Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, december 16, 2011

När båten sjunker slås styrman med kapten

Hägglund tillträdde i april 2004. KD:s ras hade inletts långt innan dess.
Det är inte lätt att förstå andra politiska partiers inre liv. Spelet kring partiledarfrågan inom Kristdemokraterna är en sådan omöjlighet att riktigt förstå. Det är ingen tvekan om att partiet har problem, men det är ju inget nytt. Det är ju snarare normalläget (se ovan). Men om man, som Mats Odell, beskriver Kristdemokraterna som ett sjunkande skepp, kan man ju undra om den bästa chansen att undgå skeppbrott är att styrman börjar slåss med kapten på bryggan.

Det är knappast troligt att hårda interna personstrider, där det man inte ens offentligt klarar av att visa hänsyn till varandra, kommer att gynna partiet. Om ett partiledarbyte ska leda till något ökat stöd krävs att det leder till en förändring i partiets politik och strategi så att man lockar fler väljare. Men någon sådan alternativ strategi för partiet kan jag som utomstående inte se. Istället har besättningen delat upp sig - ett gäng bakom kapten Hägglund, ett mindre gäng bakom styrman Odell. Och så slåss de - allt medan den kristdemokratiska skutan sjunker.

tisdag, december 13, 2011

Euron - nej tack!


Grafik från SCB 
Så kan det gå. Stödet för en svenska anslutning till den gemensamma valuta är i rask takt på väg mot noll. Nu lär det inte bli så, det lär väl alltid vara någon folkpartist kvar som tror på euron. Men nog är det många av dem som lät sig övertygas att rösta ja i folkomröstningen 2003 som nu är glada att vi andra fick majoritet.

Buss 801 - namninsamling mot sig själv

Buss 801 debatteras mycket och en namninsamling har avslutats jag fick idag ta emot namnen i söta röda paket. Det kan därför vara på sin plats att sammanfatta vad som är beslutat och av vilka. Inte minst eftersom det inte lagts fram några andra förslag när det gäller utglesningen av trafiken. När Socialdemokraterna samlar in namn och kritiserar att det blir timmestrafik på linje 801, så samlar man in namn mot sig själva.

Vad sker nu med buss 801?
Turtätheten glesas ut från en gång i halvtimmen till en gång i timmen.

Varför sker detta?
UL presenterade ett förslag för vilken trafik som rymdes i den budget som finns för 2012. I det förslaget fanns en utglesning av trafiken till Arlanda med som en åtgärd för att få ekonomin i balans.

Skiljer sig beslutet i kollektivtrafiknämnden, landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige från det ursprungliga förslaget?
Ja. I det ursprungliga förslaget skulle linjen läggas ned från juni 2012. Detta förslag togs bort i nämnden. Istället beräknas linjen läggas ned från trafikstart 2013. Det blev också tydligt att vi ser att trafiken kan kompenseras med rent kommersiell trafik.

Var det något parti som i kollektivtrafiknämnden eller landstingsstyrelsen yrkade på att halvtimmestrafiken skulle behållas?
Nej.Yrkandena handlade om förslaget om en eventuell nedläggning.

Var det något oppositionsparti som hade mer pengar till trafik i budgeten?
Nej. I de fall de avsatte mer pengar i de alternativa budgetarna, användes de till lägre priser.

Kunde inte landstinget bara skjuta till mer pengar?
Kollektivtrafiken har redan fått en uppräkning som är betydligt kraftigare än annan verksamhet. Det bedömdes inte finnas utrymme att i budgeten 2012 ge mer pengar till kollektivtrafiken.

Vad sker inför trafikåret 2013?
Inriktningen enligt beslutet är att ge utrymme för trafik på ”kommersiella villkor”. Skrivningen i planen är: ”Från trafikstart 2013 beräknas linjen läggas ned för att skapa ökade möjligheter för trafik på kommersiella villkor.” Trafikåret 2013 börjar i mitten av december 2012.

Är beslutet om nedläggning fattat?
Nej. Det är en inriktning. Innan beslut ska behovet av kollektivtrafik till hela Arlandaområdet och förutsättningarna för att få trafik på rent kommersiella villkor undersökas.

Vad anser oppositionen om nedläggningen av linje 801?
De motsätter sig i och för sig inte en nedläggning, men menar att det inte ska ske ”förrän ur resandesynpunkt fullgoda alternativ föreligger”.

måndag, december 12, 2011

Resecentrum invigt

Så är då Uppsala resecentrum invigt. Ett stort bygge som kommer att underlätta resandet en hel del till och från Uppsala. Men det finns fortfarande mycket som behöver bli bättre. På resecentrum, men kanske ännu mer till och från. Inte minst blir det allt tydligare att det måste gå att prioritera kollektivtrafiken, bussarna, på ett betydligt bättre och mer konsekvent sätt.

tisdag, november 22, 2011

Vi satsar på kollektivtrafiken!

Idag har vi debatterat kollektivtrafik för 2012. Det finns en stor uppslutning för det som är alliansens politik. När det gäller trafikåret 2012 finns det inte en enda avvikande mening från oppositionen när det gäller kollektivtrafiken. Den skillnad som finns är att oppositionen inte vill höja avgifterna i kollektivtrafiken lika mycket som vi. Socialdemokraterna lägger förslag om att föra över omkring 25 miljoner kronor från vården till kollektivtrafiken. Jag, och alliansen, gör bedömningen att det är pengar som behövs i vården.

Den landstingsplan och den trafikförsörjningsplan som vi presenterar innehåller en lång rad satsningar på kollektivtrafiken.


  • Ökad turtäthet på linje 9 Norra Årsta – Centrum-Stabby
  • Linje 40 kommer att börja gå tidigare och dessutom passera sjukhusområdet i båda riktningarna.
  • Ny stomlinje Nyby-Gottsunda via Akademiska sjukhuset
  • Bättre tågförbindelser med Gävle
  • Fortsatt planering för SL:s Uppsalapendel
  • Därmed Upptågtrafik till Sala
  • Höjd turtäthet på 804 till Enköping
  • Dubbeldäckare på expressbussar mot Västerås

Och framför allt – Bättre komfort och högre säkerhet i alla bussar. Något som vi som regelbundet använder oss av länets busstrafik drömt om de senaste halvåret.

måndag, november 21, 2011

Rätt till hälsoundersökning
"Alla borde ha rätt att få en enkel hälsoundersökning", det var en av många saker som Inga Alm lyfte fram i sitt anförande i landstingsfullmäktiges debatt om landstingsplan för nästa år.

Hon lyfte också fram närvården och gav en redovisning om hur läget är i norra länsdelen.

fredag, november 18, 2011

(S) splittrar Mälardalen

Idag är det en insändare i Vestmanlands läns tidning där alliansens gruppledare i Västerås beskriver Socialdemokraternas agerande i regionfrågan under den passande rubriken "(S) splittrar Mälardalen".

Bakgrunden är att landtingsstyrelsernas ordförande i de tre länen Södermanland, Västmanlands och Örebro län undertecknat något slags uppdrag om att utreda en gemensam region. Ett uppdrag som inte nämner den högspecialiserade vården eller den kliniska forskningen med ett enda ord.

Jag, som arbetat fyra år i Västmanland, förstår inte heller hur Socialdemokraterna tänker när de medvetet slår igen dörren i ansiktet på Uppsala, för att sedan hävda att den möjligen kan öppnas igen (med lite olika entusiasm från olika Socialdemokrater). Förslaget verkar dessutom sakna bred acceptans, åtminstone i Västmanland.

Det fanns en uppgörelse mellan landstingen i Västmanland, Södermanland och Uppsala län om att vi skulle skriva till den staliga utredaren och klargöra att vi inte vill se någon statlig gräns mellan oss i framtiden. Detta var ett tydligtbesked och för mig en del i arbetet för att få tillstånd en fungerande framtida region. Beslut om detta har dessutom tagits i landstingsstyrelsen i både Västmanland och Uppsala. Men tydligen blir det inget från Södermanland.

Från Centerpartiet i Uppsala län är vi tydliga - vi vill ha en region så att vi kan besluta om sådant som staten idag bestämmer och underlätta för människors vardag. Vi ser helst att en sådan region består av Uppsala, Västmanland, Södermanland, Örebro, Dalarna och Gävleborg. Vi har också sagt att utgångspunkten är att det inte går att se Uppsala i en region utan Västmanland och Södermanland. Jag har konskevent arbetat för att åstadkomma detta och processen har rört sig framåt, om än långsamt. Nu har Socialdemokraterna klampat in i detta som en elefant i en porslinsbutik och rejält försvårat möjligheten till en lösning som är bra för invånarna i Uppsala län.

tisdag, november 15, 2011

TekNo i TVSveriges Televisions regionala nyheter uppmärksammar Enköpings kommuns satsning på TekNo. Kul. Ett väldigt bra pedagogiskt arbeta som hjälper till att öka intresset för teknik och naturvetenskap.

torsdag, november 10, 2011

Fem viktiga kilometer

Grillby, en rätt så stor tätort i Enköpings kommun och på "rätt sida" mot Stockholm. E18:s motorväg någon kilometer bort och Mälarbanan går rätt genom samhället. Centralt kan man tycka, men då använder man sig inte av kollektivtrafik. I kväll var jag på ett möte om kollektivtrafik i Grillby anordnat av Centerpartiet. Jag som alltid brukar försöka resa kollektivt fick ge upp - jag ville trots allt inte sova över!

