Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

lördag, december 14, 2013

Ny tidtabell - nya möjligheter för Fjärdhundra

Uppdaterad 2013-12-14 14:50
Med nya tidtabeller uppstår också nya möjligheter. Detta gäller från den 15 december inte minst Fjärdhundra. Jag har roat mig med att kolla i Resrobot hur det ser ut fram till sommaren. Genom att bland annat skapa några anslutningar till Upptåget i Heby, får Fjärdhundra ett rätt bra utbud av resemöjligheter till inte alltför avskräckande restider. Kortaste restiden till Uppsala blir en timme och tre minuter.


Resmöjligheter Fjärdhundra-Uppsala.
På väg hem från Uppsala går det till och med ännu snabbare vid vissa tider. Den snabbaste förbindelsen från Uppsala 15:43 går på under timmen.

Resmöjligheter Uppsala-Fjärdhundra

Resmöjligheterna till Stockholm finns också, men väntetiden i Enköping är lite för lång för att det ska vara riktigt attraktivt som daglig pendling. (Läs dock kommentaren från pendlare nedan)  Till Västerås tar det runt en timme, i några fall ned under 50 minuter om man byter till tåg i Enköping.

torsdag, december 05, 2013

Enklare att resa i MälardalenFackföreningen Unionen vill underlätta för pendlande i Mälardalen och ha ett Mälardalskort. Nu finns ett sådant redan - det heter TiM-komplett och kostar drygt 4 000 kronor i månaden. Det gäller på alla SJ:s regiontåg och alla lokaltrafik i Mälardalen. Ett bra kort för den som reser i hela Mälardalen.

SVT kom och frågade mig om vad jag tyckte om Unionens utspel, och det var egentligen bara att hålla med. Vi jobbar i precis den riktningen.

Jag hoppas att vi så småningom ska ha ett mer sammanhållet biljettsystem i hela Mälardalen och det är också något som vi gemensamt arbetar med. Men innan dess behöver vi lösa en del andra problem. Mellan SL och UL har vi skapat ett bra gemensamt utbud av biljetter. Liknande lösningar bör vara möjliga att hitta också med andra län. Sådant som underlättar för den som pendlar mellan Söderhamn och Skutskär eller Västerås och Morgongåva.

En sak som vi redan börjat med är att jämföra våra olika regler i Mälardalen. Det finns en hel del skillnader. Det enda som är lika överallt är att barn är barn upp till 7 år. Det är många som saknar både studerande rabatt och rabatt för äldre, två viktiga och populära produkter i UL-trafiken. SL har tre zoner, några andra län flera hundra. Ska vi på sikt ha ett gemensamt Mälardalskort, kommer vi också att behöva vara överens om reglerna - och dessutom kunna få majoritet för de gemensamma reglerna i respektive landsting. Det är nog en rejäl utmaning.

ps. För den som pendlar mellan Storvreta och Söder finns det redan idag ett bra kort. Det gemensamma UL-SL-kortet. Bra pris (1800 kronor per månad) och tar man pendeln slipper man också bytet på centralen och kan gå av på Södra station.

tisdag, november 26, 2013

Laga mat på Akademiska!

Idag beslutade produktionsstyrelsen om ett tillagningskök på Akademiska sjukhuset. Ett bra och framåtsyftande beslut helt i linje både Centerpartiets politik och det som är den rådande trenden när det gäller offentlig matlagning. Redan tidigare har ju produktionsstyrelsen satt igång arbetet för ett tillagningskök på Enköpings lasarett.

Men var maten lagas är bara en del av förutsättningarna för en god måltid som bidrar till patienternas välbefinnande. Hela vägen fram till patienten måste var väl genomtänkt och fungera bra. Den bästa gourmémat kan förstöras på vägen från köket till munnen. Men det känns som ett stort steg framåt att Centerpartiet aktivt bidragit till att patientmaten i framtiden lagas på plats!lördag, november 16, 2013

Enköpings lasarett kortar köer


Vilken härlig rubrik! Och vilket synligt bevis på den utveckling som de senaste åren skett på Enköpings lasarett. Den som läser artikel får också en bild av det kraftig ökade antalet operationer på lasarettet. Och framför allt - vad bra för alla de patienter som nu kan få sin operation snabbare. Röntgenundersökningar dygnet runt och operationer en söndagsmorgon.

I Uppsala läns landsting har vi en väldigt bra vård av hög kvalitet, men vi har problem med att väntetiderna ibland är alldeles för långa. Att det nu sätts in insatser för att få ned kötiderna är därför verkligen välkommet. Det är också ett resultat av ett hårt arbete, både i politiken och i verksamheten, för att hitta vägar att komma tillrätta med köerna.

torsdag, november 14, 2013

Ett enklare biljettsystem

Det finns få frågor som jag får lika ofta som frågor om biljetter och biljettpriser. Det system vi har är enkelt i grunden, men har massor av undantag och särlösningar och är dessutom en blandning beroende på olika huvudmän. Därför har kollektivtrafiknämnden begärt att förvaltningen skulle ta fram ett förslag till en ny pris- och biljettstruktur som skulle vara enklare.

Det har de gjort och det förslag de lägger fram uppfyller de krav vi ställt. Samtidigt är det radikalt. Ett UL-kort för all UL-trafik och fem zoner utan undantag med ett pris på 25 kronor per zon. I stort sett är det samma system som man har i Stockholms län, vilket inte minst är en fördel om vi utvecklar samarbetet ytterligare.

Den stora vinsten med förslaget är att jag som resenär enkelt kan förstå och lära mig systemet. Det kommer säkert att leda till ett ökat resande, framför allt på lite längre sikt. Du behöver inte tänka när du sätter dig på bussen till Arlanda, även om du oftast reser inne i Uppsala stad. Eller om du vill åka ut till Ulva kvarn, gå på fest i Vänge eller festival i Gävle. Har du ett UL-kort är det bara att kliva på bussen eller tåget.

Prisnivån i förslaget är samma som i Stockholm, det betyder att en del får sänkta priser och en del höjda. Så är det när budgeten ska gå ihop.

Jag har varit väldigt skeptisk till tanken på ett kort för hela länet. Men när jag följt de utredningsarbete som förvaltningen gjort och prövat olika alternativa förslag har jag insett att ett UL-kort för all trafik är det som är bäst för länet.

Om förslaget vinner nämndens gillande och passerar landstingsstyrelsens nålsöga och får bifall av ledamöterna landstingsfullmäktige, så kan det börja gälla nästa vår. Annars får vi väl harva på med vårt gamla system med  lite nytt lappande och lagande, men då kan vi politiker i varje fall inte lägga skulden på kollektivtrafikförvaltningen är medborgarna kritiserar oss för att det är svårt att förstå biljettsystemet.

Läs pressmeddelande från förvaltningen om förslaget: Förslag om ny zonindelning och prissättningsmodell för UL-trafiken

måndag, november 11, 2013

Ett bra besked för MälardalenPå Dagens Nyheters debattsida presenteras en överenkommelse mellan staten, Stockholms läns landsting och ett antal kommuner. Beskedet innebär att det blir en utbyggnad av tunnelbanenätet - dels till Nacka (via Södermalm) men också till bland annat Barkarby.

