Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, december 23, 2016

Det föddes ett barn i Åbo

"Det är inte acceptabelt. Vi är Sveriges fjärde största stad och måste kunna ha en förlossning som är dimensionerad att ta emot alla kvinnor i Uppsala län." Citatet är från Vivianne Macdisi i en artikel 2014 Nu kommer rapporter om att det är mycket stora problem. En artikel i Dagens Nyheter beskriver att en blivande mamma från länet fått föda i Åbo och att också en annan mamma där Akademiska sjukhuset haft ansvar varit tvungen att resa till Åbo för övervakning, men behövde inte föda där. Detta är enligt sjukvårdsminister Gabriel Wikström "helt oacceptabelt

"Blivande föräldrar ska inte behöva skickas till utomlands för att föda sina barn." säger Wikström.

Sjukvårdsministern menar också att det är ett mycket oroande om vi riskerar vår mycket goda vård om vi skickar den här typen av patienter utomlands. Wikström gör naturligtvis helt rätt när han pekar på landstingens ansvar. I detta fall är det Landstinget i Uppsala län som är det landstings som har misslyckats. Vi får hoppas att det nu ansvariga landstingsrådet Vivianne Macdisi delar Wikström uppfattning och ser till att få ordningen på den avancerade vården för nyfödda.

Samtidigt ska vi vara väldigt glada över det gränsöverskridande samarbete vi har med bland annat Finland. Och även om det i de aktuella fallen varit en del språksvårigheter är det ju inte självklart att en flytt inom landet är mer praktisk.

Radio Upplands har också uppmärksammat problemen: 
Rekordmånga för tidigt födda nekas plats på Akademiska

onsdag, december 21, 2016

Bu eller bä för nattstopp?

Det började med att Folkpartiet (som de hette då) lanserade idén om så kallade nattstopp och jag tror till och med vi hade med idén som en del av Alliansens gemensamma politik i landstinget inför valet. Efter valet lade lades förslaget fram av Liberalerna (eller möjligen Folkpartiet, minns inte riktigt). Till samma sammanträde lanserad socialdemokrater och miljöpartister ett liknande förslag. Nu har vi i Kollektivtrafiknämnden i stor enighet beslutat att det ska genomföra ett försök med nattstopp.

Vad innebär då nattstopp. Ju det betyder att den som vill kan få gå av mellan hållplatserna under kvällar och nätter och därmed inte behöva gå lika långt. Meningen är att skapa större trygghetskänsla.

Ett antal bussförare har uttryckt oro för att nattstopp kan få negativa effekter, bland annat för deras arbetsmiljö. Dessa farhågor var kända när nämnden tog beslut. Erfarenheterna från de områden där nattstopp införts är att farhågorna inte besannas. Genom ett försök också i vårt län kan vi få svar på frågan om det fungerar också i en större stad. Men självklart ska man ha respekt för den oro som finns. Det är därför man ska börja med ett försök som kan utvärderas och justeras.

lördag, december 17, 2016

Lyckad likvidering på Göteborgs nation


Så är det då över med Regionförbundet i Uppsala län. På sista regionförbundsfullmäktige i fredags på Göteborgs nation i Uppsala beslutades att förbundet skulle "likvideras". Verksamheten tas nu över av Region Uppsala, och i huvudsak av den regionala utvecklingsnämnd där jag är vice ordförande.

Vi tog i varje fall
beslut om en ny regional utvecklingsstrategi, RUS, innan förbundet lades ned. De slutliga förslaget innehöll både tydliga mål om bredband till hela länet och mål om ökning av jordbruks- och trädgårdsproduktion i länet. Två viktiga områden där vi hade förslag i landstingsstyrelsen, men som då inte kom med. Min stora insats var att jag upptäckte att riksväg 70 mellan Enköping och Sala inte fanns med på den viktigaste kartan, med bred politisk samsyn över alla blockgränser beslutades att kartan ska överensstämma med verkligheten.

Den stora behållningen under dagen var dock Jacke Sjödin, som på ett utmärkt sätt lyckades sammanfatta Mats O Karlssons föredrag och bok om regionförbundets historia.

