Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, augusti 21, 2018

200 miljoner i underskott på Akademiska sjukhuset

Ibland önskar man verkligen att man inte fått rätt. Men tyvärr blev det som jag befarade. Nu lägger Akademiska sjukhuset ett prognos på ett underskott på 200 miljoner kronor. Det är tydligt att Socialdemokraterna i Region Uppsala inte klarar att ta ansvar för ekonomin. Detta samtidigt som man inte ger den vård som patienter och medborgare har rätt att förvänta sig.

Underskottet kommer nämligen inte som en blixt från klar himmel. Molnen har tornat upp sig under våren - först var det ett befarat underskott på 60 miljoner kronor, sedan 120 och nu alltså 200 miljoner kronor.

Det enda Socialdemokraterna verkar ha trott att det räcker med att fatta beslut om att sjukhuset ska klara budget, för att man ska göra det. Alliansen har i Sjukhusstyrelsen agerat vid flera tillfällen för att styrelsen ska försöka ta kontroll över underskottet - men förslagen har röstats ned.

Alliansförslag som röstades ned i Sjukhusstyrelsen i juni


Det är tydligt att den Socialdemokratiska ledningen av Region Uppsala haft en för dålig krisinsikt och inte agerat i tid. Ansvaret för detta landar ytterst på regionstyrelsens ordförande som har det övergripande ansvaret för region Uppsalas ekonomi. Den brist på ledarskap som har uppvisats gör också att regionen får en extra tuff uppgift inför nästa år, när flera verksamheter går med betydande underskott.

onsdag, juni 27, 2018

UL och Mälartågs nya tåg

Idag var jag på visning av UL och Mälartågs nya tåg som kommer att tas i trafik under nästa år. Passade på att spela in en lite film om hur det ser ut inne i tågen.


tisdag, juni 12, 2018

Nu föreslår S nedläggning av buss 801

Nu vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet lägga ned buss 801.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Uppsala har problem att få ihop budgeten för Kollektivtrafiknämnden. Inför 2019 har de  tagit fram en del förslag, bland annat vill de lägga ned linje 801 - en favorit i repris.

Tanken är att en kommersiell aktör ska ta över trafiken. Planen var från början att beslutet i praktiken skulle tas vid dagens sammanträde utan skriftligt underlag och utan konsekvensbeskrivning, men från Alliansen fick vi igenom att beslutet tas i september och att UL då kan presentera ett tydligt underlag inför beslutet.

Vi avvisar inte förslaget från Socialdemokraterna och Miljöpartiet om en nedläggning av linje 801, men det är en anständighetsfråga att så stora beslut som påverkar så många människor tas först efter en gedigen konsekvensanalys. Någon sådan var inte presenterad. Vi får hoppas att det finns ett bättre underlag inför mötet i september.

Det krävs också att
man kan säkerställa att de som pendlar till Arlanda får fungerande pendling till rimliga priser.

tisdag, maj 15, 2018

Akademiska sjukhusets underskott fördubblat på en månad

Prognosen för Akademiska sjukhusets underskott har fördubblats

Nu har Akademiska sjukhuset
lämnat sin prognos för efter årets första fyra månader. Efter tre månader var prognosen ett underskott på 60 miljoner kronor. Nu, bara en månad senare är prognosen uppjusterad till 120 miljoner kronor.

Den styrande politiska ledningen i Region Uppsala låtsas som ingenting och ägnar sig mest åt att gå ut i media och lova olika former av satsningar. Men det är ju satsningar som det alltså egentligen inte finns pengar till.

Det är tydligt att framför allt Sjukhusstyrelsens ordförande inte tar sitt ansvar för att säkerställa en god kontroll över Akademiska sjukhuset och därmed Sjukhusstyrelsen och hela region Uppsalas ekonomi.

Av handlingarna till Sjukhusstyrelsen den 22 maj framgår att det inte presenteras någon handlingsplan för ekonomi i balans. Istället har Akademiska sjukhuset presenterat en plan som kan minska kostnaderna med 27 miljoner kronor,Av dessa föreslås Sjukhusstyrelsen avråda Akademiska sjukhuset från att minska vården till invånare i Uppsala län. Det betyder att kravet på ekonomi i balans inte alls är i närheten att uppnås. Sjukhusdirektören får ett uppdrag att redovisa ett förslag till i september, men det är svårt att tro att det skulle vara möjligt att rejält minska kostnaderna årets tre sista månader.

Dessutom kommer Sjukhusstyrelsen och Akademiska sjukhuset att gå in i 2019 med ytterligare effektiviseringskrav. Exakt hur mycket är inte presenterat ännu, men det är ingen tvekan att det kommer.

fredag, maj 04, 2018

Ibland går det snabbt - busshållplats vid Boglösa bygdegård

Bildbevis - hållplatsen är på plats!

Som jag skrev i
ett tidgare inlägg har Boglösa bygdegård skrivit till UL för att få en hållplats vid bygdegården. Ett utmärkt initiativ för att både förbättre möjligheten att ta sig till bygdegården.

Redan idag är skylten på plats och på måndag ska det var officiellt och inlagt i tidtabellen (den nya hållplatsen beräknas inte förlänga restiden).

Kul, och särskilt kul att det gått så snabbt. Ibland kan den offentliga sektorn också vara både snabbfotad och effektiv.

fredag, april 27, 2018

70 000 färre besök hos primärvården


Se en del av mitt inlägg i debatten om Region Uppsalas bokslut:

* 16 000 färre vårdkontakter på Akademiska sjukhuset än budgeterat.
* 37 000 förre besvarade samtal på 1177.
* 70 000 färre besök inom primärvården.

Samtidigt som vården kostat 180 miljoner kronor mer än vad som budgeterats!

tisdag, april 24, 2018

Kraftig ökning av hyrpersonalkostnader

Under de första tre månaderna har kostnaden
för hyrpersonal ökat med 74 procent.