Detta är en tydlig framgång inte minst för Centerpartiet i Stockholm. Som enda alliansparti gick Centerpartiet till val 2010 i Stockholm med löftet om att verka för en utbyggd tunnelbana. Nu kommer resultatet. Ett tydligt exempel på vad ett allianssamarbete kan ge i praktisk politisk utdelning.

En utbygd tunnelbana är också ett bra besked för hela Mälardalen. En väl fungerande kollektivtrafik i Stockholm är en förutsättning för att kollektivtrafik ska vara det alternativ som resenärerna väljer vid resor till och från Stockholm.

Att staten dessutom går in och medfinansierar kollektivtrafikens infrastruktur i några av länets storstäder gör det ju pockså lättare att föra en sådan diskussion också när det gäller kollektivtrafikens infrastruktur i storstaden Uppsala.

fredag, november 08, 2013

Mandat för minoritetsregering

Det är inte så lätt att förstå vad Stefan Löfven och Carin Jämtin menar med sin artikel på DN-debatt. När jag läsar får jag ändå intrycket av att de söker mandat för att bilda en minoritetsregering och att det hoppas kunna regera så med stöd i riksdagen i första hand från Miljöpartiet.  Om Miljöpartiet konstrar eller rösterna inte räcker kan de tänka sig att försöka få igenom sin politik med stöd av andra partier.

Traktiken är att uppträdda som man fortfarande var ett 45-procentsparti som dominerar svensk politik. Om det är den världsbild som finns på Sveavägen 68 tror jag det är bäddat för ett brutalt uppvaknande dagen efter valet.

torsdag, november 07, 2013

Hur mycket skattepengar för en svart klänning?

Har sett Uppdrags gransknings inslag om Göteborgs deltagande på Mipim. Är lite besviken. Trodde att det hade hittat mer. Visst har de en del fina fynd - köpet av fusk champagne som en vd begärt ersättning för som "frukost" var väl de tydligaste. Bra att det nu utreds av polis. När det gäller kvittot på den svarta klänningen som lämnats in som ett lunchkvitto känns det dock inte lika klockrent. Där är förklaringen, att man lämnat in fel kvitto, inte otrolig. 

Till en del var Uppdrag granskning in och tangerade frågan om nyttan med hela tillställningen. Lönar det sig att åka till Mipim. Men där gick man inte alls på djupet utan stannade vid lite förenklade frågor om man kunde knyta någon enskild etablering till just deltagandet i Mipim. En djupare granskning av nyttan med deltagande är ju annars den riktigt intressanta frågan. Det är också det som har stor ekonomisk betydelse - att deltaga eller inte deltaga på denna mässan handlar om miljoner, de felaktiga kvittona är några hundralappar.

Nu blev det ännu ett kvittogranskningsprogram. Det är bra och en viktig del i vår offentlighetsprincip att det är möjligt för allmänheten att granska till exempel denna typ av bokföring. Det har säkert också en viktig preventiv effekt, även om det nu inte verkar fungerat fullt ut i detta fall. Självklart hittade Uppdrag granskning några felaktigheter, så blir det antagligen alltid när man granskar en stor mängd verifikationer. Alternativet är en mycket mer noggrann kontroll av alla utlägg och kvitton. Men en sådan utbyggd kontrollapparat är inte gratis. Frågan man bör ställ innan man reflexmässigt börjar ropa på mer kontroller är ändå hur mycket skattepengar vi är beredda att lägga på att hitta ett felaktigt inlämnat kvitto på en svart klänning.

onsdag, november 06, 2013

Glöm inte Mälardalens pendlare, Fritzson!

 


Vore bra om fokus på pendlare i Mälardalen också var en självklar del för SJ:s vd.

Dagens Industri har idag en stor intervju med SJ:s vd Crister Fritzon. Budskapet är tydligt. Det är affärsresenärerna som är prioroiterade. Det enda som nämns om pendlare i artikeln är hur eländigt det är för SJ:s långdistanståg att hamna bakom ett lokaltåg när SJ.s tåg är försenade. Han bör nog tänka på att det är många av dem som pendlar dagligen med SJ i Mälardalen som också läser Dagens Industri.

På senare tid har SJ i olika sammanhang gett uttryck för att pendlarna i Mälardalen är en prioriterad grupp. Det har också märkts i kontakterna med SJ.  Det är därför förvånande att denna målgrupp inte alls verkar finnas i Crister Fritzons tankar i DI-intervjun.  De som sitter på SJ:s Uppsalapendel eller tågen på Mälarbanan är trots allt inte en obetydligt del av SJ:s kunder.

tisdag, november 05, 2013

Bra tänkt av Nobina

Nya bussar 009


UNT skriver idag om att Nobina, som är det bussbolag som kör den stora delen av länets regiontrafik, arbetar med att få sina chaufförer att köra mer mjukt och därmed bränslesnålt (Nobina vill ha mjuka förare).

Det är kul att UNT uppmärksammat det arbetet, precis som de tidigare skrivit om en annan av våra entreprenörer, GUB, genomfört en liknande satsning. Företagens arbete är viktigt av flera skäl. Dels handlar det naturligtvis om miljö - mjukare körstil sparar bränsle och minskar därmed utsläppen. Dels handlar det om komfort. Som passagerare är en ryckig körstil med snabba accelerationer och hastiga inbromsningar inget man önskar sig.

Sedan är det väl ingen nackdel att det också påverkar ekonomin. En betydande del av de rörliga kostnaderna för buss är ändå bränslekostnaden. Där finns det pengar att tjäna.


Sveriges bästa sjukhustandvård?

Idag besökt jag sjukhustandvården  vid Enköpings lasarett. Som landstingsråd behöver jag ju skaffa mig kunskap om mer än bara den kollektivtrafik som jag är direkt ansvarig för (eftersom en av de anställda bor i Grillby och jag ställde frågor om hur man tog sig till arbetet fick jag dock som en bonus  tydliga synpunkter på hur kollektivtrafiken kan utvecklas).

Det blev ett positivt besök inte minst kring den lokala ST-utbildning som genomförs tillsammans med sjukhustandvården i ytterligare ett antal län. Men jag får också del av hur IT-system fungerar (eller snarare inte fungerar) i vardagen.

När jag sedan frågar klinikchefen om vilket län som har bäst sjukhustandvård finns dröjer svaret. Han tänker efter, har nog inte tänkt riktigt i de banorna tidigare. Så kommer svaret: "Det är nog i Uppsala" - och så kommer några tydliga motiveringar.

onsdag, oktober 23, 2013

Upptåget gör skillnad

Sveriges Radio Uppland har kollat hur priserna på bostadsrätter utvecklats de senaste åren. Den kraftigaste ökningen har skett i Knivsta och Tierp. Två orter som har det gemensamt att de har bra kollektivtrafik med Upptåget och SL:s pendeltåg.

Det som intervjuas i Tierp är eniga om att Upptåget är en bidragande orsak till att intresset för Tierp ökar. Från landstinget har vi gjort stora satsningar på att förbättra kollektivtrafiken, bland annat genom att öka antalet avgångar till och från Tierp, men även genom att ge Knivsta (och Uppsala) tillgång till SL:s pendeltågssystem.

