Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, september 17, 2015

Ett politisk underskott

Kollektivtrafiknämnden är på väg mot ett underskott för 2015 på omkring 20 miljoner kronor. Det är ett underskott som helt förklaras av ett politiskt misslyckande - UL får inte så mycket betalt för skolskjutsverksamheten som man budgeterat.

Att det är ett politiskt misslyckande beror på att man i budgeten räknat med att få betydligt bättre betalt av länets kommuner. Eftersom detta skulle ske under löpande budgetår och utan  självklart stöd i några avtal, var förutsättningen för att lyckas att man politisk skulle komma överens om respektive kommun att de skulle ta sitt ansvar för skolskjutskostnaderna redan i år. Det har man inte lyckats med, trots att det var en bärande del i budgeten.

Från Alliansen såg vi redan från början att budgeten var underbalanserad. I Landstingsfullmäktige hade vi också ett förslag som innebar större intäkter till kollektivtrafiken. När Kollektivtrafiknämnden tog beslut om budget markerade vi att det fanns stor risk för underskott.

Förutom ekonomin ser det dock rätt bra ut. Resandet ökar och det gör också biljettintäkterna, även om det fortfarande är en bit kvar till budget. Kostnaderna är också betydligt lägre än budgeterat, inte minst tack vare låga dieselpriser.

tisdag, september 15, 2015

Närakuten behövs!

Mycket intressant besök idag på Uppsala närakut och ortopedakut som drivs av Cityakuten. Det är lätt att inse att verksamheten behövs. Med över 66 000 patientkontakter varje år är det ingen tvekan om att det både fyller ett behov för patienterna och hjälper till att minska belastningen på Akademiska sjukhusets akutmottagningar.

Tyvärr är verksamheten hotad och man upplever en stor osäkerhet kring hur framtiden ser ut. Den styrande minoriteten har varit väldigt otydlig vad som ska gälla framöver, något som idag leder till praktiska problem till exempel vid rekryteringar.

Vi hade också en intressant diskussion kring var denna typ av verksamhet bäst placeras - i anslutning till den stora akuten eller skiljt från den. Tydligen en fråga där det inte verkar finnas något tydligt svar, bara tydliga uppfattningar. Vad jag inte visste var att den lättakut som öppnats vid Danderyds sjukhus för att avlasta den akutmottagningen nu faktiskt är stängd.