Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, juni 24, 2010

S tillbakagång fortsätter

Den opinionsmätning från Synovate som Dagens Nyheter och Sydsvenskan publicerar idag är intressant ur flera aspekter. Den visar att den socialdemokratiska tillbakagången fortsätter. Även i denna mätning är Socialdemokraterna mindre än Moderaterna och det är ingen tvekan om att partiet är i en kraftigt negativ spiral. Mätningen ger Socialdemokraterna 30,0 procent - för bara två mätningar sedan låg partiet på över 35 procent.

Det är uppenbart att det är något fel med Socialdemokraterna strategi. Roger Jönsson, socialdemokrat från Skån, tror att det pratas för mycket rödgrönt och för lite om Socialdemokraterna. Även Peter Andersson är inne på att de pratas för lite om Socialdemokraterna och han tycker att utspel oftare ska innehålla orden "Vi socialdemokrater vill..".

Jag tror att deras analys i grunden är fel. Det strategiska felval Socialdemokraterna gjorde var att beskriva regeringens ekonomiska politik som misslyckad. Väljarna är kloka. De förstår att världen har drabbats av en global ekonomisk kris. De kan också följa utvecklingen i andra länder, inte minst i Europa. De ser att internationella jämförelser visar att Sverige klarat krisen bra. Det är också många som i sin egen vardag ser att Socialdemokraternas nidbild av det svenska samhället inte stämmer.

Sedan kan det vara så att de tre partierna i opposition förlorat på att deras konkreta förslag presenterats. Det har gjort att det blivit tydligt vad som väntar vid ett regeringsskifte. Det har gjort att en del insett att den nuvarande regeringen nog trots allt är ett bättre alternativ. Det är möjligt att det också sänkt modet hos en del i de rödgröna partierna, när de insett att en del hjärtefrågor offrats på enighetens altare.

För Centerpartiets del kan man konstatera att partiet ligger jämn, något under fem procent, i Synovates mätningar under året. Det är naturligtvis inte tillräckligt  bra, men målet om 10 procent är långt ifrån ouppnåligt. Många gånger tidigare har partier från den positionen stigit kraftigt under valrörelsen och nått tvåsiffriga valresultat.


Synovate intervjuade 2 973 personer som är 18 år och äldre under perioden 7-22 juni. 

onsdag, juni 23, 2010

Jämnt lopp - men plus för CenterpartietDen opinionsmätning som publiceras av TV4/Nyhetskanalen och bland annat refereras av Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet visar att det är fortsatt jämn mellan de båda regeringsalternativen. I denna får vänsterpartierna ett litet övertag, det skiljer 1,2 procentenheter, men skillnaden ryms helt klart inom felmarginalen enligt Novus: Skillnaden mellan blocken, i denna mätning 1,2 procentenheter till de rödgrönas fördel, är så liten att den faller inom den statistiska felmarginalen.Det är kul att Centerpartiet kan noter en framgång. Socialdemokraterna har varit inriktade på att slå mot Centerpartiet, men det är möjligt att det får motsatt effekt. Det ser värre ut för andra:
Folkpartiet har en negativ trend och har nu tappat något i fyra mätningar i rad.
skriver Novus i sin analys.
Frågan är om det är resultatet av allt för mycket solospel eller om det är en euroeffekt. Folkpartiet är ju det parti som driver en svensk euroanslutning hårdast. De senaste årens utveckling har väl visat att Centerpartiet linje i folkomröstningen var den som var klokast.

 Läs hela undersökningen här: Novus

Andra som skrivit om detta: Johan Hedin, Per Ankersjö,

Nattakuten öppnas igen!Beslutet i Landstingsstyrelsen om att ge Lasarettet i Enköping i uppdrag att åter öppna på natten är en seger för ett långsiktigt och envist arbete från många - inte minst centerpartister. Vi gav aldrig upp. Inte ens när andra partiet tyckte att nattstängningen var bra eller duckade i debatten gav Centerpartiet upp.

