Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, september 30, 2014

Lätt pendla till Uppsala

Det är bara Stockholm som är mer "pendlingsbart" än Uppsala. Det visar den undersökning som samtrafiken presenterar idag. Det visar vilken oerhörd betydelse som kollektivtrafiken - både den kommersiella och den upphandlade - har för möjligheterna att utveckla Uppsala.

Undersökningen har tittat på 21 stora städer i Sverige och Uppsala har bättre hamnar bättre än både Göteborg och Malmö.  Där vi utmärker oss är det som kallas "pendlingsbar yta". Något som i rapporten förklaras så här: Runt Uppsala finns det störst yta att bosätta sig på och samtidigt kunna pendla kollektivt till jobbet inne i stan.

Känns väldigt bra för en centerpartist att läsa!

tisdag, september 16, 2014

Tack, Erik Weiman!

Erik Weiman avgår som landstingsråd för moderaterna. Jag tycker det är tråkigt, även om jag förstår beslutet, Under åtta år har han hållit samman Alliansen i Uppsala läns landsting. Ett rekord. Under fyra av de åren har jag jobbat nära Erik som landstingsråd och gruppledare för Centerpartiet.

Jag förstår att Erik väljer att lämna uppdragen. För att fortsätt bör man ha siktet inställt på valet 2018 och att styra landstinget mandatperioden 2018-2022. Det är också så att ingen att det är ett mycket tufft uppdrag att vara landstingsstyrelsens ordförande, där man aldrig kan känna sig helt ledig. Åtta år är en lång tid.

Vårt samarbete i Alliansen i landstinget har fungerat mycket bra. Ett bra samarbete kräver att den som är störst är ödmjuk och inte försöker köra över övriga partier. Det finns frågor där vi inte varit överens. De har vi kunnat lösa, vilket naturligtvis betyder att vi andra också varit relativt smidiga.

Den bild jag har av Erik skiljer sig mycket från den som många i allmänheten har. Det är nyttigt att tänka på att den bild man får förmedlad av en person långtifrån alltid stämmer med verkligheten.

Jag kan inte heller undvika att nämna den smutskastningskampanj som bland annat Socialdemokraterna ägnat sig åt mot Erik. Ofta med direkta personangrepp. Och inte bara genom sina hejdukar på sajter som Alliansfritt, utan i direkt kommunikation från Socialdemokraterna. Tuffa debatter i sak är bra, och visst få vi som ledande politiker räkna med att få stå ut med en hel del från väljare och medborgare. Men i den kommunikation som vi själva styr över borde vi försöka tänka på att även de med en annan partibeteckning är människor.

måndag, september 08, 2014

Kollektivtrafiken tar marknadsandelar

Kollektivtrafiken i länet tar andelar från biltrafiken!

Det går bra för Uppsala län. Det siffror som redovisades på kollektivtrafiknämnden i förra veckan visar att kollektivtrafiken tar marknadsandelar från biltrafiken. Det är nu mycket troligt att vi kommer att slå rekord när 2014 kommer att summeras.

Redovisningen görs i rullande tolvmånadersperioder och under perioden juli 2013 till och med juni 2014 var kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet 25 procent. Det är en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående tolvmånadersperiod.

Det är tydligt att de satsningar som Centerpartiet och Alliansen genomfört under de senaste åren också ger resultat. En bidragande del kan också vara en ökande cykling, där inte minst Uppsala kommun gjort stora insatser.

lördag, september 06, 2014

Kollektivtrafik för en enklare vardag


I går presenterade jag och Centerpartiets kommunalråd i Enköping Kenneth Löthegård en gemensam rapport om kollektivtrafik och hur den kan underlätta människors vardag. Vi har samlat ihop och konkretiserat de förslag som Centerpartiet har på kommunalnivå, i landstinget och nationellt.

Rapporten presenterades i Grillby, troligen den ort i länet som har störst behov av förbättrad kollektivtrafik, men i själva rapporten finns mycket som rör hela kommunen.

onsdag, september 03, 2014

"C stärker lasarettet"

I detta svar till Socialdemokraterna berättar jag vad vi gjort för lasarettet och vädrar också min oro för vad som händer om Socialdemokraterna får makten.