinner alltså 217 kronor - 35 procent - direkt i höjda barnomsorgsavgifter. Dessutom försvinner ytterligare ungefär 30 procent i kommunalskatt. Marginaleffekten för en löneökning för en person som passerar gränsen för den högre barnomsorgsavgiften blir alltså totalt ungefär 65 procent!

Detta är ett fullt realistiskt exempel på effekterna av Vänsterpartiets förslag om progressiv barnomsorgsavgift. Det är inte svårt att räkna fram betydligt värre exempel. Ta till exempel den som tjänar 20 900 kronor, men bara får en löneökning på 100 kronor. Då ökar barnomsorgsavgiften från 209 kronor till 420 kronor. Det innebär en marginaleffekt på 211 procent! Utöver detta kommer så kommunalskatten på den extra hundralappen! Det betyder att en löneökning på 100 kronor ger omkring 140 kronor mindre i plånboken!

Man kan diskutera hur många som kommer att drabbas så hårt som i de sista exemplet, men att konstruera ett system som gör att personer i vanliga inkomstlägen riskerar att gå back på en löneökning är helt enkelt dålig politik - vare sig man är vänsterpartist eller centerpartist.

Vi får väl se om förslaget finns med i oppositionens gemensamma budget. Det skulle förvåna mig mycket om Socialdemokraternas Helena Proos gick med på ett förslag med sådana effekter, även om Socialdemokraterna tidigare stött Vänsterpartiets krav.

Läs också Magnus Ahlkvist tidigare blogginlägg

torsdag, april 15, 2010

Dag i skolans tecken

Idag var det en dag helt i skolans tecken. Började med verksamhetsbesök i Korsängens rektorsområde med besök på skolan och Fannalunds förskola. Väldigt trevlig med en bra presentation av verksamheten och en god och trevlig lunch tillsammans med barnen. Förskolan har syskongrupper med barn i åldrarna 1-5 år och det verkar fungera väldigt bra. Två föräldrar hade lyckats ta sig tid och vi fick många intressanta diskussioner som inte bara handlade om förskolan. Den fråga som vi diskuterade mest var hur den kontakt som finns mellan förskolans personal och föräldrarna ska kunna leva vidare också inom skolan.

Det kändes också att Korsängsskolan är är på gång att utvecklas.med satsningen på International science och en hälsofrämjande skola. Korsängsskolan är en skola som fått känna av konkurrens. Jag är övertygad om att det bidragit till skolans utveckling och nu verkar skolan åter locka elever.

Innan vi hade nämndsammanträde
hade vi ett kort arbetsustkott där vi slog fast vilka fem kandidater pedagogiskt pris som går vidare till juryn. Det har varit ett svårt jobb att välja ut de fem och nu vidtarjuryns arbete med att sålla fram en vinnare. Vilka de fem är - det offentligörs på måndag!


Sedan var det nämndsammanträde (länk till handlingar) där vi bland annat fastställde underlag inför budget 2011 och fick ekonomisk rapport för första kvartalet. Vi fick också en betygsprognos. Betygprognos är något som vi införde under denna mandatperiod. Det innebär att rektorer och skolledare lämnar en prognos på hur många som riskerar att inte bli godkända (speciellt i matematik, engelska och svenska). I år visade det sig varför vi behöver denna typ av prognoser - en del av siffrorna ser inte alls bra ut. Men eftersom vi får signalen nu, finns det fortfarande chans att agera. Skolchefen fick i uppdrag att till nästa arbetsutskott presenteras vad som görs med anledning av prognosen. Då finns också möjlighet att följa upp om läget förbättrats av de lovskolor som genomfördes på påsklovet.


På kvällen var det besök på Fjärdhundra Hem & Skolas årsmöte. Ett riktigt roligt och inspirerande möte, även om Fjärdhundraskolan på grund av befolkningsutvecklingen i Fjärdhundra har problem med antalet elever. Samtidigt är det en skola som har mycket positivt, bland det som lyftes fram var att skolans resultat står sig även när eleverna kommer till gymnasiet. Hörde också talas om språkundervisning med hjälp av bloggar - ska bli intressant att få höra mer om vid nästa verksamhetsbesök.