Mälartåg tar form


Det sker en spännande
utveckling i tågtrafiken i Mälardalen. Mälab och dess ägare har beslutat att köpa in tåg för att slippa vara helt i händerna på operatörerna och därmed få större möjligheter att ge invånarna den stabilitet och utveckling de förväntar sig när det gäller pendlingsmöjligheter.

Som en del av det arbetet var delar av Mälabs styrelse på besök för att se den provvagn som byggts upp. Sådan byggs för att i praktiken testa av olika inredningsdetaljer. Självklart fanns det en stor mängd punkter som behöver ses över - men sammantaget var det ett mycket positivt intryck som provvagnen gav.

För den som någon gång suttit fast efter en älgkrock var det också roligt att höra hur man tänkt för så långt möjligt utforma tåget så det själv kan ta sig till station efter en krock och därmed undvika behovet av att evakuera tåget mitt ute i skogen.

Testvagnen är en testvagn för att möjliggöra förändringar och förbättringar, det betyder naturligtvis att det enda som är riktigt säkert är att när tågen väl börjar rulla 2019 kommer de inte att se ut exakt som det vi fick se i torsdags.

tisdag, december 13, 2016

Elbusspremiär i Bålsta och EnköpingÄntligen är de på plats - de första rena elbussarna i UL:s trafik. Två bussar som körs av Sambus. En i Bålsta på linje 304 och en i Enköping på linje 216. I Uppsala går sedan tidigare ett antal elhybridbussar.

Från Centerpartiet har vi inställningen att elbussar är det bästa alternativet för denna typ av tätortstrafik. Biogas och biodiesel av olika slag är det som passar bäst i mer långväga trafik med till exempel regionbussar.

Det är kul att det UL nu tar ytterligare steg för att klara målet om en fossilbränslefri kollektivtrafik till 2020 (och ja, bussarna kör på grön el).

torsdag, december 08, 2016

Spårväg behövs inte i Uppsala

Tydligt besked - BRT är bästa alternativet för 
kollektivtrafiken och ekonomin. 
Det finns inget behov av spårväg i Uppsala fram till 2030. Det är slutsatsen i den rapport som tagits fram på uppdrag av Uppsala kommun och Uppsala läns landsting som presenterades idag.

Fram till 2030 är ett system med snabbussar, så kallad BRT, det mest lämpliga alternativet. Den sammanfattande bedömningen i rapporten är att: ”BRT svarar kapacitetsmässigt mot den resandeefterfrågan som prognostiseras och BRT kan, i en jämförelse med spårväg, genomföras på ett enklare och sätt till en lägre kostnad.”

Resultatet är inte förvånande, det stämmer väl med den bild vi har sedan tidigare, där det inte finns behov av spårväg i Uppsala under de närmaste decennierna. 
På längre sikt, fram till 2050, gör utredningen bedömningen att delar av Uppsala stad behöver ytterligare kapacitet och att det då inte räcker med snabbussar, men det är långt in i framtiden.

Det är nu dags att på allvar börja planera för en snabbusslösning istället för att fastna i ytterligare diskussioner om det ska vara spårväg eller inte. Den processen borde ha gått igång direkt efter valet, när det stod klart att BRT var det mest lämpliga alternativet. Tyvärr har den dragit ut på tiden för att vissa inte klarat av att ge upp spårvägsdrömarna.

Det är däremot klokt att planera stadens utbyggnad så att det underlättar för en eventuell framtida spårvägsutbyggnad. Sedan får vi se när det blir aktuellt. 2050 är långt fram i tiden och det kan ske förändringar både i teknik och resandemönster som förändra förutsättningarna.

Vi vet till exempel inte hur byggandet av ett nytt bostadsområde och en station Uppsala södra i Bergsbrunna kan påverka de framtida resandeströmmarna så att behovet in mot Uppsala resecentrum inte växer lika snabbt från de södra delarna av staden.

Tillägg 2016-12-12
Många har velat läsa hela utredningen, men den har inte varit så lätt att få tag på. Jag har nu lagt upp den, så att alla kan ta del av innehållet: Systemvalsstudie