Att bygga en fungerande kollektivtrafik innebär inte bara bättre möjligheter för orter som Tierp att utvecklas, det minskar också pressen på storstäder som Uppsala och Stockholm.


torsdag, oktober 10, 2013

Fler operationer i EnköpingSom Enköpings-Posten idag skriver så kommer Hälso- och sjukvårdsstyrelsen nästa år att ytterligare öka antalet operationer vid Enköpings lasarett. Det är en del i en utveckling där Enköpings lasarett fått ett mer omfattande och tydligare uppdrag.

Uppsakttningsvis handlar det om ytterligare 500 operationer per år som kommer att bidra till att förkorta väntetiderna för dem som står i kö till operation. Att detta nu är möjligt beror på den satsning som gjorts på att utöka kapaciteten för operationer i Enköping.

torsdag, oktober 03, 2013

Lägg Nordeamiljarderna på infrastruktur
I dag skriver jag på unt.se om behovet av ytterligare satsningar på kollektivtrafik: i vårt län, i hela Mälardalen och fakstiskt i hela Sverige.

När man går igenom de utmaningar som vi står för inför framtiden är det ingen tvekan om att det behövs ytterligare investeringar. Den genomgång vi gjort inom ramen för Mälardalsrådet visar på att de sastningar som görs från statemn, som är stora, ändå inte räcker. Jag tycker att det då är naturligt att staten använder de pengar man får in genom att göra sig av med andra investeringar (aktierna i Nordea är det jag pekar på i debattartikeln) för att göra nya investeringar - nya och rustade spår och vägar i Mälardalen.

Läs hela inlägget på: http://www.unt.se/debatt/anvand-nordeamiljarder-till-infrastruktur-2618489.aspx 


fredag, september 27, 2013

Succé för Upptåget till SalaDen nya Upptågetlinjen till Sala har blivit en succé, som framgår av reportaget i SVT ovan. Under första halvåret 2013 genomfördes 90 000 fler resor än på sträckan Sala-Uppsala än vad det gjorde första halvåret 2012. Det motsvarar en ökning med över 30 procent.

I inslaget berättar två av resenärerna hur nöjda de är. Idag träffade jag två andra som också är nöjda kommunstyrelsen ordförande i Heby Marie Wilén och kommunstyrelsens ordförande i Sala P-O Rapp. Båda vitnar om vilken betydelse den nya linjen har för kommunernas utveckling.

Detta är bara det senaste exemplet på att tågsatsningar ger resultat i ökat kollektivt resande. Ofta underskattas effekterna i olika beräkningar. Detta understryker det som vi gemensamt konstaterat från Mälardalsrådet - de satsningar som görs på infrastruktur är bra, men de räcker inte för att stärka tillväxten och lösa det behovs som finns av ökat kollektivt resande.

För övrigt kan jag konstatera att buss 774 till Uppsala och SJ-tåg in till Stockholm, eller buss 898 och tunnelbanan från Kista är nog så bra alternativ som att förlita åka med SJ-tåg till Bålsta, ersättningsbuss till Spånga och sedan pendeltåg in till Stockholm.söndag, september 22, 2013

Ett smalare, men vassare EU

Örjes Centerstämman
Självklart var jag upp i EU-debatten på Centerstämman och yrkade bifall till ett smalare, 
men vassare EU.
Foto: Patrick Trägårdh

En väldigt bra Centerstämma är avslutad. Sista avsnittet var Europapolitiken där vi lade en bra grund inför arbetet med valplattformen inför EP-valet nästa år. Ett tydligt avstamp i devisen "smalare, men vassare". Jag gjorde också en tydlig markering kring euron. Så här 10 år efteråt är det tydligt att den kritik som Centerpartiet då riktade mot europrojektet visade sig korrekt.

Även om det fanns enstaka röster som avvek, är Centerpartiet nu också relativt enat i EU-politiken. Det bådar mycket gott inför EP-valet.

onsdag, september 18, 2013

Guldkorn i budgeten

Idag lyssnade jag på fyra av alliansens riksdagsledamöter som presenterade den gemensamma budgete under Solveig Zanders ledning. Många satsningar och åtgärder var det som räknades upp när varje ledamot berättade vad just det partiet såg som viktigt.

Självklart innehåller budgeten väldigt många förslag och det är inte alltid de ekonomiskt största insatserna som är mest intressant. Jag har hittat tre guldkorn i budgeten.

1. Satsning på utbildning av vårdpersonal. Budgeten innehåller en stor satsning på utbildning av vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor och barnmorskor, i Stockholmsområdet. Även om den satsningen inte direkt berör Uppsala universitet, så är det bra för hela Stockholm-Mälardalens regionen, och därmed för Uppsala och Landstinget i Uppsala län.

2. Utveckling av metoder för att rena avlopp från läkemedelsrester. Regeringen avsätter 32 miljoner kronor för att förbättra reningen av läkemedelsrester i reningsverken. Dagens avloppsreningsverk är inte utformade för att ta hand om läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara kemikalier. Regeringen vill därför främja pågående utveckling av avancerad reningsteknik för att rena det utgående avloppsvattnet, så att tekniken kan utvecklas till full skala.

3. Satsning på lokala vattenvårdsinsatser. Regeringen satsar 75 miljoner kronor per år på att fortsätta stödja lokala vattenvårdsinsatser. Pengarna används i första hand som delfinansiering för insatser att minska läckage av fosfor och kväve och har bland annat gått till projekt för strukturkalking i anslutning till Örsundaån och båttvätt och båttoa i Östhammars kommun.

tisdag, september 17, 2013

Förbättrad punktlighet i regionbusstrafikenEn av de viktigaste kraven jag som kollektivtrafikresenär har på kollektivtrafiken är att den ska komma fram i tid. Från kollektivtrafiknämndens sida har vi därför börjat mäta tidhållning ordentligt. Målet är till att börja med att få koll på hur det ser ut, för att sedan kunna sätta upp rimliga mål.

Den nivå vi mäter på är rätt tid +5 minuter, det vill säga samma standard som regiontågen har, vilket underlättar jämförelser. Dock är det högre krav på SL:s pendelstågstrafik, där man mäter rätt tid +3 minuter.

Vi kan se att det naturligtvis är lite upp och ned mellan månaderna. Bäst på att hålla tiden är Upptåget, som i juli kom i rätt tid + 5 minuter vid 94 procent av avgångarna. Näst bäst av UL-trafiken var stadstrafiken i Uppsala som hade 91 procents punktlighet.

Den som gjort den bästa förbättringen är regionbusstrafiken. Där var andelen som var i rätt tid i januari och februari under 80 procent - i juli var den över 88 procent.

onsdag, september 11, 2013

Vettiga skolskjutsreglerCenterpartiet i Skolnämnden kräver nu en utvärdering av den förändrade tillämpningen av skolskjutsreglementet. Det är bra. Till Enköpings-Postens säger Centerpartiets Mats Lundqvist: "Reglementet har sett ut så här länge. Det är själva tillämpningen av reglementet som vi kanske inte var riktigt beredda på".

