Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, februari 17, 2011

En dag i kollektivtrafikens tecken

Idag har det varit mycket kollektivtrafik, både teoretiskt och praktiskt. En heldag med Svensk kollektivtrafiks tankesmedja om regionala trafikförsörjningsprogram. En mycket lärorik tillställning med brett deltagande som belyste möjligheter och risker ur olika aktörers perspektiv. 

På kvällen var det besök på Centerkretsen i Tierps årsmöte  för att tala landstingspolitik. En tillställning som  ägde rum i Söderfors. Tack vare Samtrafikens resrobot  lyckades jag få ihop det hela så att jag klarade av ruten Enköping- Stockholm-Söderfors-Enköping med kollektiva trafikmedel. Det är häftigt att det faktiskt är möjligt att få ihop den resan.

Resan gav också en tydlig bild av en del av de utmaningar som kollektivtrafiken står inför. Från försening på SL:s pendeltåg, överfullt Upptåg från Upplands-Väsby med ståplats till ensam med en trevlig chaufför från Tierp till Söderfors. Dessutom blev frågan om gemensamma system för betalning uppenbar.

fredag, februari 11, 2011

Intressant besök i Västerås

Fallande löv möter de som kommer till den nya vårdbyggnaden i
Västerås.
Idag återvände jag till brottsplatsen - landstinget Västmanland. Ungefär två gånger per år träffas vi centerpartister från sjukvårdsregionen (plus Stockholm). Ovädret gjorde dock att deltagarna från både Värmland och Örebro uteblev.

Vi som tog oss fram pratade om gemensamma frågor, men fick också ett mycket intressant besök i den nya vårdbyggnad som nu tas i bruk vid Centrallasarettet i Västerås. Uppbyggt med enbart enkelrum och vad som verkar vara en mycket genomtänkt logistik. En hel del tankar att ta med inför diverse ombyggnader som väntar i framtiden. 

torsdag, februari 10, 2011

Disting - men försvann Heby?

Landshövdingen försöker tillfredsställa alla Hebybor. På ena kartan (till höger) är kommunen en del av Uppsala län, men på kartan till vänster verkar kommunen vara kvar i Västmanland.
Tisdagens eftermiddag och kväll var jag på Disting - inte marknaden, utan den mötesplats som Handelskammaren Stockholm-Uppsala ordnar. Rätt intressant, och gav en hel del infallsvinklar - inte minst i beskrivningen av utvecklingen i delar av Kina.

Det var också flera bra beskrivningar från företrädare för näringslivet av vad vår region behöver, inte minst när det gäller kollektivtrafiken, men också behovet av kultur och annat utanför arbetet. Det talades också om ett närmare samarbete mellan olika delar av sjukvården. Det som lyftes fram var framför allt ett förbättrat samarbete mellan universitetssjukhusen.

Ett tema som återkom hos flera medverkande, som jag kände igen från Maud Olofssons tal på Centerpartiets kommundagar, var att se tillgången i alla dem som kommer till vårt land. Sverige behöver inflyttning.

Det är dock lite tröttsamt med den enorma hyllningen till storstaden som tillväxtmotor. Frågan är om det ens är sant. Tillväxt mäts normalt som förändring av bruttonationalprodukten per invånare (BNP/capita), på regional nivå finns något som kallas BRP - bruttorregionalprodukt. Enligt den senast tillgängliga statistiken ligger Uppsala län bra till,  bruttoregionalprodukten per invånare i Uppsala län har fördubblats från 1993 till 2008 (som är det senaste året med statistik hos SCB). Det ger en andraplats i rankinglistan. Bäst tillväxt av de svenska länen har det varit i Norrbotten - knappst en dynamisk storstadregion.  Tillväxten i Stockholm sedan 1993 ligger faktiskt lägre än genomsnittet i landet - även om Stockholms bruttoregionalprodukt per invånare fortfarande är den största. Om detta talades det ganska tyst på Distinget.

Det är också kul att höra på statstjänstemän som tar ut svängarna lite - som länets landshövding Peter Egardt som inte tvekar att säga sin mening om cityflygplatser och annat kontroversiellt. Han spår också 800 000 fler invånare i Stockholm-Uppsala regionen om 20 år. Fast när han talade var det något med bilden som inte stämde. Är det kanske så att Heby inte får vara med i den sammanslagna ABC-regionen.

lördag, februari 05, 2011

Festligt och fullsatt

Urban Wahlberg och Monica Hallgren passade på att
byta några ord med partiledaren under festkvällen.
Kommundagarna är inte bara arbete, det är - som alltid när ett större sällskap centerpartister träffas - fest med dans också.

Men i morgon börjar allvaret igen, bland annat med genomgång av valanalysgruppens rapport.

fredag, februari 04, 2011

Invandrarna bär upp välfärdens kärna

Maud tydlig mot Mubarak på 
kommundagarna.

