Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, december 30, 2014

Sverige är annorlunda

Detta är en bild som visar vad som är unikt med Sverige. På ena axeln en sammanställning av hur befolkningen i EU-länderna känner inför invandring från länder utanför EU - de som känner sig positiva minus de som känner sig negativa. På den andra axeln antalet asylsökande per miljoner invånare.

Länderna är samlade i en rätt sammanhållen hagelsvärm  - utom ett. Längst upp i högra hörnet ligger Sverige. Det land där en klar majoritet av befolkningen är positiv till invandring från länder utanför EU och det land som har klart flest asylsökande per invånare.

Man kan diskutera hur sambandet ser ut, vad det finns för historisk bakgrund till att de ser ut som det gör. Men det är tydligt att Sverige är annorlunda, svenska folket har en annan attityd än i många andra länder. Det har naturligtvis betydelse för hur det svenska politiska systemet hanterar denna typ av frågor.

Data från Eurobarometer 82 och Eurostat Data in Fokus 8/2014 (utom för Österrike där uppgiften om andel asylsökande kommer från 2013). 

En intressant övning i mellandagarna

Stefan Olsson är en av de moderater jag uppskattar, även om vi naturligtvis inte alltid är överens. Han har på sin blogg listat vilka kommunerna andel av asylsökande, valresultat för moderaterna och valresultat för Sverigedemokraterna. Hans tycker sig se en koppling mellan antalet asylsökande i en kommun och valresultat.

Tesen är inte orimlig och det är intressant att ha data, men det gäller ju att se om det verkar stämma. Det är ju sådant man kan ägna mellandagarna åt, även om man egentligen har annat som borde göras. Jag la in Stefans data i ett enkelt statistikprogram och det visade också att det gick att se ett samband - fler asylsökande i en kommun, större stöd för SD. Det var dock inget jättestarkt samband ( Pearson's r = 0,319 ).

Frågan hur starkt sambandet var fick mig att testa mot lite andra data. En idé som finns är ju att Sd-röstarna är samhällets förlorare. Jag hittade data på medianinkomsten i kommunerna och lade gjorde en körning på det. Det sambandet mellan medianinkomst och SD-röstning var starkare (Pearson's r = -0,450). Dock är det inget mot sambandet mellan medianinkomst i en kommun och andelen moderatväljare, det uppgår till hela 0,719.

Fotnot: Data hämtat från Stefan Olssons blogg och SCB.

tisdag, december 16, 2014

Löfvens strategiska misstag

Dagens mätning från Novus borde verkligen oroa Stefan Löfven. Om man tar siffrorna rätt av vissar det visserligen på en viss förstärkning av den Socialdemokratiska riksdagsgruppen, men det sker i huvudsak till priset av svagare samarbetsparters - både nuvarande och potentiella. Nyvalet ser ut att kunna bli ett stort strategiskt misstag med en enda vinnare - Sverigedemokraterna.

Jämfört med valresultatet (och det är i detta läge den enda rimliga jämförelsen) är det fyra partiet som med dessa opinionssiffror skulle stärkas i riksdagen: Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna. Däremot påverkas inte förutsättningarna för regeringsbildning på något positivt sätt.

De exakta resultatet beror på om man räknar med att KD kommer in i riksdagen eller inte. Det finns det som tyder på att Socialdemokraternas val av att gå till extraval främst är för att man tror att det är möjligt att putta ut Kristdemokraterna ur riksdagen. Det troliga är dock att det inte går, det finns alltid någon tiondel som kan tänka sig rösta på KD om det kniper. I tabellen nedan redovisas mandatfördelning enligt Novus+ (KD har där fått 4,0 istället för 3,9), Novus och valresultatet i September.


Parti Novus+ Novus Septembervalet
M 85 88 84
FP 15 16 19
C 24 25 22
KD 14 0 16
S 114 119 113
V 19 20 21
MP 21 22 25
SD 57 59 49
Allians 138 129 141
Rödgröna 154 161 159

Vad som är tydligt är att de enda som egentligen tjänat på Löfvens besked hittills är Sverigedemokraterna. Löfvens chanser att att få tillstånd samarbete med något enskilt Alliansparti minskar också. Framför allt en ytterligare försvagning av Folkpartiet skulle göra att utrymmet för en ny partiledare i det partiet att söka samarbete med Socialdemokraterna skulle minska. 

Det är ju till och med så att om KD kommer in så har inte ens en S+MP+C+FP-regeringen i majoritet efter ett val enligt den senaste Novusmätningen.

Nu är det långt till valet och bara de senaste dagarnas utveckling har förhoppningsvis fått åtminstone en del av de potentiella SD-väljarna att se bakom masken på partiet. Men att gå till nyval är Stefan Löfvens beslut. Det är inte nödvändigt. Om det sker så är det hans strategiska misstag som för lång tid kan påverka svensk politik.

tisdag, december 09, 2014

Mer pengar för landstinget

Den överraskande utgången av budgetfrågan i riksdagen har inte bara tvingat riksdagsledamöterna att ställa in ledigheten, även vi landstingspolitiker har fått försöka sätta oss in i hur Alliansbudgeten påverkar vårt landsting.

Idag är vi färdiga.Det finns plus och minus, men totalt summerar det till plus.  För oss i oppositionen innebär det att vi förstärker landstingets ekonomi med ungefär 10 miljoner kronor. Inte någon väldigt stor skillnad - men för landstingets ekonomi var det bra att Alliansens budget vann.


 • Ökade skatteintäkter ger 30 miljoner kronor. 
 • Uteblivet behov av att kompensera för höjda arbetsgivaravgifter ger 25 miljoner kronor.
 • Sänkta statsbidrag ger - 34 miljoner kronor.
 • Läkemedel barn ger netto 3 miljoner kronor, eftersom den uteblivna intäkten beräknades vara 3 miljoner högre än de extra statsbidragen. 
 • När det gäller riktade statsbidrag sker det förändringar, men netto handlar det i budgeten om -14 miljoner kronor.


Summan av detta är att vår budget förstärks med 10 miljoner kronor. Det kan i och för sig behövas, eftersom vi sett behov av att lägga på ökade anslag till Enköpings lasarett (+10 miljoner kronor), Akademiska sjukhuset (+15 miljoner kronor) och 10 miljoner kronor till slussning. Allt för att kunna korta väntetiderna i vården. Att vänstermajoriteten inte har dessa satsningar gör att de bara räknar med att få 20 miljoner av kömiljarden. Vi satsar och räkna med 35 miljoner.

torsdag, november 20, 2014

Edstavs utredande bromsar fossilfrihet

Landstinget i Uppsala län har idag en tydlig strategi för fossilbränslefri kollektivtrafik. Vi satsar på utbyggd spårtrafik, biogas och biodiesel i regiontrafiken och biogas och el i stadstrafiken. Vi har haft problem med att få upp andelen fossilfri kollektivtrafik, framför allt för att UL för några år sedan satsade på en teknik som sedan inte visade sig hålla, nämligen flytande biogas. Sådant händer.
När det stod klart att det inte skulle fungera gjordes en översyn av de strategiska valen. Vi landade då i att vi skulle fortsätta med biogas som den bärande delen i satsningen, men att vi skulle bredda med biodiesel i regiontrafiken och el i stadstrafiken.

Det har funnits en bred enighet om den inriktningen i kollektivtrafiknämnden och jag blir oroad om det nu ska tillsättas nya utredningar för att ta fram ännu en ny strategi. Det har nämligen 
 Johan Edstav (MP) vice ordförande i landstingsstyrelsen sagt i ett pressmeddelande. 
Vi gjorde en ny bedömning av de strategiska valen för bara ett drygt år sedan. Vi vet vad som behöver göras, bland annat behövs en ombyggnad av regionbussdepån för att ta emot komprimerad biogas och en ny stadsbussdepå i Uppsala. Vad vi inte behöver är ytterligare utredande som riskerar att bromsa övergången till fossilfri kollektivtrafik.

Utspelet är också ännu ett exempel på vad som nu verkar bli svaret på alla frågor från den nya vänstermajoriteten- ännu en utredning.

I väntan på budget

Igår hade vi landstingsfullmäktige. Vi var i Enköping i Kompassens ljusa och trevliga lokaler och det är bara att konstatera att det är stor skillnad mot att sitta i det dystra mörkret på UKK. Om landstingsfullmäktige inte hittar bättre lokaler i Uppsala är det kanske dags för en permanent förflyttning till Enköping!

Det viktigaste beslutet vi tog igår var att vi inte antog någon budget. Den nya vänstermajoriteten har ju hållit en flera presskonferenser där de utlovat både det ena och det andra - dock har de inte presenterat någon budget. Det hade de inte heller gjort till gårdagens sammanträde - så ärendet om budget återremitterades. Däremot tog vi beslut om skattesats - så inkomsterna för nästa år är låsta.

