Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, september 25, 2012

Viktigt tågbesked - Mälarbanan tidigareläggs

I samband med att årets budgetproposition presenterades gav infrastruktuminister Catharina Elmsäter-Svärd ett viktig förhandbesked för Uppsala län. Eftersom besked gavs i Västerås har det faktiskt inte uppmärksammats särskilt mycket i vårt län - trots att det har stor betydelse för både Enköping och Håbo.

I Västerås berättade infrastrukturministern att den andra delen av Mälarbanansutbyggnad kommer att tidigarläggas jämfört med tidigare planer. Det är ett väldigt viktig besked för länet. Förutsättningen för att den Citybana, som vi varit med och finansierat, ska kunna innebära någon bättre trafik är att också hela Mälarbanan byggs färdig.

Den första delen av Mälarbanan, Barkarby-Kallhäll, är på gång, även om detaljplanen just nu är överklagad. Att den delen byggs innebär vissa förbättringar för pendeltågstrafiken (bra för Bålsta), men gör inte att det går att köra fler regionaltåg till Stockholm.

För den andra delen av Mälarbanan, Tomteboda-Barkarby, finns det idag inget beslut om byggstart. I den nationella plan som regeringen beslutat för perioden 2010–2021 finns pengar avsatta för att börja bygga sträckan Tomteboda–Barkarby först år 2019–2021.

Det besked som infrastruktuminister Catharina Elmsäter-Svärd gav i Västerås var enligt VLT att regeringen kommer att uppdra till Trafikverket att tidigarelägga bygget mellan Tomteboda och Barkarby. Infrastrukturministern sa också enligt VLT att hon trodde att Mälarbanan har full kapacitet om 10 år.

Det finns naturligtvis ytterligare delar som behöver komma på plats och det riktiga beskeden kommer i infrastrukturpropositionen - men den tjuvtitt som Elmsäter-Svärd gav av den kommande propositionen när hon var i Västerås är lovande.
fredag, september 21, 2012

Ohederligt av Gardfjell?

Maria Gardfjell (MP) kallar det i Sveriges Televisions lokala nyheter för "avtalsbrott" och "djupt ohederligt av landstinget" när vi fattar beslut helt i enlighet med det avtal som landstinget slutit med kommunerna i samband med övertagandet av kollektivtrafiken. Frågan är om hon är en politiker som uttalar sig snabbt och svepande utan att ha koll eller om hon har koll och är ohederlig.

I det avtal som Gardfjell hänvisar till (Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Uppsala län) står det följande: "Resandet med kollektivtrafiken i Uppsala län ska öka. Målet är en höjd 
marknadsandel och ett fördubblat resande till år 2020 jämfört med 2006."

I det trafikförsörjningsprogram som Maria Gardfjell menar bryter mot avtalet står det på sidan 16: "Resandet med kollektivtrafik ska vara dubbelt så stort 2020 som 2006. Kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet ska kontinuerligt öka" .

Skillnaden är alltså att medan avtalet bara innehåller att marknadsandelen ska öka, så skriver vi att marknadsandelen ska öka kontinuerligt. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är alltså, åtminstone vid en bokstavstolkning, mer ambitiöst än avtalet. Att påstå att våra ambitioner skulle vara lägre än de som anges i avtalet är faktiskt inte sant.

Alla kan göra fel, och jag utgår från att Maria Gardfjell snabbt tar tillbaka anklagelserna om "avtalsbrott" när hon läser på och inser att vi från landstinget  på denna punkt uppfyllt det som står i avtalet med råge.

Om mål och medel


I torsdags antog Kollektivtrafiknämnden länets första regionala trafikförsörjningsprogram. I det ställer vi upp ambitionerna och redovisar behovet av kollektivtrafik för oss alla som  bor i Uppsala län. Det mål som landstinget redan antagit om en fördubbling av antalet resande med kollektivtrafik till 2020 står kvar och vi slår också fast att det är viktigt att öka kollektivtrafikens marknadsandel mot bilen och att den på sikt bör fördubblas. Vi ställer också upp ambitiösa mål för miljö och tillgänglighet och har börjat utforma en modell för lägsta standard när det gäller restider och turtäthet med kollektivtrafiken.

Oppositionen ska självklart opponera. Den stora kritiken från oppositionen är nu att vi inte satt ett bestämt år för när andelen kollektivtrafik ska ha fördubblats. Anledningen är, som vi skriver i programmet, att det idag inte finns någon realistisk plan för hur detta ska gå till eller någon konsekvensbeskrivning av vad det innebär socialt, ekologiskt och ekonomiskt. En del vill verkar radikala och framåt genom att sätt mål i det blå, utan att fundera på hur det ska åstadkommas och vilka konsekvesner det medför. Vi som tar ansvar vill nog åtminstone ha någon uppfattning om ett mål är realistiskt innan vi spikar fast det.

Oppositionen vill också ha in skrivningar kring trängselsskatter och liknande. Något som vi också sa nej till.

