Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, februari 25, 2013

Tåg i tid

Detta med förseningsstatitik har blivit aktuellet igen. I grunden redovisas förseningar inom tågtrafiken enligt en överenskommen standard. Den är att ett tåg är punktligt om det ankommer till slutstation på rätt tid + 5 minuter när det gäller regionaltåg - som SJ:s tåg mellan Uppsala och Stockholm. Det är en rimlig marginal i en regionaltågssystem. För SL:s pendeltåg är det rätt tid + 2 minuter som gäller, för fjärrtåg rätt tid + 15 minuter.

Att det är skillnad är i och för sig inte orimligt. För resenärerna är det skillnad att dagligen pendla mellan Enköping och Stockholm, eller att ta tåget till Malmö i samband med en längre resa. Samtidigt innebär det att SL:s Uppsalapendel räknas som sen, även om SJ:s Uppsalapendel med samma försening skulle räknas som i tid - och det kan naturligtvis upplevas som lite underligt.

Tyvärr har Trafikverket strulat till det för sig genom att i vissa redovisningar klumpa ihop allt och redovisa även regionaltågen som om de vore fjärrtåg och kalla det för persontrafik. Det ger jättebra punktlighetssiffror, men ger en statistik som resenärerna inte känner igen. Jag förstår egentligen inte motivet för detta och jag hoppas att Trafikverket i fortsättningen håller sig till den standard som finns för att redovisa föresningar.

Läs mer om punktlighetsstatistik på Trafikverkets hemsida.
Läs mer på SJ:s hemsida, där punktligheten per vecka och utvalda sträckor redovisas: Punktlighetsstatistik

måndag, februari 18, 2013

100 % förnybart - 100 % hållbart

Det förslag till idéprogram som partistyrelsen idag har presenterat är betydligt bättre än det förslag som presenterade i december. Inte minst är det bra med en tydlig markering av att Centerpartiet vill se ett Sverige med hundra procent förnybar energi inom en generation.

Det är också tydligt att partistyrelsens förslag bättre stämmer överens med de uppfattningar som finns hos Centerpartiets medlemmar och väljare, till exempel när det gäller det sociala patos som präglad centerpolitiken genom decennierna.

Det känns också tryggt att de skrivningar som känts dåligt förankrade i Centerpartiets idétraditioner inte längre finns kvar i programmförslaget.


 Några viktiga citat:När vi stärker möjligheterna för dem som har det sämst lyfter vi hela samhället. Vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla maximala möjligheter i livet, att utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat.

Ett centralt mål för Centerpartiet är att det ska finnas likvärdiga möjligheter att arbeta, bo, leva och driva företag i hela vårt land.

Sverige har både möjlighet och skyldighet att inom mindre än en generation bli ett samhälle med hundra procent förnybar energi, helt fritt från fossil energi.

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Det är en styrka. Öppnare gränser gör att avståndet mellan människor minskar och att kontakterna mellan olika delar av världen stärks. Utan invandring skulle Sverige vara ett fattigare land, såväl ekonomiskt som kulturellt och intellektuellt.

Läs partistyrelsen förslag (pdf): En hållbar framtid

onsdag, februari 13, 2013

Pendel till Arlanda helt OK

Konkurrensverket avfärdar anmälan mot SL-pendeltåg. Det var ett bussföretag som anmälde den nya pendeltågslinjen Älvsjö-Uppsala för att den stannade på Arlanda och därmed försämrade förutsättningarna för företagets kommersiella verksamhet.

Konkurrensverket konstaterar att det rör sig om regional kollektivtrafik och att det är sådan som myndigheterna ska säkerställa. Verket skriver också att: " Hänsyn bör även tas till att syftet med den 
aktuella trafiken är att etablera pendeltågstrafik mellan Stockholm och Uppsala. Att etablera en linje  till och från Uppsala utan att inkludera Arlanda flygplats är sannolikt inte effektivt." Det hela slutar med att Konkurrensverket inte anser att de ska göras någon ytterligare utredning.

Ett välkommet, om än väntat, besked. Principiellt har det ju inte skett någon större förändring jämfört med när Upptåget körde till Upplands-Väsby via Arlanda. I praktiken har dock resmöjligheten blivit enklare och tydligare, inte minst för alla från Uppsala som pendlar till norra Stockholm.

Länk till Konkurrensverkets beslut (pdf) Ifrågasatt konkurrensproblem - Spårbunden kollektivtrafik till Arlanda  flygplats

Positivt för länets kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i länet tar marknadsandelar och vi närmar oss läget där var fjärde motoriserad resa i länet sker med kollektivtrafik. Under 2012 uppgick markandasandelen till 24,2 procent - en ökning med 1,3 procentenheter från 2011.

Det är glädjande att vi kan se en så possitiv utveckling. Det är också resultatet av en genomtänkt satsning på kollektivtrafik från alliansmajoriteten i landstinget. Vi ligger fortfarande bland de fyra län som har högst marknadsandel och ligger bara tiondelar efter Skåne.

Kunderna är också mer nöjda än tidigare. Av dem som reser med stadstrafiken i Uppsala var 84 procent nöjda med senaste resan, och av dem som reser med regiontrafiken var 82 procent nöjda.

Från majoriteten i landstinget har vi prioriterat kollektivtrafiken, men den stora förtjänsten för de lyckade resultatet är alla de som ihärdigt arbetare med att stärka kollektivtrafiken i länet. Alla anställda på Kollektivtrafikförvaltningen UL, alla chaufförer och andra som är anställda hos våra entreprenörer och alla dem som arbetar med planering i kommunerna och som på det sättet bidrar till att stärka kollektivtrafiken.

Länk till rapporten: Kollektivtrafikbarometern (pdf)

Lite på Radio Uppland om detta.

tisdag, februari 05, 2013

Tydlig riktlinje för landstinget

Landstingsfullmäktige i Uppsala har tagit beslut om politisk inriktning för de kommande åren. Det jag hade tänkt säga finns här - sa nog lite mer i verkligheten.

Idag diskuterar vi den politiska inriktningen för Uppsala läns landsting. Den väg framåt som vi från alliansen pekar ut inför de närmaste åren.

Det är en inriktning som visar landstinget viktiga roll i hela regionen, men visar också på omgivningen betydelse för vårt landsting. Tydlig markering av kollektivtrafikens betydelse för miljö och tillväxt och ett tydligt besked att med Centerpartiet och alliansen i ledningen för landstinget så ser vi alla delar av länet.

Genom ökat samarbete med omgivande landsting för att på det sättet renodla Akademiska sjukhusets uppdrag är en viktig strategisk inriktning.

Ökat samarbetet i Mälardalen för en smidigare pendling över länsgränserna stärker vår region och underlättar vardagen för våra medborgare.

Vi ger också tydliga riktlinjer om att landstinget ska medverka till att stärka utvecklingen av länets landsbygd och mindre och medelstora orter.

Det är den inriktning vi har haft redan tidigare, och det märks i sådant som besluten om vårdcentralsfilial i Bälinge och att Upptåget gör upphåll inte bara i orter som Skutskär, utan också i Tobo.

Att vi nå stadfäster denna inriktning också i ett av landstingets styrdokument är dock viktigt. Många beslut i landstinget tas av tjänstemän. Nu får de en tydlig riktlinje, så att det inför sina olika beslut har att fundera över hur det beslutet gör att landstinget som en viktig regional samhällsaktör tar ansvar för att stärka utvecklingen av länets landsbygd och mindre och medelstora orter.