Mycket bra av Centerpartiets nuvarande landstingsråd Rolf Edlund i Enköpings-Posten! Tyvärr finns det inte tillgängligt på webben

Nu gäller det att hålla i och följa upp så att det blir så bra som utlovas.

ps. Nu väntar jag bara på en ursäkt från Börje Wennberg (S) som kallad mig och Rolf Edlund för "lögnare" när vi skrev om akut vård dygnet runt i Enköpings-Posten.

onsdag, juni 16, 2010

Bananer till pendlarna
Idag delade Centerpartiet i Enköping ut bananer med flygblad till pendlarna vid Enköpingsstation. Budskapet handlade om att göra det enklare att pendla och akut vård dygnet runt. Ett par hundra kravmärkta bananer med budskap delades ut.

tisdag, juni 15, 2010

Folket är klokt!
Statistiska centralbyrån har precenterat sin mätning av inställningen till euron hos svenska folket. Den visar att 60 procent skulle rösta nej idag. 27,8 procent skulle rösta ja. Det är ett tydligt besked om att den kris som världsekonomin och inte minst euroområdet gått igenom gjort att svenska folket har landat i att kronan är bra för Sverige.

Folket är klokt - det kan vara skäl att påpeka att det fanns ett alliansparti som insåg problemen med euron redan före krisen, och det var Centerpartiet.

Läs mer: Ekot, SvD,
Läs pressmeddelande från SCB: SCB

söndag, juni 13, 2010

Kalldusch för vänsterpartierna!

De senaste dagarna har vänsterpartierna dragit på mungiporna efter det att den stora SCB-undersökningen visade på att de hade övertaget i opinionen. Alliansens företrädare hart muttrat om att SCB:s mätning visade byggde på en gammal bild av opinionen.

Idag publicerar SIFO sin mätning av partisympatierna och den kommer som en kalldusch för vänsterpartierna. Som tredje mätning i rad redovisar SIFO att regeringspartierna tillsammans idag har större stöd än vänsterpartierna 48,4  procent jämfört med 45,6 procent.

För mindre än en månad sedan ledde oppositionen med 3,1 procentenheter (SIFO), i dagens mätning är det alliansen som leder med 2,8 procent. Denna gång ligger dessutom alla allianspartier - även Kristdemokraterna - över fyraprocentspärren. Centerpartiet och Folkpartiet minskar något till 4,9 respektive 6,1 procent. Moderaterna går fortsatt framåt och är med 32,9 procent också i denna mätning större än Socialdemokraterna, som får 30,6 procent. Miljöpartiet minskar till 9,9 procent, medan Vänsterpartiet går fram till 5,1 procent.


Det är alltså tydligt att skett en rörelse i opinionen under maj och början av juni till regeringens fördel. Det är ingen tvekan om att jag bedömer SCB:s partisympatiundersökning som den bästa av alla mätningar som görs av partisympatierna. Det är den undersökning som jag själv använt i min forskning om valrörelseresultat. Men ingen mätning kan uttala sig om vad som skett efter det att den genomfördes.

Redan 1980 konstaterade för övrigt Sören Holmberg och Olof Petersson att SCB:s undersökning tenderar att  underskatta rörelserna i opinionen jämfört med SIFO ( Holmberg & Petersson, Inom felmarginalen - en bok om politiska opinionsundersökningar, Publica 1980 ). Har inte SCB justerat för detta sedan dess, kan det också vara en förklaring.

Regeringspartierna går nu in i sommaren med vad som verkar vara en liten, men ändå, ledning i opinionen. Det känns skönt, men det kommer att bli ett jämnt val.

SIFO har intervjuat 1906 personer under perioden 31 maj till 10 juni. Undersökningen genomför på uppdrag av Skånska Dagbladet, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten.

Läs mer: Skånska Dagbladet, Svenska Dagbladet,
Uppdaterade länkar: Per Gudmundsson, SvD, Göteborgs-Posten, GP ledare,

lördag, juni 12, 2010

Privat arbetsgivare bättre för karriär i vården?

Sirpa Åhr, landstingspolitiker från Uppsala och ledamot av Centerkvinnornas förbundsstyrelse har ett bra inlägg i Upsala Nya Tidning där hon bland annat refererar en undersökning från Vårdföretagarna som visar att två tredjedelar av de kvinnor som studerar inom vård- och omsorgsyrken ser större karriärmöjligheter hos privata arbetsgivare.

