Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, augusti 28, 2014

Spårväg eller inte spårväg

Det är självklart att Uppsala stad behöver ett stadstrafiksystem som växer med staden. En idé som diskuterats mycket är spårväg - som är ett snabbt och effektivt sätt att få hög kapacitet i kollektivtrafiken. Den stor frågan kring spårväg är naturligtvis kostnaden. För att få en bild av vad det kan komma och kosta har landsting och kommun tillsammans gjort en utredning om ungefär vad spårväg i Uppsala skulle kosta.

Facit landade på ungefär 8-12 miljarder kronor. Det är naturligtvis en enorm investering och som sedan kommer att generera någon form av löpande kostnader för räntor och avskrivningar och liknande. Fördelningen av kostnaderna är inte självklar, men oavsett vilken andel som finansieras av kommunen, landstinget eller till och med staten - är det samma skattebetalare och resenärer som kommer att få öppna plånboken.

En del är självklart positiva till att lägga så mycket av de samlade kollektivtrafikresurserna på spårvagn. För Miljöpartiet finns det nog ingen prislapp som är för hög. Från Centerpartiet, både i landsting och kommun, är inte full lika lättsinniga med pengarna. Det utvecklas idag andra fossilfria varianter av kapacitetsstark kollektivtrafik i form av bussar som ser ut som spårvagnar, eller spårvagn på hjul om man så vill. Detta är ett alternativ som det borde vara självklart för alla ansvarsfulla politiker att undersöka innan man bestämmer sig för att låsa upp stora delar av de framtida utrymmet för expansion av kollektivtrafiken i två linjer i en stad.

För mig är det viktig att pengarna räcker till bra kollektivtrafik till alla stadsdelar i Uppsala, till alla delar av Uppsala kommun och till alla delar av länet.

Här inslag i Radio Uppland: Spårvagn i Uppsala skulle kosta miljarder

Ambulans i tid och vård när dig

Idag skriver jag, Inga Alm och Ove Hultquist på UNT:s debattsida om vad vi vill med vården i Uppsala län. det handlar om ambulanser som ska komma i tid i hela länet, bättre villkor för vård på midnre orter och ökad rn fungerande rehabiliteringskedja.

Många bra förslag, men det viktigaste beskedet i debattartikeln är ändå detta:

Centerpartiet ser alltid hela länet. Vi vet att det bor människor i storstaden, i länets många små och stora tätorter och på landsbygden. En röst på Centerpartiet i landstingsvalet är en röst för god vård i hela Uppsala län och också hela Uppsala kommun.lördag, augusti 23, 2014

Alla kan rösta på mig (i Uppsala län)

I landstingsvalet är Uppsala län uppdelat i tre valkretsar. I Centerpartiet är vi ju mycket för det nära, så alla kandidater på de tre listorna kommer från respektive valkrets. Jag står på listan för Södra landstingsvalkretsen. Till min förvåning, men stora glädje, har jag fått frågan om det går att rösta på mig fastän man är skriven i till exempel Uppsala eller Tierp.

Jag kollade på Valmyndighetens hemsida, och det går alldeles utmärkt! Där står följande:
Kan jag personrösta på någon som ställer upp i en annan landstingsvalkrets?
Ja. Kandidaterna är valbara i hela landstinget. Du kan rösta på alla kandidater som ställer upp i de olika landstingsvalkretsarna, du måste inte välja bland de kandidater som står på valsedeln i den valkrets som står på ditt röstkort.
Du kan inte personrösta på en kandidat som kandiderar i ett annan landsting än det du hör till.
Det var faktiskt så att jag fick 1 (en) personröst i mellersta valkretsen i förra valet! I praktiken har väl möjligheten inte så stor betydelse, men det kan ändå vara kul att veta att det går!

fredag, augusti 22, 2014

Vi vill stärka vårdcentralerna

I onsdags skrev Knut Bodin och Göran Sohlengren om sin oro för primärvården. Idag svarar jag (kort) om vad Centerpartiet vill göra.


