Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, oktober 27, 2015

Storlager i Varghällar ställer krav på kollektivtrafik

Bild från Enköpings kommuns hemsida.

Det är jättekul att att Martin& Servera ska flytta sin verksamhet till Enköping och att de ska etablera sig i Södra Varghällar, det vill säga i samma område som KG Knutsson och COOP:s lager. Men det betyder att det blir än mer angeläget att få igång en fungerande kollektivtrafik och cykelbanan till området. 

 Företaget lägger samman sina lager i Västerås och Årsta och flyttar till Enköping. Idag jobbar 250 personer på de båda lagren. Speciellt eftersom det handlar om att flytta en verksamhet är det viktigt att det redan från början finns möjlighet att resa kollektivt.

Idag finns närmaste busshållplats ute vid väg Stockholmsvägen och utan trafiksäker gång- och cykelbanan till området. Ska vi få ett samhälle där människor kan välja bort bilen, måste det vara möjligt att kunna ta sig till stora verksamhetsområden med kollektivtrafik. UL och Enköpings kommun behöver snarast få igång planeringen för att få till kollektivtrafik till området.

måndag, oktober 12, 2015

Grön budget för vit, växande arbetsmarknad

Skriver tillsammans med Solveig Zander och Stefan Hanna på UNT:s debattsida på nätet om Centerpartiets budgetförslag.

Med tanke på mötet med Dalbanans intressenter är särskilt detta stycke aktuellt:

När vi nu lägger en egen budget avsätter vi därför att ytterligare 480 miljoner kronor satsas på järnvägsunderhåll under åren 2016–2018. För oss är det viktigt att det finns pengar till järnvägsunderhåll både på järnvägen mellan Uppsala och Stockholm och mellan Uppsala och Sala.
Läs hela artikel här:  Grön budget för vit, växande arbetsmarknad

lördag, oktober 10, 2015

onsdag, oktober 07, 2015

Uppsala folkhögskola - en resurs för samhället


Idag var jag på besök på Uppsala folkhögskola, som är Wik folkhögskolas filial inne i Uppsala. Det var ett både roligt och lärorikt besök där jag fick träffa elever i tvåan som ställde en hel del frågor om politik, ideologi och landstinget.

De var väldigt duktiga på att förklara varför folkhögskolan behövs och att det kan finnas många olika anledningar till att man behöver den andra chans som allmän linje på folkhögskola innebär.

Det kändes verkligen att detta var en del av landstingets verksamhet som bidrar till att bygga ett starkare Sverige. Som gör att människor får chansen att utvecklas och också ge ett större bidrag till vår gemensamma välfärd. Det finns personer och partier som vill avveckla folkhögskolan, men för mig är det ännu tydligare efter dagens besök att folkhögskolan är en del i en politik för jobb, företagande och tillväxt.

Som jag uppfattade det bodde alla elever i Uppsala. Det är ingen tvekan om att det finns många också i övriga länet som skulle kunna växa med en folkhögskoleutbildning. Från Centerpartiet har vi motionerat om att det borde finnas en folkhögskolefilial också i Norduppland.