I olika utspel från
Socialdemokraterna i Region Uppsala utlovas diverse löften och satsningar. Men det stora problemet för regionen är dock att det inte finns personal som vill jobba hos oss. Det märks på utfallet i den senaste månadsrapporten till Regionstyrelsen. Kostnaderna för hyrpersonal under årets tre första månader uppgår till 54 miljoner kronor, en ökning med 74 procent jämfört med samma period under förra året.

Målsättningen har varit att minska kostnaderna för inhyrd personal, men istället har de alltså ökat mycket kraftigt. Ett tydligt misslyckande för den styrande minoriteten i Region Uppsala.

måndag, april 23, 2018

Dags för busshållplats vid Boglösa bygdegård!


Ibland kan man hitta intressanta saker i Region Uppsalas diarium. En skrivelse från Boglösa bygdegård där de skriver att de vill ha en hållplats vid Boglösa bygdegård. 

Det är ett mycket bra förslag. Dels sker det en hel del verksamhet vid bygdegården. På söndag är det tull exempel söndagsdans. Med en hållplats vid Boglösa bygdegård skulle det vara möjligt för de som vill vara med att dansa och som bor i Skolsta eller Grillby att ta bussen. På vägen dit passar bussen perfekt till det att dansen börjar 15.00, men hem får man kanske smita ifrån sista dansen - men det fungerar rätt bra. Även från Enköpingshållet passar det hyggligt, även om man kanske kommer lite väl tidigt.

Som de skriver skulle det också vara värdefullt för dem som bor i Gåde som skulle kunna cykla till bygdegården för att ta bussen. I samband med att den nya sträckningen infördes tittade UL på att köra över Gåde och in till Grillby. Den vägen bedömdes då som för smal och krokig.

Exakta hållplatslägen är ju inget som bestäms av politiken, men jag kommer att följa hur det utvecklar sig.


tisdag, april 17, 2018

Sjukhusstyrelsen utan kontroll


I ett tidigare inlägg skrev jag om det obefintliga beslutsunderlaget inför sjukhusstyrelse. I fredags uppdaterades underlaget. Istället för en handlingsplan nu, ska den levereras till nästa Sjukhusstyrelsen den 22 maj. Detta trots att det redan i börja av året stod klart att Akademiska sjukhuset (och därmed Sjukhusstyrelsen) var på väg mot ett underskott. Redan i den första ekonomirapporten för året, den som lämnas efter februari månad, var prognosen ett underskott på 60 miljoner kronor.

Vid det sammanträdet fick sjukhusdirektören i uppdrag att ta fram en handlingplan för ekonomi i balans.
En sådan ska också ha presenterats för Sjukhusstyrelsen arbetsutskott, men uppenbarligen inte i en form som man valt att lägga fram den för styrelsen. Istället skjuter man det beslutat till i den 22 maj. Det innebär att det i praktiken inte kommer att finns någon handlingsplan före sommaren.

Alla som någon gång varit verksam i offentlig sektor vet hur svårt det är att göra justeringar och varje månad som går minska chansen att få ordning på ekonomin. Det är också så att sjukhusstyrelsen faktiskt har ett uppdrag från regionsstyrelsen om en handlingsplan för ekonomi i balans, precis som övriga nämnder och styrelser som hade förvaltningar med underskott under 2017. Den kommer då inte att kunna presenteras förrän till regionstyrelsen i slutet av maj tidigast.


Det är tydligt att sjukhusstyrelsen inte har koll på ekonomin och att det inte finns någon plan för ekonomi i balans. Detta i en styrelse som i fjol gjorde ett kraftigt underskott på grund av att man genom medvetna beslut lätt utgifterna öka. Men istället för att ta tag i problemet och se till att få fram en plan ägnar sig sjukhusstyrelsen ordförande åt att utlova nya satsningar på personal för "extra" statsbidrag. Detta trots att det pengarna kanske räcker till att beta av en tredjedel av underskottet.

fredag, april 13, 2018

Rapport från möte med TrafikverketIgår besökte Trafikverket Regionala utvecklingsnämnden. Det var bra uppslutning med fyra personer från Trafikverket region Öst. Vi hade en timme avsatt och det hela inleddes med att Trafikverket presenterade sin verksamhet, hur processer fungerar med mera. En knapp halvtimme fick vi utrymme att ställa frågor.

Spår 7
Vi fick förklaringen kring varför spår 7 södra användas, lite kortfattat för att inte riskera att korka igen hela stationen i samband med störningar. Det framgång också att det fanns olika bilder av var längs spår 7 som SJ helst vill stanna. Detta ska följas upp.

Punktlighet
Trafikverket ser en minskad punktlighet sedan i höstas/vintras. De säger att det skett en ökning av tågen med ca 10 procent och de inte riktigt var förberedda på det. Punktligheten är betydligt sämre på direkttågen, 84,3% jämfört med 90,4% för de tåg som går med uppehåll Knivsta och Märsta. Trafikverket redovisar inte förseningarna vid olika tider, men förseningarna är vanligare när det går mycket tåg. De tog med sig frågan om också dela upp redovisningen för olika tider.

”Spårspring”
Sedan 2014 har förseningarna till följd av obehöriga på spåret mer en fördubblats (antal förseningstimmar) i Stockholmsområdet. Den totala merförseningen 2017 var 1740 timmar! Det beskrevs hur rutinerna skärpts för några år sedan, men jag hann tyvärr inte ställa frågan om de hade någon uppfattning om hur mycket som orsakades av personal.

Kapacitetshöjande åtgärder
Det ska genomföras kapacitetshöjande åtgärder som ska vara klara 2019. det handlar om elektrifiering av två spår och två växlar som ska rivas.

Information
När det gäller information fick vi en övergripande beskrivning av vad som sker och att en del sker automatiskt och en del manuellt. De finns samarbete med tågoperatörerna. Jag tycker dock att svaren på mina och andras frågor just kring informationen och vad som skulle göras för att förbättra den var lite väl svävande. Kan bero på att ingen av dem som var med jobbade specifikt med information.