Vi gör i nästa års budget den största satsningen någonsin på kollektivtrafik i vårt län. Nästan 200 miljoner kronor i ökad budget: nya bussar, SL-pendel till Uppsala, utvidgad trafik med Upptåget.
Det viktiga är de åtgärder vi gör idag och här, inte hur djärva mål vi sätter upp. Mål utan analys blir mest prat – jag vill se resultat!

onsdag, september 19, 2012

Hållbara kollektivtrafik

Idag skriver vi från alliansen (och ja, Petra Karlå från KD har också undetecknat, vilket framgår av webbversionen men tyvärr inte i dagens tidning) i Kollektivtrafiknämnden om det nya trafikförsörjningsprogram som nämnden ska besluta om imorgon. Det är det första programmet enligt den nya kollektivtrafiklagen och syftet är, som vi skriver att "skapa ett sammanhållet kollektivtrafiksystem i vårt län och med angränsande län som bidrar till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle".

Läs hela debattartikeln här: Fler ska välja tåg eller buss
fredag, september 14, 2012

Bättre uppkoppling på tåget?


SJ och Telia ska samarbeta för att förbättra möjligheterna till uppkoppling på tågresan. Telia ska bygga ut 4G-täckning längs Sveriges mest trafikerade tågsträckor, vilket inkluderar de för länet viktiga Mälarbanan och Ostkustbanan till Sundsvall. Det framgår av ett pressmeddelande från Telia och SJ.

Att kunna arbeta uppkopplad medan man reser kan för en del vara en viktig del i det som gör att kollektivt istället för att ta bilen. Precis som beskrivs i pressmeddelandet sker det en utveckling med nya lösningar. Det är ett bra initiativ som tagits. Om man lyckas genomföra projektet så att de som pendlar längs dessa sträckor kan få fungerande och stabil mobil uppkoppling på resan kommer det att vara ett lyft för många av länets resenärer.

Underlätta bostadsbyggande


Idag skriver länets landshövding tillsammans med kommunstyrelseordförandena i länet på DN:s debattsida (Unikt samarbete i Uppsala)  om det samarbete som ska bidra till att människor som vill ska kunna flytta till och inom vår del av landet. Man passar också på att påminna om infrastrukturen, där det inte minst är viktigt att Mälarbanan byggs färdig, enligt statens löften, mellan Kallhäll och Tomteboda.

Sedan får man hoppas att debattartikeln också omsätts i konkret arbete, även nedanför toppnivån. Ny har jag ju inte direkt sysslat med byggnadsfrågor i kommunen, men det är ju inte så att man direkt fått intrycket av att länsstyrelsen sett som en av sina viktigaste uppgifter att underlätta bostadsbyggande.

lördag, september 08, 2012

Bredbandssatsning för landsbygdenRegeringens satsning på
en miljard till utbyggnad av bredband på landsbygden är en viktig framgång för Centerpartiet i regeringen. Jag har själv hört om behovet, inte minst när jag träffat företagare på landsbygden. Satsningen presenterades i torsdags och idag skriver jag om den i en insändare i Enköping-Posten.

Hela texten finns här:

Bredband för tillväxt på landsbygden

Det är många av dem som bor på landsbygden, också relativt nära större städer, som saknar möjlighet till fungerande och stabil internetuppkoppling. Det är inte acceptabelt. Vare sig det gäller möjligheter att läsa sin sjukjournal hemifrån, skicka rapporter till Jordbruksverket eller delta i distansutbildningar är en fungerande och stabil internetuppkoppling nödvändig. Därför måste det finnas en väl utbyggd infrastruktur för bredband också på landsbygden.

Centerpartiet har länge drivit frågan om utbyggnad av bredband och digital allemansrätt. Regeringen har också satt upp mål kring bredband i världsklass. I Sverige ska minst 90 procent av hushållen och företagen ha tillgång till bredband med en hastighet på 100 Mbit/s senast 2020. I det förslag till regional utvecklingsstrategi för Uppsala län som nu diskuteras i vårt län är detta också en viktig punkt. Det mål som anges i den regionala utvecklingsstrategin för vårt län är att minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter också på landsbygden ha tillgång till så snabb bredbandsuppkopp­ling. 

Mål är en sak. Men det behövs också åtgärder. Även för den som tror på marknadsekonomin är det klart att det inte går att helt förlita sig på kommersiella krafter för att åstadkomma en tillräcklig bredbandsutbyggnad i hela vårt län.. Det behövs att också samhället hjälper till. På många håll går också människor samman i byalag och föreningar för att engagera sig i bredbandsutbyggnad. Men det behövs också statliga insatser och stöd. I 2012 år budget satsade regeringen 495 miljoner kronor under tre år på utbyggnad av bredband på landsbygden. 

För Centerpartiet har det varit tydligt att detta inte varit tillräckligt. Beskedet att regeringen nu kommer att satsa ytterligare 600 miljoner kronor på att bygga ut IT-infrastrukturen visar att med Centerpartiet i regeringen kommer det att bli satsningar för att stärka förutsättningarna för hållbar tillväxt också på landsbygden. 