På landstingsstyrelsen på måndag - en knapp månad innan budgeten ska börja gälla - ska vi bereda förslaget till landstingsplan och budget för 2015. Trots detta mycket sena beslutsdatum har vi ännu inte sett förslaget. Enligt vänstermajoriteten ska vi i oppositionen få det på fredag. Vi får alltså två dagar under helgen att läsa igenom och ta fram ett alternativt förslag.

Det finns uppenbara demokratiproblem med ett sådant agerande från majoriteten. Det ger inte rimliga arbetsförutsättningar för oppositionen. Jag tror dock inte det handlar om en medveten maktdemonstration. Troligen handlar det helt enkelt om dålig förmåga att leda och styra och stora interna problem inom majoriteten.

måndag, november 03, 2014

Hur länge ska patienterna få mat från Västerås?

Det finns väl få saker i Uppsala läns landsting som är mer utredda än frågan om maten. En stor majoritet har landat i att det är bäst att ta hem matlagningen från Västerås och istället laga maten på Enköpings lasarett och på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Idag har den nya vänstermajoriteten i landstinget sagt att det behövs ytterligare utredningar. Nya utredningar utöver de som redan genomförts. Uppenbarligen är de tre partierna inte ense om hur de vill ha det. Då tillsätter man nya utredningar. Precis som när det gäller andra frågor som de på olika nivåer. Självklart innebör det en risk för både fördyringar och förseningar.

Och kommer inte den nya majoriteten överens efter den utredningen, blir det väl ännu en utredning.

De stora förlorarna är patienterna på Akademiska sjukhuset. Vi vet att vår mat inte får några höga betyg. Det är en anledning till att vi vill sluta att köra mat från Västerås och istället bygga ett eget kök. Nu är risken stor att det kommer det att dröja ännu längre köket står klart.

Hur länge ska egentligen patienterna på Akademiska sjukhuset behöva vänta på lokalt lagad mat?

fredag, oktober 24, 2014

Socialdemokraternas saknar förståelse för myggdrabbade

På punkt efter punkt märks det att vi har fått en Socialdemokratisk regering. Under Alliansregeringen har staten ekonomiskt stött myggbekämpingen runt Dalälven, där myggplågan ibland varit sådan att det varit omöjligt att vistas ute. Detta har naturligtvis skett efter ett bra arbeta av kommunstyrelsen ordförande i Heby Marie Wilén (C), Centerpartiets riksdagsledamot Solveig Zander och många fler (inte minst på Gävleborgssidan)

Nu är det slut med det enligt Arbetarbladet. Inga mer pengar från staten. Detta ska finansieras lokalt och regionalt. Ingen förståelse verkar finnas från den nya regeringen om verkligheten. Ett tufft besked för de drabbade invånarna och ett tufft besked för de berörda kommunerna.

Framför allt visar det på hur liten förståelse den nya regeringen har för dem som lever i dessa områden. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet (som också skrivit under på budgeten) struntar helt enkelt i dem som drabbas av myggplågan.

torsdag, oktober 23, 2014

En trainee som statsminister

Mötet med EU-nämnden gjorde en sak väldigt tydlig. Statsminister Stefan Löfven klarar inte det politiska hantverket. Han uppträdde som en trainee på jobbet som statsminister och förhandlare när han försökte få mandat för en, två eller tre förhandlingspositioner inför det EU-möte där klimatmålen ska förhandlas.

Under sittande nämnd och inför tv-kamerorna fick den socialdemokratiska ledamoten Marie Granlund undervisa statsministern i hur EU-nämndens arbete fungerar. När det var dags för beslut begärde Löfven mandat för en position som var lägre i sin ambitionsnivå än vad alliansen hade lagt fram.

I det läget räddades Löfven från ett fullkomligt haveri av att Jonas Sjöstedt ingrep, begärde ajournering och antagligen gav Löfven tydliga instruktioner hur han skulle gå vidare. Man kan säga att Sjöstedt agerade som Löfvens handledare.

Det är klart att det går att vara skadeglad över Löfvens haveri, men det är egentligen större anledning att vara orolig. I Sverige har vi oftast i grunden en bred samsyn om vad vi vill när det gäller beslut i EU. Den som ska få igenom så mycket som möjligt av detta i förhandlingar är Löfven. Sköter han arbetet i de förhandlingarna på samma undermåliga sätt som torsdagens EU-nämnd har svenska folket stor anledning att vara bekymrade över Sveriges inflytande i EU de kommande fyra åren.

För dens om vill ha en mer initierad (och mer objektiv) bekrivning finns det på EU-bloggen .

Den som vill se den spännande upplösningen kan göra det här (sista ca 25 minuterna av mötet): EU-nämnden - Upplösningen

tisdag, oktober 21, 2014

Regeringsstopp för spårvagn i Uppsala

På Dagens Nyheters debattsida idag kommer vad som kan vara dödsstöten för planerna på spårväg i Uppsala. Utgångspunkterna för planerna har hela tiden varit en statlig medfinansiering. När det nu står klart hur mycket staten är beredd att gå in med - totalt 2 miljarder kronor under fyra år  i hela landet (i och för sig är det bara de stora städerna som ska dela på pengarna).

Vi har i dag en ungefärlig uppfattning om hur mycket ett första steg i spårvägsutbyggnaden i Uppsala skulle kosta. Även om siffrorna är osäkra står det klart att inte ens om de hamna på den lägsta nivån och alla statliga pengar skulle gå till Uppsala, så skulle det räcka till en rimlig statlig medfinansiering.

I praktiken betyder regeringens besked om att "satsningen" på kollektivtrafik blir så liten som 500 miljoner kronor årligen att det då inte kan handla om spårväg i Uppsala. Däremot kan det naturligtvis vara ett viktigt bidrag för att snabba upp framkomligheten för kollektivtrafiken i Uppsala stad. Där behöver nu projekt som effektivt bidrar till att öka kollektivtrafikens attraktivitet identifieras och presenteras.

tisdag, september 30, 2014

Lätt pendla till Uppsala

Det är bara Stockholm som är mer "pendlingsbart" än Uppsala. Det visar den undersökning som samtrafiken presenterar idag. Det visar vilken oerhörd betydelse som kollektivtrafiken - både den kommersiella och den upphandlade - har för möjligheterna att utveckla Uppsala.

Undersökningen har tittat på 21 stora städer i Sverige och Uppsala har bättre hamnar bättre än både Göteborg och Malmö.  Där vi utmärker oss är det som kallas "pendlingsbar yta". Något som i rapporten förklaras så här: Runt Uppsala finns det störst yta att bosätta sig på och samtidigt kunna pendla kollektivt till jobbet inne i stan.

Känns väldigt bra för en centerpartist att läsa!

tisdag, september 16, 2014

Tack, Erik Weiman!

Erik Weiman avgår som landstingsråd för moderaterna. Jag tycker det är tråkigt, även om jag förstår beslutet, Under åtta år har han hållit samman Alliansen i Uppsala läns landsting. Ett rekord. Under fyra av de åren har jag jobbat nära Erik som landstingsråd och gruppledare för Centerpartiet.

Jag förstår att Erik väljer att lämna uppdragen. För att fortsätt bör man ha siktet inställt på valet 2018 och att styra landstinget mandatperioden 2018-2022. Det är också så att ingen att det är ett mycket tufft uppdrag att vara landstingsstyrelsens ordförande, där man aldrig kan känna sig helt ledig. Åtta år är en lång tid.

Vårt samarbete i Alliansen i landstinget har fungerat mycket bra. Ett bra samarbete kräver att den som är störst är ödmjuk och inte försöker köra över övriga partier. Det finns frågor där vi inte varit överens. De har vi kunnat lösa, vilket naturligtvis betyder att vi andra också varit relativt smidiga.

Den bild jag har av Erik skiljer sig mycket från den som många i allmänheten har. Det är nyttigt att tänka på att den bild man får förmedlad av en person långtifrån alltid stämmer med verkligheten.

Jag kan inte heller undvika att nämna den smutskastningskampanj som bland annat Socialdemokraterna ägnat sig åt mot Erik. Ofta med direkta personangrepp. Och inte bara genom sina hejdukar på sajter som Alliansfritt, utan i direkt kommunikation från Socialdemokraterna. Tuffa debatter i sak är bra, och visst få vi som ledande politiker räkna med att få stå ut med en hel del från väljare och medborgare. Men i den kommunikation som vi själva styr över borde vi försöka tänka på att även de med en annan partibeteckning är människor.

måndag, september 08, 2014

Kollektivtrafiken tar marknadsandelar

Kollektivtrafiken i länet tar andelar från biltrafiken!

Det går bra för Uppsala län. Det siffror som redovisades på kollektivtrafiknämnden i förra veckan visar att kollektivtrafiken tar marknadsandelar från biltrafiken. Det är nu mycket troligt att vi kommer att slå rekord när 2014 kommer att summeras.

Redovisningen görs i rullande tolvmånadersperioder och under perioden juli 2013 till och med juni 2014 var kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet 25 procent. Det är en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående tolvmånadersperiod.