Trafikverket vill kliva fram
Trafikverket var tydliga med att de vill kliva fram och ta sitt ansvar. De upplever att det ibland blir operatörerna som i media får svara på frågor om störningar som egentligen borde ställas till Trafikverket.

Sammanfattningsvis ett bra möte som gav en del konkreta saker som tjänstemännen kommer att arbeta vidare med. Dock är det långtifrån att känna som om allt är hemma. Det kommer att krävas fortsatt engagerad dialog med alla inblandade parter för att situationen förhoppningsvis ska bli bättre för tågpendlarna i vårt län.
Tyvärr han jag långtifrån ställa alla de frågor jag önskat, men jag tackar alla som hjälpte till med inspel och perspektiv.


onsdag, april 11, 2018

Sjukhusstyrelsens hela "besparingsplan"

Handlingsplanen för ekonomin i balans  är tunn.


I fjol gick Akademiska sjukhuset med ett underskott på över 200 miljoner kronor, vilket bidrog till ett underskott för hela Sjukhusstyrelsens. Orsaken att Sjukhusstyrelsen hade större utgifter än vad som man beviljats från Regionfullmäktige. Detta upptäcktes först efter sommaren.

När vi från oppositionen ställde frågor kring ekonomin inför 2018 utlovades att detta skulle man klara av. Sedan kom årsskiftet och nästan direkt kom en prognos om ett underskott på 60 miljoner kronor för Sjukhusstyrelsens verksamhet, också i år på grund av problem för Akademiska sjukhuset att hålla budget.

Det utlovades då - och krävdes från Regionstyrelsen - en åtgärdsplan för ekonomi i balans. Ett slags "besparingsplan", även om det möjligen också kan finnas något sätt att öka intäkterna. Ärendet kommer upp på Sjukhusstyrelsen nästa vecka. Handlingen - ja hela handlingen - är inkopierad ovan.

Detta är alltså den handlingsplan för ekonomi i balans 2018 som Sjukhusstyrelsen ordförande valt att presentera för Sjukhusstyrelsen. Inte ett konkret förslag, inte en konkret åtgärd, inte ens en problembeskrivning. Att ta fram och presentera nya förslag innan mötet i nästa vecka skulle inte heller vara seriöst. Risken är att det kastas fram dåligt analyserade och illa förberedda förslag - precis som när Socialdemokraterna och Miljöpartiet förra våren vill lägga ned de dygnet-runt-öppna mottagningarna i Tierp och Östhammar.

Att hålla ordning och reda på den verksamhet som ligger under Sjukhusstyrelsen är ett svårt uppdrag. Sjukhusstyrelsens verksamhet omsätter mer än flera genomsnittliga kommuner och är komplicerad. Självklart går det inte som politiker att hålla på att peta i verksamhetens detaljer, men kravet på den som är ordförande är att se till att det finns väl förberedda och väl genomarbetade förslag för de politiska beslut som behöver tas och för att säkerställa den kontroll som den politiskt ansvariga styrelsen har. Utifrån det som presenteras kan man konstatera att det jobbet inte är gjort av sjukhusstyrelsens ordförande. Och det är ett problem för Region Uppsala.

fredag, april 06, 2018

Enköping invigt - Norduppland väntar fortfarande

BUP-chefen Ola Duregård berättar om verksamheten

Idag var jag på invigningen av den samlade psykiatriska mottagningen för barn och vuxna i Enköping. Det är bra att mottagningen kommit på plats, inte minste eftersom det under lång tid saknats en fungerande barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Enköping. Patienterna och deras föräldrar har istället hänvisats till Uppsala. Även där har det varit stor problem och köerna har varit orimligt långa.

Förhoppningsvis ska nu barn och unga i södra länsdelen få den vård de behöver nära och i tid, även om det naturligtvis återstår att se. Men det är också viktigt att inte glömma bort att vårt län är större än södra länsdelen och Uppsala. Det behövs en bra och nära vård också i Tierp och Östhammar. Där väntar man fortfarande på att man ska få tillbaka det som dragits in.

Från Centerpartiet kommer vi fortsätta att hålla ögonen på vården för barn och unga i hela länet och arbeta för att väntetiderna ska vara korta och vården nära.

tisdag, april 03, 2018

Tjat ger resultat

Det lönar sig att tjata. Från och med i dag ska det vara möjligt resa med kollektivtrafik till sjukvårdsbesök utan att först behöva lägga ut pengar. När jag var ordförande i Kollektivtrafiknämnden genomfördes ett försök med att resa på kallelsen till Enköpings lasarett. Sedan kom valet och sedan har det varit segt att få det hela på plats. Nu utlovas i varje falla att alla som har en smart mobiltelefon ska kunna resa med en biljett som kan hämtas till UL-appen.

Redan för tre år sedan utlovade dåvarande landstingsrådet Johan Edstav att detta skulle genomföras, men det är alltså först nu som det blir verklighet. Under hela denna period har jag och andra tjatat på att det behövs, bland annat genom en interpellation i november 2016, samtidigt som kostnaderna för sjukresor ständigt ökat.

torsdag, mars 22, 2018

Redan 60 miljoner minus på Akademiska

Två månader - redan är prognosen -60 miljoner för Akademiska.

Det har ännu inte gått tre månader av det nya året. Under förra året gjorde Akademiska sjukhuset till slut ett underskott på 205 miljoner kronor. Detta trots att ända fram till efter sommaren progonsticerades att sjukhuset skulle hålla budgeten.

I år är bilden betydligt mörkare. Det framgår av den ekonomiska rapport som lämnas till Reginstyrelsen på tisdag. Redan efter två månader prognosticerar Akademiska sjukhuset ett underskott på 60 miljoner kronor. Vad det blir vid årets slut vet vi inte, men det känns inte särskilt tryggt. Samtidigt ser vi hur vårdplatser är stängda och viktig delar av vården havererar.