Det är bra att Centerpartiet nu tar initiativ för att reda upp situationen. Enköping har i grunden ett bra skolskjutsreglemente som varit detsamma i många år. Men tydligen har tjänstemännen på kommunen plötsligt börjat tolka reglerna mer restriktivt.

måndag, september 09, 2013

Uppsala näst bäst på ekomat

Sveriges kommuner och landsting har sammanställt en rapport över miljönyckeltal i kommuner och landsting. Som representant för landstinget i Sveriges ekokommuners styrelse är det naturligtvis en intressant läsning.

När det gäller ekologiska livsmedel ligger vi i topp i Sverige. Det är endast Kronobergs län som har en större andel ekologiska livsmedel. det visar att det är möjligt att med upphandling som metod påverka utvecklingen. Mycket handlar naturligtvis om patientmaten, där sammarbetet sker med Västmanland. Där är det roligt att se att det samarbetet fört Västmanland från en plats i botten på listan till en femteplats.

Men de som tydligats profilerat sig på ekologisk mat är Wiks slott, där man också är duktiga på att samverka med lokala producenter. Något som jag och många andra upplever som ett mervärde vid besök på slottet.

När det gäller förnybara bränslen i kollektivtrafiken ligger vi i mitten av listan. det har dock skett mycekt det senaste året och ännu mer är på gång att hända. Förhoppningsvis kommer det att synas redan till nästa års rapport, även om de stora stegen ligger längre fram.

Det finns områden där vi helt klart kan och måste bli bättre. Energianvänding är en sådan där vi är tredje sämst i landet. Men det är något som uppmärksammats och den som läser diagramen i SKL:s rapport ser att energianvändningen i våra lokaler sjunkit kraftigt det senaste året. Ett annat är antibiotikaförskrivning. Det är inte minst en långsiktig patientsäkerhetsfråga. Trots att det sker ett omfattande arbete syns dör ännu inte någon långsiktig stabil nedgång av förskrivningen.Ladda ner rapporten här: Miljönyckeltal för landsting och regioner 2013

fredag, september 06, 2013

Lillkyrka-Stockholm med kollektivtrafik

Kan man pendla med kollektivtrafik från Lillkyrka till Stockholm? När man kollar upp en sådan fråga, blir man i bland förvånad. Ibland går det till och med snabbare att åka från Stockholm till Lillkyrka, än vad det tar för mig att åka hem från Uppsala, trots att jag bor inne i Enköping!

Jag har tittat på tider från Lillkyrka, hållplatsen Trögdshemmet. Det finns många förbindelser, men jag har bara tittat på de snabbaste - de som går på under 2 timmar. Det finns fler. Det går till exempel att åka från Stockholm 20:28 och vara i Lillkyrka 22:40.


Förbindelserna på kvällen är väl något för dåliga för att fungera för daglig pendling. Försenade tåg kan också göra att det blir problem, men för den som ska vara i Stockholm mellan åtta och fem går det att åka kollektivt.


Pendlingstabell
(framtagen med hjälp av Resrobot):torsdag, september 05, 2013

Fler gröna bussarKollektivtrafiknämnden har idag beslutat att utöka busstrafiken i Uppsala stad under nästa år. Det innebär bland annat att det kommer att bli bättre passning mellan stadsbussar och pendeltåg och utökad turtäthet på vissa linjer.

Totalt kommer det att bli 10 fler bussar i trafik. Beslut om utökning av regionbusstrafiken och tågtrafiken har nämnden tagit vid tidigare tillfällen. Ett kort inslag om detta i ABC:s Uppsalasändning ikväll.

Läs pressmeddelandet: Satsning på stadsbusstrafik i Uppsala


fredag, augusti 30, 2013

Hemlig funktion i UL:s reskassa

Ingen i Uppsala län har antagligen missat att UL håller på att byta biljettsystem. Ett nytt modernt system och samma i alla UL-trafik. Däremot är det kanske inte så många som har koll på den funktion som finns inbyggd i det nya systemet, och som kommer att underlätta för åtminstone en del av de resenärer som rör sig utanför länets gränser. Idag fungerar det i Dalarna (det har jag kollat) och troligen i Värmland. I framtiden väntar Gävleborg, Västmanland och Örebro.onsdag, augusti 21, 2013

Utvidgad IVPA i länet

Det lyckade arbetet med I väntan på ambulans, där räddningstjänsten rycker ut på bland annat larm om hjärtstopp kommer att utvidgas. Idag är det det de deltidskråerna som åker på så kallade IVPA-larm, men under en period har det också gjorts av heltidskårerna  i Enköping och Håbo.

Nu utvidgas verksamheten och omfattar också heltidskåren i Uppsala-Tierp-Östhammar. Det hela kommer att ingå i en nationell utvärdering för att bedöma de effekterna av att också områden som har stationerade ambulanser omfattas av IVPA-verksamheten.

Raddningstjänstens utryckningar på bland annat hjärtstopp är ett bra komplement till ambulansverksamheten, men det är inte någon ersättning för en väl fungerande ambulansorganisation. Men det är ett utmärkt exempel på hur kommuner och landsting tillsammans kan arbeta för länsinnevånarnas bästa.

Rätt inställning från Heby

Heby kommun visar helt rätt inställning när de ny, genom det kommunala bostadsbolaget, satsar på att bygga i Morgongåva. Det visar också att vi från landstinget gjorde rätt när vi satsade på Upptåget till Heby och Sala med uppehåll i Morgongåva.

Ett utmärkt exempel på när precessen samhällsplanering  och kollektivtrafik hänger samman, och dessutom gynnar utvecklingen också i länets medelstora tätorter.

måndag, augusti 12, 2013

Allt på ett kort!De nya UL-kort som nu börjar introduceras är första steget för att skapa ett gemensamt, enkelt, pris- och biljettsystem i hela länet. Nu får vi all UL-trafik på ett kort och knyter ihop stadbussarna i Uppsala med Upptåg, regionbussar och stadstrafiken i Enköping på samma kort. Nästa steg är att också förbättra priser och regler.

En av de vanligaste synpunkterna jag får kring kollektivtrafiken handlar om biljetter och biljettregler. Ofta är det något som verkar konstigt eller orimligt - som varför det går att köpa en tilläggsbiljett för 60 kronor om man har SL-kort och åker till Uppsala, men att resan tillbaka kostar 90 kronor. Det finns naturligtvis en förklaring, det enhetliga priset 60 kronor gör att de som säljer tilläggsbiljetten hos SL inte behöver hålla koll på UL:s olika zongränser (den som reser från Knivsta behöver bara betala 45 kronor för returbiljetten). Men är det begripligt för kunden? Inte alls.

Det finns mängder av särregler och undantag från regler. Alla i grunden skapade för att lösa ett problem eller göra det enklare för kunden eller för att de fungerade i det sammanhang när det infördes. Sammantaget har det dock blivit rätt många olika regler, undantag och särlösningar. Från kollektivtrafiknämnden har vi därför gett Kollektivtrafikförvaltningen UL i uppdrag att se över pris- och biljettsystemet för att se vad som går att göra för att få det enklare, mer logiskt, men att det ändå ska upplevas som rättvist. Förslag kommer att lämnas till Kollektivtrafiknämnden under hösten.

