Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, maj 30, 2014

Kent förlorade krysskampen i Västra Götaland

Årets krysskamp om Centerpartiets mandat i valet till Europaparlamentet blev spännande. Fredrick Federley avgick till slut med segern, men även om han ledde hela tiden blev det på slutet ändå spännande. Fredrick stöd av 13,6 procent av centerväljarna, Kent Johansson av 11,8 procent och Kristina Yngwe av 11 procent. Ännu en gång har det visat sig att i Centerpartiet räcker det inte med att komma överst på en lista, man måste också få väljarnas kryss.

I stora delar av landet var det en jämn kamp mellan de tre kandidaterna och det är tydligt att alla tre toppkandidaterna gjort ett bra jobb och kampanjat över hela landet. Alla har vunnit storstadslän, alla har vunnit i glesbygdslän. Skillnaden blev till slut 4392 röster till Fredricks fördel.

Fredrick segrade i Dalarna, Gävleborg, Jämtland (dock efter den lokala kandidaten Andreas Karlsson), Norrbotten, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro.

Kent tog flest kryss i Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Värmland, Västerbotten (dock efter den lokala kandidaten Ewa-May Karlsson) och Västernorrland.

Kristina kom överst i Blekinge, Gotland (dock efter den lokala kandidaten Stefan Nypelius) och Östergötaland.

Sedan vann de sina hemlän. Fredrick tog flest kryss i Stockholms län, Kent i Västra Götalands län och Kristina i Skåne. Samtidigt var det också här som krysskampen till stor del avgjordes. Även om alla tre vann sina egna län överlägset, var det ändå en skillnad i hur väl de lyckades. Fredrick kryssades av 30,6 procent av centerväljarna i Stockholms län, Kristina av 30 procent av centerväljarna i Skåne, men Kent fick bara ett kryss från 22,8 procent av väljarna i Västra Götaland.

Hade Kent fått kryss av 30 procent av centerväljarna i Västra Götaland, det vill säga samma ungefär samma andel som de båda övriga fick i sina hemma län, hade Kent Johansson  varit betydligt närmare att få få fortsätta som Centerpartiets EU-parlamentariker.

tisdag, maj 27, 2014

Bättre än för fyra år sedan

Idag kom Statistiska centralbyråns stora partisympatiundersökning det är naturligtvis en oroande läsning för regeringspartierna, men för Centerpartiet är det ändå en positiv mätning. Centerpartiet skulle enligt mätningen få 4,9 procent av rösterna. Det betyder att Centerpartiet som enda alliansparti noterar en högre notering i maj 2014 än i maj 2010, då partiet fick 4,6 procent i motsvarande mätning.

I valet fick Centerpartiet sedan 6,6 procent.

måndag, maj 26, 2014

Tydliga djurvälfärdskrav i miljöprogram

Landstingsstyrelsen skärpt idag förslaget till nytt miljöprogram när det gäller de krav som ska ställas på maten vid upphandlingar. I det förslag som fanns stod det att: "I samband med upphandlingar av livsmedel och kostproduktion ställs krav om god djurhållning." Detta förtydligades i landstingsstyrelsen så att det nu i förslaget till Miljöprogram står det nu: "I samband med upphandlingar av livsmedel och kostproduktion ställs högsta möjliga krav om god djurvälfärd."I praktiken innebär det att de produkter av animaliskt ursprung, såsom mjölk, kött, fisk, fågel och ägg som landstinget köper in lägst bör uppfylla Miljöstyrningsrådets eller motsvarandes avancerade krav.

Detta är ett litet sätt att för landstingets del bidra till att vi ställer samma krav på den mat vi köper in, som Sverige som land ställer på svenska bönders produktion.

Ett stort tack till framför allt Centerpartiets ersättare i landstingsstyreslen Per Edstam och ledamoten i miljöprogramgruppen Lars-Olof Legnerfält som varit aktiva i att se till att skrivningen kom på plats och till övriga partier i alliansen som varit helt med på båten.

En tydlig seger för Centerpartiet

Valet till Europaparlamentet blev en tydlig seger för Centerpartiet. Jämfört med förra EP-valet ökade Centerpartiet med 1 procentenhet till 6,5 procent. I Enköping lyckades vi åter blir största parti i flera valkretsar: Fjärdhundra, Sparrsätra, Torstuna och Lillkyrka. I ytterligare två - Grillby och Skolsta är vi näst störst.

Totalt fick Centerpartiet i kommunen 11,3 procent av rösterna också det en ökning med 1 procentenhet.

EP valet blev nu ett bra avstamp inför valen i höst. Annie Lööf har visat att hon och Centerpartiet kan när det behövs.

torsdag, maj 22, 2014

EU valet har betydelse

Det har betydelse för vilka 20 ledamöter som representerar Sverige. Om det finns någon som överhuvudtaget ser till hela landet, som också känner till och arbetar för landsbygdens intressen. Om det finns någon som också i praktiken är beredd att stå upp för uppfattningen att besluten bör ta så nära människorna som möjligt.

Centerpartiet går till val på under slagordet: ”Ett smalare men vassare EU”.
Vad menar vi då med det?