Det är naturligtvis en viktig signal till landsting och kommuner som arbetsgivare. Här finns det anledning att reflektera över hur de anställda upplever sin arbetsgivare och hur man i en framtida konkurrens om arbetskraften ska kunna framstå som en lockande arbetsgivare.

Det visar också på fördelarna med att det finns också privata utförare. Det gynnar också dem som arbetar inom den offentligt drivna delen av vården, eftersom det finns andra arbetsgivare att jämföra med. Den stora fördelen handlar dock om att flera olika utförare ger möjlighet till en stimulerande konkurrens och utveckling av arbetsmetoder. Det tjänar framför allt patienterna, men också skattebetalarna, på.

Läs hela debattartikeln: Vårdval ger jämställdhet

torsdag, juni 10, 2010

Bra redovisning kring ungdomsarbetslöshetenSVT har gjort en bra beskrivning av skillnaden i olika sätt att räkna ungdomsarbetslöshet. Hittat den faktiskt via Björn Andersson. DN-artikeln, som hänvisas till i inslaget har jag tyvärr inte hittat på nätet.

Lägre ökning av ungdomsarbetslöshet än EU-snittet!

Det finns många vänsterdebattörer ( se till exempel nedan) som påstår att ungdomsarbetslösheten ökar snabbare i Sverige än i andra EU-länder och att den svenska ungdomsarbetslösheten är en av de högsta i EU. De utgår då från den statistik som samlas in och som kritiserats för att den räknar heltidsstuderande som söker extrajobb som arbetslösa (DN har en bra artikel om detta idag, men jag hittar den inte på nätet. )

Men även om man ändå använder den statistiken visar det sig att Sverige långtifrån gjort något dåligt jobb med ungdomsarbetslösheten. I genomsnitt har andelen arbetslösa ungdomar ökat med 15,7 procent i  EU27, i Sverige är ökningen 15,0 procent (jämförelse kvartal 1 2006 och kvartal 1 2010) .

Ökningen i våra grannländer Danmark och Finland är högre. Där har ungdomsarbetslösheten ökat med 20 procent i Finland och 46 procent i Danmark. Ungdomsarbetslösheten är dock fortfarande betydligt lägre i Danmark med detta sätt att räkna, men så har de också en mer ungdomsvänlig arbetsmarknadspolitik.

När det gäller den totala arbetslösheten bland ungdomar ligger Sverige varken bland den bästa fjärdedelen eller den sämsta fjärdedelen - utan i den breda mittgruppen av länder.

Detta visar återigen att vänsterpartierna är alldeles för negativa i sin bild av det ekonomiska läget i Sverige och särskilt ungdomsarbetslösheten. 

ps. DN:s Henriks Brors gör en analys av dagens SCB-siffror (mer läsning här) som är intressant att läsa.

Bloggar: S-buzz, Ulrika Falk (som fick mig att kolla siffrorna),  

Uppgifterna från Eurostat är hämtat här.

onsdag, juni 09, 2010

Sahlin har rätt - fakta sparkar

Fler ungdomar är sysselsatta idag än för fyra år sedan. Det är fakta. Läs det en gång till - trots den djupaste internationella lågkonjunkturen sedan 1930-talet är det fler ungdomar som har jobb idag än för fyra år sedan. Enligt Statistiska centralbyråns Arbetskraftsundersökning räknades 388 000 ungdomar i åldern 15-24 år som sysselsatta (klicka för SCB:s definitioner) i april 2006. Motsvarande antal i april 2010 är 433 000.45 000 fler ungdomar sysselsatta - trots en global ekonomisk kris. Och så påstår Mona Sahlin Aktuellt att jobben blivit färre! (Dessutom  ifrågasätter hon Arbetsförmedlingens statistik när den inte stämmer med Socialdemokraternas nidbild, se Aktuellinslaget ovan). Men det när verkligheten inte stämmer med taktiken (se SvD) är det kanske bättre att blunda för verkligheten.

