Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, augusti 22, 2016

Längre köer med Socialdemokraterna


Rubriken i dagens UNT är tydlig. Kötiderna till psykiatrin har ökat dramatiskt. Det betyder att betydligt fler människor idag får vänta på vård jämfört med för ett år sedan. Det är tydligt att denna negativa utveckling tagit fart sedan Socialdemokraterna började styra i Uppsala läns landsting.

I juni 2014 när Alliansen styrde över länets sjukvård hade 14 personer väntat mer än 90 dagar på ett första besök inom allmänpsykiatrin. Det motsvarade 3,3 procent av de som behövde ett besök. I juni i år - efter drygt 1,5 år av socialdemokratiskt styre var det 109 patienter som väntat mer än 90 dagar - motsvarande hela 27,7 procent av de patienter som behövde vård.

Det är inte heller bara psykiatrin som drabbas. Väntetiderna har generellt ökat i vården efter valet. I juni 2014 fick 90 procent ett första besök inom specialistvården inom 90 dagar. Man kan tycka att det inte är tillräckligt bra, men sedan Socialdemokraterna tog över har väntetiderna ökat drastiskt. I juni 2016 var det mer än var fjärde patient som fick vänta mer än 90  dagar på ett första besök hos specialist. Även när det gäller andelen som väntat mer än 90 dagar på operation/åtgärd har det skett en ökning från lite drygt 12 procent till nästan 19 procent.


Källa: http://www.vantetider.se/