Kommer vi då lyckas göra alla nöjda? Knappast. Precis som det alltid kommer att finnas synpunkter på tidtabeller kommer det alltid att finnas synpunkter på pris- och biljettsystem. Men förhoppningsvis kommer vi att komma fram till ett system som upplevs som enkelt, logiskt och rättvist - samtidigt som det ger de intäkter som krävs för att vi ska kunna fortsätta att köra buss och tåg i minst den omfattning vi gör idag.

onsdag, augusti 07, 2013

I Uppsala kan man betala med kort

DN:s ledarsida uppmärksammar att i UL:s trafik kan man betala med kort, även i Uppsala.
Slopandet av kontantbetalning på bussar och tåg är en av de största försämringar som genomförts för kollektivtrafikens resenärer under senare tid. Typiskt nog är det inte resultatet av något politiskt ställningstagande, utan bygger på beslut från Arbetsmiljöverket, utan hänsyn till effekterna för resenärerna. Förbudet har gjort det svårare att åka kollektivt.

Samma sak med kravet på att registrera sig innan man kan göra SMS-betalningar. Här var det dock inte någon myndighet som låg bakom, utan telefonbolagen som började kräva registrering. Även detta har försvårat för resenärerna.

Vad kan man då göra för att underlätta. Inom UL-trafiken går det nu att betala med kontokort, både i regiontrafiken och på stadsbussarna. Detta uppmärksammas idag på ledarsidan i Dagens Nyheter. Det funkar alldeles utmärkt för sällanresenären och genom att det inte behövs någon pin-kod för mindre belopp så har tiden förkortats.


fredag, juni 14, 2013

Bättre kapacitet behövs på järnvägen

Så har då trafikverket presenterat sitt förslag till nationell plan för transportsystemet. Mycket som står där är bra. En hel del självklart och redan känt och till och med påbörjat. Viktigt är att det finns med att kapaciteten mellan Uppsala och Stockholm ska utredas. Det är första steget på väg mot en utökad spårkapacitet. Det är också bra att det finns med en start av byggandet av Mälarbanan Tomteboda-Barkarby. Mälarbanan är just nu den järnvägsdel som fungerar sämst i länet.

Vad som är mindre bra är att det verkar som om åtgärder för att förbättra kapaciteten och höja hastigheten på Dalabanan sträckan Uppsala-Sala kommer att dröja till efter 2025. Denna del av banan är en viktig del i att knyta samman Uppsala regionen och utvecklas den västra delen av Uppsala kommun. Det finns planer och efterfrågan både på en tätare trafik och att tåget ska stanna på fler stationer.

Konstaterar också med glädje att Trafikverket skriver "Arbetet med att förstärka den storregionala pendlingen i Mälardalen behöver fortsätta." Nu gäller det bara att man drar den korrekta slutsatsen av denna insikt när det gäller trafiken till Gnesta i nästa års trafikplan och ger den regionala och storregionala pendlingen vettiga planeringsförutsättningar.

onsdag, juni 12, 2013

Landstinget fick rätt


En rätt underlig debatt har förekommit i anslutning till att landstinget sålde tre vårdcentraler till de företag som sedan tidigare drev vårdcentralerna på entreprenad. Inför försäljningen gjordes en noggrann värdering och utifrån den värderingen såldes vårdcentralerna till den vid det tillfället enda möjliga köparen.

Oppositionen talade dock i högt tonläge om att de såldes för billigt, och när de förlorade den demokratiska vägen vid votering i landstingsfullmäktige försökte de stoppa försäljningen den juridiska vägen.

Idag skriver UNT om förvaltningsrätten avgörande. Rubriken säger allt - priset var rimligt. Landstinget fick rätt (igen) när ett beslut överprövats den juridiska vägen.

tisdag, juni 11, 2013

Gnestas sak är vår

Konkurrens är bra, men när det finns begränsade resurser och konkurrensen inte skapar nya, krävs en bedömning av vad som är bäst för samhället i sin helhet när resurserna ska fördelas. När det gäller kollektivtrafik finns regionala kollektivtrafikmyndigheter som har att se till vilken trafik som behöver upprätthållas. Den kan vara både kommersiell och upphandlad. När det gäller sträckan Uppsala-Stockholm finns till exempel både den upphandlade tågtrafiken i form av SL-pendeln och SJ:s rent kommersiella tågtrafik. Båda dessa behövs för regionens utveckling och konkurrens mellan de olika alternativen är bra för resenärerna.

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna sätter in all persontrafik i sitt sammanhang. När det finns brist på järnvägskapacitet och olika järnvägsföretag konkurrerar om samma spårutrymme är det lämpligt att bedömningen av vilken persontrafik som är viktigast till stor del bygger på de långsiktiga behov som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna identifierat. Det handlar om att prioritera människors vardagliga resande till arbete och studier. Människor väljer bostadsort efter vilken kollektivtrafik som finns, då fungerar det inte att fungerande pendlingsalternativ för stora grupper plöstligt bara försvinner. Det förslag som tydligen finns från Trafikverket om att helt ta bort eller reducera pendeltågstrafiken till Gnesta är ett förslag som inte verkar ha den utgångspunkten.

Vad bryr du dig om Gnesta, kanske någon undrar. En väl fungerande kollektivtrafik i hela Stockholm-Mälarregionen är ett gemensamt intresse för alla län runt Mälaren. Ska vi klarar regionens tillväxt måste man som stockholmare tryggt kunna ta ett jobb i Gnesta eller Morgongåva och kunna lita på att tågen går också nästa år. På det sättet är också Gnestas sak vår.

torsdag, maj 16, 2013

Koll på minuterna

Punktlighet i UL-trafik (ej SL-pendeln)

Tidhållningen för järnvägen har länge varit ett hett diskussionsämne. Det har det kunnat vara eftersom tågförseningar mäts och rapporteras offentligt. Så har det dock inte varit all kollektivtrafik. Inom UL har det som rapporterats varit förseningar över 20 minuter, det vill säga den period då resegarantin slår till. Resultatet såg väldigt bra ut, ytterst få bussar var mer än 20 minuter försenade.

Från kollektivtrafiknämnden var vi helt överens om att vi ville ha en bättre koll på minuterna. Våra egna erfarenheter sa oss att det nog hände rätt ofta att bussarna var försenade så att det påverkade oss som resenärer, även om förseningen var mindre än 20 minuter.

Inför 2013 gav vi därför kollektivtrafikförvaltningen, UL, i uppdrag att ta fram mer relevanta mått på förseningar som ska rapporteras i månadsrapporterna till nämnden. På kollektivtrafiknämndens sammanträd igår torsdag fick vi så de första rapporterna. Den nivå som vi valt är samma som den som gäller för regiontågen - andelen som är framme högst 5 minuter för sent.

Statistiken visar att i april var det Upptåget som var bäst med 93 procents punktlighet, följt av stadbussarna i Uppsala med 90  procent och av regionbussarna var ungefär 85 procent i rätt tid.Vi mäter också inställda turer, men som andelar är de äldigt få i busstrafiken och runt två procent i tågtrafiken.

Statistiken är nyfarmtagen och det innebär att det fortfarande kan finnas felkällor. Att få koll på föresningarna är bara första steget. Nu gäller det att också hitta hur förseningarna kan minskas och sätta upp mål inför nästa år vad som är en acceptabel nivå.

Ps. I februari talade jag i Radio Uppland om att vi måste resovisa också förseningar inom busstrafiken. Nu levererar vi det! Fem minuter är försent...

onsdag, maj 15, 2013

Målet - Sveriges bästa sjukhusmat!