Det är dessutom fler ungdomar som är anställda (sysselsatta omfattar ju också till exempel egenföretagare och föräldralediga) i april 2010 än i april 2006. Trots den globala ekonomiska krisen. 375 500 anställda i ålder 15-24 år i april 2006 har blivit till 413 500 i april 2010.

Det är dessutom så att det är fler ungdomar som har en fast anställning i april 2010 än i april 2006. Under den Socialdemokratiska regeringen med Thomas Östros som näringsminister var det 156 000 personer i åldern 15-24 år som hade fast jobb i april valåret. Under en alliansregering med Maud Olofsson som näringsminister är det 189 000 personer i åldern 15-24 år som har en fast anställning.


  • 45 000 fler sysselsatta ungdomar med alliansregeringen
  • 38 000 fler anställda ungdomar med alliansregeringen
  • 33 000 fler fast anställda ungdomar med alliansregeringen

Detta trots den ekonomiska krisen.

Mona Sahlin har rätt - fakta sparkar!


Uppgifter och diagram framtaget med hjälp av SCB:S databas (

Anställda totalt/fast 15-74 år (AKU) efter sektor, kön och ålder. Månad 2005M04-2010M04

 )


Uppdaterat: 


Färsk statistik visar dessutom att ungdomsarbetslösheten minskar - i varje fall bland dem som inte heltidsstuderande:  Ungdomsarbetslösheten vänder nedSocialdemokraterna har problem

Dagens opinionsmätning (klicka för pdf) från Novus opinion bekräftar bilden att Socialdemokraterna är ett parti med stora problem, medan Moderaterna seglar i stark medvind. Det som är intressant är att detta är den andra opinionsmätning som visar att Socialdemokraterna är mindre än Moderaterna.

Det är uppenbart att det är något som Socialdemokraterna gör som är fel. Jag tror inte att det i första hand handlar om taktik eller strategi. Det är inte samarbetet med Vänsterpartiet och Miljöpartiet som skrämmer bort väljarna från Socialdemokraterna - det är den politik partierna tillsammans presenterar. När alternativen ställs mot varandra inser allt fler väljare att regeringens politik på många olika områden är rätt bra - och betydligt bättre än alternativet.

För Centerpartiet ligger resultatet på hyggliga 5,2 procent - men det är fortfarande långt kvar till vad som är ett acceptabelt valresultat.


Novus Opinion har för den här mätningen intervjuat 2 000 personer per telefon under tiden
25 maj – 7 juni 2010. Andelen osäkra väljare är 11,1 procent. Undersökningen genomförs med hjälp av telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval svenskar medborgare 18 år och äldre utan övre åldersgräns.


Läs också: SvD (TT), Aftonbladet (TT), Expressen (TT), Mattias Johansson,

tisdag, juni 08, 2010

Klokt inlägg från akutens personalI dagens Enköpings-Posten bemöter akutens personal det socialdemokratiska oppositionslandstingsrådet Börje Wennberg (S) utspel om akuten i Enköping. Det är en text som man får hoppas att Wennberg och andra tar till sig. På ett klokt och lättförståligt beskriver de vad de anser är fel med oppositionens förslag.

Det är tydligt att Börje Wennberg och oppositionen i landstinget försöker påverka landstingsdirektörens utredning om akuten i Enköping så att det inte blir någon återöppning av nattakuten. Jag tycker det är tråkigt att man agerar så, men det är samtidigt ett tydligt besked till väljarna i södra länet vad som väntar vid en rödgrön seger i landstingsvalet.

måndag, juni 07, 2010

Resultat i landstingspolitiken

Kjell Andersson, som jag antar är den socialdemokratiska landstingspolitikerna Kjell Andersson använder precis som det Socialdemokratiska landstingsrådet Börje Wennberg ett otrevligt språk i sitt angrepp på bland annat mig i en insändare i Enköpings-Posten den 1 juni.

Jag försöker hålla en mer balanserad ton i mitt svar - som tyvärr kortades av insändarredaktionen på ett synnerligen brutalt sätt så att innehållet inte blev riktigt begripligt. Så här kommer insändarsvaret i sin helhet för de läsare som önskar läsa hela inlägget.