Grillby ligger utanför de stora buss linjerna. Det betyder att det också är svårt att ta sig kollektivt från Grillby till Stockholm. Om man vill åka från Grillby till Stockholm central mellan 06.00 och 09.00 finns det bara tre avgångstider och sedan får man välja om man vill gå på SJ-tåg i Enköping eller SL-tåg i Bålsta.

Bara fem kilometer från Grillby ligger det betydligt mindre samhället Skolsta. Det är däremot mycket bra förbindelser. Under samma tidsperid finns det 12 olika förbindelser till Stockholm - sex via Bålsta och sex via Enköping. Förbindelserna med Uppsala och Enköping är också betydligt bättre från Skolsta, än från Grillby.

Det är kanske inte så konstigt att det tydligaste önskemålet från de som var på mötet var bättre förbindelser med Skolsta.

tisdag, november 08, 2011

Är Uppsala en storstad?

Är Uppsala en storstad? Det är en fråga som tydligen tycks uppta en del av uppsalaborna rätt mycket. De drömmer om att vara storstad. Enligt någon statistiskt definition har en storstadskommun över 200 000 invånare - och där är Uppsala snart och förbereeer sig för firandet. Tyvärr kan det vara så att organisationen Sveriges kommuner och landsting om något år ändrar definitionen till 250 000 invånare, och då åker Uppsala bort från listan igen.

Den stora frågan är dock om Uppsala verkligen är och känns som en storstad. Det enkla svaret på den frågan är nej- Uppsala är en stor stad, men det är ingen storstad. Om man ser till hela kommunen är den helt enkelt inte tillräckligt urbaniserad. Ett sätt att illustrera detta är att titta på hur stor andel av befolkningen som bor i tätort i våra fyra största kommuner:

Stockholm99,9%
Göteborg98,8%
Malmö99,5%
Uppsala87,3%

Det är alltså ganska uppenbart att Uppsala har en helt annan karraktär än de övriga tre städerna. För mig är detta inte någon nackdel. Tvärtom anser jag att det är bra att Uppsala stad har en stark och växande landsbygd som omger den och mängder av mindre och medelstora tätorter som frodas.

måndag, november 07, 2011

Annie Lööf i inspirerar i EnköpingCenterpartiets partiledare Annie Lööf inledde sin Framtidsresa med att besöka Enköping. På dagen träffade hon bland annat en del företagare och på kvällen var det medlemsmöte för centerpartisterna. På möte betonade Annie Lööf vikten av att resa och träffa människor runt om i landet, inte minst för att det ger henne energi och inspiration i uppdraget som näringsminister och partiledare. I Enköping träffade hon bland annat Robinsonskolan. Från mötet med Enköpings företagare hade hon fyra sidor med förslag nedtecknade.


Hon talade också om det viktiga i att ta ansvar. "Tar man ansvar i dag innebär det möjligheter i morgon", påpekade hon och lyfte fram Centerpartiets tradition att ta ansvar också i svåra tider och att hela tiden vara med och åstadkomma något istället för att stå vid sidan och titta på.

Annie Lööf talade också om ett samhälle där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar, men att det ibland finns till exempel geografiska hinder i vägen. Hon poängterade också på ett bra sätt fram att vi behöver göra mer för de mest utsatta i samhället - bland annat hemlösa och ungdomar med psykisk ohälsa - och lyfte då också fram det arbete som Solveig Zander har gjort och gör (se klipp).
Läs mer i Ena-Håbo, Radio Uppland .

fredag, november 04, 2011

En dygn i krisens tecken

Under ett dygn har jag haft förmånen att vara med på länstyrelsens Gimokonferens, som samlar representanter från kommuner, landsting, myndigheter och näringsliv med betydelse för den regionala krisberedskapen. Det har varit väldigt intressant - inte minst bidrar det till en bredare och djupare omvärldsanalys.

En del var direkt kopplat till vårt län, även om det handlade om händelser långt bort. En väldigt bra genomgång av kärnkraftsolyckan i Japan är lätt att omsätta till om något liknande skulle hända vid Forsmark. Beskrivningen av försvarsmaktens nya upplägg av regional ledning är direkt kopplat till samverkan lokalt och regionalt mellan försvaret och civila myndigheter.

Annat kan förefalla som väldigt långt bort från landstingets verksamhet - som Bert Sundströms mycket intressanta betraktelse över utvecklingen i arabvärlden, och särskilt Egypten. Men som vi vet är världen aldrig långt borta, framför allt inte i Uppsala - en del av de demonstranter som bidrog till den arabiska våren har vårdats på Akademiska sjukhuset för sina skador.

Det kanske viktigaste med detta dygn i krisens tecken är att det mentalt öppnat för att tänka det oväntade. Att reflektera över de kriser som kan inträffa. Det är något som behövs med en viss regelbundenhet för att inte tappa bort beredskapen för den stora oväntade krisen i det dagliga hanterandet av mer eller mindre akuta  vardagsfrågor.

torsdag, november 03, 2011

Miljöpartiet hotar kollektivtrafiken

Vi gör nu en satsning på kollektivtrafiken i länet. Vi gör det genom en kraftig förstärkning både av de pengar som landstingets skattebetalare lägger in och genom att under nästa år höja priserna något inom kollektivtrafiken. De resurser som vi på det sättet får ihop är nödvändiga för att få tillstånd de förbättringar som jag tror i stort sett alla inser krävs i kollektivtrafiken - bekvämare bussar till Enköping, ny stomlinje i Uppsala och fler tåg till Gävle - bland mycket annat.

Därför är jag förvånad över att Miljöpartiet i landstinget vill ge kollektivtrafiken betydligt mindre resurser. De säger nej till den prishöjning som ger nästan 55 miljoner kronor i ökade intäkter, men skjuter bara till 25 miljoner i ökad skattefinansiering. Det är i varje fall den enda tolkning jag kan göra efter att ha läst deras pressmeddelande och deras i och för sig tunna alternativ till majoritetens budget.

Det finns ingen beskrivning av var de saknade ca 30 miljonerna ska tas - är det linjer som ska läggas ned eller andra försämringar som ska göras? Jag har faktiskt svårt att ens se att så stora neddragningar är möjliga att göra i kollektivtrafiken nästa år.

Jag har alltid sett Miljöpartiet som en allierad för en förbättrad kollektivtrafik. Men att bygga luftslott av löften, utan en realistisk finansiering för inte framåt. Med sitt förslag om neddragningar med 30 miljoner riskerar de dessutom att försvåra för all som arbetar för att kollektivtrafiken ska få mer resurser under kommande år.

Läs mer: Miljöpartiets budgetalternativ (pdf)

tisdag, november 01, 2011

Fördubbla kollektivtrafiken

På UNT:s debattsida redovisar vi tankar för framtidens kollektivtrafik i länet.


Idag gör vi från alliansgruppen i kollektivtrafiknämnden något av en programförklaring på UNT:s debattsida. Vi vill redovisa hur vi ser på kollektivtrafiken i Uppsala län i framtiden. De stora satsningar vi vill se, men också tankar kring hur det hela ska finansieras. Vi har dock inte själva satt rubriken - men den är sann. Ska vi klara av den utbyggnad av kollektivtrafiken och med den kvalitet som medborgarna förväntar sig, behöver en del av de ökade resurserna komma från oss som reser.

Några citat från debattartikel:

Kollektivtrafiken behövs för länets tillväxt. Många som bor i Uppsala och omkringliggande kommuner är beroende av väl fungerande pendlingsmöjligheter till bland annat Stockholm, Sala och Gävle. Uppsala läns näringsliv och förvaltningar är beroende av bra tåg- och busstrafik för att anställda ska kunna komma till sin arbetsplats.

Vi skriver också att vi måste "vara tydliga med att det är bilen som är konkurrenten. Det finns ingen samhällsvinst med att människor ställer cykeln och tar bussen, eller hoppar på bussen några hållplatser i stället för att gå".

Med vår inlägg markerar jag, Fredrik Ahlstedt (M), Robert Lemming (FP)och Petra Karlå (KD) att alliansen i landstinget har fortsatt höga ambitioner för kollektivtrafiken:

När vi från landstinget vid årsskiftet tar över hela ansvaret för kollektivtrafiken, fortsätter vi arbetet med att fördubbla antalet kollektivtrafikresor i länet fram till 2020.


Läs hela debattartikeln: Höjt pris nödvändigt 

måndag, oktober 31, 2011

Ansvarsfull opposition i landstinget

Det är glädjande att det finns så stor enighet i landstingspolitiken i Uppsala län och att vi kan ha en stor enighet också om en del tuffa beslut. Idag har landstingsstyrelsen behandlat förslaget till budget för nästa år, inklusive patientavgifter. Det är glädjande att Socialdemokraterna också har insett behovet av att höja avgifterna i takt med kostnadsutvecklingen och i grunden accepterar alla förändringar som vi vill göra.

Sedan har de en del förslag till sänkningar och de accepterar inte heller den höjning som riksdagen beslutat om högkostnadsskyddet. Detta gör att det fattas ett antal miljoner i deras budget som de inte redovisat hur de ska finansiera, men antagligen anser de att det inte behövs lika stora uppräkningar för vården som vi från majoriteten anser.