Även Akdemiska sjukhuset ska få ett ordentligt kök där maten ska lagas. Det är ett viktigt steg för att förbättra möjligheterna till en god och näringsrik mat.

Beslutet är taget efter ordentligt utredande där olika alternativ ställts mot varandra. Detta är den lösning som bedöms ge bäst möjligheter att kunna servera en god mat som bidrar till tillfrisknandet. Det har gjorts ett bra jobb på sjukhusköket i Västerås, det kan alla intyga som varit där på besök, men något har försvunnit på vägen.

Det är dock viktigt att komma ihåg att ett tillagningskök på Akademiska sjukhuset inte autoimatiskt löser de problem som funnits med patientmaten. Det ger bättre förutsättningar, men det kommer att krävas ett genomtänkt arbete med att lyfta maten och måltidens betydelse. Det jobbet kan inledas redan innan det nya köket är på plats.

Målet för både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping bör vara tydligt - landstinget i Uppsala län serverar Sveriges bästa sjukhusmat.

Maten ska lagas på lasarettet

Detta sa Centerpartiet i valrörelsen.
Efter ett ordentligt utredande kom så idag beskedet. Det nedgångna köket på Enköpings lasarett ska rustas så att det går att laga varm mat där. Därmed följer Landstinget i Uppsala län den utveckling som nu blir allt mer dominerande i matlandet Sverige - maten ska lagas nära dem som äter.

Det finns naturligtvis många skäl till att det är bra med lokal matlagning. Inte minst handlar det om att få en närhet mellan dem som äter och beställer maten och de som ansvarar för den. Det finns idag en hög kompetens på köket i Västerås, men närheten saknas.  Genom beslutet fortsätter också alliansen i landstinget att stärka Enköpings lasaretts varumärke.

Beskedet ges efter ett noggrant utredande, där man gått igenom vad som krävs för att få köket i ordning och respekterar de avtal som vi har med andra landsting. Just den långsiktiga hållbarhet som vi från Centerpartiet eftersträvar i allt beslutsfattande.


Det är dock viktigt att komma ihåg att detta inte är lösningen för en bra patientmat. Det är en del i lösningen, men det kommer att krävas fortsatt hårt arbete för att patienterna i Uppsala län ska uppleva att de har Sveriges bästa patientmat.

tisdag, maj 07, 2013

Gröna bussar blir grönare

Till hösten kommer denna buss få sällskap av tre elhybrider. På sikt en del i
att få en kollektivtrafik med enbart förnybara bränslen och ett fossilbränslefritt landsting.
 
UNT skriver idag (tyvärr inte på webben) om de elhybrid bussar som kommer att vara en del av stadstrafiken i Uppsala från hösten.

I första skedet är det tre elhybridbussar som är aktuella, men om det slår väl ut kan det vara en del i lösningen för framtidens kollektivtrafik inne i centrala Uppsala.

När det gäller vilka drivmedel som ska användas i framtiden börjar det nu bli allt mer tydligt att det kommer att vara olika och inte ett enda. När det gäller spårtrafik är det naturligtvis förnybar el som gäller, men el kommer också att ta en större del av stadstrafiken, i någon form.

När det gäller regiontrafiken och delar av stadstrafiken kommer biogas vara den långsiktigt dominerande lösningen, men det kommer ockås att behövas olika former av "förnybar diesel".

onsdag, april 10, 2013

Spännande och skrämmande

Idag hade Landstinget i Uppsala fint besök. Nationella substitutionsgruppen för kemiska produkter hade konferens på Akademiska sjukhuset och jag fick möjlighet att hälsa dem välkomna med några korta ord. Sedan kunde jag faktiskt inte slita mig, utan stannade kvar på de två första föreläsningarna.

Professor Hans Blanck
Temat på konferensens var " Kampen mot mikroorganisamer - vilka medel vill vi använda". Först ut var professor Hans Blanck från Göteborgs universitet som berättade om hur metaller och biocider kan gynna antibiotikaresistens. Han redovisade inte bara forskning, utan ställde också en del provocerande frågor, bland annat om effekterna av ökade hygienkrav.

Lolo Heijkenskjöld från Kemiinspektionen berättade om det arbete som man utfört där med att kartlägga i vilka varor det finns biocider och hur man som konsumnet kan veta om detta. det är uppenbart att det inte är så lätt att få reda på vad det är för ämne i kläderna som ska vara "luktfria" eller ens om det fungerar. Ofta finns det en begräsnad information om vilket som är det versamma ämnet, effekten i praktiken är ofta okänd och odokumenterad men vi vet ämnet läcker ut i miljön.

Två föreläsningar som var spännande, men som tillsammans gav en skrämmande bild av den verklighet vi kan befinna oss i om några år.

måndag, mars 18, 2013

Fyra spår genom Sundbyberg

Trafikverket och Sundbybergs kommun har nu kommit överens om en lösning för att möjliggöra fyra spår på Mälarbanan genom Sundbyberg. Det är ett viktigt steg i att förbättra trafiken på Mälarbanan och kommer att ha betydelse för möjligheten till en fungerande, driftssäker och punktlig pendling för alla som bor längs Mälarbanan.

Självklart är det många ytterligare beslut som behövs, men det är ett stort steg framåt att Trafikverket fått tillstånd en överenskommelse med Sundbyberg.

Läs mer på Trafikverkets hemsida:  Avtal klart om medfinansiering av järnväg under Sundbyberg
Läs frågor och Svar från Sundbybergs kommun (pdf): Frågor & svar

tisdag, mars 12, 2013

Uppsala bäst i Sverige!

Uppsala har utsetts till Sveriges Earth hour-stad 2013 av Värlsdnaturfonden. Det är bara att säga ett stort grattis till ett väldigt bra arbete, där också landstinget bidrar med kollektivtrafiken.

Ett gott betyg inte minst till centerpartiets kommunalråd  Stefan Hanna som är ansvarig för miljöfrågor i kommunen.

Det går fortfarande att rösta på Uppsala som klimathuvudstad i världen! Rösta på Uppsala!

lördag, mars 09, 2013

Rösta på Uppsala
Uppsala kommun tar precis som landstinget det här med klimatet på allvar. Uppsala är nu en av finalisterna i Earth hour city challenge  och är väl värda en röst. Tävlingen går ut på att allmänheten, via sociala medier, röstar på städer och utser folkets internationella klimatstad.

Rösta på Uppsala som klimathuvudstad i världen på WWF-hemsida (http://www.ehcitychallenge.org/peopleschoice/city/uppsala).

fredag, mars 08, 2013

Ekologiska livsmedel över målet

Det är lätt att vara stolt över det miljöarbete som bedrivs i Uppsala läns landsting. Samtidigt finns det delar som behöver bli mycket bättre. Landstinget har ett mycket ambitiöst miljöprogram och det märks att de satsningar vi gör ger resultat.

I en tid då alltfler även av skeptikerna börjar förstå att risken för global uppvärmning på grund av utsläpp av växthusgaser är verklig, är landstingets goda resultat glädjande. Landstingets utsläpp av växthusgaser per årsarbetare har minskat med en tredjedel - inte minst tack vare att vi använder vår konsumentmakt och upphandlat koldioxidneutral fjärväme.