Utmaningen för Fjärdhundraskolan är att få organisationen att fungera med det antal elever man har de närmast åren. Det påminner en del om de problem som jag känner igen från min tid i Hälsingland och jag är därför glad att det pågår ett arbete med att leta erfarenheter och inspiration från andra skolor i likande situation i Ljusdal. Förhoppningsvis kan det ge inspiration för att komma vidare.

På sikt finns det dock bara en lösning -utveckla Fjärdhundrabygden så att fler barnfamiljer vill flytta dit! Många idéer fanns det, och kanske Claes Eningsjös gränslösa visionerande kan sätta något spår så småningom.

onsdag, april 14, 2010

Centerpartiet tydligt om akut vård

Vår debattartikel om vården i Södra länsdelen (se Akut vård dygnet runt ) har fått en del svar. Jag och landstingsrådet Rolf Edlund  har svarat på insändaren från miljöpartisten Annika Forsell och gjort klart vad som är Centerpartiets linje.

Beskedet från Centerpartiet är tydligt. Det ska det ska vara möjligt att uppsöka vården akut dygnet runt i södra delen av Uppsala län . Det är Centerpartiets politik, fastslagen på vår distriktsstämma som hela Centerpartiets linje.

Vi förstår inte att Annika Forsell (MP) kan uppfatta den linjen som otydlig, som hon hävdar i insändaren den 9 april. Vi har gett tydligt besked, och vi hoppas att också andra partier är lika tydliga med vad de vill.
Sedan är det så att inget parti har egen majoritet. Centerpartiets möjlighet att få gehör för vår politik beror på vilket stöd vi får i höstens landstingsval. Får vi ett ökat stöd, ökar möjligheten för oss att få igenom att man ska kunna komma till vården akut dygnet runt också i denna del av länet.Vad vi inte skriver är att miljöpartiets landstingsråd Johan Edstav satt med på presskonferensen där förslaget om att stänga akutmottagningen i Enköping på natten presenterades.  Det mest kritiska han sade då (enligt Enköpings-Posten 2009-02-18 ) var att förslagen kom tre år för sent. Övriga politiker som var med vid presskonferensen var landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M), Sigbritt Dahlberg (FP) och Bo Reinholdsson (KD).


Centerpartiet har tagit tydlig ställning för att vi vill att det ska vara möjligt att söka vård akut dygnet runt i södra länsdelen. Men vad vill egentligen Miljöpartiet?

tisdag, april 13, 2010

Vill Vänsterpartiet slopa maxtaxan?

Maxtaxan är en reform som framför allt har gynnat de med de högsta inkomsterna, och då talar vi egentligen inte några höga inkomster. När den infördes var det framförallt hushåll med två arbetande med någorlunda inkomster som fick se månadsavgiftens sjunka.

Motivet till maxtaxan från Socialdemokraterna var att den skulle minska hindren för framförallt kvinnor att öka sin arbetstid. Med en inkomstberoende avgift, ibland med progressiva inslag,  i kombination med det svenska skatte- och bidragssystemet blev det för lite kvar av en inkomstökning. Göran Persson beskriver det i sin bok Min väg, Mina val som "fattigdomsfällan".

Denna tanke har dock inte föresvävat Vänsterpartiet i Enköping. De vill återinföra en progressiv barnomsorgsavgift  (Sänkt avgift för låga inkomster) så att den som går från deltid till heltid får betala en större andel av lönen i barnomsorgsavgift.Det verkar alltså som om Vänsterpartiet vill slopa maxtaxan, i varje fall en maxtaxa som fyller sitt tänkta syfte.

Till stor del är förskolan redan idag avgiftfri, den del som är allmänförskola. För tiden utöver det betalar man en förhållandevis låg avgift, i vissa inkomstlägen i förhållande till inkomst. Jag kan förstå om man vill sänka avgiften eller slopa den, men att medvetet återinföra det som Göran Persson kallade fattigdomsfällan är inte en politik för rättvisa. Det är förvånande att Socialdemokraterna i Enköping ställt sig bakom förslaget.

lördag, april 10, 2010

Starkt stöd för kronan

Det finns en stark majoritet för att behålla kronan och den självständiga penningpolitiken hos det svenska folket. Enligt en undersökning som banken SEB beställt från Demoskop skulle 55 procent rösta nej till en euro-anslutning, 37 procent ja. Detta tyder på en tydlig majoritet för kronan hos svenska folket och ett svagt stöd för euron.