Det känns inte heller som om den politiska ledningen för länets hälso- och sjukvård har koll på utvecklingen eller någon plan för hur de ska komma tillrätta med obalanserna. Detta trots att det redan i december var rimligt att räkna med att Akademiska sjukhuset stod inför stora ekonomiska utmaningar under 2018.

Länk till Regionstyrelsens handlingar: RS 2018-03-27 del 1

torsdag, mars 15, 2018

Kris för 1177

Bild hämtad från rapport till vårdstyrelsen 2018-03-19

Är det något man
får lära sig som regionpolitiker så är det att marknadsföra 1177 - sjukvårdsupplysningen. Anledningen är att det är det bästa stället att ringa för den som behöver råd. Mycket bättre än att åka till vårdcentralen eller akutmottagningen. Kunnig personal guidar rätt i vården.

Men det förutsätter att det går att komma fram. Här om dagen hörde jag om någon som fått vänta över en timme på att få svar. Det duger naturligtvis inte och är långt ifrån acceptabelt, så började jag kolla lite.

Det var betydligt värre än jag kunde föreställa mig. Sedan Region Uppsala tog över sjukvårdsrådgivningen i egen regi är det allt fler som får vänta länge på att komma fram. Hela 80 procent får vänta mer än en kvart. I november i fjol var det 80 procent som fick svar inom en kvart.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet går ut lovar den ena miljonen efter den andra, men vad hjälper det om man missköter sin verksamhet till den milda grad att så  fort de offentlig tar över driften så ökar väntetiderna för de som behöver hjälp.

Det är värt att påpeka att Centerpartiet och hela Alliansen ville att avtalet skulle förlängas, men Socialdemokraterna och Miljöpartiet körde igenom att det skulle tas över i egen regi. Misslyckandet för 1177 är ett politiskt misslyckande.

fredag, mars 09, 2018

Myggstrategi i myggfråganVissa år är det stora
problem med mygg i delar av vårt län. Det finns en bekämpning av myggen som fungerar, men det kräver tillstånd från regeringen och finansieringen är från år till år. Bland annat Region Uppsala har fått vara med och finansiera.

I torsdags var det frågestånd i riksdagen. Då passade Solveig Zander på att ställa en fråga - eftersom det ansvariga statrådet inte var på plats var det Gustav Fridolin som fick svara, eftersom han var ansvarig för allmänna frågor. Hans icke-svar visar dessutom tecken på en bristande koll på den regionala politiska geografin, men det må vara hänt. Det är väl mest landshövdingen i Stockholm som kan bli förvånad över sitt halverade fögderi (det är ett lätt misstag att göra, så jag har faktiskt inte textat ut det i videon.)

På den regionala utvecklingsnämnden lade vi dessutom ett initiativ från Alliansen kring myggorna, efter ett inspel från Björn-Owe Björck. Där vill vi att Naturvårdsverket kommer och förklarar sig varför de är lite njugga mot de som bor i det drabbade området.

Vi kan väl kalla det en "myggstrategi i myggfrågan" - vi ska vara många som surrar runt och "biter" regeringen för att få dem att förstå att det behövs en mer långsiktig och permanent lösning på frågan.

söndag, mars 04, 2018

Obegripligt säga nej till busskur i Husby Långhundra


Husby-Långhunda hembygdsförening vill hjälpa till att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. De erbjuder sig att finansiera och ställa upp en busskur vid Fagerviks vägskäl. Men UL har sagt nej. Jag förstår att Centerpartiets kommunlaråd Boo Östberg och ordföranden i Husby Långhundra hembygdsförening Clarence Kvart är upprörda och undrande.

För det är obegripligt. Det är självklart så att väderskydd är mycket viktiga för att göra kollektivtrafiken attraktiv, inte minst ute på de olika busslinjerna där det är osäkert om man får vänta på bussen 5, 10 eller 15 minuter. Det är troligt att UL inte har råd att sätta upp väderskydd på varenda busshållplats eller ens ersätta dem som blir förstörda. Men har man den inställningen så är det självklart att man måste vara beredda att ta emot den hjälp som erbjuds av boende, föreningsliv och andra.

Jag har, tillsammans med Örjan Berglund, skrivit om just detta behov i en debattartikel i Uppsala-Tidningen tidigare i år. Det offentliga kan inte lösa allt, men vi måst öppna för att ta emot de insatser som andra är beredda att göra!


måndag, februari 26, 2018

Stefan Löfven i Uppsala


Min videokommentar till Stefan Löfvens besök i Uppsala.

Stefan Löfven är i
Uppsala för att studera hälso- och sjukvård. Det är ett bra besöksmål. Här finns mycket som gått fel sedan Socialdemokraterna tog över ledningen av regionen.

Köerna till vården har ökat och till akuten är väntetiden bland de längsta i landet. Mottagningar är stängda.  När det gäller Barn- och ungdomspsykiatrin så är krisen så stor att det samlats på en särskild sida hos SVT Uppsala. Långa väntetider och stängda mottagningar i Enköping, Östhammar och Tierp.

Han kan också ta del av hur man kan öka kostnaderna kraftigt över budget, men samtidigt ge mindre vård.fredag, februari 16, 2018

Att använda statens makt som kampanjverktyg

Socialdemokraterna ( och Miljöpartiet?) har idag gjort något som jag aldrig trodde att de skulle göra. De har beslutat sig för att använda statens resurser för att driva en lokal valkampanj i Stockholms läns landsting. I Stockholm har det byggts ett sjukhus där bygget har förföljts av problem, det har också skett i andra landsting och regioner. De hela har kritiserats av den lokala socialdemokratiska oppositionen - precis den roll som oppositionen har. 