Smalare betyder att vi anser att EU inte ska göra allt man gör idag. Vassare att EU på de områden där man ska göra något, ska vara mer effektivt.
EU blir smalare genom att fokusera på rätt saker; hit hör inte frågor om ländernas skatter, utbildning, välfärd, sociala trygghetssystem, kultur, rovdjurspolitik och naturresurser

EU blir vassare genom att fokusera på de stora gemensamma frågorna som handlar om miljö- och klimat, migration, mänskliga rättigheter, handel, konkurrenskraft och kamp mot internationell handel

Vad betyder då detta med vassare konkret:

  • EU ska bli vassare till exempel när det gäller gränsöverskridande miljöförstöring. Det innebär att vi vill ha tydliga mål för utsläppsminskningar, energieffektiviseringar och försnybar energi inom EU. Men också att förändra handeln med så kallade utsläppsrätter, så att priset går upp.

  • EU ska bli vassare när det gäller ursprungsmärkning. Det ska finnas ett gemensamt system med ursprungsmärkning som också inkluderar sammansatta produkter.
Vad betyder smalare?

  • Vi vill inte ha EU-skatter
  • Vi vill inte att EU ska reglera rätten att strejka
  • Vi vill inte att regler om arbetstider i grunden ska vara en nationell fråga
  • Vi vill inte att EU ska tvinga föreningar att betala moms

Vi säger nej till ytterligare byråkrati och att centralisera arbetsrättsfrågor till EU-nivå tror vi inte på. Socialdemokraterna vill utöka EU-byråkratin med ytterligare myndigheter, vi vill minska byråkratin och har lagt fram förslag på ett antal EU-myndigheter som kan läggas ned.

Eurofrågan är ett tydligt exempel på Centerpartiets inställning till EU. När det för nu drygt 10 år sedan var dags för folkomröstning om vi i Sverige skulle överge kronan och istället gå med i en gemensam penningpolitik och euron som valuta, så Centerpartiet som enda Alliansparti nej. Vi ville behålla den svenska penningpolitiken, helt enkelt för att det en gemensam valuta för hela EU var en dålig idé.

lördag, maj 17, 2014

Ett bortglömt budskap

Ibland kan det vara bra att titta tillbaka på valrörelsen för fem år sedan. Denna video har jag inte sett i årets valrörelse. Det enda som hänt sedan den sändes är att verkligheten har kommit i kapp och vi nu vet att euron inte bara hade varit ett dåligt val för Sverige, utan att den också bidrog till krisen i flera euroländer.

 

 Centerpartiets är det enda alliansparti som konsekvent sagt nej till euron.

tisdag, maj 13, 2014

Ansvarslöst sa Börje Wennberg

Socialdemokraterna har presenterat sitt förslag till budget för landstinget nästa år. Enligt Radio Uppland är det en budget helt utan överskott. Jag förstår varför man lägger en sådan budget, det är ju samma slutsats som vi från majoriteten dragit. Men det gör det socialdemokratiska landstingsrådet Börje Wennbergs tidigare uttalande desto märkligare.

När Börje Wennberg den 5 maj kommenterade vårt budgetförslag i radion gjorde han det så här:
Men Socialdemokraternas Börje Wennberg menar att det inte är ansvarsfullt att lägga en budget med nollresultat för nästa år, när årets budget ser ut att gå med underskott:
– Det håller inte. Det är att skjuta problemen framför sig och det är ansvarslöst. Löser vi det inte 2015 så får vi väsentligt mindre pengar de kommande åren.


Enligt Wennbergs egen definition kommer alltså Socialdemokraterna i landstinget att gå till val på en ansvarslös budget. Frågan är om det är Börje Wennberg som ändrat sig, eller om det är så att han blivit något av en "lame duck" och hans analys inte längre har någon större tyngd inom Socialdemokraterna.

måndag, maj 05, 2014

Satsning på rättvisare löner

Idag har vi från alliansen i landstinget presenterat våra prioriteringar inför 2015. Vi gör ett par tydliga satsningar. Den ena är att vi utökar budgeten för sjukhusvården, där vi ser att det finns ett större behov än vad som skulle bli resultatet av normala uppräkningar. Det andra är att vi skjuter till pengar för att underlätta för genomförande av den lönepolitik vi önskar och anser behövs.

Den inriktning som finns inom landstinget när det gäller lön är rätt, men det tar tid innan det når ut till den enskilda anställda. Kompetens och erfarenhet ska premieras, men vi sitter fast med gamla strukturer som gör det svårt att ge dem som borde ha extra löneökningar de löneökningar de bör ha.

Genom att skjuta till 30 miljoner extra ska det vara möjligt att ta något extra steg för att rätta till de löner som ligger fel. Men det krävs då att det verkligen går till de individer som ska ha löneökningarna och inte läggs ut i generella påslag till stora grupper.

söndag, maj 04, 2014

Ett smalare EUTydliga besked från Centerpartiet om vad EU inte ska hålla på med. En mycket viktig fråga i valet till Europaparlamentet. En väldigt snygg film dessutom!