Enligt de rapporter jag fått har Socialdemokraterna inte heller lagt något annat förslag när det gäller kollektivtrafikens finansiering,  vilket i praktiken betyder att man delar bedömningen att de behövs en begränsade prisjustering 2012 för att kunna utveckla kollektivtrafiken framöver.

Min sammanfattning är att de breda lösningar som TV4 Upplands Janne Norling talar om på sin blogg faktiskt finns.

Viktigt besked om region

Nu finns ett tydligt formellt besked från landstingsstyrelsen när det gäller statens indelning. Det ska inte finnas någon statlig gräns mellan Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län i framtiden.
Landstingsstyrelsen i Uppsala län landsting tog beslutet idag och de båda övriga landstingen tog beslut i förra veckan.

En viktig inriktning och ett steg på vägen, som inte i onödan sätter gränser gentemot andra. Enligt min mening är det när staten väl satt sina gränser inte längre fruktbart med en underifrån process. Då lär vi anpassa oss och bilda en region utifrån statens indelning.

fredag, oktober 28, 2011

Regionfrågan - igen

Från Centerpartiet har vi sett behovet av att skapa starkare regioner som kan ta över ansvar och befogenheter från staten och föra dem närmare människorna. Det handlar om att regionalt få större makt över viktiga frågor som påverkar människors vardag: infrastruktur, kollektivtrafik och andra delar som har stor betydelse för tillväxten.

Med den inriktning som man valt i denna process är det dock svårt att komma fram i vår del av Sverige. Alla vill på något sätt vara i mitten av en ny region. Från Centerpartiet har vi sagt att det i vår del av Sverige - som då inkluderar hela Svealand och Gävleborg - bör finnas två eller tre regioner.

Från Centerpartiet i Uppsala län har vi sagt att vi gärna ser en region med Gävleborg, Dalarna, Södermanland, Västmanland och Örebro. I våra diskussioner efter valet har vi också konstaterat att kärnan för oss i detta är att de län som omger Stockholms län håller samman.

Tyvärr finns inte den öppenheten från alla andra håll. Det finns flera län med Socialdemokratisk ledning, som absolut inte kan tänka sig att ingå i en region med Dalarna och Gävleborg. Det tycker jag är tråkigt. När Centerpartiet lade fast vår linje öppnade vi för en ordentlig analys av vilken indelning som är den bästa - utan att på förhand låsa sig vid fördomar om varandra.

Uppsala läns landsting har redan under förra mandatperioden varit berett att gå in i en regionbildning. Tanken var ursprungligen en ansökan med Örebro, Värmland, Dalarna och Gävleborg. Sedan hoppade Örebro av den överenskommelsen, och det blev en restansökan med Uppsala, Gävleborg och Dalarna. Detta område har aldrig setts som det optimala området för en region. Som Kammarkollegiet skriver i sitt yttrande till regeringen över ansökan: "även sökandena anser att den föreslagna regionen endastär ett första steg i en regionbildning sombör omfatta fler landsting i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion".

Idag samlas Centerpartiets gruppledare i Mälardalen i Enköping för överläggningar och diskussioner. Förhoppningsvis kan det leda till att vi kommer ytterligare några steg på vägen till att finna lösningen på hur regionpusslet ska läggas i vår del av Sverige.

torsdag, oktober 27, 2011

Beröm till lasarettet i Enköping

Enköpings lasarett arbetar bra med attityder till patientsäkerhet hos personalen. Det framgår av den attitydundersökning som genomförts av patientsäkerhetskulturen.

Som det står i landstingets pressmeddelande:

Lasarettet i Enköping har systematiskt prioriterat patientsäkerhetsfrågorna sedan ett par år tillbaka och det här är ett kvitto på att man har lyckats, säger Anders Björklind, chefläkare inom landstinget.


Läs hela pressmeddelandet: Stark patientsäkerhetskultur vid Lasarettet i Enköping

måndag, oktober 24, 2011

Regeringens linje står fast

Regeringens linje om svavelutsläpp står fast, trots piruetter från vissa M-märkta ministrar. Ett tydligt exempel på att det behövs ett starkt centerpartistiskt inslag i regeringen för att garantera en fortsatt aktiv och framgångsrik svensk miljöpolitik.
Lyssna: Moderaterna ger sig om svavelutsläpp

fredag, oktober 21, 2011

Orolig för Moderaterna

Moderaterna vill inte sänka värnskatten. Det finns andra skatter som är viktigare att sänka. Sveriges Radios webbplats citerar partiets gruppledare Anna Kinberg Batra.

Partiets gruppledare i riksdagen, Anna Kinberg Batra, påpekade att det skulle bli så stora skillnader i skattesänkningar mellan hög- och låginkomsttagare om värnskatten togs bort, att hon inte kunde försvara det.
– Det skulle vi ha väldigt svårt att förklara i debatter och valrörelser och jag skulle faktiskt inte vilja göra det heller, sa Anna Kinberg Batra.

Jag börjar bli allvarligt oroad för Moderaterna, jag känner inte igen partiets politik. Det är tur att Gunnar Hökmark finns så att det åtminstone finns någon som påminner om de gamla moderaterna..

Fast i sak har de alldeles rätt. Det är inte skattesänkningar på toppen som är det mest angelägna - det kommer att dröja länge innan det är det.

torsdag, oktober 20, 2011

Prioritera kollektivtrafiken!


Biogastankning pågår.


Idag var jag på ett mycket intressant besök på Gamla Uppsala buss, GUB, det kommunala företag som kör statdstrafiken i Uppsala. Det var spännande att höra om deras arbete, inte minst med att utbilda förare - där 98 procent lyckas med utbildiningen.

Det var också tydligt vad de pekade på som den viktigaste faktorn för att få kollektivtrafiken att flyta bra: en stadsplanerings som prioriterar kollektivtrafik och gång- och cykeltrafikanter. Här är det ingen tvekan om att det finns mycket att göra i Uppsala som skulle gynna både stadstrafiken och regiontrafiken. Kollektivtrafiken måste prioriteras, inte minst när det gäller att öka framkommligheten. Det är framförallt trafiken till och från resecentrum som är ett stort problem. Här behövs det ett mycket tätt samarbete mellan Uppsala kommun, landstingets som kollektivtrafikmyndighet och de som kör bussarna för att hitta de mest effektiva sätten att stärka kollektivtrafikens attraktionskraft i Uppsala stad.

Extra roligt är att bolaget sedan länge är miljöcertifierat och har en stor satsning på förnybara bränslen i form av biogas.

onsdag, oktober 19, 2011

Nya patientavgifter bra för vården

När vi nu lägger fram förslag till nya patientavgifter från majoriteten gör vi det med två utgångspunkter. Den första är att det är rimligt att anpassa patientavgifterna efter kostnadsutvecklingen. Det finns en bred samsyn i Sverige om att patientavgifter ska vara en del -om än en väldigt liten del - av vårdens finansiering. Det är då också rimligt att avgifterna höjs med jämna mellanrum. Nu är det fem år sedan patientavgifterna höjdes och det är därför rimligt med en justering uppåt.

Det andra är att avgiftern också ska ge signaler om vilken vård man ska söka sig till i första hand. Det betyder att det är betydligt billigare att besöka en läkare på vårdcentralen än att besöka akutmottagningen på Akademiska sjukhuset eller Enköpinga lasarett. Vi fortsätter att öka den skillnaden genom att höja kostnaden för besök i primärvården betydligt mindre än avgiften för besök till specialister och till akutmottagningarna.

Den principiellt viktiga förändringen som vi nu lägger fram är att om du först besöker läkaren på vårdcentralen, primärvårdsjouren på Enköpings lasarett Närakuten i Uppsala eller akutmottagningarna i Tierp eller Östhammar så behöver du inte betala mer om de bedömer att du behöver få vård på någon av sjukhusens akutmottagningar. Här finns möjlighet för den som inte säkert behöver den stora akutmottagningens resurser att komma billigare undan, samtidigt som man säkert i många fall faktiskt kan lösa problemen på rätt vårdnivå.

En annan viktig del är att vi säger nej till höjningen av avgifter på förebyggande vård, till exempel diabetesskolor, rökavvänjningskurser och viktminskningsskolor. Detta är en del i vår prioritering av det förebyggande arbetet.

Självklart ger detta med höjda avgifter också mer pengar till vården. Pengar som annars måste fram på något annat sätt. Totalt handlar det om cirka 20 miljoner kronor mer i intäkter för landstinget.

Genom att ge mer resurser till vården, styra mot rätt vårdnivå och prioritera förebyggande behandling är det nya förslaget till patientavgifter bra för vården.

Hela förslaget finns på Radio Upplands hemsida: Patientavgifter 2012

tisdag, oktober 18, 2011

Mindre pengar till vården med Socialdemokraterna?

Socialdemokraterna utlovar på UNT:s debattsida mer pengar till vården. Det vore inte konstigt om de kom med ett sådant förslag, det låter ju alltid som om de har mer pengar till vården. Problemet är bara att det inte är sant - i varje fall inte i förhållande till regeringens politik. Det som man i debattartikeln kallar "förstärkning", innebär bara att landstinget kompenseras för att Socialdemokraterna inte vill anpassa högkostnadsskydden till kostnadsutvecklingen.

