Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, maj 27, 2011

Gemensamt Centerförslag i regionfågan

En av de återkommande frågorna i politiska kretsar i Mälardalen är regionfrågan. Även om den inte diskuterades officiellt på Mälardalsrådets möte i Västerås onsdag-torsdag, dök den upp då och då på på och utanför scenen.

För Centerpartiet är det viktigt att regionerna ges rätt innehåll - det handlar om att vi regionalt ska kunna ta ett störe ansvar och få en bättre påverkan när det gäller viktiga vardagsfrågor för medborgarn. Det mest tydliga exemplet är nog kollektivtrafik och infrastruktur.

Tyvärr blir det lätt enbart en diskussion om pusselbitar, där alla på olika sätt vill till Stockholm eller så nära Stockholm som möjligt. Nu har i varje fall Centerpartiet i de olika länen i Svealand enats om vad som bör vara nästa steg i processen. Distriktsordföranden från Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Södermanland. Uppsala, Västmanland och Örebro skriver en debattartikel i Norrtelje-Tidning att:

Från Centerpartiet anser vi att det är dags att på allvar studera vilken indelning som är bäst för medborgarna, för utvecklingen i vår del av landet och för Sverige som helhet. Vi vill därför att det tas ett gemensamt initiativ, gärna med hjälp av en processledare, i våra län för att ta fram förslag på vilken indelning som är den optimala ur ett medborgar- och tillväxtperspektiv.


Ett konstruktivt förslag för att komma vidare i regionsoppan så att också vi i vår del av landet får de regionala muskler som redan finns i till exempel Västra Götaland.

onsdag, maj 25, 2011

Gottsunda vårdcentral en positiv upplevelse

Mitt besök på Gottsunda vårdcentral tog betydligt längre tid än beräknat. Det var det värt. Väldigt roligt att få en beskrivning och se den samverkan och det arbete som bedrivs kring familjecentralen också med Uppsala kommun.

Samtidigt har vårdcentralen en del utmaningar, inte minst befinner den sig just nu mitt i en stor byggarbetsplats. För mig var det också viktigt att få en bild av verkligheten bakom statistik om telefontillgänglighet och annat.

fredag, maj 06, 2011

Nedläggningsförslag inte politiskt förankrat

Enligt Radio Uppland vill primärvårdsdirektören lägga ned ett antal distriktssköterskemottagningar. Det är inte ett förslag som är politiskt förankrat i majoriteten under den här mandatperioden. Under förra året föreslog förvaltningen också nedläggningar av distriktssköterskemottagningar - men fick nej från majoriteten.

Läs: Distriktsmottagningar kan läggas ner

torsdag, maj 05, 2011

På gränsen mellan Uppland och Gästrikland


Trots att det egentligen var fel tid på året, lyckades Johan Persson och
Tomas Loreth få tag på några .
 Naturen känner inga länsgränser, men det gör myndigheterna. Idag deltog jag i Upplandsstiftelsens utflykt till Bredforsen naturreservat utanför Söderfors, en av de värdefulla naturområden som förvaltas av Upplandsstiftelsen. Bredforsens naturrservat finns också på andra sidan länsgränsen, men sköts då av länsstyrelsen i Gävleborg. Lyckligtvis verkar det finnas ett bra samarbete, trots länsgränsen och det är tydligen samma tillsynsman.

Uppsala läns landsting har i sitt miljöprogram mål också om biologisk mångfald, mål som vi i huvudsak når genom Upplandsstiftelsen - en stiftelse där landstinget ingår tillsammans med länets kommuner. Vi besöket fick vi bland annat se hur man arbetar för att inventera fisk och en bra beskrivning av de naturvärden som finns bevarade och det arbete som görs för att bibehålla dem trots det vattenkraftverk som byggdes i slutet av 1970-talet.

onsdag, maj 04, 2011

Studiebesök i Skutskär

Upptåget - sent redan från Gävle!
Det är verkligen roligt att besöka landstingets olika verksamheter och få en bild av verkligheten i olika delar av länet. Besöket på Skutskärs vårdcentral var intressant, inte minst för diskussionerna kring hur landstinget kan arbete för att på ett bättre sätt ta tillvara den resurs som invandrare med läkarutbildning utgör.

Det var också nyttigt för mig att få en bild av hur man upplever den byråkrati som finns kring vård över länsgränserna, både sådan som landstingen själva står för och sådant som i grunden beror på lagstiftning. Här borde vi bättre kunna arbeta för patientens bästa, utan hinder av administrativa gränser.

En oplanerad del i besöket var erfarenheten från resan med Upptåget. Det gick bra att ta sig med buss och tåg på morgonen mellan Enköping och Skutskär, men Upptåget var försenat både till Skutskär och på väg tillbaka till Uppsala.

måndag, maj 02, 2011

R&D: S snålade mest på järnvägen

Tidningen Riksdag och Departement har gjort en intressant genomgång av järnvägssatsningarna under de seaste mandatperioderna. I den konstatserar man att Banverket kontinuerligt varnat för bristande underhåll. Det konstaterar också att det är skillnad mellan en alliansregering och en Socialdemokratisk regering i hur man valt att satsa på järnvägen:

Slutsatsen är att anslaget prutades ner mer under åren 2000 – 2006, då Socialdemokraterna regerade, än under 2007 – 2011, då alliansen har haft makten. På S-regeringens tid blev anslagen i genomsnitt 5 procent lägre av Banverket hade begärt. På alliansens tid har anslagen varit 0,6 procent högre än begärt.


Läs hela artikeln: S snålade mest på järnvägen