Det är tydligt att de satsningar som Centerpartiet och Alliansen genomfört under de senaste åren också ger resultat. En bidragande del kan också vara en ökande cykling, där inte minst Uppsala kommun gjort stora insatser.

lördag, september 06, 2014

Kollektivtrafik för en enklare vardag


I går presenterade jag och Centerpartiets kommunalråd i Enköping Kenneth Löthegård en gemensam rapport om kollektivtrafik och hur den kan underlätta människors vardag. Vi har samlat ihop och konkretiserat de förslag som Centerpartiet har på kommunalnivå, i landstinget och nationellt.

Rapporten presenterades i Grillby, troligen den ort i länet som har störst behov av förbättrad kollektivtrafik, men i själva rapporten finns mycket som rör hela kommunen.

onsdag, september 03, 2014

"C stärker lasarettet"

I detta svar till Socialdemokraterna berättar jag vad vi gjort för lasarettet och vädrar också min oro för vad som händer om Socialdemokraterna får makten.


torsdag, augusti 28, 2014

Spårväg eller inte spårväg

Det är självklart att Uppsala stad behöver ett stadstrafiksystem som växer med staden. En idé som diskuterats mycket är spårväg - som är ett snabbt och effektivt sätt att få hög kapacitet i kollektivtrafiken. Den stor frågan kring spårväg är naturligtvis kostnaden. För att få en bild av vad det kan komma och kosta har landsting och kommun tillsammans gjort en utredning om ungefär vad spårväg i Uppsala skulle kosta.

Facit landade på ungefär 8-12 miljarder kronor. Det är naturligtvis en enorm investering och som sedan kommer att generera någon form av löpande kostnader för räntor och avskrivningar och liknande. Fördelningen av kostnaderna är inte självklar, men oavsett vilken andel som finansieras av kommunen, landstinget eller till och med staten - är det samma skattebetalare och resenärer som kommer att få öppna plånboken.

En del är självklart positiva till att lägga så mycket av de samlade kollektivtrafikresurserna på spårvagn. För Miljöpartiet finns det nog ingen prislapp som är för hög. Från Centerpartiet, både i landsting och kommun, är inte full lika lättsinniga med pengarna. Det utvecklas idag andra fossilfria varianter av kapacitetsstark kollektivtrafik i form av bussar som ser ut som spårvagnar, eller spårvagn på hjul om man så vill. Detta är ett alternativ som det borde vara självklart för alla ansvarsfulla politiker att undersöka innan man bestämmer sig för att låsa upp stora delar av de framtida utrymmet för expansion av kollektivtrafiken i två linjer i en stad.

För mig är det viktig att pengarna räcker till bra kollektivtrafik till alla stadsdelar i Uppsala, till alla delar av Uppsala kommun och till alla delar av länet.

Här inslag i Radio Uppland: Spårvagn i Uppsala skulle kosta miljarder

Ambulans i tid och vård när dig

Idag skriver jag, Inga Alm och Ove Hultquist på UNT:s debattsida om vad vi vill med vården i Uppsala län. det handlar om ambulanser som ska komma i tid i hela länet, bättre villkor för vård på midnre orter och ökad rn fungerande rehabiliteringskedja.

Många bra förslag, men det viktigaste beskedet i debattartikeln är ändå detta:

Centerpartiet ser alltid hela länet. Vi vet att det bor människor i storstaden, i länets många små och stora tätorter och på landsbygden. En röst på Centerpartiet i landstingsvalet är en röst för god vård i hela Uppsala län och också hela Uppsala kommun.lördag, augusti 23, 2014

Alla kan rösta på mig (i Uppsala län)

I landstingsvalet är Uppsala län uppdelat i tre valkretsar. I Centerpartiet är vi ju mycket för det nära, så alla kandidater på de tre listorna kommer från respektive valkrets. Jag står på listan för Södra landstingsvalkretsen. Till min förvåning, men stora glädje, har jag fått frågan om det går att rösta på mig fastän man är skriven i till exempel Uppsala eller Tierp.

Jag kollade på Valmyndighetens hemsida, och det går alldeles utmärkt! Där står följande:
Kan jag personrösta på någon som ställer upp i en annan landstingsvalkrets?
Ja. Kandidaterna är valbara i hela landstinget. Du kan rösta på alla kandidater som ställer upp i de olika landstingsvalkretsarna, du måste inte välja bland de kandidater som står på valsedeln i den valkrets som står på ditt röstkort.
Du kan inte personrösta på en kandidat som kandiderar i ett annan landsting än det du hör till.
Det var faktiskt så att jag fick 1 (en) personröst i mellersta valkretsen i förra valet! I praktiken har väl möjligheten inte så stor betydelse, men det kan ändå vara kul att veta att det går!

fredag, augusti 22, 2014

Vi vill stärka vårdcentralerna

I onsdags skrev Knut Bodin och Göran Sohlengren om sin oro för primärvården. Idag svarar jag (kort) om vad Centerpartiet vill göra.


Bättre kundtänk behövs i primärvården

Läser idag en artikel i UNT om ögonmottagningen i Tierp och slås av att det behövs ett bättre kundtänk i landstingets egen primärvård. Det borde vara en självklarhet för landstingets primärvård att erbjuda så bra vård som möjligt för invånarna - själv eller tillsammans med någon annan. Istället för att se alla möjliga hinder, måste man se möjligheterna.

Det är stor skillnad mot den chef för en privat driven vårdcentral som jag talade med häromdagen. Han såg att vårdval inom delar av specialistvården gav möjlighet att erbjuda bättre vård närmare för patienterna, vill minnas att han talade om till exempel gynekologi och just ögon.

Så borde även landstingets egen primärvård tänka!

Anna-Karin Klomp, som är ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelen, är också väldigt tydlig med att mottagningen ska vara kvar. Man kan ju tycka att UNT borde har kollat med henne innan man publicerade en stor artikel, men då hade det väl inte blivit någon artikel.

Underlätta för gröna arbetsgivare

Fördelen med landstinget är att det är en stor och byråkratisk organisation där alla invändningar som finns kommer fram i en beslutsprocess. När det nu är klart att landstinget kommer att kunna erbjuda alla anställda att köpa UL:s årskort till samma pris som man får om betalar allt direkt, men sedan betala av detta per månad genom nettolöneavdrag skapar det möjligheter också för andra arbetsgivare - företag, offentliga myndigheter och organisationer, att erbjuda sina anställda samman möjlighet.

Det betyder att den anställde får ett UL-kort som gäller i hela UL-systemet för 625 kronor i månaden. Fördelen för företaget är att man underlättar för de anställda att resa kollektivt till och från arbetet, men naturligtvis också i tjänsten. För gröna arbetsgivare som har en miljöprofil är detta en viktig del i ett heltäckande miljöarbete. Därför är det också helt rätt att landstinget ger denna möjlighet.

Eftersom det gäller hela året kommer det också att stimulera till miljövänligt resande under fritiden.

Ännu en lite pusselbit i vårt arbeta för att skapa ett grönare Uppsala län och ett grönare Sverige.

torsdag, augusti 21, 2014

Vi har gått från ord till handling

I dagens Enköpings-Posten beskriver jag hur vi gått från ord till handling för att skapa ett sammanhållet regionaltågsystem i Mälardalen. Resultatet i pendlarna vardag kommer dock inte att märkas före valet, utan först efter 2017.  


onsdag, augusti 20, 2014

UNT skriver om köer i vården

Uppsala län . lägre andel i kö än genomsnittet i landet.
Jag svarar på  hur vi ska korta köerna.


Idag skriver UNT om köerna i vården. Den som  läser förbi rubriken får en tydlig bild av hur alliansens politik äntligen börjar ge resultat.Som diagrammet till artikeln visar är det inte bara så att köerna i den uppländska sjukvården har minskat, idag är det färre som står i kö i Uppsala län än i Sverige i genomsnitt.

Det är resultatet av ett medvetet arbete där stora insatser gjorts på Akademiska sjukhustet och Enköpings lasarett, men också av många privata vårdgivare.

Den som vill ha färre i kö gör klokt att i valet rösta på de partier som visat att de kan korta köerna!

tisdag, augusti 19, 2014

Snyggt Hanna!

Hanna Wagenius är inte bara ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, utan också tredje namn på Centerpartiets riksdagslista i Uppsala län. Damerna före henne på listan (ja, i Centerpartiet håller vi inte på med någon kvotering, det är OK med tre kvinnor i topp på en riksdagslista) får nog se upp. I varje fall har Hanna gjort en enkel, bra och mycket tydlig film in en rättvise fråga.

Se den här:

måndag, augusti 11, 2014

Kortare väntan på vård

Väntetider i vården är något som med rätta diskuteras mycket. Det är ett problem i Sverige att de ibland blir lång väntan på vård. På väntetider i vården kan man följa utvecklingen och hur olika landsting lyckas.

Det är ingen hemlighet att vi har bra telefontillgänglighet i primärvården, däremot har det varit sämre med tillgängligheten inom specialistvården. Där har det dock skett myckt under 2014. Under första halvåret har vårt landsting varit bättre än genomsnittet i landet varenda månad när det gäller operation/åtgärd inom 90 dagar. Under andra kvartalet är vi dessutom bättre än genomsnittet i landet när det gäller första besök.
Vi är inte nöjda, men utvecklingen är på väg i rätt riktning. Då är det inte rätt tid att experimentera med bolagiseringar av Akademiska sjukhuset och andra organisatoriska experiment som partier i oppositionen vill genomföra.