Det blir alltså inte mer pengar till vården med Socialdemokraternas förslag, det är bara en kompensation för andra intäkter som landstingen inte får. I Socialdemokraternas budgetförslag ligger också en ökning av de generella bidragen till kommuner och landsting, men samtidigt vill man höja kommunernas kostnader genom att kraftigt höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar. De höjda statsbidragen ligger på två miljarder, medan de ökade kostnaderna för kommuner och landsting nog ligger någonstans mellan tre och fyra miljarder, enligt Anders Sellström. Exakt hur det slår för just Uppsala läns landsting har jag inte räknat på, men det är mycket möjligt att det faktiskt hade blivit mindre pengar till Uppsala läns landsting om Socialdemokraterna fått bestämma.

Socialdemokraternas budgetmotion finns här.

måndag, oktober 17, 2011

Kollektivtrafik utan skattesubvention

En viktig utgångspunkt för den nya kollektivtrafiklagstiftningen är att den rent kommersiella trafiken ska kunna ta ett större ansvar för medborgarnas behov av resande. När den regionala kollektivtrafikmyndigheten i sitt program analyserat vilket behov det finns av kollektivtrafik, ska den också bedöma vad som kan klaras av med rent kommersiell trafik.

I vårt län är det framför allt SJ:s trafik på Mälarbanan (Enköping-Bålsta-Stockholm) och Ostkustbanan (Tierp-Uppsala/Uppsala-Knivsta till Stockholm) som idag bedrivs på rent kommersiella grunder Det finns också en del busstrafik, men det finns utrymme för mer.

För att tydligt visa att vi är beredda att ge utrymme för kollektivtrafik utan skattesubvention, planerar UL att från sommaren 2012 dra sig tillbaka från den linje som idag trafikeras av buss 801, det vill säga Uppsala-Arlanda med mellanliggande hållplatser. Det är en linje där förutsättningarna bör vara goda för rent kommersiell trafik. Det kommer också att bli ett test på om de kommersiella bolagen är beredda att ta ett större ansvar - det handlar inte minst om serviceutbud och trafik också sena kvällar, nätter och tidiga morgnar.

Jag tror att de är beredda att ta detta ansvar. Blir det en succé, kommer det naturligtvis göra oss tryggare att gå vidare i den riktningen. Då kommer vi också få större möjligheter att utveckla den del av kollektivtrafiken som behövs för samhällets utveckling och för att åstadkomma tillväxt i hela länet, men som aldrig kommer att bli kommersiellt lönsam.

Radio Uppland har ett inslag om detta idag: Busslinje 801 kan bli privat

lördag, oktober 15, 2011

Kloka folkpartister

Folkpartiet har på landsmötet tagit åtminstone två kloka beslut präglade liberalism och socialt ansvarstagande. Landsmötet valde att säga nej till så kallade frivilliga slumpvisa drogtester i skolan. Jag som under mycket lång tid  både ideellt och professionellt jobbat mot alla former av droger, inser ändå att det behöver finnas en balans i de åtgärder som man vidtar. Finns det misstankar om missbruk kan drogtester naturligtvis vara ett alternativ, men slumpvisa drogtester av elever är att gå för långt för väldigt lite nytta.

Det andra kloka beslutet var att Folkpartiet i praktiken säger nej till så kallad gårdsförsäljning av alkohol. I den frågan har mitt eget parti låtit sig förledas och inte riktigt velat inse att det förslag som lagts fram inte alls handlar om gårdsförsäljning av lokala produkter - utan öppnar för att alla tillverkare i hela världen i princip kan öppna försäljning på Sergels torg. Det är skönt att folkpartiet här håller fast vid sunda socialliberala principer och försvarar Systembolagets monopol.

Den som tror på marknadsekonomins kraft förstår också varför den inte ska få fritt spelrum när det gäller att sälja varor som inte bara skadar dem som använder dem, utan också har stora negativa effekter på andra människor och på hela samhället.

Samverkan majoritet och opposition

Hur man som majoritet ska förhålla sig till de partier som befinner sig i minoritet är en inte helt enkel fråga. För visst finns det ett valutslag och efter det har några partier bildat majoritet, medan andra utgör en mer eller mindre samordnad minoritet. Samtidigt finns det i princip ett samlingsstyre i kommuner och landsting - även minoriteten är representerad i styrelser och nämnder och har också ett ansvar för besluten.

Min grundinställning är att det är bra med ett öppet förhållningssätt. Min erfarenhet från min år i politiken är att det finns kloka tankar i alla partier. Den som har en tydlig ideologisk kompass är inte heller orolig för att lyssna till andras åsikter och förslag. Ofta kan man tillsamman komma fram till bättre förslag, än vad var och en klurat ut.

Visst är det så att en del av förberedelserna inför olika beslut först måste hanteras gemensamt endast bland majoritetspartierna, men till stora delar kan processen vara öppen också för oppositionen. Så är det till exempel i Uppsala läns landsting, där landstingsrådsberedningen i praktiken är öppen för alla partier i fullmäktige. Där läggs det ofta fram tjänstemannaförslag som ännu inte är politiskt färdigberedda. Synpunkter som kommer fram där har också större möjlighet att påverka besluten, än sådant som läggs fram vid sittande bord vid styrelsesammanträdet.

En sådan öppenhet från majoriteten kräver att oppositionen också klarar av att hantera detta. Jag ser det som skillnaden mellan politiker som är mogna att ta ett ansvar för helheten och därmed har det som krävs för att vara i majoritet, och de politiker som nog inte är mogna att vara annat än oppositionspolitiker. De flesta ledande oppositionspolitiker är av den första sorten. Tyvärr behövs det bara enstaka politiker av den andra sorten, som hellre vill vinna snabba politiska poäng än inflytande, för att en majoritet ska kännas sig tvingad att  ha en mer sluten process och bara förelägga oppositionen förslag som är helt färdigberedda och därmed utan möjlighet att påverka.

fredag, oktober 14, 2011

Bra tågträff i Mehedeby

Mehedeby är en ort i norra Uppland med fantastiska utvecklingsmöjligheter. Här bor omkring 500 personer och här stannar Upptåget. Men inför nästa trafikår kommer ett tåg i vardera riktningen att köra förbi orten. Detta för att det ska vara möjligt att den turen ska kunna gå ända till Gävle för att sedan vända söder ut igen.


En eftrfrågade utvidgning av trafiken som gör det möjligt att koma till Gävle vid 8:30 tiden med Upptåget. Därmed gynnas bland andra resande från Tierp, Älvkarleby och Skutskär, men det blir sämre för Mehedeby och Marma. Om detta ville Mehedeby fastighetsägarförening tala med mig. Det var en bra diskussion där jag fick med mig en hel del intressant - både om historien - hur de stred för ett tågstopp -och inför framtiden.


Uppsala län har gjort en stor satsning på bland annat Mehedeby genom att låta Upptåget stanna där. Det gäller nu att bygga vidare på detta - inte minst från kommunen. Det gäller att Mehedeby, och andra stationsorter, får en positiv utveckling. Där spelar kommunens planering, men också marknadsföring, stor roll. Men den stora tillgången för orter som Mehedeby är ändå någon organisation som fungerar som en förstärkare för allt det engagemang som finns. Det kan vara en fastighetsägareförening, en indrottsklubb eller bygdegårdsföreningen - med ett starkt loklat civilsamhälle finns förutsättningarna för utveckling

Läs om mötet i UNT här: 534 namn mot tågförsämringar och i Arbetarbladet här: Inga fler tåg till småorterna

tisdag, oktober 11, 2011

Klart med UL-upphandling

Så var det klart med UL:s upphandling av regionbusstrafiken. I ett pressmeddelande skriver man att Nobina vann en del, medan Sambus tog trafiken runt Enköping och Bålsta. Förhoppningsvis kommer detta att innebära starten på ett bra samarbete som inte minst kommer att ge resenärerna en bra kollektivtrafik.

Läs mer: Radio Uppland, Busstidningen

Verkligheten står inte stilla

Några av bussarma hos Mellansvensk .
Verkligheten står inte stilla. Det har hänt mycket i Enköping sedan de nuvarande linjerna i stads-trafiken lades fast. Bacho finns inte längre, men ett helt nytt område har växt upp i Varghällar med bland andra KG Knutsson. Nya bostads-områden byggs.

Idag besökte jag Mellansvensk Omnibusstrafik som kör stadstrafiken i Enköping, än så länge på uppdrag av Enköpings kommun, men efter årsskiftet som en del i den regionala kollektivtrafiken. Det var intressant att höra deras tankar om utveckling, men också de problem som de upplever med till exempel parkerade bilar eller mer eller mindre väl genomtänkta förändringar i vägar som försvårar för busstrafiken.

Jag tror att en viktig del för att den nya kollektivtrafikmyndighetens arbete med att planera framtidens kollektivtrafik ska lyckas, är att lyssna till de tankar som finns hos dem som dagligen arbetar i den. Där finns mycket kunskap att ta tillvara.

måndag, oktober 10, 2011

Informationen behöver bli bättre

Vårdvalet är en viktig reform som ger patienten mer makt. Men för att den makten ska kunna utövas fullt ut krävs också att jag som patient har tillgång till information. Oftast får vi den genom egna erfarenheter och genom de erfarenheter som vänner och bekanta gör. Vi väljer den vårdcentral som är mest bekväm ocm vi där får ett bra bemötande och bra service.

Samtidigt måste det finns information också om sådan kvalitetsfrågor som är svåra att se bara vid några enstaka besök. Här är det fortfarande mycket långt kvar. Detta är ännu mer viktigt när vårdvalet utvidgas också till specialistvården. En höftoperation gör man inte så ofta, och då kan det vara bra att ta reda på mer om kvaliteten på det sjukhus som erbjuder sig att genomföra den.