Det starka stödet för kronan är egentligen inte så konstigt. Erfarenheterna hittills från den ekonomiska krisen visar att strategin med en självständig penningpolitik verkar vara framgångsrik. Dessutom har krisen på ett övertydligt sätt visat på svagheterna med eurosystemet. Ingen, varken Sverige eller euroländerna, skulle ha tjänat på om också Sverige idag haft en penningpolitik styrd från Frankfurt.

Det här är en fråga som Centerpartiet borde lyfta tydligare. Partiet är det enda alliansparti som försvarade kronan i folkomröstningen. Tyvärr är man alltför tystlåten idag. Ett glädjande undantag var på distriktsordförande och ombudsmanna konferensen då vi från en i Rosenbadsgänget fick en klar och tydlig genomgång av vilka fördelar folkomröstningsresultatet medfört för Sverige.

Maud Olofsson har dock visat lite tecken på en tydligare profil, bland annat när hon markerat mot kraven på en ny folkomröstning. "Om vi kommer fram till att det är bra för Sverige att stå utanför euron är det rätt meningslöst att ha en folkomröstning", påpekade Maud Olofsson i en artikel i Sydsvenskan i början av april. Där hänvisade hon också till vad som sagts i folkomröstningsdebatten:
Minns min argumentering inför den förra folkomröstningen: Ska vi ha en gemensam valuta måste alla hålla sig till regelverket. Det är ju uppenbart att euroländerna inte har gjort det nu.
Centerpartiet har en saklig och pragmatisk inställning till valutafrågan. Vi ska ha en egen penningpolitik för att det är det som är säkrast inför framtiden. Det till skillnad mot till exempel folkpartiet som har vad som beskrivits som en "religiös" inställning till eurofrågan.

Andra som bloggat och skrivit om euron: Håkan Larsson, Stefan Bergström, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet


Fakta om undersökningen: Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig på ca 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten som genomfördes under perioden 31 mars till den 7 april 2010.
Felmarginalen anges inte i pressmeddelandet, men kan uppskattas till runt 3 procent för båda skattningarna.

Tunt med folk och tunt innehåll

När jag var nere på stan idag snubblade jag över Socialdemokraternas som hölls torgmöte i samband med sin distriktskongress. Det var en tunn skara som slutit upp och lika tunt var innehållet - i varje fall i det som partisekreteraren Ibrahim Baylan sa i sitt anförande.

Han jämförde vården i Sverige med den i det land han är född i och kom fram till att Sverige är ett bra land att leva i och att detta skulle vara det som valrörelsen ska handla om. Socialdemokraterna måste alltså gå utomlands för att hitta den politik de är emot.

Alla partier sluter idag upp bakom en gemensamt finansierad sjukvård, där det är behoven och inte plånboken som styr. Skillnaden går mellan oss som tror att det är bra att det finns flera som utför vården, så att det kan ske en utveckling och patienterna får en viss valfrihet, och de som inte tror på detta utan vill att du som patient ska vara hänvisad till en vårdgivare.


Jag förstår om inte Socialdemokraterna törs ta den debatten, utan istället talar om hur de ser ut i andra länder. Men vilket intresse har det egentligen för den som ska välja parti i höstens val i Sverige?

Staffan Danielsson har rätt

Staffan Danielsson har rätt. På Svenska Dagbladets Brännpunkt skriver han att Frifräsare hotar Alliansen . Där för han fram tanken att riksdagsledamöter som fronderar mot det egna partiet gynnar Socialdemokraterna. I detta har han helt rätt.

Grunden för att kunna styre ett rike, eller för den delen en kommun, är att kunna hålla ihop ett parti och en majoritet. Om en partiledning inte kan leverera rösterna, blir det i längden inte intressanta som koalitionspartner. Därmed förlorar de också politiskt inflytande.

Partipolitik är på sätt och vis ett avtal, där man betalar med att följa gruppens beslut, i utbyte mot att få chansen att påverka gruppens beslut. För de flesta är detta en vinstsituation. Man har stor möjlighet att påverka i de frågor man är engagerad och kunnig i, men får kanske acceptera att man får ge sig i andra frågor.