Också när det gäller ekologisk mat har landstinget lyckats mycket bra. Av de livsmedel som förbrukades inom landstinget var 37 procent ekologiska. Det betyder att landstinget redan 2012 klarar det som enligt miljöprogrammet var målet framn till och med 2014!


onsdag, mars 06, 2013

5 sätt att betala bussen

En enkel film om de olika sätt som finns att betala för sin bussresa.

måndag, februari 25, 2013

Tåg i tid

Detta med förseningsstatitik har blivit aktuellet igen. I grunden redovisas förseningar inom tågtrafiken enligt en överenskommen standard. Den är att ett tåg är punktligt om det ankommer till slutstation på rätt tid + 5 minuter när det gäller regionaltåg - som SJ:s tåg mellan Uppsala och Stockholm. Det är en rimlig marginal i en regionaltågssystem. För SL:s pendeltåg är det rätt tid + 2 minuter som gäller, för fjärrtåg rätt tid + 15 minuter.

Att det är skillnad är i och för sig inte orimligt. För resenärerna är det skillnad att dagligen pendla mellan Enköping och Stockholm, eller att ta tåget till Malmö i samband med en längre resa. Samtidigt innebär det att SL:s Uppsalapendel räknas som sen, även om SJ:s Uppsalapendel med samma försening skulle räknas som i tid - och det kan naturligtvis upplevas som lite underligt.

Tyvärr har Trafikverket strulat till det för sig genom att i vissa redovisningar klumpa ihop allt och redovisa även regionaltågen som om de vore fjärrtåg och kalla det för persontrafik. Det ger jättebra punktlighetssiffror, men ger en statistik som resenärerna inte känner igen. Jag förstår egentligen inte motivet för detta och jag hoppas att Trafikverket i fortsättningen håller sig till den standard som finns för att redovisa föresningar.

Läs mer om punktlighetsstatistik på Trafikverkets hemsida.
Läs mer på SJ:s hemsida, där punktligheten per vecka och utvalda sträckor redovisas: Punktlighetsstatistik

måndag, februari 18, 2013

100 % förnybart - 100 % hållbart

Det förslag till idéprogram som partistyrelsen idag har presenterat är betydligt bättre än det förslag som presenterade i december. Inte minst är det bra med en tydlig markering av att Centerpartiet vill se ett Sverige med hundra procent förnybar energi inom en generation.

Det är också tydligt att partistyrelsens förslag bättre stämmer överens med de uppfattningar som finns hos Centerpartiets medlemmar och väljare, till exempel när det gäller det sociala patos som präglad centerpolitiken genom decennierna.

Det känns också tryggt att de skrivningar som känts dåligt förankrade i Centerpartiets idétraditioner inte längre finns kvar i programmförslaget.


 Några viktiga citat:När vi stärker möjligheterna för dem som har det sämst lyfter vi hela samhället. Vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla maximala möjligheter i livet, att utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat.

Ett centralt mål för Centerpartiet är att det ska finnas likvärdiga möjligheter att arbeta, bo, leva och driva företag i hela vårt land.

Sverige har både möjlighet och skyldighet att inom mindre än en generation bli ett samhälle med hundra procent förnybar energi, helt fritt från fossil energi.

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Det är en styrka. Öppnare gränser gör att avståndet mellan människor minskar och att kontakterna mellan olika delar av världen stärks. Utan invandring skulle Sverige vara ett fattigare land, såväl ekonomiskt som kulturellt och intellektuellt.

Läs partistyrelsen förslag (pdf): En hållbar framtid

onsdag, februari 13, 2013

Pendel till Arlanda helt OK

Konkurrensverket avfärdar anmälan mot SL-pendeltåg. Det var ett bussföretag som anmälde den nya pendeltågslinjen Älvsjö-Uppsala för att den stannade på Arlanda och därmed försämrade förutsättningarna för företagets kommersiella verksamhet.

Konkurrensverket konstaterar att det rör sig om regional kollektivtrafik och att det är sådan som myndigheterna ska säkerställa. Verket skriver också att: " Hänsyn bör även tas till att syftet med den 
aktuella trafiken är att etablera pendeltågstrafik mellan Stockholm och Uppsala. Att etablera en linje  till och från Uppsala utan att inkludera Arlanda flygplats är sannolikt inte effektivt." Det hela slutar med att Konkurrensverket inte anser att de ska göras någon ytterligare utredning.

Ett välkommet, om än väntat, besked. Principiellt har det ju inte skett någon större förändring jämfört med när Upptåget körde till Upplands-Väsby via Arlanda. I praktiken har dock resmöjligheten blivit enklare och tydligare, inte minst för alla från Uppsala som pendlar till norra Stockholm.

Länk till Konkurrensverkets beslut (pdf) Ifrågasatt konkurrensproblem - Spårbunden kollektivtrafik till Arlanda  flygplats

Positivt för länets kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i länet tar marknadsandelar och vi närmar oss läget där var fjärde motoriserad resa i länet sker med kollektivtrafik. Under 2012 uppgick markandasandelen till 24,2 procent - en ökning med 1,3 procentenheter från 2011.

Det är glädjande att vi kan se en så possitiv utveckling. Det är också resultatet av en genomtänkt satsning på kollektivtrafik från alliansmajoriteten i landstinget. Vi ligger fortfarande bland de fyra län som har högst marknadsandel och ligger bara tiondelar efter Skåne.

Kunderna är också mer nöjda än tidigare. Av dem som reser med stadstrafiken i Uppsala var 84 procent nöjda med senaste resan, och av dem som reser med regiontrafiken var 82 procent nöjda.

Från majoriteten i landstinget har vi prioriterat kollektivtrafiken, men den stora förtjänsten för de lyckade resultatet är alla de som ihärdigt arbetare med att stärka kollektivtrafiken i länet. Alla anställda på Kollektivtrafikförvaltningen UL, alla chaufförer och andra som är anställda hos våra entreprenörer och alla dem som arbetar med planering i kommunerna och som på det sättet bidrar till att stärka kollektivtrafiken.

Länk till rapporten: Kollektivtrafikbarometern (pdf)

Lite på Radio Uppland om detta.

tisdag, februari 05, 2013

Tydlig riktlinje för landstinget

Landstingsfullmäktige i Uppsala har tagit beslut om politisk inriktning för de kommande åren. Det jag hade tänkt säga finns här - sa nog lite mer i verkligheten.

Idag diskuterar vi den politiska inriktningen för Uppsala läns landsting. Den väg framåt som vi från alliansen pekar ut inför de närmaste åren.

Det är en inriktning som visar landstinget viktiga roll i hela regionen, men visar också på omgivningen betydelse för vårt landsting. Tydlig markering av kollektivtrafikens betydelse för miljö och tillväxt och ett tydligt besked att med Centerpartiet och alliansen i ledningen för landstinget så ser vi alla delar av länet.

Genom ökat samarbete med omgivande landsting för att på det sättet renodla Akademiska sjukhusets uppdrag är en viktig strategisk inriktning.

Ökat samarbetet i Mälardalen för en smidigare pendling över länsgränserna stärker vår region och underlättar vardagen för våra medborgare.

Vi ger också tydliga riktlinjer om att landstinget ska medverka till att stärka utvecklingen av länets landsbygd och mindre och medelstora orter.

Det är den inriktning vi har haft redan tidigare, och det märks i sådant som besluten om vårdcentralsfilial i Bälinge och att Upptåget gör upphåll inte bara i orter som Skutskär, utan också i Tobo.

Att vi nå stadfäster denna inriktning också i ett av landstingets styrdokument är dock viktigt. Många beslut i landstinget tas av tjänstemän. Nu får de en tydlig riktlinje, så att det inför sina olika beslut har att fundera över hur det beslutet gör att landstinget som en viktig regional samhällsaktör tar ansvar för att stärka utvecklingen av länets landsbygd och mindre och medelstora orter.

onsdag, januari 16, 2013

Uppsala Akademiska ett ledande universitetssjukhus

Landstingets universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset i Uppsala, placerar sig som ett av de tre bästa Universitetssjukhusen när Dagens Medicin har rankat landets universitetssjukhus efter medicinsk kvalitet. Det är bra. Bäst lyckas Universitetssjukhuset i Linköping. "Jag tror att det är en fördel att vi är ett av de mindre universitetssjukhusen. Det gör att det blir lättare att samverka inom sjukhuset mellan olika kliniker", säger Chefläkaren Christer Andersson .
Varför är då inte Akademiska sjukhuset ännu bättre. Dagens Medicin sammanfattar resultatet för Akademiska på följande sätt.
Akademiska sjukhuset kommer på samma poäng när det gäller medicinsk kvalitet som Sahlgrenska. Bäst i konkurrensen klarar sig sjukhuset när det gäller operationer av gråstarr, men det håller sig också väl framme inom bland annat strokesjukvård och diabetes. Sämre placeringar för vårdgaranti och ekonomi gör att det blir en bronsplats.

Med ekonomi menas i detta sammanhang kostnad per operation, ingrepp och liknande saker. det handlar inte om eventuella underskott mot budget. Det känns väldigt bra som landstingspolitiker i Uppsala län att Akademiska sjukhuset hävdar sig så väl när det gäller medicinsk kvalitet. Jag är inte förvånad över att väntetiderna drar ned betyget rejält, men lite förvånad över att resultatet när det gäller effektivitet - jag trodde att Akademiska skulle stå sig bättre.

Man ska ta dessa rankinglistor för vad de är, en bit av sanningen, inte hela sanningen. Men det tyder ändå på att det arbets som bedrivs från produktiosstyrelsen med att förbättre effektiviteten och minska köerna är rätt prioritering. Erfarenheterna från Linköping tyder på att det är möjligt att ha bättre medicinska resultat, kortare köer och en mer effektiv verksamhet.

Läs mer på Dagens Medicin.lördag, januari 12, 2013

Platt skatt eller sänkt skatt?

I samband med förslaget till idéprogram för Centerpartiet diskuteras skrivningen om att "Centerpartiet strävar  efter ett plattare skattesystem, med låga marginalskatter...". Skrivningarna är ett arv efter en debatt för några år sedan då en del centerdebattörer efterfrågade ett system med plattskatt - något som man inte fick gehör för. Detta eftersom Centerpartiet alltid strävat efter ett skattesystem där den som har låga inkomster får behålla en större del av sin inkomst än den som har höga inkomster. Det är också något som är rimligt ur ett rättviseperspektiv, inte minst i ett samhälle där vi gemensamt finansierar de studier som för många är förutsättningen för de höga inkomsterna.

Det påstås att detta med "plattare skatt" redan är Centerpartiets politik. Det beror naturligtvis på vad man avser med "plattare skatt" - något stämmobeslut med just det uttrycket har jag inte hittat. Däremot står det i partistyrelsens skrivning till stämman 2011: "Därför vill Centerpartiet, i mån av ekonomiskt 
utrymme, sänka den statliga inkomstskatten stegvis och således platta till skatteskalan."  Med den stämmoordning som tillämpades är denna text dock inget som stämman har behandlat - utan det som partistämman behandlar är de konkreta punkterna. Där finns det när det gäller inkomstskatterna två punkter:

  • stegvis sänka den statliga inkomstskatten för att premiera utbildning och ansvarstagande. 
  • att framtida skattesänkningar i ännu högre grad än hittills ska riktas till dem med de allra lägsta inkomsterna.
Sammantaget kan detta, men behöver inte, leda till att skatteskalan blir plattare. Om skatten sänks mer i procentenheter för dem med låga inkomster kan skatteskalan till och med bli brantare. 

Intressant är också att se att Centerpartiet sedan 2007 - då partisstyrelsen skrev att partiet "även ville avskaffa" den så kallade värnskatten - nu förespråkar att det steget i skatteskalan behålls, men att det första steget i den statliga skatteskalan sänks till 15 procent (se Slopad värnskatt räcker inte) . Det innebär att Centerpartiet idag snarare står får en mer spetsig (och därmed mindre platt), statlig skatteskala än man gjorde 2007, men att fler får sänkt skatt.

Personligen skulle jag gärna se ytterligare steg för att sänka inkomstskatterna. Första prioritet borde vara att få ned den genomsnittliga kommunalskatten i landet ned mot 30 procent. Eftersom jag själv aktivt bidragit till att höja den, inser jag att det kräver omfattande reformer om det ska kunna kombineras med den välfärdsnivå som medborgarna och vi som parti önskar. Här skulle till exempel en kommunalisering av skattebaser kunna vara ett bidrag, självklart kombinerat med en fortsatt nationell utjämning. 

Så när väl stämman tar beslut ser jag gärna att skrivningen om plattare skatt ersatts med en om att skattetrycket ska sänkas, att skatt ska betalas efter bärkraft och att Centerpartiet via skattesystemet vill göra det möjligt för människor att tjäna på att utbilda sig, arbeta fler timmar, driva företag och vara miljövänliga.

torsdag, januari 10, 2013

Stefan Hanna levererar!

Under Stefan Hannas ledning har Uppsala kommun i år klarat EU:s miljökrav på hur höga partikelhalter som får finnas i luften. Se inslaget i SVT Uppland. Bra jobbat!


 

15 minuter försent är inte i tid!

Trafikverket har gått ut med ett pressmeddelande där man hävdar att: "Punktligheten för persontrafik på svensk järnväg var 96,9 procent under 2012". Då framstå klagomålen från resenärerna som kraftigt överdrivna. Men om man läser hela pressmeddelandet ser man förklaringen. "Statistiken baseras på tåg som kommit fram till slutstation inom 15 minuter."

15 minuter för sent är inte i tid! För den som reser från Knivsta till Stockholm med regionaltåg innebär en kvarts försening att resan tagit 50 procent längre tid än den skulle. Det är möjligt att man behöver någon form av felmarginal, fem minuter är den som brukar användas för regionaltågen. För att ge en rättvis bild behöver också titta på antalet inställda tåg.

Det är inte bara tåget som ska vara i tid - det gäller också bussar. Idag redovisar vi bara bussförseningar över 20 minuter. Det räcker naturligtvis inte. Vi från Kollektivtrafiknämnden har därför begärt att Kollektivtrafikförvaltningen ska ta fram nya relevanta mätetal för tidhållning.