Dagens Nyheter uppmärksammar i en artikel (Information om vårdval får underkänt) en rapport om att landstingen brister i att informera om kvaliteten på olika vårdcentraler. Det finns dock ett samlat ställe för att hämföra vår på 1177.se (http://www.1177.se/Hitta-vard/) därman kan jämföra olika vårdcentraler i hela landet - men tyvärr bara fyra åt gång. Den tjänsten behöver marknadsföras mer, men också utvecklas så att jag som potentiell kund har tillgång till mer information om enheternas vårdkvalitet.

Att driva fram efterfrågan på denna typ av jämförelser är en viktig effekt av vårdvalet. Det kommer att innebära kvaliteten förbättras när den blir tydlig för alla att se.

Den rapport Ulrika Winblad och Caroline Andersson vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap arbetat fram utgör ett mycket bra underlag för att utveckla vårdvalet för att underlätta patienternas val och förbättra vårdens kvalitet.


Rapporten har titeln: Vilken information behöver patienter och medborgare för att välja vårdgivare och behandling?Patienters och medborgares behov av kvalitetssäkrad och lättillgänglig information

lördag, oktober 08, 2011

Juholts lägenhetsaffärer
Håkan Juholt har gjort fel när han tagit ut dubbelt så mycket i ersättning som han har haft rätt till för sitt boende i Stockholm. Det hela har pågått sedan 2007. Det är möjligt att han inte har haft koll och det är bra att han omedelbart förstått att han skulle betala tillbaka. Samtidigt kan man tycka att det är underligt att han inte själv ifrågasatte att han skulle få hela hyran betald.

Lena Melin i Aftonbladet skriver om historien och jämför med Mona Sahlins fall och drar slutsatsen att Juholt döms hårdare än Sahlin. Det är nog för tidigt att dra den slutsatsen. Sahlinaffären började den 6 oktober 1995 och det tog 10 dagar innan den berömda presskonferens där Sahlin tar time-out och en dryg månad innan hon drar tillbaka sin kandidatur som partiledare och statsminister.

Det kan också var värt att påminna om att det som fällde Sahlin var en rad enskilda händelser som tillsammans bildade ett mönster. Det var inte bara det att hon använt regeringens kontokort för privat inköp, hon hade också bland annat missat att betala räkningar och fått sitt privata kontokort indraget. Dessutom var det statsminister hon skulle bli, inte bara partiledare för Socialdemokraterna. Samtidigt mötte hon ett starkt motstånd från vissa inom sitt eget parti.

Vi vet inte hur detta slutar. Om det kommer ytterligare graverande uppgifter - och Aftonbladet antyder att det finns sådana - kan det bli svårt för Juholt att sitta kvar. De ekonomiska värdet av Juholts fel är betydligt större än det som fällde Mona Sahlin, som KG Bergström påpekar. Men om alla fakta nu finns på bordet klarar han sig troligen, men försvagad. Även väljare och medier inser att alla kan göra misstag.

Läs mer: DN, DN ledare , Staffan Danielsson, Svd jämför Sahlin- och  Juholtaffärerna,GP,

fredag, oktober 07, 2011

Två vårdcentraler i Bålsta


Det var fullt när den nyöppnade Bålstadoktorn hade öppet hus och jag passade på att besöka dem tillsammans med landstingsrådskollegan Nina Lagh. Det var kul att se lokalerna och få en rundvandring. Eftersom Nina, som förra mandatperioden var kommunstyrelsens ordförande i Håbo, var med fick jag också veta lite om vad som tidigare varit i lokalern.

Bålsta är länets tredje största tätort. Ändå har det till för några veckor sedan bara funnits en vårdcentral. Under många år har den vårdcentralen dessutom fått utstå en hel del kritik och har haft problem både med att få läkare och med tillgängligheten. En av de starkaste önskemålen från dem jag träffade i Bålsta under valrörelsen var just att få en bättre primärvård och att det också i Bålsta skulle finnas fler vårdcentraler att välja mellan.

Det som har hänt sedan valet är att Bålsta vårdcentral har sålts och inte längre drivs av landstinget, istället är det Medpro Clinic som tagit över. Nu har också Bålstadoktorn, som ingår i Praktikertjänst, öppnat. Därmed finns förutsättningarna för att de som bor i Håbo ska ha två välfungerande vårdcentraler att välja mellan.

Tillväxten betydelse för bra service

%22Satsa%20mer%20p%C3%A5%20Uppsala%22

I ett klokt inlägg i en intervju med TV4 påpekar landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman betydelsen av att länet växer och att kommunerna planerar för utbyggnad i de områden där de vill ha utvidgad eller förbättrad service. Det är särskilt tydligt inom kollektivtrafikens område. Här måste kollektivtrafikutbyggnad och samhällsplanering gå hand i hand.

De orter där kommunen satsar, där det byggs nya bostäder och där det finns planer på utbyggnad kommer det också att vara lättare att få en bra kollektivtrafik. Om kommunen inte ger dessa förutsättningar eller prioriterar andra områden och det leder till ett minskat underlag, riskerar också servicen att bli sämre.

Det är därför oerhört viktigt att det finns ett väldigt bra samspel mellan samhällsplanering och kollektivtrafik, inte minst att större nya bostadsområden planeras så att de ligger i anslutning till bra kollektivtrafiksstråk. Kollektivtrafiken måste tänkas in redan från början när nya bostadsområden planeras.

Att få denna samverkan att fungera är en av de stora uppgifterna för landstinget som regional kollektivtrafikmyndighet och en av de frågor som kommer att vara mycket viktig för kollektivtrafiknämnden.

torsdag, oktober 06, 2011

Hyllning till Carlgren

C-power16Andreas Carlgren har ideologiskt varit en extremt tydlig centerpartistisk miljöminister, med fokus på decentralisering och subsidiaritetsprincipen. Beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå i samhället, i nära samarbete med dem som berörs av olika förvaltningsbeslut.


Så skriver Jenny Jewert i en krönika på DN:s ledarsida. En artikel som är väl värd att läsa, som också sätter in Carlgren och Centerpartiets miljöpolitiska linje i sitt rätta internationella sammanhang. Det är ingen tvekan om att Andreas Carlgren och Centerpartiet levererat i miljöpolitiken.

Läs krönikan här: En missförstådd minister

onsdag, oktober 05, 2011

I väntan på ambulans

IVPA, i väntan på ambulans, är när räddningstjänsten åker på sjukvårdslarm i fall där de kan vara på plats sanabbare och det är medicinskt motiverat. Det är en bra aktivitet. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är ett komplement till ambulassjukvården. Det viktigaste måste vara att det finns god tillänglighet till ambulanssjukvård i hela länet.

Det är för övrigt inte alltid där man förväntas sig som de stora flaskhalsarna när det gäller ambulanssjukvården finns. Jag kommer ihåg att det i Västmanland visade sig att det område där det var störst problem att hinna fram med ambulans enligt de uppställda målen var i Västerås tätort.

När det gäller när räddningstjänsten ska larmas så är det en fråga om medicinska bedömningar. bedömningar som bäst görs av de profesionellt ansvariga inom ambulanssjukvård och räddningstjänst.

Läs också Erik Weimans blogg: Samverkan bygger på ansvarstagande ,

måndag, oktober 03, 2011

Vad är skillnaden?

Vad är skillanden mellan ett orättvist förslag som bara gynnar höginkomsttagare och en reform för att underlätta vardagspusslet? För Håkan Juholt och socialdemokraterna när det gäller RUT-avdrag  är svaret drygt 12 månader.
- Vi inser att det (rut) är ett svar på livspusslet för många människor, barnfamiljer och pensionärer och då är vi beredda att låta det vara kvar. 


Säger Juholt nu till  TT. Det är dock inte alla som hänger med. Socialdemokraternas kvinnoförbund tror fortfarande att det är budskapet från valrörelsen som gäller.

Varudeklaration: Det som skrivits ovan återspeglar till bästa förmåga bedömningen av Juholts och Socialdemokraternas inställning den 3 oktober klockan 22.00. Ingen garanti lämna vad gäller hur länge denna uppfattning står sig.

söndag, oktober 02, 2011

Vem är vi skyldiga?Läser den utmärkt intressanta artikeln Från guld till skuld i Svenska Dagbladet. I en lite fakta ruta hittar jag en mycket intressant uppgift om vår skuldbörda "...utslaget på hela världens befolkning innebär det att varje världsmedborgare har en skuld på över 23 000 dollar" skriver man.

Intressant. Frågan är dock hur mycket vi behöver oroa oss. Så länge vi inte träffat på liv i universum lär vi inte behöva vara oroliga för att de ska komma och kräva tillbaka pengarna.

Mats Odell som ledare för Kd?

Det kan vara svårt för utomstående att förstå vad som sker i ett politiskt parti. Jag märkte det i många av de kommentarer som gjordes om Centerpartiet inför ordförandeskiftet. Viss kommentarer, även av förstå-sig-påare och statsvetare - saknade helt verklighetsförankring.

Det är klart att jag därför kan ha svårt att begripa vad som sker inom Kristdemokraterna. Det är i och för sig inte underligt att Göran Hägglund ifrågasätts - partiet har tappat väljare och han har varit partiledare ett antal år. Men när motkandidaten som förs fram är Mats Odell börjar man undra vilken analys som ligger bakom. För mig känns det som om Per-Ola Eriksson lanserats som efterträdare till Maud Olofsson.