Johan Örjes (C)

fredag, september 07, 2012

Man ska inte tro att man är något

Det här inslaget från UNT24 är en nyttig läxa. Man ska inte tro att man är något. Hela budskapet är att så få  från landstingets ledning kommit på invigningen av Uppsala Cancer Clinic. Jag tror jag är i bild fem gånger i inslaget! Som framgår av det tidigare inlägget var också Nina Lagh på plats. Av majoritetens fem landstingsråd var alltså två på plats på invigningen. Det är inte så dåligt med tanke på hur våra kalendrar ser ut. Det fanns även fler representanter för landstinget på plats.

Hade jag fått frågan hade jag gärna berättat varför jag var där, och det hade säkert Nina också kunnat göra. Men det hade naturligtvis förstört hela inriktningen på inslaget.

Invigningar i veckan


Landshövdingen inviger UCC.

Något som alltid är roligt är när det invigs nya verksamheter. Den här veckan har jag varit med på två invigningar av vårdverksamhet - en i offentlig regi och en privatdriven.

I måndags invigdes Akademisak sjukhusets nya barnintsnsivvårdsavdelning , ett viktigt bidrag till utvecklingen av ett av Sveriges främsta universitetssjukhus.

Idag var det officiell invigning av Uppsala Cancer Clinic, något så unikt som en högspecialiserad, privatdriven, klinik. Jag och Nina Lagh uppvaktade med blommor och landshövding Peter Egardt stod för för invigningssermonin.


torsdag, september 06, 2012

Frågorna ger svar

Idag på eftermiddagen deltog jag tillsammans med några av mina landstingsrådskollegor i en utfrågning i Bålsta anordnad av SPF. Det var ett stort gäng pensionärer med många frågor. Mest vård, naturligtvis, men också en del kollektivtrafik.  Det som var mest intressant var vad frågorna handlade om och vad de inte handlade om. Det ger besked om vad väljarna tycker är viktigt.

Vi fick flera frågor om väntetider till specialistvården. Människor som fått vänta månad efter månad på besök eller operation. Som erbjudits att ställa sig i en kö till ett annat sjukhus, men då skulle mista sin köplats på Akademiska. Vi från alliansen i landstinget har identifierat köerna inom specialistvården som den stora utmaningen under resten av mandatperioden. Våra väljare verkar göra samma prioritering.

Den fråga som dominerade när jag besökte Bålsta i valrörelsen är dock ingen het fråga. Då talades det mycket om problemen inom primärvården och att det bara fanns en vårdcentral. Nu finns det tre, tack vare den fria etableringsrätten. Även om landstinget haft en del (för att uttrycka det försiktigt) problem med den affärsmässiga delen när det gäller den entreprenör som tog över landstingets tidigare vårdcentral i Bålsta, verkar vården ändå ha fungerat. Nu, med en ny ägare, är förhoppningarna ännu större att det ska finnas tre väl fungerande vårdcentraler i länets tredje största tätort.måndag, september 03, 2012

Storregional tågtrafikUNT skriver idag om de planer som finns på att äntligen få tillstånd en stabil och robust storregional tågtrafik. Redan idag finns det i grunden ett bra upplägg inom ramen för det så kallade TiM-samarbetet. Där finns det till exempel möjlighet att köpa gemensamma biljetter. Det finns till och med en biljett som gäller på alla SJ:s och lokaltrafikens resor i Mälardala (TiM-komplett). Den som vill kan också köpa en biljett från Stockholm med SJ och köpa till fria bussresor i lokaltrafiken i till exempel Uppsala (TiM 24).

Problemet med samarbetet har framför allt varit att det präglats av tvära kast, med indragningar av trafik och kvar på extrabetalning. Detta är vi i Mälardalen trötta på - därför har vi i länen runt Mälaren tillsammans tagit fram en plan för hur trafiken kan/bör se ut någon gång efter 2017 då Citybanen i Stockholm får undan pendeltågstrafiken. I Uppsala har vi redan tagit konsekvenserna och räknar med att från december köra regionaltrafik Uppsala-Morgångåva-Heby-Sala i egen regi med egna fordon. Kanske behövs samma lösning också i övriga Mälardalen?

Det är fortfarande en bit kvar innan allt landar på plats och nya signaler från SJ tyder på att det där finns en ny inställning. Det är oerhört positivt. För oss i Uppsala är det också viktigt att detta nya bygge inte försvårar möjligheterna till en fungerande regionalpendel Uppsala-Stockholm-Uppsala. Vi behöver också ta in helheten också i kartbilden, till exempel den trafik som behövs Uppsala-Gävle och som delvis redan idag startar nere i Östergötaland.

Men det är ingen tvekan om att resenärerna i Mälardalen behöver ett pålitligt och stabilt system för pendling över länsgränsserna och, vilket är den stora frågan för dem som pendlar mellan Enköping och Stockholm, med tillräckligt med sittplatser för dem som reser.