Insändare i EP - 100 procent förnybart möjligt


Har idag en insändare i Enköping-Posten om att 100 procent förnybar energi i Sverige är möjligt och redovisar också lite av resultaten av åtta år med Centerpartiet i regeringsställning. Det har hänt mycket!


söndag, augusti 10, 2014

Blir Enköpings lasarett kvar om sjukvården förstatligas?

Det finns en del som tror att allt löser sig bara staten tar över ansvaret, detta trots att det finns gott om exempel på motsatsen. Det kommer inte ens att bli lika över allt - det finns gott om exempel på hur även statliga myndigheter brister i likabehandling.

Denna övertro på statlig styrning och centralisering är traditionellt ett socialdemokratiskt kännetecken. Tyvärr har nu också vissa allianspartier smittats, ett förespråkar ett förstatligande av skolan, ett annat av sjukhusvården.

Det finns många argument emot dessa förslag, inte minst handlar det om att de hänger samman med andra delar inom kommunen respektive landstinget Att splittra förskola och skola på två olika huvudmän är inte särskilt smart, men en del kanske lever kvar i föreställningen att förskolan fortfarande är "dagis". Samverkan mellan sjukhusvården, primärvården och den kommunala omsorgen är central - inte minst för äldre med många olika sjukdomar. Där finns mycket att göra för att förbättra samarbetet, men ingen kan väl tro att det blir bättre av att utöver landstinget och kommunen också blanda in en statlig nivå?

Däremot tror jag vi kan förvänta oss ett resultat. En ökad centralisering. Dels för att statliga byråkrater, som är de som kommer att avgöra, tror på storskaliga lösningar, dels för att den kontroll som utgörs av folket inte påverkar dessa byråkrater. De är nämligen inte valda.

För Enköping tror jag ett förstatligande av sjukvård och skola skulle få förödande konsekvenser för både Enköpings lasarett och för Fjärdhundraskolan. Ingen av dem skulle nog överleva med verksamhet i nuvarande omfattning om de förstaligades.


onsdag, augusti 06, 2014

100 procent förnybart

Centerpartiet vill ha ett helt förnybart energisystem, det är ingen hemlighet. Ett energisystem utan både fossila bränslen och kärnkraft. Under de senaste två mandatperioderna har Centerpartiet i regeringen bidragit till en kraftig ökning av det förnybara i svensk energiproduktion - framför allt i form av en tiodubbling av vindkraften.

Som ett delmål sätter Centerpartiet och Annie Lööf upp målet 70 procent till 2030. Detta kritiseras av Miljöpartiet, eftersom Danmark (och kanske Miljöpartiet) vill ha 100 procent förnybart till 2050. Nu är ju 70 procent förnybart till 2030 inget som strider mot 100 procent förnybart till 2050. Och det är uppenbart att Miljöpartiet i varje fall hittills inte bedömt 100 procent förnybart till 2030 som ett realistiskt mål.

I dagens DN-debattartikel är Annie Lööf, Anna-Karin Hatt, Lena Ek och Eskil Erlandsson tydliga med att Centerpartiet vill: "ställa om till ett helt förnybart energisystem, inom en generation". Ändå går Miljöpartiet ut med pressmeddelanden om att "Annie Lööf säger nej till 100 procent förnybar energi". Man kan fråga sig varför Miljöpartiet väljer att så uppenbart ljuga om något som är så lätt att kontrollera?

fredag, juli 18, 2014

Centerpartiets vallåt Nära dig - i upphottad version

Centerpartiets vallåt finns för alla smaker. Vi har hört schlagerversionen och buggversionen - men det är bara att hålla med Erik Ekblad från State of Grace - Centerpartiets vallåt behövde hottas upp lite - Hebystyle!


måndag, juli 07, 2014

Majoritet för vargjakt

Den politik med reglerad licensjakt på varg som regeringen försökt få igenom har ett brett folkligt stöd. Att jaga varg för att reglera antalet har stöd av 60 procent av svenskarna enligt en undersökning från SLU (Attityder till rovdjur och rovdjursförvaltning ), bara 21 procent säger nej till vargjakt.


Även i Stockholms län, där attityderna till vargjakt är mest negativa, är det dubbelt så många (54 procent) som säger ja till vargjakt jämfört med de 25 procent som säger nej.

Ibland kan man få för sig att detta är en fråga som kraftig skiljer stad från landsbygd. Och visst är det så att de som själva lever i områden med rovdjur är mer positivt inställda till jakt, men majoriteten i hela landet stödjer tydligt möjligheten till jakt.

Det är positivt att den linje som Centerpartiet företräder i denna fråga har ett så tydligt folkligt stöd. 

lördag, juni 21, 2014

Ett kort ska räcka!

Ett kort ska räcka i framtiden om vi får gemensam giltighet för länskort i respektive län.

Idag räcker det med ett SL-kort från Södertälje till Norrtälje eller ett UL-kort från Enköping till Östhammar. Den som ska pendla från Knivsta till Kista eller Bålsta till Barkarby behöver dock ett UL-SL-kort eller i Bålstafallet ett SL-kort med Bålstatillägg.

Både i Stockholms län och i Uppsala län har vi slopat zonindelningarna för månadskorten i kollektivtrafiken. Mellan länen finns de kvar. Det gör att den som pendlar förhållandevis korta sträckor kan få betala betydligt mer bara för att resan går över en länsgräns. Från Centerpartiet vill vi underlätta människors vardag och minska länsgränsernas betydelse. I partiets handlingsprogram inför nästa mandatperiod har vi därför ett mål om en ömsesidig giltighet för respektive länskort, det vill säga den som till exempel har ett UL-kort ska också kunna resa inom SL-området och tvärtom. Vi vill också se motsvarande samarbete med övriga omkringliggande län.

Det finns naturligtvis mängder av praktiska och principiella frågor som behöver lösas för att detta ska kunna bli verklighet. Sådant som hur tekniken ska fås att fungera ihop och hur de ekonomiska frågorna ska lösas kommer naturligtvis att vara komplicerat, men det kommer att gå. Från Centerpartiet ser vi det som en naturlig del i att utgå från människors vardag, inte administrativa indelningar.

Hör inslag på Radio Uppland här: UL-kort också i Stockholm

söndag, juni 15, 2014

Skärpta krav för livsmedelsupphandling

Inlägg i lördagens EP. Här kommer texten i sin helhet för er som inte har tidningen.

Skärpta krav för livsmedelsupphandling


För Centerpartiet är miljön, djurvälfärd och för rättvisa villkor för Sveriges bönder viktiga frågor. Det var prioriterat i EU-valet, men är aktuellt på alla nivåer i samhället. I Enköpings kommun har till exempel Centerpartiet bidragit till höjda krav vid upphandlingar, så att kommunerna när de köper in livsmedel ska ställa krav som motsvarar de som ställs på svenska bönder.
Ett sådant beslut är också på gång inom landstinget. När landstingsfullmäktige beslutar om förslag till nytt miljöprogram har det tillkommit helt nya skrivningar när det gäller livsmedelsupphandlingar. I det program som gäller i dag finns visserligen krav på en viss andel ekologiska livsmedel, men i övrigt inga krav kring djurvälfärd.
I det nya program som landstingsfullmäktige förhoppningsvis ställer sig bakom framgår nu att det i samband med upphandlingar av livsmedel och kostproduktion ska ställas högsta möjliga krav om god djurvälfärd.
I praktiken kommer det att innebära att produkter av animaliskt ursprung, såsom mjölk, kött, fisk, fågel och ägg som landstinget köper in lägst bör uppfylla Miljöstyrningsrådets eller motsvarandes avancerade krav.
Detta är ett litet sätt att för Landstingets i Uppsala län att ge sitt bidrag till att vi ställer samma krav på den mat vi köper in, som Sverige som land ställer på svenska bönders produktion och framför allt är det ett sätt att motverka att djur far illa och att det används för mycket antibiotika.
Johan Örjes (C)
landstingsrådfredag, juni 13, 2014

Bra av Swebuss

Swebus kommer att på försök stanna och ta upp passagerare också i Knivsta AR-terminalen enligt Upplandsnytt med sin buss till Stockholm. Ett utmärkt komplement till den trafik som redan finns både med SL:s pendeltåg och SJ:s trafik.
Ett bra initiativ av Swebus!

fredag, maj 30, 2014

Kent förlorade krysskampen i Västra Götaland

Årets krysskamp om Centerpartiets mandat i valet till Europaparlamentet blev spännande. Fredrick Federley avgick till slut med segern, men även om han ledde hela tiden blev det på slutet ändå spännande. Fredrick stöd av 13,6 procent av centerväljarna, Kent Johansson av 11,8 procent och Kristina Yngwe av 11 procent. Ännu en gång har det visat sig att i Centerpartiet räcker det inte med att komma överst på en lista, man måste också få väljarnas kryss.

