Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, februari 29, 2016

Rädda Dalabanan

Restiden med Upptåget till Sala riskerar att öka med 30 minuter när Trafikverket hotar med sänkta hastighet på Dalabanan. Det innebär nästan en fördubbling av restiden som idag är cirka 40 minuter. Till Borlänge kan restiden förlängas med 45 minuter. Den farhågan presnteras av Dalabanans intressenter. Att det verkligen finns en risk bekräftas av Trafikverket. "Det scenarier som Dalabanans intressenter går ut med det tycker jag stämmer ganska väl med verkligheten, säger Agneta Frejd, planerare på Trafikverket, till Radio Dalarna. Det skulle bli ett förödande slag mot Uppsala län om hastighetssänkningen genomförs. Vad som behövs är insatser på spåren som gör att hastigheten kan öka. När vi nu dessutom talar om framtida regioner där ett aktuellt alternativ är att Dalarna, Västmanland och Uppsala kommer att ingå i samma region är det som behövs bättre kommunikationer mellan länen, inte sämre.

Orsaken till hotet är befarade brister på spåret och att Trafikverket inte planerar att genomföra de nödvändiga spårbytena inte planeras för en tidigast 2026. Det behöver därför komma ett snabbt besked från staten om att nödvändiga insatser kommer att göras i tid.

Planerna på en höghastighetsjärnväg från Stockholm (egentligen Järna) till Göteborg och Malmö går vidare, med en kostnad på ett antal hundra miljarder kronor. Syftet är konkurrera med flyget. Samtidigt riskerar viktiga delar av den svenska järnvägen, till exempel Dalabanan, kraftigt sänkta hastigheter så att det till och med blir svårt att konkurrera med bilen. Det är dags att regeringen får sina prioriteringar klara och ser till att ge besked om att Dalabanan rustas så att den framgångsrika pendlingen och de berörda kommunerna kan fortsätta att utvecklas.

Jag har kommenterat för UNT: Restiden riskerar att fördubblas