Men nu lägger sig staten i genom ett särskilt regeringsbeslut. Presskonferens med två ministrar. Det är ett flagrant användande av statens makt får att komma åt oppositionsparter, ett agerande som man förknippar med auktoritära stater. För det är väl ingen som tror att den socialdemokratiska regeringen tillsatt en utredning om landstingsstyrelsen ordförande varit socialdemokrat!

Om regeringen verkligen
är intresserad av att komma tillrätta med problemen inom svensk hälso- och sjukvård finns det många andra delar av landet där det verkligen är problem och där vården till exempel inte alls är lika tillgänglig som i Stockholms län. Och man behöver inte ge sig av till Jämtland eller Västernorrland, det räcker att ta pendeltåget till Uppsala och se på de problem vi har här med minskad vård, trots kraftiga ekonomiska problem, långa köer till BUP och oro bland personalen.måndag, februari 12, 2018

Centerpartiets kandidater - se hela listan!

En stark regionlista: Framifrån från vänster: Sven-Erik Svensson,
Johan Örjes, Kerstin Troedsson, Lisbeth Bolin, Ulla Sjödin, Monika
Hallgren, Ingegerd Andersson, Jane Engelmark, Eva-Lena Hellmark
och Anders Uggla.Idag har medlemmarna i Centerpartiet i Håbo och Enköping fastställt regionlistan, eller formellt landstingslistan, för södra landstingsvalkretsen. Jag är mycket glad och hedrad över att få stå överst på den listan också inför höstens val.

Jag får också ett härligt och kompeten gäng med mig. På andra plats på listan står Kerstin Troedsson med gedigna erfarnheter från vården och med kunskaper som verkligen kommer att vara en tillgång för regiongruppen. På tredjeplats Sven-Erik Svensson som inte bara är "aktiv senior" utan har ett starkt engagemang både kring folkbildning och koopartiv företagande. På fjärde plats står Eva-Lena Hellmark med ett starkt engagemang för barn och unga, och inte minst deras psykiska hälsa.*

Vi blir ett starkt lag, vilket är särskilt roligt när vi går in i en valrörelse där Centerpartiet verkligen lyfter och prioriterar vårdfrågorna. 

Listan i sin helhet ser ut så här:
1. Johan Örjes
2. Kerstin Troedsson
3. Sven-Erik Svensson
4. Eva-Lena Hellmark
5. Jane Engelmark
6. Anders Uggla
7. Monika Hallgren
8. Nihad Hodzic
9. Ulla Sjödin
10. Margareta Gustavsson
11. Lisbeth Bolin
12. Ingegerd Andersson

Tillsammans med listorna i mellarsta valkretsen, som toppas av Örjan Berglund och Miriam Eriksson, och den i norra landstingsvalkretsen som toppas av Annika Krispinsson och Sara Sjödal, har vi en mycket stark laguppställning. 

onsdag, februari 07, 2018

Akademiskas akutmottagning ska inte ligga i botten


Akademiska sjukhuset har näst längst väntetider på  sin akutmottagning i hela Sverige enligt en artikel i UNT. Det är uppenbart att det är något som inte är som det ska. Självklart kan det bli väntetider på en akutmottagning, där prioriteras ju alltid de mest sjuka. Det som är anmärkningsvärt är att väntetiden är så lång och att Akademiska sjukhuset är näst sämst av alla sjukhus.

Det tyder på att det det finns en hel del att göra. Till att börja med behöver det bli lättare att komma till vårdcentralen - risken är annars att man inte kommer till vården i tid, utan hinner bli akut sjuk och måste söka akutmottagningen eller att man söker sig till akutmottagningen för att det är det ställe där man kan komma in till vården inom timmar, istället för dagar eller till och med veckor för att komma till vårdcentralen.

En av strategierna för att korta väntetiderna på akuten är därför att stärka upp mottagningarna runt om i länet och Närakuten i Uppsala. Att göra tvärtom, som när Socialdemokraterna och Miljöpartiet för ett år sedan föreslog att jourmottagningarna i Östhammar och Tierp skulle stänga på nätter och helger är hel fel väg att gå.

Men vi behöver också se akutmottagningen som en spjuspetsverksamhet där de som är erfarna väljer att arbeta och arbeta kvar. Där tror jag att det finns mycket att göra för att göra akutmottagningen till en mer attraktiv arbetsplats. Akademiska sjukhusets akutmottagning ska inte ligga i botten!


torsdag, februari 01, 2018

Regeringen tömde SJ på pengar - resenärerna får ståFortfarande är det
 stora problem med trängsel på tågen mellan Uppsala och Stockholm. Av flödet i sociala medier att döma har det inte blivit bättre efter nyår, trots löften från SJ:s yttersta ledning att det skulle ordna sig efter jul. Nu har lovar de att det ska bli bättre "på måndag" genom att det blir två loktåg med extra vagnar i rusningstid.
Svar till resenär från SJ

Men kanske är det inte SJ som man ska skylla på. Den orsak som SJ anger är de saknar vagnar - de har helt enkelt inte tillräckligt med fordon när en del behöver vara på verkstaden. Men är det SJ:s fel? I dessa sammanhang när det diskuteras vinsttak och oseriösa ägare som tömmer bolag på pengar kan det vara skäl att ta en titt på SJ:s ägare - den svenska staten i form av en regering bestående av socialdemokrater och miljöpartister.

Sedan de trädde till har det tagit ut ut pengar från SJ vid fyra tillfällen hittills, och det är inte småsummor det handlar om.

I april 2015 tog staten ut ordinarie utdelning med ungefär 230 miljoner kronor. Redan till hösten samma år såg staten till att plocka ut ytterligare 1 700 miljoner kronor i utdelning. Vid bolagsstämman 2016 delade staten ut 188 miljoner kronor till sig själv och i våren 2017 uppgick summan till 260 miljoner kronor.

Den röd-gröna regeringen har alltså tagit ut drygt 2,3 miljarder kronor från SJ - hittills! 