I stora delar av landet var det en jämn kamp mellan de tre kandidaterna och det är tydligt att alla tre toppkandidaterna gjort ett bra jobb och kampanjat över hela landet. Alla har vunnit storstadslän, alla har vunnit i glesbygdslän. Skillnaden blev till slut 4392 röster till Fredricks fördel.

Fredrick segrade i Dalarna, Gävleborg, Jämtland (dock efter den lokala kandidaten Andreas Karlsson), Norrbotten, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro.

Kent tog flest kryss i Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Värmland, Västerbotten (dock efter den lokala kandidaten Ewa-May Karlsson) och Västernorrland.

Kristina kom överst i Blekinge, Gotland (dock efter den lokala kandidaten Stefan Nypelius) och Östergötaland.

Sedan vann de sina hemlän. Fredrick tog flest kryss i Stockholms län, Kent i Västra Götalands län och Kristina i Skåne. Samtidigt var det också här som krysskampen till stor del avgjordes. Även om alla tre vann sina egna län överlägset, var det ändå en skillnad i hur väl de lyckades. Fredrick kryssades av 30,6 procent av centerväljarna i Stockholms län, Kristina av 30 procent av centerväljarna i Skåne, men Kent fick bara ett kryss från 22,8 procent av väljarna i Västra Götaland.

Hade Kent fått kryss av 30 procent av centerväljarna i Västra Götaland, det vill säga samma ungefär samma andel som de båda övriga fick i sina hemma län, hade Kent Johansson  varit betydligt närmare att få få fortsätta som Centerpartiets EU-parlamentariker.

tisdag, maj 27, 2014

Bättre än för fyra år sedan

Idag kom Statistiska centralbyråns stora partisympatiundersökning det är naturligtvis en oroande läsning för regeringspartierna, men för Centerpartiet är det ändå en positiv mätning. Centerpartiet skulle enligt mätningen få 4,9 procent av rösterna. Det betyder att Centerpartiet som enda alliansparti noterar en högre notering i maj 2014 än i maj 2010, då partiet fick 4,6 procent i motsvarande mätning.

I valet fick Centerpartiet sedan 6,6 procent.

måndag, maj 26, 2014

Tydliga djurvälfärdskrav i miljöprogram

Landstingsstyrelsen skärpt idag förslaget till nytt miljöprogram när det gäller de krav som ska ställas på maten vid upphandlingar. I det förslag som fanns stod det att: "I samband med upphandlingar av livsmedel och kostproduktion ställs krav om god djurhållning." Detta förtydligades i landstingsstyrelsen så att det nu i förslaget till Miljöprogram står det nu: "I samband med upphandlingar av livsmedel och kostproduktion ställs högsta möjliga krav om god djurvälfärd."I praktiken innebär det att de produkter av animaliskt ursprung, såsom mjölk, kött, fisk, fågel och ägg som landstinget köper in lägst bör uppfylla Miljöstyrningsrådets eller motsvarandes avancerade krav.

Detta är ett litet sätt att för landstingets del bidra till att vi ställer samma krav på den mat vi köper in, som Sverige som land ställer på svenska bönders produktion.

Ett stort tack till framför allt Centerpartiets ersättare i landstingsstyreslen Per Edstam och ledamoten i miljöprogramgruppen Lars-Olof Legnerfält som varit aktiva i att se till att skrivningen kom på plats och till övriga partier i alliansen som varit helt med på båten.

En tydlig seger för Centerpartiet

Valet till Europaparlamentet blev en tydlig seger för Centerpartiet. Jämfört med förra EP-valet ökade Centerpartiet med 1 procentenhet till 6,5 procent. I Enköping lyckades vi åter blir största parti i flera valkretsar: Fjärdhundra, Sparrsätra, Torstuna och Lillkyrka. I ytterligare två - Grillby och Skolsta är vi näst störst.

Totalt fick Centerpartiet i kommunen 11,3 procent av rösterna också det en ökning med 1 procentenhet.

EP valet blev nu ett bra avstamp inför valen i höst. Annie Lööf har visat att hon och Centerpartiet kan när det behövs.

torsdag, maj 22, 2014

EU valet har betydelse

Det har betydelse för vilka 20 ledamöter som representerar Sverige. Om det finns någon som överhuvudtaget ser till hela landet, som också känner till och arbetar för landsbygdens intressen. Om det finns någon som också i praktiken är beredd att stå upp för uppfattningen att besluten bör ta så nära människorna som möjligt.

Centerpartiet går till val på under slagordet: ”Ett smalare men vassare EU”.
Vad menar vi då med det?

Smalare betyder att vi anser att EU inte ska göra allt man gör idag. Vassare att EU på de områden där man ska göra något, ska vara mer effektivt.
EU blir smalare genom att fokusera på rätt saker; hit hör inte frågor om ländernas skatter, utbildning, välfärd, sociala trygghetssystem, kultur, rovdjurspolitik och naturresurser

EU blir vassare genom att fokusera på de stora gemensamma frågorna som handlar om miljö- och klimat, migration, mänskliga rättigheter, handel, konkurrenskraft och kamp mot internationell handel

Vad betyder då detta med vassare konkret:

 • EU ska bli vassare till exempel när det gäller gränsöverskridande miljöförstöring. Det innebär att vi vill ha tydliga mål för utsläppsminskningar, energieffektiviseringar och försnybar energi inom EU. Men också att förändra handeln med så kallade utsläppsrätter, så att priset går upp.

 • EU ska bli vassare när det gäller ursprungsmärkning. Det ska finnas ett gemensamt system med ursprungsmärkning som också inkluderar sammansatta produkter.
Vad betyder smalare?

 • Vi vill inte ha EU-skatter
 • Vi vill inte att EU ska reglera rätten att strejka
 • Vi vill inte att regler om arbetstider i grunden ska vara en nationell fråga
 • Vi vill inte att EU ska tvinga föreningar att betala moms

Vi säger nej till ytterligare byråkrati och att centralisera arbetsrättsfrågor till EU-nivå tror vi inte på. Socialdemokraterna vill utöka EU-byråkratin med ytterligare myndigheter, vi vill minska byråkratin och har lagt fram förslag på ett antal EU-myndigheter som kan läggas ned.

Eurofrågan är ett tydligt exempel på Centerpartiets inställning till EU. När det för nu drygt 10 år sedan var dags för folkomröstning om vi i Sverige skulle överge kronan och istället gå med i en gemensam penningpolitik och euron som valuta, så Centerpartiet som enda Alliansparti nej. Vi ville behålla den svenska penningpolitiken, helt enkelt för att det en gemensam valuta för hela EU var en dålig idé.

lördag, maj 17, 2014

Ett bortglömt budskap

Ibland kan det vara bra att titta tillbaka på valrörelsen för fem år sedan. Denna video har jag inte sett i årets valrörelse. Det enda som hänt sedan den sändes är att verkligheten har kommit i kapp och vi nu vet att euron inte bara hade varit ett dåligt val för Sverige, utan att den också bidrog till krisen i flera euroländer.

 

 Centerpartiets är det enda alliansparti som konsekvent sagt nej till euron.

tisdag, maj 13, 2014

Ansvarslöst sa Börje Wennberg

Socialdemokraterna har presenterat sitt förslag till budget för landstinget nästa år. Enligt Radio Uppland är det en budget helt utan överskott. Jag förstår varför man lägger en sådan budget, det är ju samma slutsats som vi från majoriteten dragit. Men det gör det socialdemokratiska landstingsrådet Börje Wennbergs tidigare uttalande desto märkligare.

När Börje Wennberg den 5 maj kommenterade vårt budgetförslag i radion gjorde han det så här:
Men Socialdemokraternas Börje Wennberg menar att det inte är ansvarsfullt att lägga en budget med nollresultat för nästa år, när årets budget ser ut att gå med underskott:
– Det håller inte. Det är att skjuta problemen framför sig och det är ansvarslöst. Löser vi det inte 2015 så får vi väsentligt mindre pengar de kommande åren.


Enligt Wennbergs egen definition kommer alltså Socialdemokraterna i landstinget att gå till val på en ansvarslös budget. Frågan är om det är Börje Wennberg som ändrat sig, eller om det är så att han blivit något av en "lame duck" och hans analys inte längre har någon större tyngd inom Socialdemokraterna.

måndag, maj 05, 2014

Satsning på rättvisare löner

Idag har vi från alliansen i landstinget presenterat våra prioriteringar inför 2015. Vi gör ett par tydliga satsningar. Den ena är att vi utökar budgeten för sjukhusvården, där vi ser att det finns ett större behov än vad som skulle bli resultatet av normala uppräkningar. Det andra är att vi skjuter till pengar för att underlätta för genomförande av den lönepolitik vi önskar och anser behövs.

Den inriktning som finns inom landstinget när det gäller lön är rätt, men det tar tid innan det når ut till den enskilda anställda. Kompetens och erfarenhet ska premieras, men vi sitter fast med gamla strukturer som gör det svårt att ge dem som borde ha extra löneökningar de löneökningar de bör ha.