Mats Odell har dessutom bestämt sig för att ställa upp. Det är klart att det kan ses som en symbolisk satsning på pensionärsrösterna att gå till val med Odell som partiledare. Han kommer själv att vara folkpensionär i valet 2014. Samtidigt är det för den som ändå följt svensk politik sedan 1980-talet, svårt att se att Odell tidigare har åstadkommit något som talar för att han skulle kunna lyfta Kristdemokraterna.

Sedan är frågan vem som egentligen kan ersätta Hägglund. Som både Folkpartiets och Centerpartiets partiledarbyten visar, innebär ett partiledarbyte under en alliansregering i praktiken att partiledaren blir ledamot av regeringen och departementschef. Partiledarbyten ger inte heller upphov till att ansvaret för frågor flyttas mellan partierna. I praktiken innebär det att även om Hägglund avgår så kommer hans efterträdare att bli socialminister.

Andra som bloggar om detta: Ulf Bjereld, Peter Soilnader, Kent Persson, Jonas Segersam, Ola Theander

torsdag, september 29, 2011

Annies nya lagSå har då statsministern ombildat regeringen, som det officiellt heter. I praktiken är det Annie Lööf som ny partiledare som har format sitt lag. Att Annie Lööf själv blev näringsminister är inte förvånande, även om det är många inom partiet som önskat han hon skulle ha en post som gav mer tid för partiet. Det är dock självklart att partiledaren också måste vara departementschef och miljöministerposten kräver alltför mycket resande utomlands för att vara lämplig.

Lena Ek som miljöminister kan säkert bli mycket bra. Inte minst har hon erfarenhet från EU-systemet och har där varit framgångsrik i miljöfrågor. Förhoppningsvis har hon också förmågan att skapa förståelse för Sveriges hållning, till exempel när det gäller rovdjurspolitiken.

Anna-Karin Hatt får ansvar också för energipolitiken, men lämnar ifrån sig de regionala utvecklingsfrågorna till Annie Lööf. Det blir alldelses utmärkt. Anna-Karin har ju bra koll på frågan, inte minst innehållet i den energi- och klimatuppgörelse som regeringen gjorde under förra mandatperioden.

Nu väntar nästa steg i spelet när regeringsombildningens följdverkningar i riksdagen och Europaparlamentet ska lösas ut. Konstaterar att jag kommit ett litet steg närmare Europaparlamentet, men att det är fortfarande är mycket långt kvar innan jag behöver välja mellan Uppsala och Strasbourg.

Vattenfall: Inget behov av ny kärnkraft

Vattenfals nya vd Øystein Løseth är tydlig. Det finns inget behov av att bygga ny kärnkraft i Sverige. Den är inte lönsam, säger han till Dagens Industri. Det var precis den analys som Centerpartiets ledning gjorde i samband med att energi- och klimatöverenskommelsen. ”Vi bedömer att det blir ett stort elöverskott på hela 50 terawattimmar i Norden framöver”, säger Øystein Løseth till Dagens Industri (inte tillängligt på nätet).

Istället är det den förnybara energin som växer i Sverige, medan de svenska kärnkraftverken fungerar bland de sämre i världen.

Konstaterar samtidigt att socialdemokraternas partiledare Håkan Julholt i Dagens Industri (citerad i Affärsvärlden Juholt öppnar för ny kärnkraft - Affärsvärlden)  idag öppnar för ny kärnkraft och en omsvängning av Socialdemokraternas senste linje i frågan.

tisdag, september 27, 2011

Klok sekretessskärpning

Jag är i grunden negativ till skärpningar av sekretess. Det innebär hela tiden att vi tar steg mot ett mindre öppet samhälle. Det förslag som regeringen lagt fram idag och som innebär skärpningar av sekretessen i skolan välkomnar jag dock.

Idag dokumenteras betydligt mer än tidigare inom skolan, både i forma av individuella utvecklingsplaner och i samband med olika åtgärdsprogram. Det ställer betydligt större krav på att skydda barnens integretet än tidigare, då det i huvudsak handlade om betyg. Det gör att det finns behov av att skärpa sekretessen.

Läs regeringens pressmeddelande: Starkare sekretess för elever

måndag, september 26, 2011

Sjukhusdirektör till Akademiska klar

Lennart Persson har utsetts till ny sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset och kommer att tillträda tjänsten den 1 november. Det är bra att den förutsättningen för en positiv utveckling av Akademiska sjukhuset är på plats.

Läs mer på landstingets hemsida: Lennart Persson ny sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset

Svar på tal om buss till Akademiska

I dagens UNT svarar jag på en insändare från Vänsterpartiet med anledning av vänsterns motion om matarbussar till Akademiska sjukhuset. Den centrala delen i mitt svar är:
Planeringen av kollektivtrafiken är ett komplicerat pussel. Det är knappast lämpligt att bryta ut delar av detta och ta beslut linje för linje. Olika intressen ställs också mot varandra. Det är också naturligt att sjukhuset vill begränsa den tunga trafiken inne på sjukhusområdet.

En enig kollektivtrafiknämnd beslutade att vi anser att de frågeställningar som lyfts i Vänsterpartiets motion ska beaktas i den framtida kollektivtrafikplaneringen och att motionen i och med detta bör anses besvarad.

Läs hela svaret: Överens om busstrafik till akademiska.

lördag, september 24, 2011

Lisa Landberg vann på stämman

Lisa Landberg övertygade stämman.


Lisa Landberg lyckades genom ett mycket bra arbete i kommittén och från stämmans talarstol få gehör för ursprungsmärkning av mat som säljs i Sverige, både charkuteriprodukter och mejeriprodukter.

Särskilt kul var det att se hur Lisa tog debatten med Eskil Erlandsson.

fredag, september 23, 2011

Tydlig markering från ny partiledning

Centerpartiets nya partiledning gav snabbt ett nytt besked om uranbrytning. Den nyvalde vice ordföranden Anders W Jonsson gick upp och föreslog skärpningar inte bara i det som var partistyrelsens tidigare förslag, utan som dessutom gick längre än den skärpning som stämmokommiten hadeföreslagit.

Centerpartiet säger nej till uranbrytning och dessutom vill att en lagstiftning som förbjuder uranbrytning ska utredas. "Ingen ska behöva tveka om var Centerpartiet står" sa Anders W Jonsson. Ett bra besked från Centerstämman.

Uppdaterad: Läs vad Svenska Dagbladet skriver: Centern vill stoppa uranbrytning

Maud Olofsson avtackas av Centerrörelsen

Centerrörelsen avtackar Maud Olofsson med både presenter och anekdoter. Mycket jubel och skratt.


Framgång förskola på Centerstämman

Förskolan är viktig och något som jag brinner för. Det är därför verkligt roligt att jag lyckades få med Centerstämman på en tydligare betoning av förskolans roll och plats i utbildningspolitiken och för det livslånga lärandet.  Stämman ställde sig bakom mitt förslag om att lägga till en särskild punkt om förskolan: "Förskolan ska ge en bra grund för barns sociala utveckling och ett livslångt lärande".

torsdag, september 22, 2011

Stämman inledd

Så är Centerpartiets stämma inledd. Fyra dagar av politiska debatter väntar. Intressanta diskusionern om miljö, ekonomi, företagsamhet, entreprenörskap, skola, och föräldraförsäkring.

Omkring 1000 deltagare, mer än 500 ombud. Och alla Centermedlemmar har rätt att tala på stämman. Ska bli väldigt spännande och roligt!


onsdag, september 21, 2011

Kulturdebatt i UNT

Läser i UNT en debattartikel om kulturen av två folkpartister från Uppsala, Mohamad Hassan och Eva Edwardsson. Ett intressant inlägg i kulturdebatten, men med ett lite väl snävt synsätt. Inte för att de har ett ensidigt Uppsala perspektiv, det är förståligt med deras uppdrag, utan för vad man väljer att lyfta fram som satsning på kultur.

Det jag tycker är feltänkt är att de jämför satsningar på kultur i antal kronor, inte vad det blir för resultat. Att lägga mycket pengar på en verksamhet kan aldriga vara ett självändamål. Det handlar istället om att få ut så mycket bra verksamhet som möjligt för de skattepengar som vi lägger. Det synsättet bör gälla vare sig det handlar om sjukvård, skola, kollektivtrafik eller kultur. Inte minst för kulturen tar väl samhällets sin roll bäst genom att agera och stimulera konstnärer. företag och det civila samhället så att vi får ett levande kulturliv.

Jag tror inte att detta synsätt speglar några partipolitiska skillnader, utan jag upplever att synsättet finns rent allmänt i Uppsala politiken. Kanske är det denna fokusering på antalet kronor istället för resultat som gör att Uppsala kommun inte klarar av att hålla en lika låg skatt som till exempel Enköping?

Sedan lär vi få en intressant kulturpolitisk debatt framöver när landstinget och regionerna får ett större ansvar. En intressant fråga är om samhällets kultursatsningarna verkligen når dem som vi vill nå? När det gäller själva fördelningen av pengarna i kulturkofferten är det ett tydligt landstingsansvar - men jag utgår från att landstinget kommer att se till så att det sker i dialog inte bara med länets kommuner utan med alla som är berörda.