Resultat i landstingspolitiken

Jodå, Kjell Andersson, jag vet att Centerpartiet är med och styr sjukvården i Uppsala län. Mycket har också blivit bättre, inte minst när det gäller möjligheten att komma fram på telefon till sin vårdcentral.


Sedan är det så i politiken att man inte håller med om alla beslut. Centerpartiet i Enköping har hela tiden varit kritiskt till beslutet att stänga nattakuten vid Enköpings lasarett, både för att det minskade tryggheten och för att beslutet var ekonomiskt osunt.


Min inställning är att om partiets politik är dålig, så försöker man ändra den. Det var också det första jag engagerade mig i som nytt förstanamn på Centerpartiets landstingslista för södra valkretsen.


Vi från Centerpartiet i Enköping lyckades få Centerpartiet i hela länet att ställa upp på akut vård dygnet runt också här. Nu gör även hela alliansmajoriteten i landstinget en reträtt.


Kjell Andersson må använda vilka invektiv han vill, men jag tror att enköpingsborna uppskattar politiker som levererar resultat.


Johan Örjes (C)

söndag, juni 06, 2010

Nationaldagskampanj i Bålsta och Enköping

Idag har det varit kampanj - jag har hunnit med att vara både i Bålsta tillsammans med Centerpartiet i Håbo, och i Skolparken i Enköping.

I Bålsta satsar Centerpartiet på att lyfta miljöfrågan och framför allt att matavfallet ska användas till något nyttigt - till exempel till att driva fordon. I Enköping och Västmanland omvandlas redan det komposterbara avfallet till biogas, som bland annat driver bussarna i Västerås.

Jag fick också tala en del landstingspolitik i Bålsta, både allmänt och specifikt kring vårdcentralen.

I Enköping stod vi och delade ut material i Skolparken. Flygbladen om akut vård dygnet runt stog slut! Så även  i Enköping var stämmningen positiv.

Lyckad dag i Stockholm

C-power


På lördagen var det inspirationsdag på Café Opera för Centerpartiet i östra Mellansverige. Temat för dagen mat och miljö. En inspirerande, upplyftande och framför allt matnyttig dag. Bland annat kom miljöminister Andreas Carlgren och redovisade alla positiva resultat som åstadkommits på miljöpolitikens område under fyra år.

Ska försöka återkomma med en mer omfattande rapport.

fredag, juni 04, 2010

Sahlin på väg mot botten?

Mona Sahlin

Det går inte särskilt bra för Socialdemokraterna med Mona Sahlin vid styrspakarna. Tvärtom verkar partiets valrörelse vara på väg mot  haveri.

En ny mätning från Demoskop publicerad i Expressen visar ytterligare sjunkande stöd för Socialdemokraterna. Enligt mätnngen skulle partiet få mindre än 30 procent av rösterna och skulle inte ens vara största parti, eftersom Moderaterna går fram till 34,5 procent.

Om Socialdemokraterna verkligen får under 30 procent skulle det vara det sämsta resultatet i ett riksdagsval sedan 1911! Nu är opinionsmätningar opinionsmätningar och inte valresultat. Demoskop är väl inte heller de bästa. Men det är ändå tydligt att Socialdemokraterna är på väg mot ett uselt valresultat, framför allt givet förutsättningarna.

Detta kommer också att få praktiska konsekvenser ute i kommuner och landsting. Det finns många kommuner och landsting (bland annat Västerås och Västmanland) där samarbetet idag är etablerat mellan allianspartierna och Miljöpartiet. Det finns stora chanser att det på ännu fler håll kommer att vara möjligt att bryta den socialdemokratiska dominansen.


1 177 personer fick under perioden den 26 maj till den 2 juni svara på frågan vilket parti de skulle rösta på om det var riksdagsval i dag


Läs också: Dagens Industri, Ledarbloggen, Svenska Dagbladet, Aftonbladet,

Foto: Socialdemokraternatorsdag, juni 03, 2010

Rör inte mitt googlande!

lenaek
Centerpartiet Lena Ek gör gemensam sak med Piratpartiet i Europaparlamentet och lanserar kampanjen Rör inte mitt googlande (Hands off my google search). Bland annat har en grupp bildats på Facebook. Lena Ek och Christian Engström har också ställt en gemensam fråga till kommissionen.