Genom att skjuta till 30 miljoner extra ska det vara möjligt att ta något extra steg för att rätta till de löner som ligger fel. Men det krävs då att det verkligen går till de individer som ska ha löneökningarna och inte läggs ut i generella påslag till stora grupper.

söndag, maj 04, 2014

Ett smalare EUTydliga besked från Centerpartiet om vad EU inte ska hålla på med. En mycket viktig fråga i valet till Europaparlamentet. En väldigt snygg film dessutom!

måndag, april 28, 2014

Ryskt uran eller närodlad bioenergi?

"Nej till rysk gas" är folkpartiets slogan i valet. Ryskt uran verkar dock inte folkpartiet vara lika tydligt emot. Tvärtom är det kärnkraft som är alternativet för partiet. Detta trots att det står klart för allt fler att framtidens energi inte bygger på att klyva atomer, läs till exempel krönikan av Klas Eklund i senaste Fokus.

Kanske bäst att lägga sin röst på ett parti som vill ha förnybara energikällor och gärna närodlade.

söndag, april 27, 2014

Peak-City - Cool CountrysidePå dessa 20 minuter beskriver Teo Härén vad framtiden kan för med sig. Det är ett intressant perspektiv för den som alltid möter synen att storstäderna bara kommer att växa och landsbygden dö. Jag har skrivit en ledartext för Centerpressens Nyhetsbyrå på temat Peak-City, som bland annat publicerats i LT.

Hur förbereder vi som idag har ansvar för samhällsplaneringen vårt samhälle för Peak-City, eller är det så att många sitter fast i tänkandet att allt bara kommer att fortsätt?

torsdag, april 24, 2014

Buss i tid

Från Enköping-Posten.


Att bussar och tåg ska komma fram i tid är viktigt. En av de saker som vi började med när landstinget tog över ansvaret för kollektivtrafiken var att börja mäta tidhållningen ordentligt och på ett jämförbart sätt (läs mer här: Koll på minuterna).

Resultatet brukar visa att tågtrafiken har rätt bra tidhållning (inom 5 minuter från rätt tid, som är det vedertagna måttet för regional trafik) de allra flesta tåg är fram vid sin slutstation i tid. Detta gäller Upptåget och SL:s pendeltåg som går in i länet. Busstrafiken är sämre, framför allt på regionsidan. Det är i och för sig naturligt Dels för att det är längre sträckor, dels för att trafikflödet och passagerarantalet varierar en hel del över dagen. Det är då svårt att lägga en tidtabell som är "rätt" hela dygnet.

I dagens Enköping-Posten redovisas en genomgång av förseningarna per linje (endast linjer som går i Enköping). Den visar att de flesta linjer har hygglig tidhållning. De jag själv åker med mest, linje 202 och 774, ligger runt 90 procent inom fem minuter. Även när jag reser i övriga delar av länet är det relativt sällan jag upplever stora problem med förseningar. Att jag inte märkt några problem alls, som det kan verka av artikeln, stämmer dock inte. Jag har hela tiden varit tydlig med att det finns problem med tidhållning och att det är en viktig fråga att arbeta med.

Men redovisningen visar också att det finns linjer som har betydligt större problem, till exempel 804 (Uppsala-Enköping) och 874 (Enköping-Västerås). För 874 kan det nog delvis förklaras med omfattande vägarbeten på E18 till Västerås. Dessa linjerna, där var femte buss är mer än fem minuter sen, har inte tillfredsställande tidhållning.

Det finns naturligtvis ett enkelt sätt att hålla tidtabellen och det är att lägga på mer tid. Men det betyder dels att många turer tar längre tid än nödvändigt, men också att kollektivtrafiken blir mindre attraktiv. Det får inte ta alltför lång tid att åka kollektivt, jämfört med att ta bilen. Helst ska det gå snabbare, som det för det mesta gör med tåg.

Det betyder att det är viktigt att arbeta med framkomligheten, framför allt i större tätorter. Kan man dessutom med kollektivtrafikfält och rätt signalprioritering gynna kollektivtrafiken, kan man både få ned den faktiska restiden och hålla tidtabellen.

tisdag, april 22, 2014

Ett mer närodlat Europa - kandidaterna presenterar sig!

25 maj är det val till Europaparlamentet. Centerparteit har många bra kandidater (jag själv till exempel), de tre första på listan presenterar sig helt kort i några filmer och berättar hur de ser på EU och varför man ska rösta.


Kent Johansson

Kristina Yngve

Fredrick Federley

onsdag, april 16, 2014

Enklare eller svårare att köpa en resa?

Fick ett brev som beskrev hur enkelt det en gång var att köpa en resa. Vill man åka mellan Knivsta och Borlänge var det bara att gå till stationen och köpa biljett. Idag finns det ingen station att köpa biljett på. Så för den som vill tala med en riktig människa är det svårt.

För den som kan nöja sig med att använda datorn är det dock enklare än någonsin att köpa också komplicerade resor. Går man in på SJ:s hemsida och söker på en resa från Knivsta till Borlänge kan man köpa hela resan direkt: pendeltåg till Uppsala och SJ:s tåg till Borlänge.

Det går också att köpa betydligt mer komplicerade resor. Den som bor i Alsike och den 17 april vill ta sig upp till Sälenfjällen kan lika enkelt köpa hela resan: UL buss 180 till Knivsta Ar, UL buss 801 till Uppsala, SJ tåg 12 till Borlänge, Dalatrafik buss 257 till Malung och Dalatrafik buss 157 till Tandådalen. Pris 399 kronor.

Men det finns en brist, denna tjänst fungerar inte för all kollektivtrafik, utan bara den kombination av bolag som SJ (i det här fallet) väljer att samarbeta med. Inom kollektivtrafikbranschen pågår därför ett arbete med att skapa en gemensam plattform för gemensamma biljetter. Som det ser ut som kommer en första version vara på plats till sommaren. Då kommer det att vara möjligt för mig som sällanresenär att snabbt och enkelt köpa en biljett hela vägen, oavsett vilka företag jag reser med.

Det gör det möjligt också för den som bor på landsbygden och mindre orter att köpa biljetter för hela resan som direkt går att använda utan att först behöva åka in till stan för att köpa biljetter. Bor jag i Lillkyrka kan jag köpa biljetten få den hemskickad eller skriva ut den själv. Men för den som vill köpa sin biljett av en person är det precis som för den som vill sätta in pengar på banken och betala räkningar kontant, samhällsutvecklingen har gjort livet betydligt svårare.

tisdag, april 15, 2014

Allt till Akademiska, inget till vårdcentralerna

Socialdemokraterna gjorde i går ett valutspel om mer pengar till landstingen för vård. Inget konstigt med det, det kommer att komma massor av liknande utspel under valåret. Pengarna skulle gå till landstingen och i UNT kunder det socialdemokratiska oppositionsrådet Vivianne Macdisi breda på hur pengarna skulle användas. Det är lite oklart hur mycket det skulle bli, Börje Wennberg skriver 72 miljoner i sitt månadsbrev, Macdisi delar ut 75 miljoner. Ingen märkbar skillnad i landstingets budget på ca 9 miljarder.

Men det som är intressant är vad Socialdemokraterna säger att pengarna ska användas till. 75 miljoner till Akademiska sjukhuset lovar man. Inte en krona till primärvården och vårdcentralerna, inte en krona till lasarettet i Enköping.

I praktiken spelar detta ingen roll, Socialdemokraterna befinner sig förhoppningsvis i opposition också efter valet, men det ger en inblick i tankevärlden hos dem som vill ta över styret av Uppsala läns landsting. Från den nuvarande alliansmajoriteten har vi ansträngt oss för att se hela länet. Stora satsningar har gjorts på Akademiska sjukhuset, men vi har också utvidgat verksamheten på Enköpings lasarett och fått fler mottagningar också inom primärvården (Skokloster, Bälinge).

Från Socialdemokraterna tänker man automatiskt bara Akademiska sjukhuset. Det är ett skäl för alla som värnar om vård i hela länet att vara oroliga för ett Socialdemokratiskt maktövertagande i landstinget.

fredag, april 11, 2014

Dags att ta fram nej-djävulen!

Ulrika Ornbrant är klok. I ett inlägg på sin blogg skriver hon om alla investeringar som är på gång i Enköping och att det inte verkar som om någon säger nej. Inte så att hon skyller på andra, hon påpekar att också hon och Centerpartiet har ett ansvar.
Och jag kan inte annat än rannsaka mig själv och fundera över varför vi i Centerpartiet inte sade stopp tidigare. Jag har inget bra svar på det. Vi gjorde ett första försök i går i fullmäktige när vi protesterade mot utebadet. Vi fick utstå en del små-spe för det från alla andra. Ingen verkade se problemet så som vi.