Maud Olofssons tal till Centerpartiets kommundagar var särskilt bra på två punkter. Maud Olofsson började med att tala om händelseutvecklingen i Egypten. I tydligt ställningstagande för en utveckling mot demokrati: i Egypten, i Tunisen, i Vitryssland och många andra.


Låt oss skicka en hälsning till alla dem som kämpar, mest på Kairos gator, sa Maud Olofsson i ett tydligt ställningstagande mot Mubaraks regim.


Maud Olofsson var också väldigt tydlig i sitt försvar för ett öppet Sverige och att vi som land behöver invandring. Maud Olofsson påpekade att 8 av 10 kommuner skulle minska i befolkning utan invandring. Att 1 av 4 läkare i vårt land är födda utanför Sverige.”Det är invandrarna som bär upp välfärdens kärna” konstaterade Maud Olofsson.

torsdag, februari 03, 2011

Bra stämning på kommundagar

Partisekreterare Arthursson har ordet.

Idag inledes Centerpartiets kommundagar i Linköping med gruppledarträff där Centerpartiets gruppledare i kommuner och landsting träffades för att diskutera gemensamma frågor. Denna gång var det en hel del information, en hel del är nu nya i sina uppdrag. Vi hade också diskussioner om gruppledarrollen.

Det är kul att träffa både gamla och nya bekantskaper och det är tydligt att besvikelsen över valresultatet ersatts av en tydlig vilja att få revansch 2014.

Den stora behållningen med dessa samlingar av kommunpolitiker från hela landet är inte det officiella programmet. Det är alla idéer man får, alla problem man löser och alla kontakter man tar under fikapausen, vid lunchbordet.

Solveig Zander om kommundagarna

Vargpolitiken väl balanserad

Vargfrågan är kontroversiell. Det finns mycket starka uppfattningar på båda sidor i debatten. Jag, som bott i Hälsingland, har upplevt hur närvaron av stora rovdjur kan påverka livskvaliteten för dem som bor i områden med rovdjur (då handlade det i huvudsak om björn). Samtidigt är det för mig självklart att de stora rovdjuren hör hemma i vår fauna.

Jag tycker att den strategi som regeringen valt, men en begränsad licensjakt på varg kombinerad med åtgärder för att stärka vargstamens genetiska status är väl avvägd mellan de olika intressent son finns. Jenny Jewert skriver idag klokt på Dagens Nyheters ledarsida. Hon hänvisar där till Large Carnivore Initiative for Europe  som har antagit ett positionspapper om den svenska vargjakten. Centralt är följande stycke:


In many ecological, social and cultural contexts we believe that hunting may sometimes even be beneficial to promote the local acceptance of large carnivores among rural communities, and there will always be a need for some use of lethal control in large carnivore management in response to a range of situations.

Samtidigt har LCIE en hel del kritiska synpunkter, bland annat om samarbetet med Norge och att målen med jakten bör utvärderas och en del annat. En klok text för den som vill ha en saklig diskussion om jakten på stora rovdjur, och då särskilt varg.

Läs också: Anders W Jonsson,

tisdag, februari 01, 2011

Karin Pettersson hade rätt!

Rödgröna valarbetare
Karin Pettersson
Foto: Socialdemokraterna

Socialdemokraternas stora interna problem illustreras med att det nu läcker ut interna mejl från den socialdemokratiska valledningen. Det var Johnny Nilsson, chef för Socialdemokraternas politiska avdelning i riksdagen som skickade ett mejl till kommunikationschefen Karin Pettersson. Orsaken är troligen att Karin Pettersson, som nu är chef för Aftonbladets ledarsida. På ledarsidan har hon konstaterat att jobbpolitiken var en av orsakerna till att Socialdemokraterna förlorade valet (Socialdemokraternas egen Bo Lundgren) i samband med att hon analyserade Sven-Erik Österberg som eventuella framtida partiledare för Socialdemokraterna. Nu har alltså någon i den interna maktkamp som pågår valt att låta TV4 få del av mejlväxlingen. 


Nu har vi inte hela mejlväxlingen, men även så här i efterhand är min uppfattning att Karin Pettersson hade rätt. Alliansregeringen har och hade även i valrörelsen mycket starkt förtroende i den ekonomiska politiken, inklusive kampen mot arbetslösheten. Det var inget som Socialdemokraterna hade kunnat vända på 10 dagar, bland annat för att verkligheten vare emot dem. Hade de lyft fram och försökt skapa en konflikt kring arbetslösheten hade det troligen gynnat Alliansen, dels för att de hade störst förtroende i den frågan hos väljarna, dels för att det skulle kunna gjort det svårare för sjukförsäkringsfrågan att komma fram i debatten. Och det var ju ändå den, tillsammans med de rödgrönas fokusering på att lyfta fram Sverigedemokraterna, som jag tror avgjorde att alliansregeringen inte fick egen majoritet i riksdagen.

Se inslaget:

S-chef%20ville%20inte%20lyfta%20jobbfr%C3%A5gan