Pengar som naturligtvis hade kunnat stanna i bolaget och utvecklat verksamheten - till exempel hade en del av dem kunnat användas för att se till så det fanns tillräckligt med tåg och vagnar att sätta in mellan Stockholm och Uppsala!

Om detta skriver jag också i en debattartikel i UNT: Regeringen tömde SJ på pengar

onsdag, januari 31, 2018

Resultat av S-styre: Mindre vård till högre kostnad

Det socialdemokratiskta styret av Akademiska ger mindre vård, men högre kostnad.

Akademiska sjukhusets
årsrapport visar att Socialdemokraterna i Region Uppsala varken har kontroll på ekonomin eller på verksamheten. Akademiska sjukhuset ger mindre vård, samtidigt som underskottet jämfört med budget hamnar på hela 205 miljoner kronor. Detta är ett misslyckade för den socialdemokratiska ledningen i Region Uppsala.

Vården som ges till boende i Uppsala län minskade under 2017.


Det allvarligaste är att
Akademiska sjukhuset under 2017 gav mindre vård än 2016 (det som på ekonomspråk kallas ”produktion”). Framför allt är det vården för oss som bor i Uppsala län som minskat och är lägre än vad man räknade med. Akademiska sjukhuset köpte också mer vård från andra regioner under året och sålde mindre än vad man gjorde året innan. Dessutom utförde Akademiska sjukhuset verksamheten till en betydligt högre kostnad än budgeterat – bland annat för att utgifterna för hyrpersonal i princip fördubblats på ett år.

Problemet för Akademiska sjukhuset är inte minskade intäkter, utan ökade kostnader.
 Det är viktigt att inse att underskottet inte beror på minskade intäkter, trots en stor miss i form av felfaktureringar som fick betalas tillbaka. Sjukhusets intäkter är högre än budgeterat, problemet är att man inte klarat av att hålla kostnaderna inom budget. Det kan endera bero på att Sjukhusstyrelsen avsatte en för låg budget för Akademiska sjukhuset eller att budgeten var korrekt men Sjukhusstyrelsen inte hade tillräcklig kontroll på verksamheten under året. Oavsett så är det ett haveri för den Socialdemokratiska ledningen av Sjukhusvården i länet att länsinvånarna får mindre vård, samtidigt som de betalar en högre kostnad.


Det är tydligt att det behövs ett nytt ledarskap för sjukhusvården i Region Uppsala.

söndag, januari 28, 2018

Pendlingseländet måste få ett slut


Den senaste månadens pendlingselände mellan Uppsala och Stockholm måste få ett slut. Har det inte varit vagnsbrist och överfulla tåg, så har det varit problem med infrastruktur eller tåg som helt enkelt stannat mitt på rälsen.

Situationen är  inte acceptabel och jag har därför begärt att SJ och Trafikverket ska komma till Kollektivtrafiknämnden för att redogöra för vad det gör för att situationen ska lösas. För mig är det viktigt att vi får SJ:s och Trafikverkets gemensamma bild av situationen för resenärer mellan Uppsala och Stockholm, men också får  besked om vad de gör för att lösa situation och för att den inte ska uppkomma igen.

Region Uppsala är Regional kollektivtrafikmyndighet och pendlingen mellan Uppsala och Stockholm är utpekad som en viktig sträcka i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Om problemen fortsätter att vara så här stora riskerar det den långsiktiga utvecklingen inte bara för Uppsala och Knivsta kommuner, utan för hela Uppsala län.

UNT har drkivit om mitt krav här: Kravet: Lös pendlingsstrulet!
tisdag, januari 23, 2018

Haveri för Socialdemokraterna i personalpolitiken

Det kom ett brev, en namninsamling, undertecknad av drygt 200 anställda vid Akademiska sjukhuset. De var missnöjda med att de inte får del av den "kompetensersättning" som sjukhusdirektören för Akademiska sjukhusets fattade beslut om den 20 december.

Jag har inte svårt att förstå deras missnöje och frustration. De känner inte att de är mindre värde att få denna kompensation än de som fått den och upplever inte att de fått rimliga förklaringar varför de inte fått del av extrapengarna.

Beslutet kom efter det att sjukhusstyrelsens ordförande på Regionstyrelsen en 19 december, dagen för sjukhusdirektörens beslut, på ett ärende som egentligen var en information lade till ett uppdrag till regiondirektören att "i det pågående utvecklingsarbetet med arbetstidsmodeller, samt i kommande löneöversyn, stärka ersättningsnivåerna till berörd personal."

Redan dagen efter tar alltså sjukhusdirektören ett beslut, vilket är ett tecken på att det knappast funnits så särskilt lång tid till överväganden. Sjukhusstyrelsens ordförande är också med och uttalar sig i den skriftliga informationen, så det är ingen tvekan om att beslutet är politiskt förankrat.

"Därför avsätter vi nu resurser för att kunna stärka ersättningarna till dessa yrkesgrupper, säger Vivianne Macdisi (S), regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen."

Enligt namninsamlingen
innebär beslutet att stora grupper exkluderas, bland annat alla undersköterskor, men också sjuksköterskor och undersköterskor på Akutmottagningen, Barnakuten/avd 95E, NIMA och AIMA som också arbetar på Akademiska modell 1.
Man kan naturligtvis diskutera exakt vilka grupper som ska ha tillägget, det är svårt för den som inte kan organisationen i detalj. Däremot är det inte svårt att konstatera att detta har skötts extremt dåligt och är ett exempel på ett haveri för Socialdemokraternas personalpolitik i Region Uppsala.

måndag, januari 22, 2018

Dåligt betyg för Akademiska under socialdemokratiskt styre

Akademiska har tappat i ranking under Socialdemokraternas styre

Dagens Medicin rankar
 varje år Sveriges sjukhus. Facebook påminnde om att jag för fyra år sedan bloggade om att länets sjukhus låg i toppskiktet i den rankingen - Akademiska sjukhuset var tre i sin klass och Enköpings lasarett femma av de mindre sjukhusen. Nu har de publicerat mätningen för 2016. Det är ännu en nedslående mätning och ett underbetyg för den socialdemokratiska ledningen i Region Uppsala. Av sju universitetssjukhus hamnar Akademiska sjukhuset på plats 6. I och för sig en förbättring jämfört med i fjol då sjukhuset kom sist!