Ett av problemen är att det blir så lätt att lägga till idéer när man ändå håller på. Om man behöver bygga ett badhus, så kan man väl passa på och göra ett litet äventyrsbad också, eller ett stort äventyrsbad, och visst vore det trevligt med ett utbad, en bowlinghall och en eventhall. Också kommer någon med önskemål om att de ska anpassas för de högsta serierna och tävlingarna. Miljonerna i investeringar rulla, investeringar som någon gång blir högre driftkostnader som ska betalas med mindre pengar till verksamhet eller högre intäkter i form av högre avgifter eller högre skatt.

Det är inte bara Enköpings kommun som drabbats av detta fenomen. Även landstinget står, precis som alla omgivande landsting, inför stora investeringar. Det gäller framför allt Akademiska sjukhuset där investeringar för många miljarder planeras. Det gäller då att tänka på att varje krona som läggs på investeringar för med sig kostnader som minskar utrymmet att anställa sjuksköterskor och läkare.

Det betyder inte att vi inte ska göra investeringarna - de är absolut nödvändiga. Men det betyder att det gäller att hålla tillbaka nivån på investeringar så långt som möjligt. Detta gäller inte bara sjukvårdens investeringar. Vi kommer också att behöva bygga ett antal depåer för kollektivtrafikens behov framöver.

Depåerna behövs - i Uppsala handlar det till exempel att ersätta den depå som ligger i centrala stan på mark som kommunen vill ha till helt andra saker. Landstingsstyrelsen har också bestämt var den nya depån ska ligga - billigast och bäst var bredvid regionbussdepån i Fyrislund.  Men frågan är hur mycket de ska få kosta. När man nu går in i programarbetet är det dags att ta fram nej-djävulen som sitter på axeln och verkligen granska vad som behövs - för varje krona som går i ökad hyra, är en krona som inte går till att köra buss eller tåg.

onsdag, april 09, 2014

Tydliga avtryck i vårpropositionen för Centerpartiet


Det finns mycket bra i vårpropositionen och en hel del med tydlig Centerpartiprägel, både när det gäller företagande och utveckling i hela landet. Sedan kan jag väl avslöja att jag inte är så missnöjd med vissa delar av finansieringen heller.

tisdag, april 08, 2014

Regeringen lyfter Uppsala län

Regeringen satsar på spår!

Så har då regeringen presenterat sin nationella plan för transportinfrastruktur. Den innehåller många positiva besked för Uppsala län och alla handlar inte om sådant som ska byggas i Uppsala län.

Det viktigaste beskedet, som i och för sig var väntat, är att regeringen avsätter pengar för att bygga färdigt Mälarbanan. Bygget har redan påbörjat och i i sitt beslut avsätter regeringen pengar till hela sträckan och gör också bedömningen att allt, inklusive en ny underjordisk station i Sundbyberg, ska var klar ungefär 2025. Pendlare mellan Enköping och Stockholm är idag de i länet som har det tuffast när det gäller störningar i tågtrafiken, så denna satsning på att få ordning på spåren och skilja på storregional tågpendling och SL:s pendeltåg är mycket viktig.

Regeringen lägger också in ytterligare 300 miljoner kronor på att förbättra punktligheten på Ostkustbanan. Annie Lööf beskriver i sin kommentar till satsningen varför den behövs: "Den här regionen är snabbt växande och en punktlig persontrafik mellan våra stora städer underlättar arbetspendling och förenklar människors vardag". I Uppsala kommer också plankorsningar att byggas bort och det arbete som redan inletts med dubbelspår vid Gamla Uppsala fortsätter.

För Uppsala är det också bra att regeringen gör ytterligare satsningar på Ostkustbanan söder om Sundsvall. En bra järnvägsförbindelse från Sundsvall till Uppsala (och Arlanda) är bra också för utvecklingen i Uppsala län.

Ytterligare en satsning som regeringen gör är på Dalabanan Uppsala-Borlänge(pdf-beskrivning). Det är viktigt, inte minst för det regionala pendlandet. Med Upptåget Uppsala-Sala har vi ju visat att det finns underlag. Dessutom har både Heby och Sala positiv befolkningsutveckling sedan Upptåget började gå. Men ska det bli riktigt regelbunden trafik behövs insatser på banan. 

Utöver detta görs en del mindre åtgärder på vägarna. Det handlar i huvudsak om väg 56 (där arbetet kommer igång snart) och väg 70 som är tänkt att få mitträcke. 

Självklart kan man alltid önska mer och behoven är omättliga. Centerpartiet har också presenterat förslag till hur det är möjligt att få fram mer pengar till infrastrukturinvesteringar. Men alliansregeringen har med denna plan gjort enorma satsningar på ett alltför eftersatt område. Resultatet kommer inte nästa år, men om ett decennium kommer vi på allvar se resultatet av Centerpartiets inflytande och alliansregeringens politik. 

torsdag, mars 27, 2014

Annie levererar!

För mig finns det en sak som är viktigt som politiker - att leverera resultat. Idag visade Annie Lööf att hon kan leverera resultat. Den satsning som nu görs i landsbygdsprogrammet var långtifrån självklar. Nu blir det ytterligare 2,8 miljarder till landsbygdsprogrammet nästa år - och en del av det kommer redan i år. Inriktningen är bredbandsutbyggnad, något som inte bara är nödvändigt för alla företag och verksamheter på landsbygden, utan också för att människor ska vilja bo på landsbygden.

Detta är ett beslut som kommer att ha betydelse för människors vardag, som konkret stärker landsbygdens attraktionskraft. Ett beslut som aldrig hade blivit till utan Centerpartiet i regeringen.


onsdag, mars 26, 2014

Bra betyg för länets kollektivtrafik


Sveriges kommuner och landsting gör regelbundan jämförelser mellan olika verksamheter. Idag har de öppna jämförelserna på kollektivtrafikområdet presenterats. Jämförelsen visar att inget annat län erbjuder mer kollektivtrafik per invånare än Uppsala län.

Detta ger också resultat, i tabell efter tabell återfinns Uppsala län i de övre skiktet. Uppsala har den fjärde största marknadsandelen och ligger också på fjärdeplats när det gäller antalet resor per invånare och på fjärde plats när det gäller andel tillgänglighetsanpassade bussar.

Även när det gäller nöjdhet, både hos kunder och allmänhet, nettokostnad per utbudskilometer, subventionsgrad får Uppsala län grönt ljus.Det finns bara två områden där vi ligger i den neder delen. Det ena är att vi jämfört med de flesta län satsar fler kronor per invånare på kollektivtrafiken. I SKL:s öppna jämförelser får det rött ljus.

Det andra är att antalet passagerare per buss är jämförelsevis lågt. Detta är naturligtvis delvis ett resultat av att vi försökt bygga ett kollektivtrafiksystem som fungerar för hela livet, inte bara de som behöver pendla kontrostid. Det betyder att det går bussar (och tåg) även sent på kvällen med rimligt mellanrum. Så är det inte i många andra län. Men detta visar också att det finns en potential att få fler resande i kollektivtrafiken, utan att det behöver leda till behov av fler bussar.

Ett led i detta är det förenklingar av pris- och biljettsystem som genomförs från 1 april. Då kommer den som dagligen pendlar mellan Skutskär och Gävle på helgen kunna ta tåget ner till Uppsala för att gå på konsert och resa på samma kort som i veckan. Men vi kommer också att behöva fundera på marknadsföring och få människor att upptäcka kollektivtrafiken.Länk till hela rapporten (pdf) Öppna jämförelser kollektivtrafik (pdf)

tisdag, mars 25, 2014

Riktiga tåg från Enköping - inte pendeltåg
För mig är det självklart att tågpendlarna från Enköping behöver riktiga tåg som går snabbt till centrala Stockholm. Att förlänga SL:s pendeltåg, som stannar på varenda station på vägen till Stockholms central och som saknar toaletter, är inte tillräckligt.

För oss i Centerpartiet är det några krav som är självklara för för tågtrafiken till och från Enköping:
 • Fler tåg till Västerås och Stockholm.
 • Snabba resor med få stopp.
 • Toalett på tågen.
 • Tillräckligt med sittplatser också från Enköping.
Jag som deltar aktivt i det samarbete som finns om framtida tågtrafik i Mälardalen vet att vi har en rätt bra målbild av hur det ska se ut när Citybanan startar - och det kommer nog att stämma rätt bra med de krav jag presenterat. I fredags tog Kollektivtrafiknämnden beslut om att rekommendera att Landstinget i Uppsala län skriver på det samverkansavtal som ska ligga till grund för detta trafiksystem.

På längre sikt kan det vara aktuellt med en förlängning av pendeltåget från Bålsta till Grillby, Enköping och Västerås som ett komplement till den snabba tågtrafiken. Men det får aldrig ske på bekostnad en en snabb och bekväm tågtrafik från Enköping till Stockholm C.

Sedan är frågan hur många tåg som vi egentligen kommer att behöva mellan Enköping och Västerås. Då, någon gång runt 2030 har vi förhoppningsvis också invigt den nya järnvägen mellan Enköping och Uppsala som binder samman Västerås-Enköping-Uppsala. Kanske kan det då också behövas ett tåg var tionde minut?

torsdag, mars 06, 2014

Tips för SL-pendlare

Idag har Stockholmståg, som är det bolag som kör SL-pendeln Uppsala-Stockholm och Bålsta-Stockholm, lanserat en ny app - Pendelkollen - där man kan få information om nästa tåg, men också olika former av störningar.

