Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, oktober 19, 2012

Mer om SL-pendeln


UNT 24

UNT:s webb

Radio Uppland


SL-pendeln i Uppsala!

Snart vanlig syn på Uppsala C
Idag kom SL:s pendeltåg till Uppsala för en pressvisning. Om mindre än två månader - den 9 december - kommer tågen att börja gå, varje halvtimme, 800 platser. Tåget blir då ett närmast självklart val för pendling från Uppsala till stora delar av norra Stockholms län.

På kollektivtrafiknämnden igår tog vi också beslut om prissättning. Det kommer att finnas flera olika biljetter att välja mellan som inte funnits tidigare, bland annat införs en möjlighet till 10-resorsbiljett anpassad för smartphone. Kostnad för en resa som gäller hela Uppsala län och hela Stockholms län - 78 kronor per resa. Ungdomar kan köpa en enkelresa som gäller i båda länen för under 50-lappen.

Den nya trafiken gör också att det blir möjligt att förstärka Upptågstrafiken norrut, med timmestrafik till Gävle och halvtimmestrafik till Tierp. Vi kan också öppna en helt ny Upptågetlinje till Morgongåva, Seby Sala. En linje som till och med kan få betydelse för Fjärdhundra i Enköpings kommun om vi lyckas ordna så att busstiderna passar.

TiM-pendlare gör skillnad

I går kväll var jag på ett mycket bra möte på Västerås slott. Det var TiM-pendlarna, föreningen för pendlare med SJ:s regionaltåg, framför allt på sträckan Västerås-Enköping-Stockholm, som bjudit in till möte. På dagordningen - hur pendlingen fungerar. På svarandesidan - framför allt SJ.

SJ ställde också upp med bland annat ordförande Jan Sundling, vilket visar på den betydelse den nuvarande SJ-ledningen ger den regionala tågtrafiken i Mälardalen. Det märks också att det är en annan anttityd och ett annat förhållninsgsätt från SJ än vad det varit tidigare, vilket är en stor förbättring,

Sedan är det en lång väg från visioner om var man vill vara, till att verkligen komma dit. På sträckan Västerås-Enköping-Stockholm är det ofta ont om plats. Ständigt vittnar Enköpingspendlare om att de får stå, något jag själv också fått uppleva när jag åkt i rusningstid till Stockholm. SJ har tidigare lovat att det skulle sättas in fler vagnar på tågen nu i höst, men så har det inte blivit. Det SJ nu säger i ord är helt rätt, men det är först när vi ser resultaten i trafiken som SJ kan börja återerövra förtroendet hos kunder och övriga samhället.

Glädjande var också att Swebus' försäljningschef Ingvar Ryggesjö var med på mötet. Konkurrens och alternativ är bra för kunderna. För ett antal år sedan körde Swebus en linje från Enköping till Stockholm, men den upphörde. Det vore naturligtvis positivt om det åter kunde etableras ännu ett kommersiellt alternativ på sträckan.

Föredömlig värd för mötet var landsövding i Västmanland Ingemar Skogö. Det är trevligt att träffa en landshövding som delar engegemanget för den kommande infrastrukturinvestering som just nu nog är den viktigast för för vårt län, Mälarbanan färdigbygd hela vägen från Tomteboda till Kallhäll.

Denna typ av möten är bra och kommer på sikt att leda till positiva resultat.  Störst skillnad för pendlarna gör TiM-pendlarna nog ändå i det dagliga arbetet med kontakter med SJ i olika former. Inte minst insatserna i samband med "buggen" som ledde till plötsligt höjda priser mellan Enköping och Stockholm visar att TiM-pendlarna behövs och gör skillnad.

onsdag, oktober 17, 2012

Politik som gör skillnad

Naturvårdsverket har presenterat den preliminära statistiken för utsläpp av växthusgaser. Den visar att det efters fem år med en alliansregering där Centerpartiet innehaft miljöministerposten har utsläppen har minskat med 8,5 procent jämfört med 2006. Det betyder att mer än hälften av den minskning av utsläppen av växthusgaser som skett i Sverige sedan 1990, skett de senaste fem åren.

Det betyder inte att det finns anledning att slå sig till ro och vara nöjd. Mycket mer behöver göras.  Men det är ett gott betyg till Andreas Carlgren och Lena Eks insatser som miljöministrar.


