Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, april 22, 2015

Edstavs egen höghastighetsjärnväg

Johan Edstav, ordförande i regionförbundsstyrelsen, gjorde för ungefär en månad sedan ett utspel om höghastighetsjärnväg till Uppsala, som bland annat refererades i UNT . Av artikeln verkar det som om det är höghastighetsjärnväg som är huvudinriktningen i det brev som skickats till infrastrukturminister Anna Johansson från Regionförbundet i Uppsala län, Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län.

Den som läser brevet inser snart att det inte alls handlar om någon höghastighetsjärnväg, det är istället de välkända kraven på två nya spår som framförs. Brevet är i stort sett bra och innehåller de ställningstaganden som vi gemensamt gjort i regionen. Det handlar om att det behövs ytterligare kapacitet mellan Stockholm och  Uppsala och pekar på de möjligheter till bostadsbyggande som det innebär. Samma inriktning har den fråga som Solveig Zander ställt till infrastrukturminister (Sverigeförhandlingen och bostadsbyggande inom stråket Arlanda – Uppsala). Området Arlanda -Uppsala borde självklart vara med i Sverigeförhandlingen, men inte i den del som handlar om utbyggnad av höghastighetsjärnväg, utan i den del som handlar om att öka bostadsbyggandet i storstadsområdena.

Inte heller i den debattartikel som bland annat Johan Edstav undertecknat nämns höghastighetsjärnväg. Faktum är att inte ens i det pressmeddelande som skickas ut från regionförbundet nämns höghastighetsjärnväg annat än i rubriken.

Ändå blev detta med höghastighetsjärnväg huvudnumret i artikeln och när Johan Edstav i dag på regionförbundsfullmäktige rapporterade var detta med höghastighetsjärnväg det han lyfte fram.

Jag påpekade då att det kanske vore klokt att hålla fast vid det vi sagt tidigare - i praktiken två ytterligare spår -  och inte blanda in höghastighetsjärnvägspår och annat som kan göra budskapet otydligt. Edstav slingrade sig då och påstod att detta med höghastighetsjärnväg fanns med i den Regional utvecklingsstrategin. RUS:en, Det är dock rent hittepå, någon höghastighetsjärnväg finns varken med i RUS:en eller länstransportplanen).

Det stora problemet är inte att Johan Edstav säger saker som inte stämmer inför Uppsala läns ledande kommun- och landstingspolitiker - vi vet att värdera hans utsagor. Det stora problemet är att hans solospel, utan förankring i beslut eller realistisk verklighet, riskerar att försvåra ett snabbt förverkligande av bättre kapacitet mellan Uppsala och Stockholm.

Ps. Vad är då en "höghastighetsjärnväg"? I Sverigeförhandlingen säger man att tågen ska kunna 320 km/h på höghastighetsjärnvägen. 


tisdag, april 21, 2015

Hur länge dröjer ambulansen?

Hur långt tid tar det innan ambulansen kommer? Beror svaret på den frågan på var man bor? Vi i Centerpartiet hade redan under förra mandatperioden identifierat detta med jämlik tillgång till ambulans som ett viktigt utvecklingsområde. Det var också en av de frågor vi lyfte i valrörelsen ( Se till exempel debattartikeln Snabbare ambulanser).

Nu vilja jag konkret få reda på hur det står till med den likvärdiga tillgången på vård för dem som bor på några av länets många tätorter. Jag har därför ställt en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg där jag ställer tre konkreta frågor:

  1. Vad är den genomsnittliga (mediantiden) tiden enligt senast tillgänglig statistik från det att ett larm är mottaget till dess att första ambulans är framme för orterna: Uppsala, Almunge, Knutby, Vattholma, Fjärdhundra, Skokloster, Knivsta, Harbo, Östervåla, Hållnäs, Lövstabruk och Österbybruk?
  2. Vad är maxtiden enligt senast tillgänglig statistik för en 12-månadersperiod från det att ett larm är mottaget till dess att första ambulans är framme för samma orter?
  3. Anser du att svaret på frågorna föranleder behov av några åtgärder?