Kul initiativ att Stockholmståg, som förhoppningsvis kommer att underlätta för Stockholmspendlaren.

tisdag, mars 04, 2014

Nöjda patienter i Uppsala län

Patienterna som besöker länets vårdcentraler är generellt mycket nöjda. Och även på detta område ligger Landstinget i Uppsala län i topp i landet. Endast i Halland har en större andel nöjda. Bäst betyg, även om det var med knapp marginal, får Brukshälsan i Söderfors, en av dessa privata företag som bidrar till vården i Uppsala län.

Läs mer: Patienter i Uppsala län näst nöjdast i landet med sin vård


måndag, mars 03, 2014

Debattartikel om matkrav


I helgen hade jag en debattartikel med rubriken "Konsumenten styr" publicerad i UNT. Artikeln tar upp betydelsen av att vi alla tar ansvar för vard vi köper, men också att stora inköpare som landsting måste gå före.

Jag avslutar debattartikeln så här:

Svenskt jordbruk hör till världens mest miljövänliga. Sverige har också bland de starkaste kraven på djurskydd i Europa. Vi har anledning att vara stolta över ett jordbruk som brukar utan att förbruka jordens resurser, där djuren för det mesta behandlas väl.

Men ska det jordbruket ha en chans att överleva måste det också kunna konkurrera på likvärdiga villkor. Då måste vi ställa samma krav på den mat vi köper – vare sig vi är privatpersoner eller offentliga aktörer – som vi ställer på de svenska böndernas produktion.

lördag, mars 01, 2014

Det hade jag ingen aning om...I Enköpings-Posten idag står det att Bålstadoktorn tänker öppna en filial i Skokloster. Det är utmärkt. Det bor en hel del människor i Skokloster och det kan mycket väl finnas underlag för en vårdcentralsfilial.

Det intressanta är att jag inte hade en aning om att det var på gång. Och det är alldeles utmärkt. Att invånarna i Skokloster nu får bättre service är resultatet av en av de frågor som det är störst diskussion om - den fria etableringsrätten. Den som vill starta en vårdcentral behöver inte be om lov, uppfyller man kraven kan man etablera sig. Det har lett till att vi idag har två vårdcentraler i Bålsta och nu också förhoppningsvis får en vårdcentralsfilial i Skokloster.

Valet i höst handlar bland annat om det system som varit så bra för Håbo kommer att finnas kvar också i framtiden.

torsdag, februari 27, 2014

Vad står på spel i höstens val?
På Centerpartiets kretsstämma i Uppsala på onsdagen berättade Centerpartiets gruppledare i riksdagen Anders W Jonsson vad som står på spel i höstens val. Ett inspirerande inlägg inför en fullsatt lokal. En stämman som lovar bra för Centerpartiet och för Uppsala.

"Svenska djurskyddskrav ska gälla...."


I dagens Enköping-Posten är jag intervjuad om att det bör ställas krav också på djurskydd vid upphandlingar av livsmedel. En rimlig inriktning är att samma krav ska gälla som vi som samhälle ställer på svenska gårdar. (Själva artikeln finns bakom EP:s betalvägg (www.eposten.se), så jag kan inte länka till den.)

Att vi som landsting uttryckligen ställer denna typ är viktigt, både för vår verksamhet (inte minst när det gäller antibiotikaresistens), för djuren och för att ge svenskt jordbruk rimliga förutsättningar. Vi har kommit en bit på väg i vissa upphandlingar, men vi behöver ta principiell ställning och konsekvent få med kraven i upphandlingarna.

onsdag, februari 26, 2014

S skattar bort jobbenDagens Industri har i dagens tidning gått igenom Socialdemokraternas politik på företagsområdet. Det är ingen rolig läsning. Socialdemokraterna talar om att de vill att Sverige ska har Europas lägsta arbetslöshet, men verkar tro att vägen dit går genom att försämra villkoren för företagande.

Genomgången visar att Socialdemokraterna vill genomföra skattehöjningar för företagare på 25,5 miljarder, samtidigt som man bara ger tillbaka 4,1 miljarder kronor. Även om man räknar in en del annat som Socialdemokraterna vill göra, som förstärkt yrkesvägledning, är försämringarna mer än dubbelt så stora som förbättringarna. Knappast rätt strategi för att skapa fler jobb i Sverige!

tisdag, februari 25, 2014

Tack för förtroendet!

Jag har fått den stora glädjen att även inför nästa val toppa landstingslistan i Södra landstingsvalkretsen för Centerpartiet. Det ska bli kul. Jag får också med mig ett bra gäng, med både erfarenhet och nytänkande. I majoritet har vi varit med och utvecklat landstingets verksamhet i hela länet.

När jag för fyra år sedan för första gången hamnade på landstingslistan handlade mycket av diskussionen i Enköping och Håbo om två saker: stängningen av nattakuten i Enköping och att det bara fanns en vårdcentral i Bålsta. 
 
Nu fyra år senare finns det inte bara akutverksamhet dygnet runt i Enköping, det finns också två vårdcentraler i Bålsta och ett beslut om att öppna tillagningskök vid Enköpings lasarett. Utöver detta har landstinget satsat på att bygga om på Enköpings lasarett och utöka antalet operationer. Även när det gäller kollektivtrafiken är det lätt att peka på tydliga förbättringar, både när det gäller standard på bussar och när det gäller trafik. Precis som för övriga länet har de senaste fyra åren med Centerpartiet i majoritet varit bra för invånarna i Enköping och Håbo.
 
Det finns mycket kvar att göra, både i Södra länsdelen och i hela länet. Vi har visat att vi levererar resultat när vi är med och styr. Det vill jag och Centerpartiet fortsätta att göra i majoritet i ytterligare fyra år.
 
Hela listan ser ut så här:
1. Johan Örjes, Enköping
2. Ingegerd Andersson, Enköping
3. Lars-Olof Legnerfält, Frösthult
4. Bernt Sahlberg, Övergran
5. Rebecka Lindström, Torstuna
6. Johan Svensson, Enköping
7. Gunilla Hedén, Boglösa
8. Margareta Gustavsson, Boglösa
9. Lisbeth Bolin, Övergran
10. Sören Eriksson, Skokloster
11. Gudrun Forsberg, Bålsta

fredag, februari 21, 2014

Obegripligt av Anders Borg

I Land Lantbruk uttalar sig finansminister Anders Borg väldigt negativt om framtiden för svenskt jordbruk. På webbsidan är rubriken "Jordbruksindustrin överlever inte". Med tanke på att finansdepartementet till väldigt stor del kan påverka detta, så är det naturligtvis också ett oroande uttalande. Om inte finansministern tror på svenskt jordbruks framtid, så är väl risken att det också är svårt att få de resurser som behövs för att stärka jordbrukets konkurrenskraft.

Jag vill att vi även i framtiden ska kunna köpa och servera god och näringsrik mat producerad i Sverige. Jag vill att patienterna på Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett ska få kött från djur som är uppfödda under goda villkor och gärna på gårdar i Uppland. Jag vet att åtminstone mina centerpartistiska kollegor resonerar på samma sätt när det gäller mat till förskolor, skolor och äldreboenden. Då behövs det stora mängder svenska livsmedel och ett livskraftigt jordbruk.

fredag, februari 07, 2014

Bättre erbjudande för barnfamiljer

En av de första frågor som Anna-Karin Klomp (KD) tog upp med mig när jag fick ett visst ansvar för kollektivtrafiken handlade om barn. Med dagens regler inom UL får två barn under sju år följa med en betalande vuxen gratis. Men det finns familjer som har fler barn under sju år och det är ju inte alltid man reser (bara) med sina egna barn. Sedan Lina Nordquist (FP) tillträdde som landstingsråd har hon också talat mycket med mig om barnfamiljernas situation.

När vi nästa vecka har kollektivtrafiknämnd finns det ett förslag om att slopa gränsen för antalet barn. Är det en vuxen som reser med barnen (och därmed tar ansvar för dem) så ska det från 1 april inte finnas någon begränsning på antalet är det tänkt.

En annan förändring är att helgrabatten kommer att bli bättre enligt förslaget. Idag innebär helgrabatten att en vuxen får ta med sig två barn till och med 11 år under lördagar, söndagar och helgdagar. Nu är förslaget att helgrabatten ska utvidgas. Den ska börja gälla redan klockan 12 på fredagen och man ska få ta med sig upp till 6 barn till och med 11 år.

Förhoppningen är bland annat att de familjer där någon av de vuxna har ett UL-kort för resorna till och från jobbet i veckorna nu i större utsträckning kommer att använda det när man ska ta barnen och deras kompisar på bio eller till badet.

Läs på Sveriges Radio Uppland: Enklare och billigare att åka kollektivt med barn