Halvtimmestrafik på linje 801


Från den 9 december kommer det att bli halvtimmestrafik med linje 801.

För den som följt utvecklingen är det föga förvånande att UL:s linje 801 mellan Uppsala och Arlanda från nästa års tidtabell återgår till halvtimmestrafik. Inför årets budget var vi tvungna att skära ned på kostnader. I full politisk enighet beslutade vi då att minska turtätheten på linje 801.

En orsak till att besparingen skedde på just den linjen var en bedömning att det var en linje där det potentiellt kunde finnas möjlighet för en rent kommersiell trafik. På många andra håll i landet bedrivs busstrafiken till flygplatserna på rent kommersiell grund. Tanken var att en rent kommersiell aktör skulle kunna ta över från tidtabellsskiftet den 9 december.

När det före sommaren stod klart att det inte fanns något uttalat intresse för en sådan lösning från någon aktör, blev det naturligt att planera för en fortsatt upphandlad trafik också nästa år. Besked om att detta var planeringsinriktningen gavs redan i juni i samband med landstingsfullmäktige (Besked om buss 801). Från sommartidtabellen förstärktes också trafiken i högtrafik.

Inför nästa år görs bedömningen att det är lämpligt att ytterligare förstärka trafiken, eftersom det finns en hög eftersfrågan och det ligger också i den trafikbeställning för 2013 som Kollektivtrafiknämnden fattar beslut om imorgon.

PS: För den som vill ha bakgrunden till det ursprungliga beslutet har jag beskrivit den här: Buss 801 -Namninsamling mot sig själv .tisdag, oktober 16, 2012

Stockholm utvecklar vårdval

Igår träffade jag representanter från Cenetrpartiet i Stockholms läns landsting. Vi diskuterade främst kollektivtrafik och infrastruktur, men det blev en del diskussioner om annat också - bland annat behovet av utveckling av vårdval.

När jag släser debattartikeln i Dagens Nyheter förstår jag varför de var så nöjda. Det som beskrivs i debattartikeln är en utveckling av vårdvalet som stämmer mycket väl med den linje som Centerpartiet förordat. Ett ökad inslag av att fördela resurser efter patineternas behov, ett ökad fokus på hälsofrämjande och förebyggande vård är inslag som kommer att avara bar för stockholmarna.

Inga politiska reformer är statiska, de behöver hela tiden utvecklas. Det gäller också vårdvalet. När vi i Uppsala län utvecklar vårt vårdval finns det skäl att titta på oss omkring och lära av andra. Det finns säkert en del att skruva på så vårdvalet blir ännu bättre än idag.

måndag, oktober 15, 2012

En hållbar kollektivtrafiken

I söndagens UNT svarar jag och Stefan Hanna (C), ordförande Gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala, på ett inlägg om vad som ska göras för att förbättar kollektivtrafiken i Uppsala kommun. Vi listar några punkter för en hållbar trafik i staden:
 
  • Fler satsningar på cykel. Gång och cykel är det mest hållbara valet i staden.
  • Parkeringsstrategi och plan i Uppsala som minskar behovet av bilen genom till exempel infartsparkeringar och pendlarparkeringar.
  • Bättre samordning mellan tåg, regionbussar och stadstrafiken.
  • Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken genom företräden i trafiken.
  • Enklare och gemensamt biljettsystem.


Läs hela inlägget här: Kollektivtrafikdel ska fördubblas 
 
 

 
 

torsdag, oktober 11, 2012

SL:s pendel till Uppsala viktigt samhällsintresse

Det är ingen tvekan om att SL:s pendeltåg till Uppsala fyller ett viktigt samhällsintresse. På en gång blir det enklare för alla som bor i Uppsala att ta sig till sina arbetsplatser i norra Stockholm. För personer som arbetar i till exempel Kista kommer pendeltåget på ett helt annat sätt än tidigare blir ett attraktivt alternativ när det inte längre krävs byten i Upplands-Väsby. Något kommersiellt alternativ som kan klarar detta behov fullt ut finns inte.

En del verkar tro att detta handlar om en helt ny trafik, men den principiella skillnaden är just att bytet mellan Upptågetsystemet och SL-pendeln flyttas från Upplands-Väsby till Uppsala C. Det är inte någon tvekan om att det kommer att bli bättre för det stora flertalet resenärer, inte minst eftersom kapaciteten ökar från Uppsala station med de betydligt längre SL-tågen.

