Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, mars 24, 2015

Regeringen dränerar Enköping på kvalificerade jobb

Idag kom Skatteverkets besked om att Skatteverket stänger ned verksamheten i bland annat Enköping. Verksamheten flyttar till Västerås. Nedläggningarna är ett steg på vägen att dränerar medelstora orter på kvalificerade jobb.

Denna utveckling måste stoppas. Det är ingen naturnödvändighet att all statlig verksamhet ska koncentreras till större orter. Idag med en allt mer modern teknik bör det till och med vara möjligt att ha en mer utspritt statlig verksamhet.

måndag, mars 23, 2015

Västmanland och Sörmland rätt för Uppsala

Dagens besked om att regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi öppnar för nya regiondiskussioner är bra (DN-debatt). Det är ingen tvekan om att vi behöver se över hur vi organiserar oss och att dagens landsting till en viss del är för små för att klara sina uppgifter. Vi ser det tydligt inom kollektivtrafiken och infrastrukturplaneringens område där länsgränserna idag utgör faktiska hinder.

Men större regioner behöver också betyda att ytterligare frågor regionaliseras från staten. Det bör vara en uttalad ambition att decentralisera olika statliga beslut till regional nivå.

Sedan har Shekarabi fel när han påstår att Sverige är det land som har Europas snabbast urbaniseringstakt. Enligt FN-rapporten World Urbanization Prospects från 2014  är urbaniseringstakten i Sverige lägre än i Europa i genomsnitt.

Så till kartritandet. I vårt område är det inte så enkelt - alla vill liksom vara med Stockholm. Men om man börjar i det som bör vara första pusselbiten så är det rätt enkelt - Uppsala, Västmanland och Södermland bör föras ihop till en region. Vi har alla liknande förhållande till Stockholms län, även om integrationen Stockholm - Uppsala är den i särklass mest långtgående.

Sedan kan man eventuellt fundera på övriga pusselbitar, i första hand från Sjukvårdsregioen (dagens Gävleborg, Dalarna, Örebro och Värmlands län). En sådan stor geografisk region utan kulturell bas kommer dock att vara besvärlig - det är långt mellan Gnarp och Gnesta både mentalt och fysiskt.

onsdag, mars 18, 2015

100 000 nya bostäderHandelskammaren har tagit fram en intressant film som beskriver vad som behövs för att skapa förutsättningar för 100 000 bostäder i stråket från Arlanda/Märsta till Uppsala. Ett intressant inlägg i debatten när vi helt klart behöver fler bostader. Viktigt är naturligtvis att få ordning på spåren från Uppsala in till Stockholm.
Vad som inte beskrivs är de positiva effekter en sådan satsning också får i andra delar av länet och och att det skapar förutsättningar för tillväxt också i bland annat Tierp, Skutskär och Heby.

tisdag, mars 03, 2015

Vi behöver en regiondirektör!

Ett arbete har inletts i Uppsala län med att bilda en regionkomun - det vill säga att det direktvalda landstingsfulmäktige (som då bli regionfullmäktige) ska ta över de uppgifter som idag ligger på det indirekta Regionförbundet.

Det är en i grunden väldigt bra utveckling, som stärker demokratin. Men det är inte så att uppgifterna bara kan gå in i det befintliga landstinget. Det som en region ansvarar för, regional tillväxt och infrastrukturinvesteringar till exempel, är delvis något helt annat än att vara finansiär och utförare av sjukvård.

I Uppsala län har vi övat lite i och med övertagandet av kollektivtrafiken, men bildar vi en regionkommun blir det en betydligt större del av verksamheten.

Landstinget i Uppsala län ska rekrytera en ny landstingsdirektör efter den som Vänstermajoriteten gjorde sig av med. Med tanke på de förändringar som väntar är det då viktigt att det som rekryteras blir en regiondirektör, inte en landstingsdirektör. Det vill säga en person som kan vara lika hemma i tillväxtfrågorna som i vårdfrågorna. En person som kan bidra till att för verkliga både en god vård i hela länet och två ytterligare järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm.