Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, maj 31, 2012

Hellre järnväg än banker

Idag skriver jag tillsammans med Centerpartiets riksdagsledamot från länet Solveig Zander om behovet av att satsa på infrastrukturinvesteringar och att försäljning av statliga bolag som SBAB på UNT:s debattsida. Notera att vi inte bara skriver om fyra spår till Uppsala, utan också om enskilda vägar och behovet av bredband  i hela länet. Det är det som är utmärkande för centerpolitik - vi ser helheten.


Hellre järnväg än banker

Vägar och järnvägar i och omkring Uppsala län måste rustas. En försäljning av statliga bolag och aktieinnehav skulle kunna finansiera satsningar på infrastruktur, skriver Solveig Zander och Johan Örjes.För oss som dagligen möter människor som reser i de hetaste delarna av Mälardalen är det ingen tvekan om att dagens satsningar på järnvägar och annan infrastruktur inte räcker. Kapacitetsutredningen har på ett tydligt sätt visat vilka stora satsningar som behövs bara för att problemen med trängsel inte ska bli ännu större.

Ska vi bygga ett hållbart Sverige, behöver vi en kraftfull utbyggnad av infrastrukturen. Vi vill se en ökad järnvägskapacitet, stärka det befintliga spårsystemet och nyinvestera för framtiden. Detta är särskilt tydligt vad gäller järnvägstrafiken. Regeringen har gjort stora satsningar, men behoven är fortfarande enorma. 
Det behövs en utbyggnad av fyra spår hela vägen mellan Stockholm och Uppsala. Mälarbanan måste byggas färdigt. Dalabanan måste också fungera så att det går att köra regelbunden pendeltrafik mellan Uppsala och Sala med uppehåll inte bara i Morgongåva och Heby, utan också i Vänge.

Hela Sverige och hela länet ska leva. Då behövs det också ett utvecklat vägnät. Inte minst det enskilda vägnätet är viktigt, både för alla de som bor längs det och de som använder det för att få del av det uppländska landskapet. Byråkratin kring enskilda vägar måste förenklas.
Vi arbetar för att det ska bli enklare och billigare att göra ändringar i samfälligheter för att kunna skapa modernare och effektivare vägföreningar och därigenom stärka det lokala beslutsfattandet. Pengarna ska i första hand gå till grus och bärighet, inte till administration och regelkrångel.

Vi är dessutom tydliga i våra mål om att stärka kollektivtrafiken, få en klimatsmart transportsektor och om att vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta. 
Men fungerande kommunikationer handlar inte bara om väg och järnväg. I dagens samhälle är tillgång till bredband en grundläggande förutsättning både för företagande och boende. Att det bara någon mil utanför centrala Uppsala är så svårt att få internetuppkoppling med en tillräcklig kapacitet för att företag ska kunna sköta rapporteringen till olika myndigheter är oacceptabelt.  
Självklart är detta stora satsningar - satsningar som kostar pengar. Centerpartiet har alltid varit ett parti som har tagit ett stort ekonomiskt ansvar. Den politik vi för måste också vara långsiktigt ekonomiskt hållbar. Därför har vi även presenterat förslag på en finansiering som inte urholkar statens finanser eller skuldsätter framtida generationer. 

Regeringen har presenterat en lista på företag som är möjliga att sälja, företag som agerar på en konkurrensutsatt marknad och där det inte finns något egenvärde med ett statligt ägande. 
Centerpartiet vill att intäkterna från försäljningen av dessa företag oavkortat ska gå till investeringar i den svenska infrastrukturen. Det är ett upplägg som stärker svensk konkurrenskraft, ökar människors rörelsefrihet och utvecklar den svenska miljö- och klimatpolitiken. 
Många partier talar både om behovet av satsningar på infrastruktur och be

hovet av ordning i statens finanser. Centerpartiets förslag borde därför inte bara kunna få stöd av övriga allianspartier, utan också av Miljöpartiet. För visst är det viktigare att tågen går, än att staten äger banker. 

Solveig Zanderriksdagsledamot (C)

Johan Örjeslandstingsråd (C)

onsdag, maj 30, 2012

Media om nya bussar - Sveriges Radio


Radio Uppland om nya bussar  Lyssna: Nya dubbeldäckaren
PS:  Jag har testat - knäna får plats! 

Mer om nya bussar - TV-svep

SVT ABC

 

UNT direkt


   
Glöm inte bältet!

TV4

Cruisa%20med%20dubbeld%C3%A4ckare%20till%20V%C3%A4ster%C3%A5sNya bussar på väg

Idag var det pressvisning av de nya regionbussarna som börjar gå i UL-trafik om en och en halv vecka. Störst intresse var det för dubbeldäckaren som ska gå på linjen Västerås-Enköping-Uppsala. För en daglig pendlare var det en härlig känsla att gå in i de nya bussarna, även om takhöjden i delar av dubbeldäckaren inte är anpassade oss som är lite längre. Benutrymmet var dock helt OK. Nobina är det bolag som kör bussarna och på söndag kan allmänheten då en förhandstitt på de nya bussarna på den nya regionbussdepån i Uppsala.

Nya bussar 007 Snart på väg 55! Nya bussar 003 Trappan upp till övervåningen. Nya bussar 022 Ingen alkohol i trafiken! Nya bussar 002 Även dubbeldäckarn tillgänglighetsanpassad Nya bussar 001 Bra läslampor och en ventilation som förhoppningsvis också klarar sommarens krav. Nya bussar 011 Nya bussar också i övrig regiontrafik. Nya bussar 012 38 bussar färdiga för biogasdrift.

Det händer mycket i Uppsala

Idag samlades den politiska ledningen i landstinget och Uppsala kommun för en gemensam träff om stadsutvecklingsfrågor. Vi har många beröringspunkter, både genom att landstinget är en stor arbetsgivare och tillväxtgenerator för Uppsala kommun genom bland annat Akademiska sjukhuset och genom att vi behöver samspela för att kollektivtrafiken ska fungera både för alla som bor i Uppsala och alla som reser till eller igenom Uppsala.

Det var roligt att hör hur mycket som händer i Uppsala när det planering för bostäder och nya verksamhetsområden. Det byggs mycket i Uppsala och det planeras att bygga mycket. Enligt dem själva är Uppsala Sverigeledande när det gäller nya bostäder. Det känns också bra att det finns ett gediget grundarbete när det gäller tankar om framtidens kollektivtrafik.

Det som är viktig vid denna typ av möten är att man får en gemensam bild av verkligheten och får förståelse för de olika förutsättningar som finns. Det är självklart så att behovet av möten är störst med Uppsala, och jag tror att det är bra om de upprepas med viss regelbundenhet. Men det kan kanske vara värt att överväga liknande möten också med andra kommuner i länet.

fredag, maj 25, 2012

Verklighet och vision

Verkligheten skiljer sig ifrån visionen. Sitter på SJ:s regiontåg i Bålsta och väntar och väntar på att tåget ska gå. Detgör det inte. Ingen information om varför och hur länge vi kommer att stå här eller när vi kommer fram till Stockholm. Det är en intressant kontrast till den bild som ges av vad SJ vill vara och vill prestera, men den verklighet som ibland möter pendlarna i Mälardalen.

torsdag, maj 24, 2012

Köttet kommer från Heby

Patric Gill - engagerad kökschef för det gemensamma köket i Västerås.
Idag hade jag möjlighet att besöka det gemensamma kök som landstinget i Västmanland och Uppsala län har i Västerås. Frågan om köken och matlagning inom sjukvården är omdiskuterad och för mig var det därför viktigt att se den verksamhet som nu bedrivs med egna ögon.

Det som är roligt är när man möter en verksamhet där de ansvariga verkligen verkar brinna för sitt jobb. Patric Gill, som är kökschef, lyckas verkligen förmedla matglädje även i ett kök som lagar flera tusen portioner om dagen. Hur man jobbar med matlagning från grunden där det är möjligt, att fisken köps in färsk och att  nötköttet kommer från Heby och från djur som betat i uppländska och västmanländska hagar.

Det var också intressant att se de strikta regler som följs vad gäller hygien i ett modernt storkök. Vilka krav som finns på att skilja på rena och orena områden. En helt annan ordning än i en del andra sjukhuskök jag besökt.

Efter ett sådant besök är det svårt att förstå varför maten inte upplevs som bättre av patienterna som äter den. Kanske räcker inte ens den energin och entusiasmen när så många portioner mat ska lagas, kanske behövs det andra insatser för att skapa en bättre måltidsupplevelse för patienterna. En sak är i varje fall klar - det är inte viljan att laga god mat av hög kvalitet som saknas.onsdag, maj 23, 2012

Hopp för SJ

Har idag hört SJ:s ordförande Jan Sundling ge sin syn på SJ och dess framtid. Det var en positiv upplevelse och ett helt annat intresse för sådan frågor som är viktiga för pendlare i Mälardalen. Det lovar gott, vi får hoppas att det också märks i det praktiska arbetet.

lördag, maj 19, 2012

Mat en viktig del av vården

Maten är en viktig del av vården. Före min tid i landstinget beslutades att maten skulle lagas tillsammans med  Västmanland och att man skulle använda kapaciteten i det (alltför stora) kök som Västmanland hade byggt. Beslutet togs med mycket bred majoritet med stöd av Socialdemokraterna.

För mig som då stod utanför landstingspolitiken i Uppsala var beslutet obegripligt. När jag sedan fått anledning och möjlighet att sätta mig in i vilka alternativ man då stod för förstår också jag varför man hamnade i denna lösning. Däremot har det varit tydligt att det är en lösning som kantats av en del problem.

När man diskuterar mat är det lätt att man hamnar i (ideologiska) fördomar, där man på förhand bestämmer sig för att den egna lösningen är bäst. Jag är därför glad att vi när vi diskuterade denna fråga efter valet kom fram till att vi behövde en ordentlig utredning som tittade på just fakta.

Den utredningen har nu kommit (Utredning föreslår att patientkosten ska upphandlas )och ger en bra grund inför det fortsatta valet av hur patientmaten ska lagas och serveras för patienter vid Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett. En del av mina fördomar verkar bli bekräftade, det verkar till exempel som om fler tillagade portioner leder till sämre matupplevelse. Däremot är jag förvånad över att metoden för att laga och servera maten inte verkar ha betydelse.

Produktionsstyrelsen ska nu fortsätta att hantera frågan. Vi får se var det landar, men det är ingen tvekan om att det var klokt att utreda maten ordentligt och att det finns en hel del att lära inför framtiden.

måndag, maj 14, 2012

Renommésnyltning

Det finns något som kallas för Uppsala Pride. det verkar dock inte ha något med Stockholm Pride att göra, utan verkar bestå av den typ av tokvänster som då och då florerar inte minst i universitetsstäder. Att jag överhuvudtaget uppmärksammat detta beror på att de stoppat Folkpartiet från att delta i arrangemanget och konflikten har blivit en snackis på twitter och lite över allt. Miljöpartiet konstaterade att dom inte heller var socialister och hoppade av. Folkpartiet har sedan beslutat att anordna en egen parad.

Många har redan hunnit skriva klokt om detta (se till exempel Anders A Aronsson, UNT:s ledarblogg, Erik Laakso, Annika Hamrud). För mig som har en liberal grundinställning, men som inte är djupt involverad i just den här miljön, känns det mest som om man från Uppsala Pride ägnar sig åt falsk marknadsföring och renommésnyltning. Man försöker utnyttja den positiva värden som pridebegreppet innebär, för att gynna sina egna syften.

Mer att välja på i Bålsta

Från hösten kommer de som bor i Bålsta och Håbo att få ytterligare en vårdgivare att välja på. Det är Enköpingshälsan AB kommer att öppna en vårdcentralsfilial i Bålsta. Företaget har redan verksamhet i Enköping.

Detta visar på styrkan med fritt vårdval och privata aktörer. Om man ser att det finns ett potentiellt behov, kommer någon att försöka uppfylla det och det gäller för den som vill bedriva en framgångsrik verksamhet att ta hand om och måna om patienterna, när de inte bara är patienter utan också kunder.