Redan idag stannar Upptåget på Arlanda C. Detta är viktigt, inte minst för arbetspendlare som vill ha ett snabbare alternativ än de bussar som UL också kör till Arlanda. Det enda som händer när det gäller trafiken till Arlanda från den 9 december är de som kommer norrifrån behöver byta i Uppsala, medan de som kommer söderifrån slipper byta i Upplands-Väsby. Den bakgrunden kan vara bra att känna till.

onsdag, oktober 10, 2012

Minska myggeländet!
Centerpartiets riksdagsledamot Solveig Zander har skrivit en motion som uppmärksammas av Aftonbladet. Rubriken är "Minska myggeländet" och det handlar naturligtvis om den situation som finns bland annat runt neder Dalälven. I vårt län är det i huvudsak Heby som varit drabbat, men som Solveig påpekar kan problemen snart sprida sig till exempel i Enköping.
Läs hela motionen här: Minska myggeländet

måndag, oktober 08, 2012

Romson har fel - tåg är billigare än flyg

I partiledardebatten sa Åsa Romson att det var billigare att flyga än att åka tåg till Göteborg. Det är fel, i varje fall från Uppsala. Landstingets miljö- och kemienhet har gjort en jämförelse vad en resa till Göteborg i genomsnitt kostat under första halvåret 2012. Genomsnittspriset för en flygresa låg på 920 kronor (inklusive resa till och från flygplatsen). Genomsnittspriset för en tågresa var 512 kronor.

Det är klart att det vid enskilda tillfällen kan vara så att flyget blir billigare än tåget, men det är ingen tvekan om att tåget generellt är det billigaste alternativet för resor mellan Uppsala och Göteborg. Det är synd att Romson med sin argumentering bidrar till att sprida myten om det dyra tåget och därmed riskerar att bidra till att fler väljer flyget.

torsdag, oktober 04, 2012

"Alliansen satsar på kollektivtrafik"

I det nummer av Uppsalatidningen som kommer ut idag skriver jag och Uppsalas kommunstyrelseordförande Fredrik Ahlstedt om hur alliansen på alla nivåer satsar på kollektivtrafik. Särskilt lyfter vi fram satsningen på SL-pendel ända fram till Uppsala och de satsningar regeringen gör på drift och underhåll av järnvägen, där sträckan Stockholm-Uppsala särskilt uppmärksamats.

onsdag, oktober 03, 2012

Besked om spårtaxi

Erik Weiman har idag i UNT (finns ännu inte på webben) och Sveriges Radio gett besked om hur landstinget ser på det önskan om samarbete kring spårtaxi som Uppsala kommun framfört. Framför allt i UNT finns en tydlig förklaring till varför landstinget inte ska ta någon ekonomisk risk. Däremot har det hela tiden varit klart att landstinget i sina olika roller kommer att delat i arbetet, vilket klart framgå av det svar som skickats till kommunen (se nedan)


tisdag, oktober 02, 2012

Edstav sätter pengar före patienten

Patineten i centrum är en viktig princip för Centerpartiets landstingspolitik. Redan som anställd av Centerpartiet i Västmanland fick jag snabbt insikt av de problem som kan uppstå när det görs en ny upphandling av familjeläkare och patienter därmed kan tvingas byta läkare utan att de själva önska det.

Denna erfarenhet präglar min syn på en del frågor. När miljöpartiets Johan Edstav går ut och kritiserar att landstinget säljer den tidigare upphandlade verksamheten vid bland annat Enköpings vårdcentral till det bolag som hittills bedrivit verksamheten på landstingets uppdrag tycker jag han är fel ute.

Självklart ska landstinget ha rimligt betalt. Däremot är det inte alltid bäst att i alla lägen eftersträva att få ut så mycket pengar som möjligt. Vi behöver också se till patienternas behov. I detta fall tycker jag att Edstav sätter strävan efter vad som möjligen, men inte säkert, skulle kunna bli någon krona mer till landstinget, framför att erbjuda patienterna kontinuitet. Det är fel prioritering.

Uppdatering: Av UNT framgår att hela oppositionen tycker att pengarna är viktigast. Tror faktiskt inte de tänkt igenom ordentligt vad konsekvenserna skulle kunna bli för patienterna när det gäller de här vårdcentralerna.