Det är självklart den valde själv som avgör vilka kompromisser man är beredd att acceptera, men ett parti som vill åstadkomma resultat måste hålla ihop och den person som vill åstadkomma resultat i politiken måste vara beredd att lyssna till andra, arbeta med andra och kompromissa. Självklart har de ledande företrädarna i partiet ett särskilt ansvar för att lyssna in och ta hänsyn till den opinion som finns i gruppen

Detta betyder inte att personvalet är överflödigt. Tvärtom är det av stor betydelse vilka som utgör den partigrupp som utformar den gemensamma politiken. För väljaren är det dock viktigt att inte bara fundera på vem som mest benhårt för fram en viss åsikt, utan också om den personen har rätt förutsättningar att övertyga andra och att det för den som eftersträvar långsiktiga resultat sällan är en framgångsväg att gå i direkt konfrontation med dem man behöver stöd av i framtiden.


Kent Persson (M) har också skrivit om detta: Jaget eller laget

tisdag, april 06, 2010

Akut vård dygnet runt!

Idag har vi tre toppnamn på landstingslistorna för Centerpartiet i Uppsala län en gemensam debattartikel i Enköpings-Posten. Ett tydligt besked om att Centerpartiet går till val på att det ska vara möjligt att söka vård akut i södra delen av länet.

Centerpartiet anser att det ska vara möjligt att uppsöka vården akut dygnet runt också i den södra delen av Uppsala län. Det är inte bara uppfattningen hos Centerpartiet i Enköping, utan det är den politik som Centerpartiet i hela Uppsala län går till val på.


Vi menar också att det behövs en ordentlig utvärdering av nattstängningen av akutmottagningen.

Det betyder att vi kräver en noggrann utvärdering av de försämringar som skett av öppettiderna vid akutmottagningen vid Enköpings lasarett. Som vi ser det är det nödvändigt att den utvärderingen inta bara handlar om ekonomi och patientsäkerhet, utan också beskriver och värderar effekterna av till exempel ökad belastning på Akademiska sjukhusets akutmottagning, om antalet patienter som söker sig till akutmottagningen i Västerås ökat och hur den upplevda tryggheten och förtroendet för landstinget har påverkats av förändringen.

söndag, april 04, 2010

Maud går hem hos unga

Aftonbladet presenterar en ny undersökning om väljarnas förtroende för partiledarna. Även om partiledarförtroendet inte är det som avgör hur väljarna röstar, har det naturligtvis ändå betydelse. Glädjande är att Maud Olofsson har starkt förtroende hos unga väljare. Bland dem under 30 år har 45 procent stort eller mycket stort förtroende för henne, endast Fredrik Reinfeldt har bättre förtroende siffror.

Överhuvudtaget har  Maud ett starkt förtroende. Det har däremot inte Mona Sahlin. Endast 28 procent har förtroende för henne. Hos de manliga väljarna ligger ledaren för det största partiet i botten tillsammans med Vänsterpartiets Lars Ohly (23 procent har stort eller mycket stort förtroende). Ännu en gång bekräftas det att Mona Sahlin är ett av Alliansens starkaste kort inför höstens val.

torsdag, april 01, 2010

Imponerande satsning av regeringen

Regeringens satsning på infrastruktur är imponerande - dessutom är det en satsning som det finns täckning för i ekonomin, till skillnad mot de planer som den tidigare regeringen lade fram och där det saknades mellan 60 och 100 miljarder kronor!


Se infrastrukturminister Åsa Torstensson presentera infrastruktursatsningarna.

För Enköping finns det flera betydelsefulla delar, det handlar till exempel om att E18 blir motorväg hela vägen till Västerås och inte minst den stora satsningen på drift och underhåll av vägar och järnvägar, något som tidigare socialdemokratiska regeringar kraftigt försummat. Inte minst vinterns tågproblem har visat att det är en satsning som behövs.

När det gäller investeringarna finns det också en tydlig politiks profil, där den största delen går till spårtrafik. En annan viktig prioritering är att det nu kommer att satsas en miljard kronor per år på de enskidla vägarna - oerhört viktig besked.

Slussen i Södertälje är naturligtvis av störst betydelse för hamnarna i Västerås och Köping, som får möjlighet att ta emot större fartyg. Det har dock också betydelse för Enköping eftersom det ökar möjligheten att tappa vatten ur Mälaren och därmed minska risken för översvämningar

Andra som bloggat om detta: Jonny LundinMattias Larsson, Christer Jonsson, Annie Johansson.

Mer information om satsningarna i Uppsala län finns här (pdf från regeringens hemsida): Uppsala län