Bättre kundtänk behövs i primärvården

Läser idag en artikel i UNT om ögonmottagningen i Tierp och slås av att det behövs ett bättre kundtänk i landstingets egen primärvård. Det borde vara en självklarhet för landstingets primärvård att erbjuda så bra vård som möjligt för invånarna - själv eller tillsammans med någon annan. Istället för att se alla möjliga hinder, måste man se möjligheterna.

Det är stor skillnad mot den chef för en privat driven vårdcentral som jag talade med häromdagen. Han såg att vårdval inom delar av specialistvården gav möjlighet att erbjuda bättre vård närmare för patienterna, vill minnas att han talade om till exempel gynekologi och just ögon.

Så borde även landstingets egen primärvård tänka!

Anna-Karin Klomp, som är ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelen, är också väldigt tydlig med att mottagningen ska vara kvar. Man kan ju tycka att UNT borde har kollat med henne innan man publicerade en stor artikel, men då hade det väl inte blivit någon artikel.

Underlätta för gröna arbetsgivare

Fördelen med landstinget är att det är en stor och byråkratisk organisation där alla invändningar som finns kommer fram i en beslutsprocess. När det nu är klart att landstinget kommer att kunna erbjuda alla anställda att köpa UL:s årskort till samma pris som man får om betalar allt direkt, men sedan betala av detta per månad genom nettolöneavdrag skapar det möjligheter också för andra arbetsgivare - företag, offentliga myndigheter och organisationer, att erbjuda sina anställda samman möjlighet.

Det betyder att den anställde får ett UL-kort som gäller i hela UL-systemet för 625 kronor i månaden. Fördelen för företaget är att man underlättar för de anställda att resa kollektivt till och från arbetet, men naturligtvis också i tjänsten. För gröna arbetsgivare som har en miljöprofil är detta en viktig del i ett heltäckande miljöarbete. Därför är det också helt rätt att landstinget ger denna möjlighet.

Eftersom det gäller hela året kommer det också att stimulera till miljövänligt resande under fritiden.

Ännu en lite pusselbit i vårt arbeta för att skapa ett grönare Uppsala län och ett grönare Sverige.

torsdag, augusti 21, 2014

Vi har gått från ord till handling

I dagens Enköpings-Posten beskriver jag hur vi gått från ord till handling för att skapa ett sammanhållet regionaltågsystem i Mälardalen. Resultatet i pendlarna vardag kommer dock inte att märkas före valet, utan först efter 2017.  


onsdag, augusti 20, 2014

UNT skriver om köer i vården

Uppsala län . lägre andel i kö än genomsnittet i landet.
Jag svarar på  hur vi ska korta köerna.


Idag skriver UNT om köerna i vården. Den som  läser förbi rubriken får en tydlig bild av hur alliansens politik äntligen börjar ge resultat.Som diagrammet till artikeln visar är det inte bara så att köerna i den uppländska sjukvården har minskat, idag är det färre som står i kö i Uppsala län än i Sverige i genomsnitt.

Det är resultatet av ett medvetet arbete där stora insatser gjorts på Akademiska sjukhustet och Enköpings lasarett, men också av många privata vårdgivare.

Den som vill ha färre i kö gör klokt att i valet rösta på de partier som visat att de kan korta köerna!

tisdag, augusti 19, 2014

Snyggt Hanna!

Hanna Wagenius är inte bara ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, utan också tredje namn på Centerpartiets riksdagslista i Uppsala län. Damerna före henne på listan (ja, i Centerpartiet håller vi inte på med någon kvotering, det är OK med tre kvinnor i topp på en riksdagslista) får nog se upp. I varje fall har Hanna gjort en enkel, bra och mycket tydlig film in en rättvise fråga.

Se den här:

måndag, augusti 11, 2014

Kortare väntan på vård

Väntetider i vården är något som med rätta diskuteras mycket. Det är ett problem i Sverige att de ibland blir lång väntan på vård. På väntetider i vården kan man följa utvecklingen och hur olika landsting lyckas.