Sådan här topplistor kan alltid kritiseras och man kan diskutera vilket värde de har, men det är en ambitiöst genomförd ranking som tittar på många aspekter, inte minst medicinska resultat.

Mätningen har genomförts i fem år. De första tre under Alliansstyre och då hamnade Akademiska sjukhuset i topp tre, eller som sämst på fjärdeplats. Under Socialdemokratiskt styre har sjukhuset hamnat sist eller näst sist.

tisdag, januari 16, 2018

Billigare buss behövs över zongräns

Kan Dalatrafik borde UL också kunna införa en 10-kilomtersregel.

UNT uppmärksammar att det kostar rätt mycket att ta bussen från Lindbacke till Gränby centrum. I artikeln ger jag förslag till en lösning. Tänkte att jag skulle utveckla det lite mer här på bloggen.

Jag brukar ofta försvara priserna i kollektivtrafiken, vi som reser behöver betala vår del för att det ska kunna finnas en bra kollektivtafik. Bussar och tåg kostar och de som förare och den personal som jobbar på tåg och med att köra buss ska ha både lön och löneökningar.

Jag är också i stort sett nöjd med den modell vi valt i Uppsala län - ett länskort till ett rimligt pris som ger obegränsat med resor under en månad. Enklet för alla och rättvist - ett slags maxtaxa för kollektivtrafiken. För den som tycker att det är för dyrt för det behov man har finns reskassan.

Det finns dock ett problem. När det gäller enkelbiljetter, det vill säga det man köper om man reser med reskassa, har vi ett antal zoner. Inom länet finns tre: Uppsala stad, Uppsala omland och resten av länet. Sedan finns orter utanför länet och Arlanda, som är en särskild zon. Resa i en zon kostar 23 kronor och i två zoner 46 och så vidare. Effekten av detta är att resor som passerar en zongräns men inte är så långa blir relativt dyra. Det kan handla om en resa från Lindbacken till Gränby centrum eller från Ramstalund till Stenhagen.

I Dalarna har man löst detta problem genom att ha en 10 kilomtersregel.

10-kilometersregelOm din resa är maximalt 10 kilometer lång så betalar du alltid endast grundpriset för en enkelbiljett oavsett om du reser över en zongräns eller inte. (10-kilometersregeln gäller inte resor med periodkort.)
 Läs mer om Dalarnas regler här: Zoner


Från Centerpartiet och Alliansen har vi velat undersöka möjligheten av sådan lösning också i Uppsala län. När vi styrde gav vi ett uppdrag till UL att titta på hur det skulle kunna åstadkommas. Tyvärr hann UL inte ta fram ett färdigt förslag innan de rödgröna tog över och från deras sida har det inte funnits något större intresse för en sådan lösning.

Efter valet räknar jag dock med att en nu Alliansmajoritet kommer att ge UL ett förnyat uppdrag att hitta en mer rimlig lösning för korta resor över zongräns.

fredag, januari 12, 2018

Lindbacken - fel tänkt för buss

Hållplatsen ligger ute vid väg 288. 

I dagens Uppsala Nya Tidning är det ett stort reportage om kollektivtrafik till Lindbacken. Lindbacken är ett område som växer, även om det ännu inte är så väldigt stort. Däremot kommer det att växa och bli ungefär som Björklinge till invånarantalet.

Artiklarna ger en bra bild av problemet - utformningen av Lindbacken är helt enkelt fel om man vill att det ska vara enkelt att ta bussen. Det är som om man inte tänkte praktiskt när området planerades. Till skillnad mot till exempel Björklinge finns det inga bra vägar mitt igenom området och de vägar som finns är smala.

Nu är det inte så att området saknar buss - det går i förhållande till hur många som bor i området rätt bra med bussar eftersom man från Lindbacken kan ta bussar som har sin utgångspunkt i Öregrund (811), Alunda (886), Gåvsta (118) och Hallstavik (805).

Problemet är att hållplatsen ligger ute vid väg 288. Dessutom ligger hållplatsen i den norra utkanten av området. Det blir långt att gå för dem som bor i andra änden av området.

Självklart skulle de flesta bussar inte gå in i området även om förutsättningarna fanns, det är ju inte så att den som reser från Öregrund till jobbet i Uppsala vill in på en runttur i Lindbacken varje dag till och från jobbet, men någon form av trafik skulle det nog bli - i varje fall med 3 000 invånare.

Bussar från Linbacken till Uppsala C klockan 6-9.
Vad behövs då för att Lindbacken ska kunna få en bättre fungerande busstrafik? Det enkla svaret är att det behövs möjlighet att köra en buss igenom området på ett bra sätt. Frågan är inte ny och jag var själv ut och tittade i området för något år sedan och konstaterade att med dagens utformning går det inte. Det är möjligt att det går att få tillstånd någon form av genomfartsväg genom området som bussen kan använda, och det är i så fall något som Uppsala kommun bör undersöka. 

Sedan det här med "stadsbuss". De bussar som används i stadsbusstrafik i Uppsala är anpassade för att gå inne i en tätort med förhållandevis låga hastigheter, korta restider och möjlighet till många stående. Den typen av bussar används i stadstrafiknätet i Uppsala - det område som i princip är Uppsala tätort. Till områden som Lindbacken ställer vi krav på högre komfort och säkerhet. Det behöver dock inte vara riktigt samma standard som de långväga regionbussarna - den typ av bussar som går till Storvreta, Lövstalöt och Bälinge skulle också fungera bra till Lindbacken och Gåvsta.


torsdag, januari 11, 2018

Har Region Uppsala brutit mot lagen?