Läs debattartikeln: Uppsala tar täten

tisdag, september 20, 2011

Hatt om budget och Östros om krogmoms

Nyhetskanalen


Anna-Karin Hatt presenterade regeringens budgetproposition idag i Västerås. I Enköping fick vi nöja oss med Ullenhag. I ett inslag i TV4 får Anna-Karin Hatt fram två av satsningarna med tydlig centerprägel: mer pengar till underhåll av järnväg och sänkt restaurangmoms.

Just när det gäller restaurangmomsen är det intressant att se hur Socialdemokraterna sågar förslaget och knappt kan finna ord för hur dåligt det är. Men det finns goda argument för förslaget. Jag hitta detta citat från valrörelsen:


Varför är det viktigt att sänka restaurangmomsen?
- Det är en framtidsbransch. Jag skulle vilja se att vi fick ett lyft i den här branschen när välståndet nu ökar och vi kommer få råd att gå mer på restaurang. Det kommer skapas mer jobb. Samtidigt är jag bekymrad över att de som jobbar i restaurangbranschen får allt sämre villkor och har inte råd att vara med i a-kassan. Facket har svårare att driva genom bra löner.
- I dag har vi också en konstig momspolitik för restauranger där vi har en momssats om man äter inne i restaurangen och en annan om man stoppar maten i en påse. Det skapar fusk och en rörig situation.


Den som argumenterade så tydligt för sänkt restaurangmoms i valrörelsen var Thomas Östros - då Socialdemokraternas ekonomiskpolitiske talesman med ambition att bli finansminister. Nu går han omkring på gatorna i Uppsala som en vanlig riksdagsledamot och den politik han argumenterade för för ett år sedan är Socialdemokraterna nu helt emot.

Läs intervjun i Expressen med Östros: Thomas Östros: Mona Sahlin sitter kvar även om vi förlorar valet

Landstingsfullmäktige - Vårdförbundet var bäst

Jag fastnade på bild när jag
 lyssnade till  Vårdförbundet.
Måndagens landstingsfullmäktige var inte så intressant. Inga tyngre principiella beslutsärenden och en förutsägbar debatt om vårdval i specialistvården. Det som fick mest uppmärksamhet i media var Vårdförbundets manifestation.En helt korrekt nyhetsvärdering. Jag fastnade faktiskt på bild i 18 minuter när jag lyssnade på deras synpunkter. Intressant och bekräftade den bild jag hade innan. Tyvärr hade jag inte möjlighet att också vara med på minglet på kvällen.

Vårdvalsdebatten gick i samma spår som tidigare, där oppositionen uttrycker oror för utvecklingen och vi från majoriteten dels förklarar att det faktiskt är så att människor upplever det som en välfärdsvinst att få välja. Vi pekade också på att vårdvalet i primärvården (oppositionen var orolig för det också) blivit en framgång.

Jag sa bland annat i debatten att:

För mig är det precis vad vårdval handlar om. Att stärka patienternas makt och ställning. Vi har sett de positiva effekterna med vårdval inom primärvården.I  förra veckan förverkligades en av de saker jag lovade att jobba för när jag mötte väljarna för ett år sedan - Invånarna i Bålsta har nu två vårdcentraler att välja mellan. Ett resultat av Centerpartiet och alliansens politik. 

Jag påpekade också att det finns forskning som tyder på att konkurrens mellan sjukhus höjer kvaliteten, ja till och med räddar liv. Detta gäller konkurrens med ett fast pris, inte när det är priskonkurrens. Det vill siga tyder dessa resultat på att LOV är bra, men LOU är mindre bra för denna typ av välfärdstjänster. Ett argument som oppositionen inte lyckades bemöta.

Jag lyfte också fram att Enköpings lasarett har stora möjligheter att bli stärkt av ett ökat inslag av valfrihet inom specialistvården, under förutsättning att landstinget som ägare tillåter lasarettet att förverkliga de möjligheter som vårdval ger.


Ett lite roligt inslag var att Socialdemokraternas heltidslandstingsråd Vivianne Macdici blev helt ställd när Lena Lundberg synliggjorde Macdicis användning av härskartekniker. Hon verkar till och med ha svårt att ta till sig att hon som en ledande företrädare för det största partiet har någon form av makt eller kan uppfattas använda sig av härskartekniker. Hon får väl trösta sig med att hon nog inte den första som anklagats för att använda härskartekniker som inte känner igen sig i anklagelsen.
söndag, september 18, 2011

Debattartikel om vårdval

Imorgon är det landstingsfullmäktige med en särskild debatt om vårdval. Inför fullmäktige har vi landstingsråd från majoriteten skrivit en debattartikel på UNT:s debattsida som lägger ut texten om varför det är bra med vårdval, men också vilka hänsyn vi behöver ta när vi utformar vårdval inom specialistvården.

Jag kommer i morgondagens debatt i huvudsak lyfta varför vi från Centerpartiet ser utvecklingen mot mer vårdval som bra och varför det är bättre än att förlita sig på upphandlingar från privata företag - som verkar vara en del av Socialdemokraternas alternativ.

Läs debattartikeln: Nu ökar vi valfriheten
Läs också Socialdemokraternas debattartikel: Vårdvalet fungerar inte

fredag, september 16, 2011

Förloraren vann danska valet

Det gick inte bra för Socialdemokraterne i Danmark. Partiet gjorde sitt sämsta val sedan början på 1900-talet och gick tillbaka något jämfört med förra valet. Statsminsiterns parti Venstre gick fram ungeför lika mycket och är fortfarande Danmarks största parti. Ändå är det socialdemokraternes Helle Thorning-Schmidt som troligen kommer att få bilda regering.

Förklaringen är en kraftig framgång för vänsterpartiet Enhedslisten (som i och för sig kompenseras av ett nästan lika kraftigt fall för Socialistisk folkepart) och - framför allt - en kraftig framgång för Radikale Venstre - ett liberalt parti som ändå är på den röda sidan i dansk politik och som haft en tydlig socialliberal profil, inte minst i invandringsfrågan.

På den blå sidan är det framför allt De Konservative som tappar. Moderaternas systerparti mer än halveras och får under fem procent av rösterna. Även Dansk Folkeparti går något bakåt, med Liberal Alliance fördubblas och blir marginelt större än De Konservative.

Det blir regeringsskifte i Danmark - men det kommer inte att bli enkelt att få ihop en regeringspolitik med ett regeringsunderlag som spretar och där Radikale Venstre redan i valrörelsen sa att de ville se ett samarbete över blockgränsen för att minska Enhedslistans inflytande.

torsdag, september 15, 2011

Distriktssköterskemottagningarna blir kvar

Distriktssköterskemottagningarna i Älvkarleby och Morgongåva blir kvar. Distriktssköterskemottagningen i Bälingen utvidgas till en vårdcentralsfilial. Det kommer produktionsstyrelsen att besluta om nästa vecka.

Beskedet är egentligen inte förvånande, jag har hela tiden trott att detta skulle bli resultatet när produktionsstyrelsen väl gjort sin analys. Det var ett förslag initierat av tjänstmän inom landstinget och saknade politisk förankring (Nedläggningsförslag inte politiskt förankrat). Precis som under förra mandatperioden blev det nej till nedläggning.

Det kan ändå vara bra att produktionsstyrelsen behandlade förslaget seriöst och noggrant - det minskar risken för att samma förslag kommer tillbaka snart igen.  För som produktionsstyrelsens ordförande Nina Lagh säger till Arbetarbladet:

"Vi ställde frågan vad det får för konsekvenser för patienterna och då svarade de att förvisso är inte alla lokalerna de bästa men för patienterna blir det en betydlig försämring. Vilket vi inte vill så beslutet kommer att bli att ha mottagningarna kvar."
Läs mer i Arbetarbladet som har nyheten: Distriktssköterskemottagning blir kvar

onsdag, september 14, 2011

Förstärkning i Bälinge

Disttikssköterskemottagningen i Bäling kommer att utvecklas till en vårdcentralsfilial. I prakatiken innebär det innebär att den hittillsvarande distriktssköterskemottagningen utökas med läkarbemanning. Filialen kommer att tillhöra Svartbäckens vårdcentral.

Dessutom planerar landstinget att öppna två nya filialer i Gränby och Stenhagens centrum. Det är bra initiativ som gör att medborgarna får närmare till vården. Helt i linje med den inriktning på vården som Centerpartiet och även alliansen i Uppsala läns landsting har.

tisdag, september 13, 2011

Från andra sidan...

Idag var besökte jag BUP i Enköping tillsammans med Centerpartiets riksdagsledamot Solveig Zander. En mycket intressant besök med information om en mycket viktig verksamhet som rör våra barn och ungdomar. Deras välfärd har vi ju ett gemensamt ansvar att stödja både från kommun och landsting. Elevhälsa var också ett område som vi prioriterade när jag var ordförande i Nämnden för förskola och grundskola i Enköping.

Därför var det extra intressant att få bilden "från andra sidan", för även om det ska vara ett samarbete så fungerar det inte alltid fullt ut. Det betyder inte att allt är dåligt, tvärtom görs väldigt mycket och VITS-arbetet i vårt län framhålls som ett gott exempel. Men det finns fortfarande väldigt mycket att göra för att klara ut vem som ska göra vad.