Läs mer på Centerpartiets hemsida: Rör inte mitt googlande

Se också mitt tidigare inlägg: Befängt förslag i EU-parlamentet

Foto från Centerbilder

Klar majoritet för att behålla kronanEnligt en undersökning som publiceras i Dagens Industri skulle bara var fjärde tillfrågad rösta ja till en svensk euroanslutning, mer än 6 av 10 skulle rösta nej. Det är tydligt att när euron på allvar har prövats i en ekonomisk kris så har svenska folket gjort utvärderingen att den inte håller måttet.Opinionsundersökningar är opinionsundersökningar och om det är exakt så här stor övervikt för att behålla kronan är osäkert. Däremot är det helt klart att svenskarna är nöjda med sitt beslut.

Det är kanske inte så förvånande. Verkligheten har visat att de risker som Centerpartiet och andra som ville behålla en självständig penningpolitik varnade för har blivit verklighet. Det handlar dels om hela utvecklingen kring Grekland, där löftena om att andra länder inte skulle behöva pumpa in pengar i euroländer som missköter sig kommit på skam. Men det handlar också om länder som Irland och Spanien är själva eurosystemet bidragit till den allvarliga ekonomiska krisen.

onsdag, juni 02, 2010

Befängt förslag i EU-parlamentet

I EU-parlamentet har ett antal svenska parlamentariker skrivit på för att datalagringsdirektivet ska utvidgas till att också omfatta sökningar, till exempel på Google (läs mer på Europaportalen). Allt för att öka statens möjligheter att kontrollera att medborgarna inte gör något

Centerpartiet var emot datalagringsdirektivet och är självklart också emot att det ska utvidgas till att också omfatta sökningar på till exempel Google. Det är bara att hålla med Annie Johansson som i Rapport beskriver förslaget som "helt befängt"


Se inslag från Rapport


Läs också: Johan Pettersson, Håkan Larsson, Annie Johansson,
Uppdatering: Tydligt ställningstagande från Centerpartiets EU-parlamentariker Lena Ek.

Inte så seriöst från oppositionen

Oppositionen i Enköping har presenterat ett gemensamt budgetalternativ. Det är bra, samtidigt känns det inte riktigt seriöst. Bland annat har man enligt Enköpings-Posten räknat med att finansiera en del av de ökade utgifterna 2011 med ett överskott från 2010.

Problemet med att det sättet att hantera ekonomin är lagstiftningen som kräver att en kommun inte får gå med underskott under löpande år. Genom att ta i anspråk hela marginalen för 2010 finns det ingen beredskap för att resultatet försämras någon eller några miljoner i slutet av året.

Man budgeterar också med ökade statsbidrag (men jag tror inte man räknat med den fördubblade arbetsgivaravgiften för ungdomar, som drabbar kommunen) vilket inte heller känns riktigt seriöst. Visst kan man bygga en budget på drömmar och löften, men den kloke kommunalpolitikern vet att oavsett regering är det beslut som gäller.

Tidigare har oppositionen varit ärlig och föreslagit skattehöjningar. Nu nämner man det som ett alternativ om man inte löser budgeten på annat sätt. Jag tror att det är klokt av enköpingsborna att utgå från att det blir skattehöjningar om vänsteroppositionen mot all förmodan skulle få ta över. Jag tror också det är klokt att utgå från att alla de löften som man säger sig klarar med den lilla utökning av budgeten man föreslår, inte heller kommer att bli verklighet.

Nu är det naturligtvis oppositionens privilegium att vara oseriösa, de behöver ju inte omsätta sin politik i verkliga beslut. Den utökade budget de föreslår är ärligt talat marginell och för Nämnden för förskola och grundskola verkar det till exempel inte ligga några pengar för att utöka personaltätheten - vare sig på grundskolan eller förskolan - något som oppositionen annars brukar tala om. Så en viss realism har ändå smugit sig in oppositionens budgetförslag.