Senaste Uppdrag granskning var intressant. Inte för att de skildrade de hetska stämningar som kan uppstå vid politiska beslut, inte minst i samband med sjukvård. Det har skildrats förut, också något av SVT:s undersökande program. Då var temat bland annat neddragningarna i vården i Hälsingland och de hot som riktades mot politiker efter det. Jag har inte hittat programmet, men minns att jag fick det på VHS när jag jobbade på Hudiksvalls Tidning.

Det är bra att den delen också skildras, och det visar att alla har ett ansvar för att hålla ett samtal på en rimlig nivå, även i upprörande frågor. Jag försöker själv bidra till det när jag kan, till exempel i samband med diskussionerna att lägga ned akutjourna i Östhammar och Tierp.

Det jag reagerar på är dock något annat. Sollefteå kommun har engagerat sig för att påverka beslutet . Detta påstås i programmet vara ett brott mot kommunallagen, och detta dessutom av en professor vid Uppsala universitet. Nu är det ju inte alla som blir korrekt återgivna i denna typ av program, men i klippet verkar han inte alls så där garderande som jurister brukar vara.

En kommun har rätt stor frihet att agera. I Kommunallagen 2 Kap  1 § står följande:
"Kommuner och landsting får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar." Det innebär att det är ett rätt vittomfattande område som kommunen kan ägna sig åt.


Det finns dock begränsningar. Den viktigaste i detta sammanhang återfinns i 2 § "Kommuner och landsting får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan ska ha hand om."

Det betyder att Sollefteå kommun inte får öppna en egen BB-avdelning när landstinget stängt sin, men det betyder knappast att Sollefteå kommun inte får försöka förhindra att landstinget fattar beslut om att stänga BB-avdelningen, eller för den delen försöka övertyga dem om att öppna igen. Det är ju uppenbart att det i detta fall finns ett allmännintresse i det lokala området för det lokala sjukhuset.


Det finns vad jag vet inga prejudicerande rättsfall kring just kampanjer för sjukhus, men det finns en del annat som kan vara intressant som jämförelse. Det har till exempel funnits varit fullt tillåtet för en kommun att sponsra en golftävling med 250 000 (Regeringsrätten 1994 ref 35) med syftet att främja inflyttning och tillgodose arbetskraftsbehov. Det bör inte vara särskilt svårt att som kommun motivera engegemanget för sjukhuset med att BB på orten främjar inflyttning, framför allt av par i barnafödande ålder.

Att påverka andras beslut är en viktig del av det som en kommun gör och en viktig del i att ta tillvara "angelägenheter av allmänt intresse". Två av de viktigaste frågorna för Region Uppsala de senaste året har handlat om just sådana frågor - lokaliseringen av EU:s läkemedelsmyndighet och Regeringens beslut om att bygga fyrspår. Inget av dessa beslut ligger inom regionens kompetens - de tas av EU:s ministerråd respektive regeringen. En hel del resurser har satsats på att påverka dessa beslut, framför allt i form av tid och engagemang.

Har då Region Uppsala agerat i strid med kommunallagen i dessa fall. Jag är övertygad om att vi inte har gjort det. Att få tillstånd fyrspår och att försöka få EMA till Uppsala-Stockholmsregionen är en del i att främja utvecklingen av vår region. Och jag tror inte heller att Sollefteå kommun agerat i strid med kommunallagen när de sponsrat lite material till en demonstration till stöd för en av kommunens största arbetsplatser och en för kommuninvånarna väldigt viktig servicefunktion. Jämfört med sponsring av en golftävling tror jag faktiskt det är betydligt bättre använda pengar.

onsdag, januari 10, 2018

Sjukvårdministern oroad för Akademiskas vårdmodell

Så här skulle rubriken också kunna se ut.
Sjukvårdminister Annika Strandhäll är snabb att uttala sig så fort det är något problem inom sjukvården i Stockholms län. I dagens Dagens Nyheter uttalar hon sig kritiskt kring den nya modell, värebaserad vård, som används bland annat inom vården på Akademiska sjukhuset. Artikeln handlar dock om Karolinska, och nämner inte ens att modellen också introduceras i det socilademokratiskt styrda Region Uppsala.

Sjukhusvården i vårt län har mycket stora problem med ekonomi, personal och tillgänglighet. Det saknas en sammahållen styrning och det stora delar av vårdplatserna är stängda. Det är i Uppsala län som vi varit tvungna att skicka födlar utomland och där tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin uppvisat katastrofala siffror.

Om en sjukvårsminister ska ägna sig åt att kritisera enskilda regioner och landsting finns det all anledning att kritisera och kommentera Region Uppsala. Det gör hon inte. Kan det kanske bero på att det är socialdemokrater som är ansvariga för de stora misslyckandena i vården i Uppsala län?

måndag, januari 08, 2018

Billigare 24-timmarsresor


Nytt år och nya priser i kollektivtrafiken. Det är naturligt att det blir höjningar, eftersom kostnaderna för att köra bussar och tåg ökar. Bussförare får mer betalt och bränslet stiger i pris. När det gäller att konkurrera med bilen är utbudet viktigare än priset.

Men alla priser går inte upp. Från den 9 januari sänks priset för en 24-timmarsbiljett. 81 kronor för obegränsat resande under 24 timmar i Uppsala stadsbusszon (zon 1) och 161 kronor för obegränsat resande i hela länet. Den som reser fram och tillbaka från till exempel Östhammar eller Skutskär till Uppsala tjänar på att köpa en 24-timmarsbiljett om de åker något mer än fram och tillbaka eller om de inte ha reskassa.

Biljetten köps enklast i UL:s app. Där kan man också köpa 24-timmarsbiljetter UL+SL och UL+X-trafik.