Det är ingen hemlighet att vi har bra telefontillgänglighet i primärvården, däremot har det varit sämre med tillgängligheten inom specialistvården. Där har det dock skett myckt under 2014. Under första halvåret har vårt landsting varit bättre än genomsnittet i landet varenda månad när det gäller operation/åtgärd inom 90 dagar. Under andra kvartalet är vi dessutom bättre än genomsnittet i landet när det gäller första besök.
Vi är inte nöjda, men utvecklingen är på väg i rätt riktning. Då är det inte rätt tid att experimentera med bolagiseringar av Akademiska sjukhuset och andra organisatoriska experiment som partier i oppositionen vill genomföra.


Insändare i EP - 100 procent förnybart möjligt


Har idag en insändare i Enköping-Posten om att 100 procent förnybar energi i Sverige är möjligt och redovisar också lite av resultaten av åtta år med Centerpartiet i regeringsställning. Det har hänt mycket!


söndag, augusti 10, 2014

Blir Enköpings lasarett kvar om sjukvården förstatligas?

Det finns en del som tror att allt löser sig bara staten tar över ansvaret, detta trots att det finns gott om exempel på motsatsen. Det kommer inte ens att bli lika över allt - det finns gott om exempel på hur även statliga myndigheter brister i likabehandling.

Denna övertro på statlig styrning och centralisering är traditionellt ett socialdemokratiskt kännetecken. Tyvärr har nu också vissa allianspartier smittats, ett förespråkar ett förstatligande av skolan, ett annat av sjukhusvården.

Det finns många argument emot dessa förslag, inte minst handlar det om att de hänger samman med andra delar inom kommunen respektive landstinget Att splittra förskola och skola på två olika huvudmän är inte särskilt smart, men en del kanske lever kvar i föreställningen att förskolan fortfarande är "dagis". Samverkan mellan sjukhusvården, primärvården och den kommunala omsorgen är central - inte minst för äldre med många olika sjukdomar. Där finns mycket att göra för att förbättra samarbetet, men ingen kan väl tro att det blir bättre av att utöver landstinget och kommunen också blanda in en statlig nivå?

Däremot tror jag vi kan förvänta oss ett resultat. En ökad centralisering. Dels för att statliga byråkrater, som är de som kommer att avgöra, tror på storskaliga lösningar, dels för att den kontroll som utgörs av folket inte påverkar dessa byråkrater. De är nämligen inte valda.

För Enköping tror jag ett förstatligande av sjukvård och skola skulle få förödande konsekvenser för både Enköpings lasarett och för Fjärdhundraskolan. Ingen av dem skulle nog överleva med verksamhet i nuvarande omfattning om de förstaligades.


onsdag, augusti 06, 2014

100 procent förnybart

Centerpartiet vill ha ett helt förnybart energisystem, det är ingen hemlighet. Ett energisystem utan både fossila bränslen och kärnkraft. Under de senaste två mandatperioderna har Centerpartiet i regeringen bidragit till en kraftig ökning av det förnybara i svensk energiproduktion - framför allt i form av en tiodubbling av vindkraften.

Som ett delmål sätter Centerpartiet och Annie Lööf upp målet 70 procent till 2030. Detta kritiseras av Miljöpartiet, eftersom Danmark (och kanske Miljöpartiet) vill ha 100 procent förnybart till 2050. Nu är ju 70 procent förnybart till 2030 inget som strider mot 100 procent förnybart till 2050. Och det är uppenbart att Miljöpartiet i varje fall hittills inte bedömt 100 procent förnybart till 2030 som ett realistiskt mål.

I dagens DN-debattartikel är Annie Lööf, Anna-Karin Hatt, Lena Ek och Eskil Erlandsson tydliga med att Centerpartiet vill: "ställa om till ett helt förnybart energisystem, inom en generation". Ändå går Miljöpartiet ut med pressmeddelanden om att "Annie Lööf säger nej till 100 procent förnybar energi". Man kan fråga sig varför Miljöpartiet väljer att så uppenbart ljuga om något som är så lätt att kontrollera?