Min bild är att det till viss del handlar om olika utbildning och bakgrund, vilket gör att det tar ett tag att hitta ett gemensamt språk och ännu längre att hitta ett gemensamt förhållningssätt. Jag tror också att det behövs göras mer från statlig nivå för att se till så att de uppdrag som ges till kommuner och landsting, socialtjänst, skola, primärvård och psykiatrin passar in i varandra. Jag tror tyvärr att det är så att pusselbitarna i lagstiftningen långtifrån är utformade så att det blir ett heltäckande pussel som täcker upp alla barn ens om alla tänkta bitar finns på plats.

måndag, september 12, 2011

Nationellt centrum för barnfrid i Uppsala?

Anders W Jonsson (C) lyssnar till överäkaren Gabriel Otterman vid
Akademiska sjukhusets barnsskyddsteam..Idag besökte Anders W Jonsson, riksdagsleamot, barnläkare och föreslagen som 1.e vice ordförande för Centerpartiet Uppsala.

Han lanserade då idén om att Sverige borde inrätta ett nationellt centrum för barnfrid, på samma sätt som det finns ett centrum för kvinnofrid.

Att på detta sätt bygga upp kompetens för att upptäcka och möta barn som blivit utsatta för misshandel är viktigt för att ge alla dem som jobbar i vården rätt verktyg. Anders berättar att han själv som barnläkare sett att detta är ett behov som finns.
Han kommer nu att ta upp frågan i riksdagsmotion, men också arbeta för att övertyga övriga partoier i alliansen om att detta är en bra idé. Det kommer han nog att lyckas med.

Det viktiga är att ett sådant centrum kommer tillstånd, men som politiker i Uppsala läns landsting var det roligt att höra Anders W Jonsson argumentera för att Uppsala vore den naturliga platsen för ett nationellt centrum för barnfrid. Anders pekade på att det både fanns den kliniska bas som behövs och den vetenskapliga kompetensen.

Jag hoppas att Anders idéer blir verklighet och att socialminiter Anders W Jonsson kan komma till Uppsala och inviga det nationella centrat för barnfrid någon gång runt årsskiftet 2015/2016.

Läs mer i UNT: Bristen på kunskap skadar faktiskt barn.

fredag, september 09, 2011

Första mötet med KTN

Idag hade Kollektivtrafiknämnden sitt första möte. Mycket information om uppdrag och kollektivtrafiken i länet. UL informerade och svarade på frågor, bland annat om entreprenörsbytet och vad de inställda tågen hade kostat DSB.

Vi hade inte så många beslutspunkter och vi lyckades bli eniga i alla beslut. Jag tror det blir ett bra gäng som tillsammans kan arbeta för att kollektivtrafiken ska växa och i stora delar kunna ersätta biltrafiken.

Blev också en kort intervju i TV4 om den nya nämndens arbete.


%22Kollektivtrafiken%20kommer%20att%20bli%20b%C3%A4ttre%20samordnad%22

måndag, september 05, 2011

Inspirerande besök på Hvidovre Hospital

Idag ett imponerande besök med Centerpartiets landstingsgrupp på Hvidovre Hospital i Köpenhamn. Sjukhuset lyckas inte bara med att servera mat, utan de ger patienterna möjlighet att själva välja både rätter och tidpunkt för serveringen.

Centralt i denna typ av system är naturligtvis telefonmottagningen dit patienter eller, om de inte kan, vårdpersonalen, ringer och beställer mat.

Hvidovre är ett stort sjukhus och centrum för delar av den specialiserade vården i huvudstadsregionen. Köket finns samlat, men är uppdelat i fyra mindre kök som lagar maten till sina avdelningar.

Det är självklart så att det finns svårigheter också med i detta kök. Besparingar har gjort att kökets tid  inskränkts till 07:30-17:30. Man har också problem med matrens temperatur, eftersom den levereras samlat - både kall och varm mat - i oisolerade vagnar. Eftersom menyn är densamma i ett halvår kan också de som ligger inne en längre tid tröttna på den mat som finns att välja mellan.

En viktig del rent logistiskt är också det transportssystem som man har som automatiskt transporterar matvagnarna till avdelningarna. Detta står för transporten av runt 70% av all mat. Resten körs ut med personal från köket.

Det som framför allt är inspirerande är tankarna och filosofin bakom systemet. Att låta patienten välja både vad och när den ska äta. En inte oväsentlig kvalitet om man tycker att det viktiga är vad patienterna äter och inte vad de blir serverade.


fredag, september 02, 2011

Hatt levererar bra bredbandssatsning

Idag presenterade Anna-Karin Hatt ännu en viktig tillväxtsatsning i budgeten. 500 miljoner ytterligare på tre år går till utbyggnad av bredband i hela landet. Det är en tydlig centervinst att stödet till bredband i hela landet utökas och förlängs.


Lyssna på ekots inslag:
Lyssna: Regeringen satsar nya miljoner för bredband i glesbygd

Läs mer på  Anna-Karin Hatts blogg

torsdag, september 01, 2011

Tåg mellan Arlanda och Uppsala

Kommunikationerna med Arlanda är viktiga för länets invånare. Det ärdärför viktigt att uppmärksamma de problem som några av mina partikamrater uppmärksammar på UNT:s debattsida. Jag är dock inte övertygade om att de förslag de formulerar är det rätta.
Till att börjamedgäller det att skapa de fysiska förutsättningarna för mer tågtrafik till Arlanda. Det vill säganya och förbättrade spår. För länet, och Sverige, handlar det inte bara om trafin mellan Arlanda och Uppsala, det handlar också om att skapa bra möjligheter att resa från till exempel Örebro och Västerås och från Sundsvall och Hudiksvall till Arlanda. Då skulle till exempel en järnväg mellan Enköping och Uppsala vara en viktig länk

Infrastrukturen bör vara statens ansvar att få tillstånd. Detta får gärna ske i partnerskap med privata intressen. Det är dock viktigt att detta inte hindrar konkurrens på spåret.

När det gäller själva resandet finns det två olika typer. Dels sällanresenärer som tar tåget till flyget. Dels det dagliga resandet för de tusentals upplänningar och andra som arbetar på Arlandaområdets alla arbetsplatser.

När det gäller pendlarna kommer det troligen att även i fortsättningen använda entreprenörer som köter trafiken på samhällets uppdrag. Precis som annan regional kollektivtrafik kommer tagligen även i framtiden vara nödvändigt med viss samhällsfinansiering för denna trafik. Idag är denna trafik upphandlad och det är DSB som sköter tågdelen på uppdrag av UL. Här är det viktigt att tänka på att det inte bara är från centrala Uppsala man pendlar till Arlanda. Arlanda är en viktig arbetsplats för hela länet.

När det gäller sällanresenärerna kan de som kommer från närområdet naturligtvis också använda samma resealternativ som pendlarna. De som reser längre, eller vill ha snabbare och bekvämare resa, behöver dock andra alternativ. Där borde det finnas större förutsättningar att driva trafiken kommersiellt. Så långt möjligt bör man naturligtvis undvika att denna trafik behöver upphandlas av det offentliga.
onsdag, augusti 31, 2011

Bättre bussar väntar

Sitter på bussen från Uppsala till Enköping, en buss som körs av Nobina. Sedan tidtabellsskiftet har standarden på bussarna varit lägre, ibland betydligt lägre, än tidigare. Orsaken är att kraven i den tillfälliga upphandling som genomfördes för tiden fram till juni  2012 sattes lägre.


Som daglig pendlare är det därför glädjande att UL och Nobina nu ska gå igenom synpunkterna för att vi resenärer ska få en "acceptabel kvalitetsnivå". Den buss jag sitter på nu är rätt okey - den har både bälten och ventilatio - men så har det inte varit vid all resor.


tisdag, augusti 30, 2011

Bra tågsatsning av regeringen

Maud Olofsson och resten av partiledarna i regeringen har idag presenterat ytterligare satsningar på infrastruktur och framför allt järnväg. Det är mycket bra - varje vecka, ibland dagligen, märker vi de problem som finns med järnvägen i Mälardalen. Mycket beror på att trafiken och antalet resenärer ökat kraftigt utan att spårkapacitet och underhåll hängt med.

Att regeringen nu budgetpropositionen lägger ytterligare 3,6 miljarder kronor  till drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder på järnväg är något som kommer att märkas under kommande år. Det är också tydligt att en hel del av åtgärderna kommer att gynna vår region - sträckor som har stor betydelse för arbetspendlingen i storstadsområdena kommer att vara prioriterade.

Det är också helt rätt att priorotera denna typ av åtgårder för att möta nedgången i ekonomin. Det ger dels positiva effekter på ekonomin i samband med att åtgärderna genomförs, dels skapar de förutsättningar för en bättre tillväxt utan flaskhalsar när ekonomin växer.

En mindre del av satsningen kommer också att gå till vägtrafiken. Också där finns det viktiga behov och även om järnväg är viktigt måste vi framtdien också ha bra vägar, inte minst för den stora del av kollektivtrafiken som är buss.

Läs mer: regeringen, Centerpartiet, DN, Annie Lööf,

onsdag, augusti 17, 2011

Hur ska vi ha det med maten?

Mat och måltider är viktiga frågor för Centerpartiet. Det är därför glädjande att produktionsstyrelsen i landstinget nu kommer att genomföra en ordentlig utredning av hur vi ska ha det med maten i landstinget i Uppsala län framöver.

Det är viktigt att det sker nu, så att det finns möjlighet att på djupet studera och väga olika handlingsalternativ.
Läs mer: pressmeddelande, SR Uppland